ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။

ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ငြင်းခုံမှုများကို သိပ္ပံနည်းပညာရှင်များအဆိုအရ ဖြေကြားပေးရန် ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တို့သည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲတွင် ဖော်ပြထားသော အဖြေများနှင့် သုတေသနပြုချက်များကို ထောက်ခံအားပေးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တို့အကြားအငြင်းပွားမှုများကို ဖြေ ရှင်းပေးခြင်းသည် ဤစာစောင်၏ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။ ရောမ ၁း၂၅ ထဲတွင် ” သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင့်အရာ၌ အမှားကိုထားလျက်၊ ဖန်ဆင်းတတ်သောသခင်ကိုပယ်၍ ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသခင်သည် ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။ အာမင်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ထိုသို့အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာရခြင်းအကြောင်းမှာ ဘုရားမရှိဘူးဟု ယုံကြည်သူများ၊ ဘုရားတရားမယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြသော သိပ္ပံပညာရှင်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှဘုရားဖြစ်လာသည်ဟု ယုံကြည်သူတချို့ရှိသည်။ အခြား သောသူများက ဘုရားသခင်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ (သို့သော် သူတို့က ဘုရားသခင်သည် လောကမှာမရှိဘဲ အဝေးမှ ရှိပြီး လောကမှာရှိသောအရာအားလုံးသည် အလိုအလျောက်တိုးတက်ပြောင်းလဲကြသည်ဟု ခံယူကြသည်)။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သည် ပို၍အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ရိုးသားစွာ ခံယူယုံကြည်သူအချို့လည်း ရှိသည်။ သို့သော် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အဆိုကို ဤပုဂ္ဂိုလ်များက ရာနှုန်းပြည့်မယုံကြည် မလက်ခံကြပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည်သော သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အဓိက လက်ခံယုံကြည်မှုမှာ အသက်ရှင်ခြင်းသည် သေးငယ်သောအရာတစ်ခုမှ ပို၍ မြင့်သော အရာတစ်ခုသို့တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆင်ကဲဖြစ်စဉ်သည် သဘာဝအလျောက်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် အရာအားလုံးပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ခံယူခြင်း ဖြစ်သည်။

ဘုရားမရှိဟုယုံကြည်သောသူများ၏အဆိုကို မှန်ကန်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာကြီးနှင့် လူသားများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် ဖန်ဆင်းရှင်မရှိ အလိုအလျောက်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖြေရှင်းချက်ရှိရမည်။ Charles Darwin မတိုင်မီ ဆင်းကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်မှုကို ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း သူသည် သဘာဝ၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်မှုကို ပထမဦးဆုံး အားပေးတိုးတက် စေသောသူဖြစ်သည်။ Darwin သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် သူ၏ဘဝတွင် လွမ်းဆွတ်ဝမ်းနည်းမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရာသောအခါ သူက နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည် မှုနှင့် ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်မှုသည် ဘုရားရှိကြောင်းမယုံကြည်သောသူများ၏ တီထွင်မှု ဖြစ်သည်။ Darwin ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ခံယူချက်၏နောက်ဆုံးဆိုးကျိုးမှာ ဘုရားသခင်မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်မှုသည် ဘုရားသခင်မရှိသည်ဟု ယုံကြည်မှုကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ပေါ်ပေါက်စေသော သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အဓိက ပန်းတိုင်မှာ ဘုရားမရှိဟု ယုံကြည်သောသူများ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သော လူသားများစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြေရှင်းချက်ကို ဝန်ခံရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ လူသားများစတင်ပေါ်ပေါက်လာ ခြင်း ခံယူချက်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု သေချတိကျသည်။

