ရောမဩဝါဒစာ - ၁၄

ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့
1ယုံကြည်အားနည်းသော သူတို့ကို လက်ခံကြလော့။ သို့ရာတွင် ယုံမှားဖွယ်သော ပြဿနာတို့ကို ထိုသူနှင့် မဆွေးနွေးကြနှင့်။ အစာအမျိုးမျိုးကို စားအပ်သည်ဟု လူအချို့ယုံ၏။- 2အားနည်းသောသူမူကား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုသာ စား၏။- 3အမျိုးမျိုးကို စားသောသူသည် မစားသောသူကို မထီမဲ့မြင် မပြုစေနှင့်။ မစားသောသူသည်လည်း၊ စားသောသူကို မစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုလက်ခံတော်မူပြီ။- 4သူတစ်ပါးပိုင်သော လူကို စစ်ကြောစီရင်သော သင်သည် အဘယ်သူနည်း။ သူသည် မိမိသခင်စီရင်သောအားဖြင့်သာ အပြစ်လွတ်ခြင်း၊ အပြစ်ခံခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ သူသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အပြစ်ကိုလွှတ်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူ၏။- 5နေ့ရက်တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် သာ၍မြတ်သည်ဟု လူအချို့ထင်တတ်၏။ လူအချို့မထင်။ လူတိုင်း မိမိစိတ်သဘောကျပါစေ။- 6နေ့ရက်ကိုစောင့်သောသူသည် သခင်ဘုရားကို ထောက်၍ စောင့်၏။ နေ့ရက်ကို မစောင့်သောသူသည်လည်း၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်၍ မစောင့်ဘဲနေ၏။ စားသောသူသည် သခင်ဘုရားကို ထောက်သောစိတ်နှင့် စား၍ ကျေးဇူးတော်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ၏။ မစားသောသူသည်လည်း၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်သောစိတ်နှင့် မစားဘဲနေ၍၊ ကျေးဇူးတော်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ၏။-ကော၊ ၂:၁၆။ 7ငါတို့တွင် အဘယ်သူမျှ ကိုယ်အဖို့အလိုငှာ အသက်မရှင်။ အဘယ်သူမျှ ကိုယ်အဖို့အလိုငှာ မသေ။- 8အသက်ရှင်လျှင်၊ သခင်ဘုရားအဖို့အလိုငှာ ရှင်၏။ သေလျှင်လည်း၊ သခင်ဘုရားအဖို့အလိုငှာ သေ၏။ ထိုကြောင့် အသင်ရှင်သည်ဖြစ်စေ၊ သေသည်ဖြစ်စေ၊ သခင်ဘုရားဆိုင်တော်မူ၏။- 9အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည်၊ သေသောသူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရှင်သောသူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရသောအရှင် ဖြစ်လိုသောငှာ အသေခံ၍၊ ခံပြီးမှ အသက်ရှင်ပြန်တော်မူ၏။
10သင်သည် ညီအစ်ကိုချင်းကို အဘယ်ကြောင့် စစ်ကြောစီရင်သနည်း။ ညီအစ်ကိုချင်းကို အဘယ်ကြောင့် မထီမဲ့မြင်ပြုသနည်း။ ငါတို့ရှိသမျှသည် ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်တော်ရှေ့သို့ ရောက်ရကြမည်။-၂ကော၊ ၅:၁၀။ 11ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါအသက်ရှင်တော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ငါ့ရှေ့၌ လူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်။ ဘုရားသခင်အား လူတိုင်းမိမိနှုတ်နှင့် သစ္စာခံရမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။-ဟေရှာ၊ ၄၅:၂၃။ 12သို့ဖြစ်၍၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် စစ်ကြောတော်မူခြင်းကို ခံရကြမည်။
ညီအစ်ကိုချင်းမှားယွင်းရန်မပြုနှင့်
13ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် ယခုမှစ၍ အချင်းချင်း မစစ်ကြောမစီရင်ဘဲ နေကြကုန်အံ့။ ညီအစ်ကိုချင်း ထိမိ၍ လဲစရာအခွင့်၊ မှားယွင်းစရာအခွင့် မရှိစေမည်အကြောင်း သာ၍ စီရင်ကြကုန်အံ့။- 14အဘယ်အစာမျှ ပကတိအတိုင်း မညစ်ညူးကြောင်းကို၊ ငါသည် သခင်ယေရှုကို အမှီပြုလျက် သဘောကျ၍ အမှန်သိ၏။ သို့သော်လည်း၊ ညစ်ညူးသည်ဟု အကြင်သူသည် ထင်၏။ ထိုသူ၌ ညစ်ညူး၏။- 15သင်၏ညီအစ်ကိုသည် သင်စားသော အစာကြောင့် စိတ်နာရလျှင်၊ သင်သည် မေတ္တာတရားကို မကျင့်။ ခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကို ခံသောသူကို သင်၏အစာအားဖြင့် အကျိုးမနည်းစေနှင့်။- 16သင်တို့သည် အခွင့်ရသည်အမှုမှာ ကဲ့ရဲ့စရာ အကြောင်းမရှိစေနှင့်။- 17ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် အစားအသောက်၌ မတည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခံရသော ဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ တည်၏။- 18ထိုသို့ကျင့်၍ ခရစ်တော်၏အမှုကို ဆောင်ရွက်သောသူသည် ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ နှစ်သက်ဖွယ်၊ လူတို့တွင် ချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်၏။- 19ထိုကြောင့်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ အချင်းချင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း ယှဉ်သောအရာတို့ကို မီအောင်လိုက်ကြကုန်အံ့။- 20ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို သင်၏အစာအလိုငှာ မဖျက်ဆီးနှင့်။ အစာအမျိုးမျိုးတို့သည် စင်ကြယ်၏။ သို့သော်လည်း သူတစ်ပါးထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်းနှင့် စားသောသူသည် အပြစ်ရှိ၏။- 21အမဲသားကိုစားခြင်း၊ စပျစ်ရည်ကိုသောက်ခြင်းကိစ္စမှစ၍၊ ညီအစ်ကိုထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်း၊ မှားယွင်းစရာအကြောင်း၊ အားနည်းစရာအကြောင်းများကို ရှောင်အပ်၏။- 22သင်သည် ယုံခြင်းရှိလျှင် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ ရှိစေလော့။ ကိုယ်လက်ခံသောအမှုမှာ ကိုယ်ကိုမစစ်ကြော မစီရင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။- 23ယုံမှားသောသူသည် စားလျှင်၊ ယုံသောစိတ်မရှိဘဲ စားသောကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။ ယုံသောစိတ်မရှိဘဲ ကျင့်သမျှသော အကျင့်တို့သည် အပြစ်ရှိကြ၏။

