ရောမဩဝါဒစာ - ၁၆

ပေါလု၏နှုတ်ဆက်စကား
1ကင်ခြေမြို့အသင်းတော်၌ သင်းထောက်မိန်းမဖြစ်သော ငါတို့နှမဖိဗေကို သင်တို့ထံသို့ ငါသွင်းပေး၏။- 2သန့်ရှင်းသူတို့သည် ပြုသင့်သည်အတိုင်း၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်၍ ထိုသူကိုလက်ခံကြလော့။ သူသည် အကူအမလိုသမျှသော အမှုတို့၌ သူ့ကိုကူမကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် များစွာသော သူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့ကိုလည်းကောင်း၊ မစသောသူဖြစ်၏။- 3ငါနှင့်အတူ ယေရှုခရစ်၏ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သောသူ၊ ပြစ်ကိလနှင့် အာကုလကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။-တ၊ ၁၈:၂။ 4ထိုသူတို့သည် ငါ့အသက်အဖို့ မိမိတို့လည်ပင်းကို ချထားသောသူဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကျေးဇူးရှိသည်ဟု ငါတစ်ယောက်တည်းသာ ဝန်ခံသည်မဟုတ်။ တစ်ပါးအမျိုးသား အသင်းတော်အပေါင်းတို့သည် ဝန်ခံကြ၏။- 5သူတို့အိမ်၌ရှိသော အသင်းတော်ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ကြလော့။ အာရှိပြည်တွင် ခရစ်အဖို့ အဦးသီးသော အသီးဖြစ်သော ငါ့ချစ်သားဧပဲနက်ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 6ငါတို့အမှုကို ကြိုးစား၍ ဆောင်ရွက်သော မာရိကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 7ငါနှင့်အတူ အကျဉ်းခံရသောသူ၊ ငါအမျိုးသားချင်း အန္ဒြောနိတ်နှင့် ယုနိကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။ ထိုသူတို့သည် တမန်တော်များတွင် အသရေထင်ရှားသောသူ ဖြစ်ကြ၏။ ငါ့အရင် တပည့်တော်အဖြစ်သို့ ရောက်သောသူလည်း ဖြစ်ကြ၏။- 8သခင်ဘုရား၌ ငါ့ချစ်သားအမ္ပလိကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 9ငါတို့နှင့်အတူ ခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သော ဥရဗန်နှင့် ငါ့ချစ်သားသတာခုကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 10တပည့်တော်စစ်ဖြစ်သော အပေလေနှင့် အာရိတ္တောဗုလု၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 11ငါ၏အဆွေအမျိုး ဟေရောဒျုန်နှင့် တပည့်တော်ဖြစ်သော နာကိသု၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 12သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကို ကြိုးစားသောမိန်းမ၊ တရုဖဲနနှင့် တရုဖောသကိုလည်းကောင်း၊ သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်ကို အလွန်ကြိုးစား၍ ချစ်အပ်သောမိန်းမ ပေရသိကိုလည်းကောင်း နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 13မြတ်သောတပည့်တော်ရုဖုနှင့် သူ၏အမိတည်းဟူသော ငါ၏အမိကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။-မာ၊ ၁၅:၂၁။ 14အသုံကြိတ်၊ ဖလေကုန်၊ ဟေရမ၊ ပတ်ရောဘ၊ ဟေရမေမှစ၍ သူတို့နှင့်အတူနေသော ညီအစ်ကိုတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 15ဖိလောလုပ်၊ ယုလိ၊ နေရု၊ နေရုနှမနှင့် ဩလုမ္ပမှစ၍ သူတို့နှင့်အတူနေသော သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။- 16အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သန့်ရှင်းသောနမ်းခြင်းနှင့် နှုတ်ဆက်ကြလော့။ ခရစ်တော်၏ အသင်းတော်အပေါင်းတို့သည် သင်တို့နှင့် နှုတ်ဆက်ကြ၏။
နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက်များ
17ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့ခံရပြီးသော ဆုံးမဩဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော သင်းခွဲခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း အကြောင်းကို ပြုတတ်သော သူတို့ကိုမှတ်၍ ရှောင်ကြလော့ဟု ငါသတိပေး၏။- 18အကြောင်းမူကား ထိုသို့သောသူတို့သည် ငါတို့သခင်ခရစ်တော်၏ အမှုကိုမဆောင်ရွက်ဘဲလျက်၊ မိမိတို့ဝမ်း၏အမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်၍၊ လောကဝတ်စကားနှင့် ချော့မော့သောစကားအားဖြင့် စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကို လှည့်ဖြားတတ်ကြ၏။- 19သင်တို့ ယုံကြည်နားထောင်ခြင်း အကြောင်းအရာသည် လူအပေါင်းတို့တွင် ကျော်စောသည်ဖြစ်၍၊ ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်တို့သည် ကောင်းသောအမှု၌ကား၊ ပညာရှိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဆိုးသောအမှု၌ကား၊ အပြစ်ကင်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း ငါအလိုရှိ၏။- 20ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် ဘုရားသခင်သည် မကြာမမြင့်မီ စာတန်ကို သင်တို့ခြေအောက်၌ နှိပ်စက်တော်မူမည်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော။- 21ငါနှင့်အတူ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သော တိမောသေမှစ၍ ငါ၏အဆွေအမျိုးလုကိ၊ ယာသုန်၊ သောသိပတရုတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။-တ၊ ၁၆:၁။ 22ဤစာကိုရေးသော ကျွန်ုပ်တေရတိသည် သခင်ဘုရားကို ထောက်၍ သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ပါ၏။- 23ငါ့ကိုလည်းကောင်း၊ သင်းဝင်သူ အပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း လက်ခံ၍ ဧည့်သည်ဝတ်ပြုတတ်သော ဂါယု၊ မြို့စာရေး ဧရတ္တု၊ သင်တို့ညီ ကွာတုတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။-တ၊ ၁၉:၂၉။ ၁ကော၊ ၁:၁၄။ ၂တိ၊ ၄:၂၀။ 24ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့အပေါင်း၌ ရှိစေသတည်း။ အာမင်။
ချီးမွမ်းဆုတောင်းပတ္ထနာ
25ရှေးကပ်ကာလပတ်လုံး ဝှက်ထားပြီးလျှင် ယခုမှာ ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍၊- 26လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်နားထောင်ကြမည်အကြောင်း ပရောဖက်တို့၏ ကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီ၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်အတိုင်း ထိုသူတို့အား ဖော်ပြရသော နက်နဲရာကိုဖွင့်ထားခြင်း ကျေးဇူးတော်နှင့်လျော်စွာ၊ ငါဟောသော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်၏အကြောင်းကို ဟောပြောခြင်းအားဖြင့်၊ သင်တို့ကို မြဲမြံခိုင်ခံ့စေခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသောအရှင်၊- 27တစ်ဆူတည်းသာလျှင် ပညာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။
ရောမဩဝါဒစာပြီး၏။