သမ္မာကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်မရှိဟု မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်၏”(ဆာလံ ၁၄း၁၊ ၅၃း၁)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွတ်ခြင်းမရဟု သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသည်။ “အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့်၊ ထာဝရတန်ခိုးတော်နှင့် ထာဝရအဖြစ်တော်တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏အရာတို့သည် ကမ္ဘာတည်သည်ကာလမှစ၍ ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်ရာ” (ရောမ ၁း၂၀)။ နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြချက်အရ ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို ငြင်းပယ်သောသူများသည် မိုက်မဲသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်အချို့အပါအဝင်၊ လူများစွာတို့က အဘယ့်ကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည်သော သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ သိပ္ပံနည်းအရ ဖော်ပြချက်များကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာအရ သူတို့သည် မိုက်မဲသောသူများဖြစ်ကြသည်။ မိုက်မဲခြင်းသည် ဉာဏ်ပညာတိမ်ကောခြင်းကို ပြဋ္ဌာန်းလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည်သော သိပ္ပံပညာရှင်အများစုသည် ဉာဏ် ကောင်းကြသည်။ မိုက်မဲခြင်းဆိုသည်မှာ ဉာဏ်ပညာကို သင့်တော်စွာ အသုံးမချတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သုတ္တံ ၁းရထဲတွင် “ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည် ပညာ၏အချုပ်အခြာဖြစ်၏။ လူမိုက်တို့သည် ပညာနှင့်ဥပဒေသကို မထီမဲ့ မြင်ပြုတတ်ကြ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လက်ခံသော သိပ္ပံပညာရှင်များက သိပ္ပံနည်းမကျသော၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ စစ်ဆေးခြင်းမရှိသော ဖန်ဆင်းခြင်း/လှပသောဒီဇိုင်းကို သရော်ပြောဆိုကြသည်။ “သိပ္ပံ”နည်းကျသည်ဟု ခံယူနိုင်သောအရာတစ်ခုကို လက်ခံ နိုင်ရန်အတွက် လေ့လာစမ်းသပ်မှုရှိရမည်ဟု သူတို့က ဆိုကြသည်။ ထိုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် “သဘာဝတရား”ဖြစ် သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းကို သဘာဝတရားအားဖြင့် ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်သဘာဝတရားထက် လွန်ကဲသောအရာများကို လေ့လာစမ်းသပ်၍မရပါ။ ထိုကြောင့် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းကိုလည်း သိပ္ပံအားဖြင့် မှန်းဆလို့မရပါ။ ဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းကိုလည်း လေ့လာစမ်းသပ်၍မရပါ။ သို့သော် ၄င်းသည် ဆင့်ကဲဖြစ် စဉ်ယုံကြည်လက်ခံသောသူများ၏ဖော်ပြချက်မဟုတ်ပါ။ ကွင်းဆက်အနေဖြင့် အရာအားလုံးသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ခံယူချက်၏ ကြိုတင်မှန်းဆထားခြင်း၊ ကြိုတင်ထင်မြင်ထားခြင်း၊ ကြိုတင်လက်ခံထားခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ တိကျ သေချာသောစမ်းသပ်ခြင်းမရှိပါ။

သို့သော် ကမ္ဘာကြီးအစနှင့် လူသားများ၏အစကို လေ့လာစမ်းသပ်၍မရပါ။ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တို့သည် အစပြု ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းကိုသာ အခြေခံထားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးသော ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကမ္ဘာကြီးမှာရှိသောလူသားများအကြောင်းကို စစ်ဆေးရန် ပြန်မသွားနိုင်သဖြင့် ၄င်းတို့ကို စမ်းသပ်၍မရပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်သော သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖန်ဆင်းခြင်းကို ငြင်းဆိုကြသည်။ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ တဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းကို သိပ္ပံနည်းကျစွာ အရာအားလုံးအစပြုခြင်းကိုလည်း လက်မခံ ကြပါ။ အရာအားလုံးအစပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယုံကြည်လက်ခံသောသူများက ဖန်ဆင်းခြင်းကဲ့သို့ အရာ အားလုံးအစပြုခြင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် အရာအားလုံး၏အစပြုခြင်းကို စမ်းသပ်၍ရသောနည်း လည်းဖြင့်သာ ထင်မြင်ယူဆထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ၄င်းသည် အရာအားလုံးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး”သိပ္ပံ” နည်းကျ စဉ်းစားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် မိုက်မဲမှုသာ ဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည် လက်ခံသော သိပ္ပံပညာရှင်များက သေချာသင့်တော်စွာ စမ်းသပ်မှုမရှိဘဲ အရာအားလုံး၏အစပြုခြင်းခံယူချက်ကို ငြင်းပယ် ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့၏ကျဉ်းမြောင်းသော “သိပ္ပံပညာ”အနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ယုတ္တိမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဖန်ဆင်းခြင်းသည် မှန်ကန်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့ ကိုးကွယ်ရမည့် ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ပါး ရှိရလိမ့်မည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဘုရားမရှိဟု ယုံကြည်သောသူများ၏ခံယူချက် ဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဘုရားမရှိဟုယုံကြည်သူများ ပေါ်ပေါက်လာ ပြီး လူသားများသည် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဟု ရှင်းပြထားသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု ငြင်းပယ်ကြသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဘုရားရှိခြင်းကို မယုံကြည်သော ဘာသာတရား အတွက် “ဖန်ဆင်းခြင်း ခံယူချက်”ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ ရွေးချယ်မှုသည် တိကျသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ယုံကြည်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် မိုက်မဲ သောအရာဖြစ်သော “သိပ္ပံ” ပညာအားဖြင့် ယုတ္တိဆန်ဆန်ရှင်းပြသောအရာများကို ယုံကြည်နိုင်သည်။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။