ရောမဩဝါဒစာ - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(စ) အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း (၁၄:၁-၁၅:၁၃)

၁၄:၁ ရော၁၄:၁မှ ၁၅:၁၃သည် ဘုရားသခင်၏ လူများအတွက် ဆက်ဆံရေး၌ ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများအကြား၌ မကြာခဏကြုံတွေ့ရသော ကတောက် ကဆပြဿနာများဖြစ်သည်။ ထိုအစဉ်မပြေမှုများသည် မလိုလားအပ်သော ဧရာမအသေးအဖွဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်သည်။

အားနည်းချို့ယွင်းသော ခရစ်ယာန်သည် ဤမျှအရေးကြီးသော သင်ခန်းတာကို သတိထားမိ ချင်မှ ထားမိမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အစားအသောက်ရွေးခြင်းနှင့် စနေနေ့တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို မသတီချင်သော ပြောင်းလဲခါစ ယုဒအမျိုးကို ရည်ရွယ်သည်။

ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ အားနည်းသောခရစ်ယာန်သည်လည်း ဒေသန္တရအသင်းတော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ရသည့်အကြောင်းဖြစ်သည် ဝတ်ပြုရာတွင်၎င်း၊ မိဿယပြုရာတွင်၎င်း အားမရနိုင် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေခရစ်ယာန်မှန်လျှင်ဘဝင်မကျသော်လည်းပျော်ရွှင်စွာ မိဿဟာယ ပြုနိုင်ရသည်။