ရောမဩဝါဒစာ - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

(အခြားသူများအား အသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံခြင်း (အခန်း ၁၆)

ဤအခန်းသည် ရောမသြဝါဒ၏ နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်သည်။ လိပ်မူထားသောပရိတ်သတ် သည် ယုံကြညသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နည်းသော်လည်းယူတတ်လျှင် အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာဖြစ်ပါသည်။

၁၆: ကင်ခြေအသင်းတော်မှ အစေခံဖိဗေ၆၀ အကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ထိုအမျိုးသမီး သည် ဘာသာရေးတွင် သီးခြားအခွင့်အရေးရရှိသူမဟုတ်ပါ။ ဒေသန္တရအသင်းတော်တွင် ပါဝင် ဆက်ကပ်သော “အမျိုးသမီးအသင်းထောက်”ဖြစ်သည်။

၁၆: ကနဦးအသင်းတော်ကာလတွင် ယုံကြည်သူများအသင်းတော်တပါးမှ အခြားအသင်း တော်သို့အလည်အပတ်သွားလျှင် မိခင်အသင်းတော်က ထောက်ခံစာရေးသားပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုစာပါရှိမှသာလျှင်ဧည့်သည်အသင်းတော်ကလက်ခံ၍ လိုအပ်သည်များကူညီပေးလေ့ရှိသည်။

ထို့ကြောင့် တမန်တော်ပေါလုက ဖိဗေသည် ဆက်ကပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချ စွာ မိတ်ဖွဲ့၍ ကြိုဆိုလက်ခံကြရန်ထောက်ခံစာရေးသားပေးခြင်းဖြစ်သည်အမှုတော်တွင်လည်း ပါဝင်ဆက်ကပ်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ပါဝင်ဆက်ကပ်မှုကို ပေါလုကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားယုံကြည်သူများ ကလည်း ခံစားကြသည်။ ကင်ခြေမြို့ရှိယုံကြည်သူများ တရားဟောဆရာများကို မမောမပန်း ဧည့်ဝတ်ပျူငှာသူဖြစ်သည်။

၁၆: ထို့နောက်ယေရှုခရစ်တော်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် ဖြစ်သော ပြစ်ကိလနှင့်အာကုလ ကိုလည်း နှုတ်ဆက်သည်။ ခရစ်တော်၏အမှုတော်အတွက် မိမိတို့ ဘဝအသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံကြသော ထိုအကြင်လင်မယားတို့ အတွက် နာမတော်ချီးမွမ်း ထိုက်ပါသည်။

၁၆: ထိုဇနီးမောင်နှံသည် သူတို့အသက်ကိုစွန်၍ ပေါလုအားကူညီသူများဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းဆန်သည်။ သို့သော်အသေးစိတ်မသိရချေပေါလု၏ သွန်သင်မှုဖြင့် တပါးအမျိုးသားများ အသက်တာပြောင်းလဲကြရာတွင် ထိုလင်မယား၏ ကူညီမှုများစွာပါဝင်သည်။

၁၆: ထိုလင်မယား၏အိမ်ကိုဗိမာန်တော်အဖြစ်ခံယူ၍ ဝတ်ပြုစည်းဝေးသော အသင်းတော် ကိုလည်းနှုတ်ဆက်သည်။ ၂ ရာစုနှစ်ကုန်သည့်အထိ အသင်းတော်နာမည်မပေါ်ထွန်းသေးပါ၆၁ ကောရိန္သုတွင် ရှိနေစဉ်တွင်လည်း ပြစ်ကိလနှင့်အာကုလတို့နေအိမ်သည် ဝတ်ပြုစည်းဝေးရာ အသင်းတော် ဖြစ်သည်။

ဧပဲနက်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကြွယ်ဝစွာချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသူသည်ကင်းခြေမြို့တွင် ပထမပြောင်းလဲသူဖြစ်သဖြင့် နာမည်နှင့်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုက အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆: ဤအခန်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်နာမတော်မြတ်၌ အသက်တာဆက်ကပ်အပ်နှံ သူများဖြစ်သည်။ (ငယ်၁၊၃၊၆၊၁၂)မာရိသည်လည်းမနေ မနားဆက်ကပ်အပ်နှံသူဖြစ်သည်။

၁၆: အန္ဒြေနိတ်နှင့်ယုနိတို့ ပေါလု၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ် မသိရပါ။ သာမန်ထက်ပိုသည်မှာ သေချာသည်။ သူတို့သည်ယေရှုကိုသိကျွမ်းသူများဖြစ်၍ ပေါလု၏ လေးစားခံသူများဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပို၍ သူတို့အကြောင်းမသိရပါ။

