အပျိုကညာမှာဖွါးမြင်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။

အပျိုကညာမှဖွါးမြင်ခြင်းအယူဝါဒသည် အလွန်အရေးကြီးသည် (ဟေရှာယ ရး၁၄၊ မဿဲ ၁း၂၃၊ လုကာ ၁း၂၇)။ ပထမအနေဖြင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသော အဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။ မာရိဖြေကြားသောမေးခွန်း “ဤအမှုအရာသည် အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။” (လုကာ ၁း၃၄)ကို ကောင်းကင်တမန် ဂါဗေလက “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်၏အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်၍၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်” (လုကာ ၁း၃၅) ဟုဖြေကြား ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန်က ယောသအား မာရိကို သိမ်းပိုက်ရန် ဤသို့တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ “ဤပဋိသန္ဓေ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏” (မဿဲ ၁း၂၀)။ ရှင်မဿဲက အပျိုကညာသည် “သန့်ရှင်သောဝိညာဉ် တော် ကြောင့် ပဋိသန္ဓေစွဲနေ၏” (မဿဲ ၁း၁၈) ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဂလာတိ ၄း၄ ထဲတွင် အပျိုကညာဖွါးမြင်ခြင်းကို “မိန်းမဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေယူ၍ ပညတ်တရားအောက်၌ဘွားမြင်ရသောသား တော်ကို ဘုရားသခင်သည် စေလွှတ်တော်မူ၏” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်များကြည့်လျှင် သခင်ယေရှုဘွားမြင်ခြင်းသည် မာရိ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သော (သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်) နှင့် မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သော (မာရိ၏ဗိုက်)တို့ပါဝင်သည်။ မာရိသည် မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ဝန်မရှိပေ။ သူမသည် အသုံးတော်ခံသော “တန်ဆာပလာ”ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ဘုရားဇာတိမှလူ့ဇာတိဖြစ်ဘွားမြင်တော် အ့ံသြဖွယ်ကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာကို ပြုနိုင်သည်။

သို့ရာတွင် မာရိသည် သခင်ယေရ၏မိခင်ဖြစ်သည်ဟု ငြင်ပယ်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုသည် လူသား ဖြစ်သည်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်လူသားစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့ကဲ့ သို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသည်။ သူသည်ထိုခန္ဓာကိုယ်ကို မာရိထံမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သခင်ယေရှုသည် ဘုရားစစ်စစ်လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ထာဝရတည်ရှိသည်။ အပြစ် မရှိပေ (ယောဟန် ၁း၁၄၊ ၁တိ ၃း၁၆၊ ဟေဗြဲ ၂း၁၄-၁၇)။

သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားဘဝဖြင့် မဘွားခဲ့ပေ။ သူ့မှာ အပြစ်မရှိခဲ့ပေ (ဟေဗြဲ ရး၂၆)။ အပြစ်တရား သည် မျိုးဆက်သစ်များပေါ်တွင် ဖခင်အားဖြင့် ဆင်းသက်ပုံရသည် (ရောမ ၅း၁၂၊ ၁၇၊ ၁၉)။ အပျိုကညာမှ ဘွားမြင်ခြင်းသည် အပြစ်တရားမှ တိမ်းရှောင်လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ပြီးပြည့် စုံသော လူသားတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားသည်။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။