၁၄: ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာအလင်း၌ လျှောက်သူသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း သွန်သင်ချက်အတိုင်း အစားအစာအားလုံးသည် စင်ကြယ်သည်ဟုခံယူရသည်။ နာမတော်မြတ်၌ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ပါသည် (၁တိ၄:၄-၅)။ ဝက်သား အသားစားနိုင်ပါသည်။ စိတ် မသတီလျှင် သက်သက်လွတ်စားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လူမထိခိုက်စေရ။

၁၄: တတိယအချက်အနေဖြင့် ယုံကြည်သူများအစေခံဖို့ ဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်းစီရင်ဖို့မဟုတ် အစေခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကို သခင်ကဆုံးဖြတ် ပါလိမ့်မည်။ တစုံတဦးသည်အခြားသူအမျိုသား အထင်သေးလျှင် ထိုသူ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင်္ဘောပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြုအမူသည် မှားပါသည်။

၁၄: အချို့ယုဒခရစ်ယာန်များသည် စနေနေ့အား တာဝန်ဝတ္တာရားသဖွယ် စောင့်နေကြ သေးသည်။ စနေနေ့တွင် မည်သည့်အလုပ်အကိုင်မှမလုပ်ကြ၊ နေ့ရက်တရက်သည် အခြားနေ့ရက် များထက် မြတ်သည်ဟုယူဆကြသည်။

ထိုသို့ဆိုလျှင် သီတင်းပတ်ခုနှစ်ရက်တွင် ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်သည် ဘုရားသခင် နေ့ရက်ဖြစ်သည်ကို မည်သို့သဘောထားကြမည်နည်း။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ၏ ပြက္ခဒိန်တွင် သီးသန့်နေ့ရက်မရှိဘူးလား။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ခရစ်ယာန်ထမြောက်ရာနေ့ရက်(လု၁၄:၁-၉)ရှိသည်။ နောက် ၂ရက်ကြာသောအခါ တပည့်တော်များနှင့် (ယော၁၉:၁၉-၁၆) တွေ့ဆုံသည်။ သီတင်ပတ်၏ ပထမဆုံးနေ့ရက် ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့ သည် ပူဇော်သက္ကာ ကောက်လှိုင်းပူဇော်သောနေ့၏ (၇)ပတ်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။ (ဝတ် ၂၃:၁၅-၁၆၊ တ၂:၁)။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်သည်။ (၁ကော၁၅:၂၀-၂၃)။ တပည့်တော်များသည် သီတင်းပတ်၏ ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်၌စုဝေး၍ မုန့်ဖဲ့ကြသည် (တ ၂၀:၇)။ ကော်ရိန္သုအသင်းသားများအား ခုနှစ်ရက်၏ ပထမဆုံးနေ့၌ အလှူငွေကောက်ခံကြရန် ပေါလုက သွန်သင်သည်။ သို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ နေ့ရက်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အထင်အရှားရှိနေသည်။ သို့သော် ဥပုသ်နေ့အဖြစ်ကျင်းပရာ မဟုတ်။ အထူးအခွင့်အရေးနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမား အစေခံများမှစ၍ လွတ်လပ်စွာ ဘုရားရှိခိုးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးရသည်။

ယုံကြည်သူများသည်ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းရမည်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သွန်သင်ချက်မရှိပါ။ သီတင်းပတ်(၇)ရက်ထဲတွင်ပါ၀င်သောနေ့ရက်တရက်မျှသာဖြစ်သည်။ (၆)ရက်အလုပ်လုပ်၍ တရက် နားရသော နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

မည်သို့ပင် ပြောဆိုဆွေးနွေးကြစေကာမူ၊ မိမိစိတ်သဘောကြည်လင်ဖို့က အဓိကဖြစ်သည်။ အထက်ကဖော်ပြခဲ့သောအချက်များကိုလေ့လာ၍ လွတ်လပ်စွာခံယူနိုင်သည်။ Fundamental (ဖန်ဒါမင်တဲလ်) ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်း အယူအဆတွင် လူတစ်ယောက်ခြင်း၏အယူအဆကိုလက်မခံ။ ဤနေရာတွင်မူ အမှားနှင့်အမှန်ကိုမပြောလိုပါ။ အပြစ်အမျိုးမျိုးရှိကြသည့် အကြောင်းသာဖြစ်သည်။ မိဿဟာယအဖွဲ့ခြင်းသည် စမ်းကြည့်သောနေရာမဟုတ်။