၁၆: နောက်တဦးမှာ ပေါလု၏မိတ်ဆွေကောင်း အမ္ပလိဖြစ်သည်။ ကရာနီတောင်ကုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူနာမည်ကြားဘူးသည်။ အခြားနေရာများတွင်မကြားသိဘူးပါ။ ထိုသူ၏အောက်ကျို့ နှိမ်ချခြင်း၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုစိတ်မရှိခြင်းများသည် ကြီးမားသော သင်ခန်းစာတရပ်ဖြစ်သည်။

၁၆: အမှုတော်ဆောင်ဖက် ဥရဗန်နှင့်မိတ်ဆွေရင်းသတာခုဟုတွေ့ရသည်။ ဤအခန်း(၁၆) သည် ခရစ်တော်၏တရားရုံးနှင့်တူသည် ခရစ်တော်နာမတော်၌ဆုလက်ဆောင်ရရှိသူများ အမည်အရင်း ကျေညာထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်တူသည်။

၁၆:၁၀ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုကျော်လွန်အောင်မြင်လာသော အပေလေ၏ အမည်စာရင်းကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ခရစ်တော်၏အမည်နာမတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသူဖြစ်သည်။

အာရိတ္တောဗုလ၏ အိမ်ထောင်မိသားစုကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ မဟာဟေရုဒ်ဘုရင်၏ မြေးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အားဆန့်ကျင်သူအမျိုးမှအသက်တာပြောင်းလဲလာသူဖြစ်သည်။

၁၆:၁၁ ယုဒအမျိုးသား ဟေရောဒြုန်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်သည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန် ဖြစ်သည်။ နာကိသု အိမ်သူအိမ်သားများကိုလည်း ပေါလုကအောက်မေ့သတိရနေသည်။ ထိုသူများသည် လူနေမှုအဆင့်အတန်းအားဖြင့် လူရာမဝင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး ခံစားသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောအစေခံကျွန်များဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြပါသည်။

၁၆:၁၂ အမှုတော်ဆောင်တရုဖဲနနှင့်တရုဖောသကိုလည်း နှုတ်ဆက်သည်။ နာမည်များ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာတင့်တယ်နှင့်စည်းစိမ်ဖြစ်သော်လည်း နာမည်နှင့်မလိုက်အောင် အပင်ပန်းခံဆက်ကပ် သူများဖြစ်သည်။

ချစ်နှမပေရသိဟုဆိုထားသည်။ အသင်းတော်တွင်တက်ကြွစွာ ဆက်ကပ်ထားသူဖြစ်သည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြခြင်းမတွေ့ရ။

၁၆:၁၃ ရုဖုဆိုသော နာမည်တွေ့ရသည်။ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းကူသော ရှိမုန်၏သားဖြစ်နိုင်သည်(မ၂၇:၃၂)။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ရွေးကောက်တော်မူသည်သာမက ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင်လည်း စံပြနမူနာပေးထားသည်။ ရွေးကောက်တော်မူထားသော သန့်ရှင်းသူ တပါးဖြစ်သည်။ ရုဖု၏မိခင်သည် ပေါလုအားချစ်ခင်ကြင်နာသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုကနို့တိုက်မိခင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၁၄၁၅ အသုံကြိတ်၊ဖလေကုန်၊ဟေရမ၊ပတ်ရောဘနှင့်ဟေရမေ တို့သည်ပြစ်ကိလနှင့် အာကုလတို့ကဲ့သို့နေအိမ်အသင်းတော်တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်သူများဖြစ်သည်(၁၆:၃၅)ဖိလောလုပ်၊ ယုလိ၊နေရု၊နေရု၏နှမသြလုမ္ပ၌တို့သည် အခြားနေအိမ်အသင်းတော်မှ ယုံကြည်သူများဖြစ်ပုံရသည်။

၁၆:၁၆ စင်ကြယ်သောအနမ်းသည် ထိုခေတ်ထိုအခါက သန့်ရှင်းသူများ နှုတ်ဆက်လေ့ ရှိသောအလေ့အထဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တိုင်အောင် အချို့တိုင်းနိုင်ငံများ၌ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအစား လေးနက်သောသဘောဖြင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကင်ခြေမြို့ရှိ အသင်းတော်များအားလုံးသို့ နှုတ်ဆက်သည်။

၁၆:၁၇ ပေါလုသည် အသင်းတော်များအားစာရေးနှုတ်ဆက်၍ အတောမသတ်နိုင်ဘုရား တရားကိုဆန့်ကျင်သောမာယာထောင်ချောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြည့်နှက်နေသဖြင့် အလိုအလိုက် အကြိုက်မမှားကြစေရန်သတိပေးသည်။ ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းရှိကြရန် နှုတ်ကပတ်တော် သွန်သင်ချက်များကို အလေးထား၍ လောကသာယာမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ကြရန် သတိပေးထားသည်။

၁၆:၁၈ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမားများသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်မခံကြ။ မိမိလမ်းစဉ်ဖြင့် ချီတက် သူများဖြစ်သည်။ တယူသန်တစောက်ကန်း တလမ်းသွားဖြစ်သည်။ နူးညံ့ချိုသာသော စကား မြှောက်ပင့်သောစကားဖြင့် စည်းရိုးဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။

၁၆:၁၉ ပေါလု၏စာဖတ်ပရိသတ်များသည် ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းသူများဖြစ်သည်။ ထိုသိရှိထားသောဉာဏ်ပညာကို အမှုမဲ့လက်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ခိုင်မြဲစွာ စွဲကိုင်ရန်နှင့်မကောင်းမှု ဖက်သို့ မယိမ်းယိုင်မိစေရန်သတိထားရသည်။

၁၆:၂၀ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရန်နှစ်သိမ့်ထားသည် ဘုရားသခင်သည်ငြိမ်သက်ခြင်း အရှင်သခင်ဇစ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စာတန်ကိုအောင်နိုင် စွမ်းတန်ခိုးအပြည့်ရှိသည်။

တမန်တော်များ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူသူများသည် ဘုန်းအသေရေခံစားသူများဖြစ်၍ အသက်တာခရီးတွင် လုံလောက်သည်။

၁၆:၂၁ တိမောသေသည် ပေါလု၏ယုံကြည်ခြင်း၌ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ယုဒမိဘ နှစ်ပါးမှဖွားမြင်သောလုကိကိုလူသိနည်းကြသည်။ ပေါလု၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဟုသိကြသည်။ ယာသုန်(တ၁၇:၅)နှင့်သိပတရု(တ၂၀:၄)တို့သည်လည်း ပေါလုလုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် ယုဒအမျိုးသား များဖြစ်ကြသည်။

၁၆:၂၂ တေရတိ သည်ဤရောမသြဝါဒကျမ်းစာအားလိုက်ရေးသူဖြစ်သည်သူ့ကိုလည်း စာဖတ်ပရိသတ်အား ခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌ နှုတ်ဆက်သည်။

၁၆:၂၃ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဂါယုဟူသောအမည်ကို အနည်းဆုံ(၄)ကြိမ်မကတွေ့ရသည်။  ဤကျမ်းပိုဒ်မှဂါယုသည်(၁ကော၁:၁၄)မှ ဂါယုဖြစ်ဟန်တူသည်။ သူသည်ပေါလုကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခင်မင်ရင်းနှီးသည်သာမက၊ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများကိုလိုလားနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် (တ၁၉:၂၂)၊၂တိ ၄:၂၀)တို့မှ ဂါယုကိုဆိုလိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်မသိရပါ ကွာတုကိုမူညီအစ်ကိုဟုသာ ရိုးရိုးလေးခေါ်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း သာမန်ကာလျှံကာမဟုတ်နိုင်။

၁၆:၂၄သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့အပေါ်၌ သက်ရောက်ပါစေသား ဟုကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။ အပိုဒ်ငယ်(၂၀)အတိုင်းဖြစ်သည်။ အခန်း၁၄နောက်ပိုင်းတွင် အခန်းငယ်၂၅မှ၂၇သည် ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Alexandria (NU) ကျမ်းမူတွင် နှစ်ခါ ထပ်မှာစိုးသောကြောင့် အခန်းငယ်(၂၀)တွင် ကောင်းကြီးပေးခြင်းကို မထည့်ဟန်တူသည်။ ကောင်းကြီးပေးခြင်း အပြီးတွင် အာမင်ဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။