၁၄: ဤကျမ်းပိုဒ်ပါနေ့ရက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ယုဒအစဉ်အလာကို မဖျောက် ဖျက်နိုင်သေးသော ယုဒလူမျိုး ယုံကြည်သူများအတွက် ဖြစ်သည်။ စနေနေ့တွင် ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ဥပုသ်စောင့်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ စနေနေ့ဥပုသ်စောင့်ထိန်းခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအမှု၌ မတည်။ ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်၌ထိတွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ နေ့ရက်သတ်မှတ်ချက်မရှိသူသည်လည်း မည်ကာမတ္တ ယုံကြည်သူထက်ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့နိုင်သူဖြစ်သည်။ (ကော ၂:၁၆-၁၇)

အစားအစာရွေးခြင်းမရှိ၊ အစာရှောင်ခြင်းမရှိသူသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း သူဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အစားအသောက် ဇီဇာကြောင်သူဖြစ်စေ၊ အစားအစာအားလုံး သန့်ရှင်းသူ ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်က အညီအမျှ ကောင်းကြီးပေးပါသည်။

ထိုအယူအဆ(၂)ခုစလုံးရှိသူအား မိမိတို့ခံယူချက်အတိုင်း လိပ်ပြာသန့်သန့်နေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ နေခွင့်ပေးတော်မူသော ဘုရားရှင်၏ နာမတော်ကိုလည်း ချီးမွမ်းပါသည်။

၁၄: ယုံကြည်သူများ အသက်တာတွင် ခရစ်တော်ဘရား၀င်ရောက်လာပုံ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူမှန်လျှင် မိမိအတွက်အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်။ သခင်ဘုရားအတွက် အသက်ရှင်ရသည်။ သေလျှင်လည်းမိမိအတွက် မဖြစ်စေရ။ သခင်ဘုရား၌ သေရသည်။ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သမျှသည် အခြားသူများအတွက် ဖြစ်ရသည်။ ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူအများ၏ အသက်တာပန်းတိုင် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်။

၁၄: ယုံကြည်သူများ၏ ဘဝအသက်တာသည် ယေရှုခရစ်တော်ဆီသို့  ရှေးရှုဦးတည် ရသည်။ ယုံကြည်သူများနှင့် အတူကိုယ်တော်ဘုရားရှိနေကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရာများဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ လူ့ဘဝမှသေလွန်လျှင်လည်း သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်ရှိ၍ ဘုန်းအသရေ ခံစားရမည်။ အသက်ရှင်နေလျှင်လည်း သခင်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရှင်ရသည်။

၁၄: အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် သေသူ၊ ရှင်တို့၏ အရှင်သခင်ဖြစ်အံ့သောငှာ အသေခံပြီးနောက်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ကိုးကွယ်ရန်အလိုတော်ရှိသည်။ သေလွန်ကြ၍ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် သင်္ချိုင်း ဂူထဲတွင်ရှိနေစဉ်တွင်ပင်လျှင် စိတ်ဝိညာဉ်သည် ခရစ်တော်ဘုရားထံ၌ ရောက်ရှိနေပါသည်။

၁၄:၁၀ ဤစကားသည်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုဒခရစ်ယာန် များသည် ယုဒပြက္ခဒိန်ကိုမလိုက်နာ၊ အစားအသောက်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမရှိသော ညီအစ်ကိုများအား ရှုတ်ချသောကြောင့်သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အားနည်းသောညီအစ်ကိုများကိုလည်း စီရင်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြသေးသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ခရစ်တော်ရှေ့မှောက်တွင် အစစ်ဆေးခံမည့် သူများဖြစ်ပါသည်။ ၅၆ ထိုအခါကျမှသာလျှင် အဖြေမှန်ရကြမည်။ ထိုတရားစီရင်ခြင်းသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းမဟုတ်။ လုပ်ဆောင်ချက်များစီစစ်ခြင်းဖြစ်သည်(၁ကော၃:၁၁-၅)။ လုပ်ဆောင် ဆက်ကပ်မှုများစီစစ်၍ ဆုလက်ဆောင်ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားများ စီရင်ခြင်း (မ ၂၅:၃၁-၄၆)နှင့်၎င်း၊ ပလ္လင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်း (ဗျာ ၂၀:၁၁-၁၅)နှင့်မဆိုင်ပါ။ ထိုတရားစီရင်ခြင်းများသည် ဆိုးညစ်သောသေလွန်သူများအား တရားစီးရင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၁၁ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဟေရှာ ၄၅:၂၃ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းကသိမှတ်ဒူးထောက်ကြရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်ပုံကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၁၂ ယုံကြည်သူများ၏ဘဝအသက်တာဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဘုရားသခင်က စီရင်ပါမည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများက ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်။ မိမိတို့ကလည်း တခြားညီအစ်ကိုများကို စီရင်စရာမလို။ စီရင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိ။ သိရှိပိုင်ခွင့်လည်းမရှိ။