၁၆:၂၅ ပေါလု၏တရားဟောကြားခြင်းကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သူဖြစ်လာကြသူများ အသက်တာပြောင်းလာကြသူများအားလုံး ယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မြဲကြစေရန် ဆုတောင်းပေးသည်။ ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးမည့်အကြောင်းလည်းအားမခံပေးသည်။ ပေတရုသည် ယုဒလူမျိုး များအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပေါလုသည် သူ့ကိုယ်သူ တပါးအမျိုးသားအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူ ထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှေးကာလက ကွယ်ဝှက်ထားသော ရတနာဖြစ်သည်ဟုဤကျမ်း ချက်တွင်တဖန်ပြန်လည်ထုတ်ဖော်ထားသည်။ ဓမ္မသစ်၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖော်ထုတ်မှုသည် လူ့အသိ ဉာဏ်စွမ်းဖြင့် မမှီနိုင်ပါ။ သို့သော် ယခုအခါတွင်မူ လူတိုင်းသိရှိနားလည်ခွင့်ရကြပါသည်။

၁၆:၂၆ ရှေးအခါက အဓိပ္ပါယ်နက်နဲသောပရောဖက်ပြုချက်များသည် ယခုပေါ်ထွန်းလေပြီ။ ယုံကြည်သူယုဒများနှင့် တပါးအမျိုးသားများသည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြလျက် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ကတိတော်၌ အတူတကွပါဝင်ခွင့် ရကြသည် (ဧ၃:၆)

ပရောဖက်ပြုချက်များလည်းပြည့်စုံလာပြီ။ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များသာမက ဓမ္မသစ် ကျမ်းလည်း ပြည့်စုံလာသည်။ ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များသည် မပီဝိုးတဝါးဖြစ်သော်လည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်မှု လယ်ပြင်မှာ ဆင်းသွားသကဲ့သို့ အထင်အရှားပေါ်လွင်နေပါသည်(ဧ၂၀၊၃:၅)ကို ကြည့်)။

ငါ၏သတင်းစကားကိုတိုင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြောကြားစဉ်ယုံကြည်နာခံသူများသည် ကယ်တင် ခြင်းရရှိမည်ဟူသောသတင်းစကားသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၂၇ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် ဉာဏ်ပညာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် နှင့် လူသားတို့အားဖြန်ဖြေစေ့စပ်ပေးသော ခရစ်တော်၏နာမတော်နိစ္စထာဝရဘုန်းကြီးပါစေ။

ဤနေရာတွင် ရှင်ပေါလု၏ မေတ္တာစာပြီးဆုံးသွားပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံသို့ မည်မျှကြွေးမြီ ရှိကြသနည်း။ အကြွေးမြီမည်မျှထူကြသနည်း။ အာမင်။

မှတ်စု

(၁:၄) အချို့က “ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ဝိညာဉ်တော်” ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကို ဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ သဘောအားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်၏လူ့ဇာတိခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။

(၁:၂၉)မတရားသောကိလေသာညစ်ညူးခြင်းဆိုလျှင် အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ကြသည်။ အယူအဆလည်း လွဲမှားနိုင်ကြသည်။ ဂရိဝေါဟာရ porneia မှဆင်းသက်လာသော poneria တွင် ပိုမိုပြင်းထန်သည်။

(၁:၃၁)ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မဟုတ်၊ ငြင်းဆန်သောစကားလုံး(၅)လုံးပါဝင်သည်။ ဥပမာအား ဖြင့် “alpha-privative” (a-theist, “on God”) အစရှိသဖြင့်ပါဝင်သည်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတွင်မူ “un”နှင့်တူသည်။ NU ကျမ်းတွင်မူ unforgiving (aspondous) unloving (astorgous) တို့ကို ချန်ထားသည်။

(၂:၄) A.P Gibbs, Preach and Teach the Word, P. 12/4.