၁၄:၁၃ ယုံကြည်သူတိုင်းမှာ ဘဝကိုယ်စီအတွေးကိုယ်စီ အသီးသီးရှိပါသည်။ သို့ကြောင့် ညီအစ်တစ်ယောက်၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုးတက်ရင့်ကျက်မှုကို အဟန့်အတားမပြုကောင်းပါ။ မိမိတို့စီရင်ခြင်းသည် အရေးမပါအရာမရောက်ပါ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် တပါးသူအား မထိခိုက် ပါစေနှင့်။

၁၄:၁၄ မည်သည့်အစားအစာမှ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိကြောင်းပေါလုကဲ့သို့နားလည် ကြရသည်။ ပညတ်တရားအောက်မှာ ယုဒများသာထို သို့ခံယူကြသည်။ ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ ဆုတောင်းလျှင် အစားအသောက်တိုင်းသည် စင်ကြယ်ပါသည်။ (၁တိ ၄:၄-၅)။ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် စင်ကြယ်သည်ဟု သမ္မကျမ်းစာက အတိအကျသင်ပြထားပါသည်။ နာမတော်မြတ်၌ ဆုတောင်းသော အခါ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် စားသောက်ရာတွင်လည်း ကိုယ်ကာယခွန်အား အမှန်ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ အကယ်၍ထိုသဘောထားကိုမခံယူနိုင်၍ လိပ်ပြာမသန့်လျှင် မစားဘဲ နေပါစေ။ သို့သော် ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သာဖြစ်ပါစေ။

ပေါလုကု အစားအစာအားလုံး သန့်ရှင်းသည်ဟုဆိုခြင်းမှာ ဤအစားအစာပေါ်တွင် ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ မစင်ကြယ်သောအရာများစွာရှိပါသည်။ အပြာရုပ်ပုံများ၊ အပြာစာအုပ်များ၊ ညစ်ညမ်းသော ဇာတ်ကားများ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားသော အမှုအရာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိပါသည်။ ပေါလု၏ အဓိကသွန်သင်ချက်အနှစ်သာရမှာ အလင်းတရားဖြစ်သည် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန် များသည် မောရှေကျမ်းမှ ညစ်ညမ်းသည့်အစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်မသတီ စရာမလိုကြောင်း သွန်သင်သည်။

၁၄:၁၅ အကယ်၍ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်သည် အစားအသောက်ရှောင်တတ်သူဖြစ်မှန်း သိလျက်နှင့် အနားတွင်ထိုင်၍ ခွေးသား၊ ဝက်သား၊ ပုဇွန်ဆိတ်များသွားဖြဲ နားဖြဲစားနေလျှင် သင့်တော်ပါမည်လား။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် လုံးဝမှားပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည် တပါးသူအား ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားအသေခံခြင်းနှင့်ယှဉ်လျှင် အစားအသောက်သည် ပြောပ လောက်သောအရာမဟုတ်။ အကယ်၍လူ့အခွင့်အရေးဟုဆိုလျက် ထင်ရာစိုင်းနေလျှင် ထိုညီအစ်ကို အား မထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်ပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော် လည်းပါသည်။ သိုးသငယ်၏အသွေးတော်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားရမည်။

၁၄:၁၆ သို့ကြောင့် မိမိလွတ်လပ်မှု၊ ယုံကြည်မှုသည် တပါးသူ၏ထိမိလဲစရာမဖြစ်စေနှင့်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပျောက်ဆုံးခြင်းမဖြစ်စေနှင့်။ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသည် ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သာ ဖြစ်ပါစေ။