(၂:၆) Levis S Chafer, Systematic Theology, III:376.

(၃:၂၂) NU Text omits “and on all.”

(၃:၂၃) “Litterally”sinned” aorist, not perfect).

(Excursus) The same is ture in Hebrew and Greek.

(၃:၂၄)  Auther T.Pierson, Shall We continue in Sin? P.33.

၁၀(၃:၂၄) Paul Van Gorder, in Our Daily Bread.

၁၁(၃:၃၀) Cranfield က Roman 1:22 ကို ထောက်ပြသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း သည် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ Augustine အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် ဤတခုတည်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။

၁၂(၄:၁) Or the Experience of “Abraham our (fore) father according to the flesh.”

၁၃(၄:၁၃) Daily Notes of the Scripture Union. (Futher documentation unavailable).

၁၄(၄:၁၉) အခြားကျမ်းမူများတွင် “မဟုတ်”ဟူသောစကားလုံး မဖော်ပြကြသော်လည်း ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်သည်။

၁၅(၄:၂၄) C.H. Mackintosh, The Mackintosh Treasury: Miscellaneous Writings by C.H Mackintosh P.66.

၁၆(၅:၁၁) The KJV rendering “atonement” was correcct in 1611, when it meant “at-onement” or reconciliation.

၁၇(၆:၁)J.Oswald Sander, Spiritual Problems, P.112.

၁၈(၆:၅) Charles Hodge, The Epistle to Romans P.196.

၁၉(၆:၁၁) Ruth Paxsan, The Wealth, Walk, and Warfare of the Christian, P.108.

၂၀(၆:၁၁) C.E. Macartney, Macartney’s Illustrations, PP. 378,379.

၂၁(၆:၁၄) James Denny, “ St. Paul’s Epistle to the Romans, “ The Expositor’s Greek Testament, II:635.

၂၂(၆:၁၉) Charles Gaham, Gleanings in Romans, in Loco.

၂၃(၆:၂၁) Marcus Rainsford, Lectures on Romans VI, P.172.

၂၄(၆:၂၁) Pierson, Shall We Continue in Sin? P.45.

၂၅(၇:၁၅) Harry Foster, article in Toward the Mark, P.110.

၂၆(၇:၂၃) George Cutting, “The Old Nature and the New Birth” (booklet), P.33.

၂၇(၈:၁) “ဇာတိအလိုမလိုက်၊ ဝိညာဉ်တော်အလိုအတိုင်းဖြစ်”ဟူသောစကားသည် စာကူး ယူရာတွင် လွဲမှားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေကာမူ အခန်းငယ်၄ ကအထောက်အကူ ပြုပါသည်။

၂၈(၈:၁၀) NKJV ကျမ်းတွင် Pneuma ကို‘s’စာလုံးအကြီးသုံး၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဟု ပြန်ဆိုသည်။ မူရင်းကျမ်းတွင် ထိုကျမ်းပိုဒ်တခုလုံးသည် စာလုံးအကြီးဖြင့်ရေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဘာသာပြန်ချက်နှင့်ဆိုင်သည်။ ယုံကြည်သူ၏ဝိညာဉ်ကို(sအသေး) ဖြစ်သင့်သည်။

၂၉(၈:၁၅) ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ဝိညာဉ်စကားလုံးသည် လူ့ဝိညာဉ်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်မခံလိုခြင်း စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။

၃၀(၈:၁၈) ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟူသော စကားလုံးသည် လေးနက် လွန်းသဖြင့် ဂရိဝေါဟာရမှ ရယူခြင်းဖြစ်သည်။

၃၁(၈:၃၁) John Calvin ၏ အသက်တာအကြောင်းဖြစ်သည်။

၃၂(၈:၃၂) C.H. Mackintosh (further documentation unavailable).