၁၄:၁၇ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည် အစားအသောက်နှင့်မစပ်ဆိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် အုပ်စိုးခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သည် ယုံကြည်သူများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုရသော်လည်း စင်စစ်မှာမူ အသစ်တဖန်မွေးဖွားသူများနှင့်သာ အကြုံးဝင်သည်။

၁၄:၁၈ လူတစ်ယောက်၏အစားအသောက်စားခြင်း ရှောင်ခြင်းသည် အဓိကအကြောင်းအရာ မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်သောအသက်တာရှိလျှင် အရာခပ်သိမ်းကို လွှမ်းမိုးအောင်မြင်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏သွန်သင်ချက်များကို နာခံသူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း ရှိကြောင်းကိုသာ အလေးထားနာယူသင့်သည်။

၁၄:၁၉ အခြားအရေးကြီး သင်ခန်းစာတွေ့ရသည်။ တဦးကိုတဦးထိမိလည်းကျစရာ ဖြစ်ခြင်းထက် ခရစ်တော်ဘုရား မိဿဟာယပြု၍ ငြိမ်သက်သောအသက်တာ ဆောက်တည်ကြဖို့ သွန်သင်ထားသည်။ အချင်းချင်း မျက်စောင်းထိုးနေမယ့်အစား ယုံကြည်ခြင်း၌ ခွန်အားပေးထားဖို့ တိုက်တွန်းထားသည်။

၁၄:၂၀ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူသားသမီးတစ်ယောက်စီတိုင်း၌ အသီးသီးအလုပ်လုပ် ပါသည်။ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်၏ စားခြင်းသောက်ခြင်း နေ့ရက်ရွေးချယ်ခြင်းများကို ထိခိုက်ခြင်း မပြုရ။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအတွက် အစားသောက်တိုင်းစင်ကြယ်ပါသည်။ သို့သော် အစား အသောက်ဇီဇာကြောင်သူများ နေ့ရက်ရွေးချယ်သတ်မှတ်သူများကို မထိခိုက်စေရ။ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရ။

၁၄:၂၁  အစားသောက်အားဖြင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာမထိခိုက်စေဖို့ အကြိမ်တစ်ထောင်မက သွန်သင်ပေးထားပါသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့် ညီအစ်ကိုတဦးဦးအား ထိမိ လဲကျစေခြင်းသည် မိမိ၌တန်ခိုးမရှိကြောင်း ပြသသည်။

၁၄:၂၂ အစားအသောက်တိုင်းအား သန့်ရှင်းစွာဘုရားသခင်က စီစဉ်ပေးကြောင်းခံယူ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိလွတ်လပ်မှုသည် အားနည်းသူအား မထိခိုက်စေရ။ မိမိကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခြင်းက အခြားသူများအား မချုပ်ချယ်ရ။

ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် လွပ်လပ်ပျော်ရွှင်သော အသက်တာခရီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူတပါးကို ထိခိုက်နှောက်ယှက်ခြင်း သူတပါးလက်မခံနိုင်သော အသက်တာမျိုးမဖြစ်သင့်သူ တပါး၏မျက်စောင်းထိုးစရာမရှိသောဘဝသည် မင်္ဂလာရှိသောအသက်တာဖြစ်သည်။

၁၄:၂၃ အစားသောက်တွင် အားနည်းခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ မသတီဘဲနှင့် စားသောက်ခြင်းသည် အပြစ်ရှိသည်။ ထို့သို့ သြတ္တပ္ပစိတ်မကြည်လင်ဘဲ စားသောက်ခြင်းသည် အာဟာရမဖြစ်။ လိပ်ပြာမသန့်သဖြင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်၍ အပြစ်သင့်ပါသည်။

မည့်သည့်အရာဘဲလုပ်လုပ်၊ သြတ္တပ္ပစိတ်ကြည်လင်ရမည့်အကြောင်း နှုတ်ကပတ်တော်က သွန်သင်ထားပါသည်။ Merrill Unger က “ပေါလုမှ အစားသောက်သည် သြတ္တပ္ပစိတ်တွင် အခြေတည်သည်ဟူသော ထိုစကားက အယူသီးသူများ၏စိတ်ကို ပျော့ပြောင်းစေသည်ဟုဆိုသည်”

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။