၃၃(၈:၃၇) စာပေသဒ္ဒါအားဖြင့်ဆိုလျှင် မဟာစစ်သူကြီးဟုခေါ်ရပေမည်။ (hupernikomen)

၃၄(၈:၃၉) နက္ခတ္တဗေဒ ဘာသာရပ်သုံး ဝါဟာရဖြစ်သည်။

၃၅(၉:၄) The New Scofield Refrence Bible, P.1317.

၃၆(၉:၅) See Hodge, Romans, PP,299-301.

၃၇(၉:၁၆) G. Campbell Morgan, Search lights from the Word, PP.335, 336.

၃၈(၉:၂၁) Albert Barnes, Barnes’s Notes on the New Testament, P.617.

၃၉(၉:၂၃) Charles R. Erdman, The Epistle of Paul to the Romans, P.109.

၄၀(၁၀:၁၀) William Kelly, Notes on the Epistle to the Romans, P.206.

၄၁(၁၀:၁၀) James Denny, quoted by Kenneth Wuest in Romans in the Greek New Testament, P.178.

၄၂(၁၀:၁၄) Hodge, Romans P.545.

၄၃(၁၁:၁) ဣသရေလများ ခံစားရမည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် အသင်းတော်သို့ ပြောင်းသွားပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစား ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာခံစားကြသည်ဟု အများကယူဆ ကြမည်။ ထိုအယူအဆသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပါသည်။

၄၄(၁၁:၃၂) George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scrptures, P.871.

၄၅(၁၁:၃၃) Arthur W.Pink, The Attributes of God, P.13.

၄၆(၁၂:၁) Norman Grubb, C.T. Studd, Cricketer and Pioneer, P.141.

၄၇(၁၂:၆) Hodge, Romans, P.613.

၄၈(၁၂:၆) A.H. Strong, Systematic Theology, P.12.

၄၉(၁၂:၆) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဤကျမ်းပိုဒ်မှစာသားများသည် မူရင်းနှင့်အကိုက်ညီဆုံး ဖြစ်သည်။

၅၀(၁၂:၁၉) R.C.H Lenski, St. Paul’s Epistle to the Romans, P.780.

၅၁(၁၂:၂၁) J.N Darby from footnote on Romans 12:21 in his New Translation.

၅၂(၁၂:၂၁) George Washington Carver (further documentation unavailable).

၅၃(၁၂:၂၁) Quoted by Charles Swindoll in Growing Strong in the Seasons of Life. PP.69, 70.

၅၄(၁၃:၄) “Kill”  နှင့် “slay” သည် ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် “qatal” နှင့် “harag” ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ သူ့အသက်မသတ်ရဟူသော စကားကိုမူ rahats ဟု သုံးထားသည်။

၅၅(၁၃:၉) NU text တွင် ဤပညတ်ချက်မပါရှိပါ။

၅၆(၁၄:၁၀) ရှေးကျမ်းမူများတွင် “ခရစ်တော်”၏ အစား “ဘုရားသခင်၏ တရားပလ္လင်” ဟု သုံးကြသည်။ သို့သော်လည်း ယော ၅:၂၂တွင် ဘုရားသခင်က သားတော်ယေရှုအား တရားစီရင်ခွင့် အာဏာလွှဲပြောင်းထားကြောင်းသိရသဖြင့် အဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်သည်ဟု ခံယူနိုင် ပါသည်။

၅၇(၁၄:၂၃) Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, P.219.

၅၈(၁၅:၁၆) Morgan, Searchlights, P.337.

၅၉(၁၅:၃၀)၅၉ Lenski, Romans, P.895.

၆၀(၁၆:၁)၆၀ diakonos သည် အမျိုးသမီးသင်းထောက်အစေခံဖြစ်သည်။ ဣတ္ထိလိင်သုံး စကားဖြစ်သည်။

၆၁(၁၆:၅) ကျမ်းမူတွင် အာရှဟု ဆိုသည်။ ပေါလုက အထူးသဖြင့် ကင်ခြေမြို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။