ဆာလံကျမ်း - ၈၆

ကူမတော်မူရန်ဆုတောင်း
1အိုထာဝရဘုရား၊ နားတော်ကိုလှည့်၍ အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။ 2အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ သန့်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သော အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို စောင့်မ၍၊ ကိုယ်တော်ကို ကိုးစားသော ကိုယ်တော်၏ကျွန်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ 3အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍၊ ကယ်မသနားတော်မူပါ။ 4အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်တသပါသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် ဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်း ပြုတော်မူပါ။
5အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းသောသဘော၊ သည်းခံတတ်သောသဘောနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ ကိုယ်တော်ကို ပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အား ကရုဏာတော် ကြွယ်ဝပါ၏။ 6အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ အသနားတော်ခံသောစကားသံကို မှတ်တော်မူပါ။ ဘေးရောက်သည်ကာလ၊ ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ပါမည်။ 7ကိုယ်တော်လည်း ထူးတော်မူတတ်ပါ၏။ 8အို ထာဝရဘုရား၊ ဘုရားတို့တွင် ကိုယ်တော်နှင့်တူသော ဘုရားမရှိပါ။ အမှုတော်နှင့်တူသော အမှုလည်းမရှိပါ။ 9အို ထာဝရဘုရား၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ချဉ်းကပ်လျက် ရှေ့တော်၌ ပျပ်ဝပ်၍၊ နာမတော်ကို ချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်။ 10ကိုယ်တော်သည် ကြီးမြတ်၍ အံ့ဩဖွယ်တို့ကို ပြုတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။
11အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏လမ်းကို အကျွန်ုပ်အား ပြညွှန်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏သမ္မာတရားလမ်းသို့ လိုက်သွားပါမည်။ နာမတော်ကို ကြောက်ရွံ့မည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကို စေ့စပ်စေတော်မူပါ။ 12အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချီးမွမ်း၍၊ နာမတော်ကို အစဉ်အမြဲ ချီးမြှောက်ပါမည်။ 13အကျွန်ုပ်ခံရသော ကရုဏာတော်ကြီးလှပါ၏။ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို မရဏနိုင်ငံအောက်အရပ်ထဲက ကယ်နုတ်တော်မူပြီ။ 14အို ဘုရားသခင်၊ မာနကြီးသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍၊ ကြမ်းတမ်းသော လူအစုအဝေးတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲ၊ အကျွန်ုပ်အသက်ကို ရှာကြပါ၏။ 15အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သနားစုံမက်တတ်သောသဘော၊ ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘော၊ သည်းခံတတ်သောသဘော၊ ကရုဏာနှင့် သစ္စာ ကြွယ်ဝသောသဘောနှင့် ပြည့်စုံသောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ 16အကျွန်ုပ်ကို မျက်နှာပြု၍ ကယ်မသနားတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အား တန်ခိုးတော်ကိုပေး၍၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်မသားကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ 17အကျွန်ုပ်အား ကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကို မုန်းသောသူတို့သည် မြင်၍ ရှက်ကြောက်ကြပါစေ။ အကြောင်းမူကား၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုမစ၍ ချမ်းသာပေးတော်မူ၏။

ဆာလံကျမ်း - ၈၆ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၈၆ အကျိုးအကြောင်းပြု ဆုတောင်းခြင်း

ဒါဝိဒ်သည် ဤဆာလံသီချင်း၌ သူ့ဆုတောင်းချက်များကို အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြစီကုံးကာ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ စကားလျှောက်တင်ချက်နှင့်ကျိုးကြောင်းမှုကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားသည်။

ဆုတောင်းလျှောက်လဲချက်

၈၆:၁။               နားထောင်တော်မူပါ။

၈၆:၂က                        ။ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မပါ။ (ငယ် ၄နှင့်၁၆ တွင်အစေခံတမန်ဟုသုံးထားပါသည်)။

၈၆:၂ခ              ။ကယ်တင်တော်မူပါ။

၈၆:၃                ။ကယ်မသနားပါ။

၈၆:၄                ၀မ်းမြောက်မည့်အကြောင်းပြုတော်မူပါ။

၈၆:၅

 

၈၆:၆                ။ပဌနာတော်ကိုနားထောင်တော်မူပါ။/

အကြောင်းရင်း

            -(ဆာလံဆရာတွင် ကူညီမည့်သူမရှိ)

အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။

-သန့်ရှင်းသူအ၀င်ဖြစ်၍

-တိကျစွာမပြောဘဲ “ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ဘုရားဖြစ်၏” ဟုဆိုထားခြင်းက ခြုံငုံမိစေပါသည်။

-ဒါဝိဒ် တနေကုန်တနေခမ်း ဆုတောင်းနေသည်။

ဘုရားမှလွဲ၍ မျှော်လင့်ရာမရှိ။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်

-အထက်ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖြည့်စွက်ခြင်း (သို့) နောက်ဆုတောင်းချက်များအတွက် အစပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း အပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ အဆင့်သင့်ရှိခြင်းနှင့် ကရုဏာတော် သည် ဘုရားထံ ဟစ်အော်တမ်းတသူတို့အတွက် သွန်းလောင်းလိမ့်မည်။

မှတ်တော်မူပါ။

၈၆:၇                ။ဘေးဒုက္ခရောက်ခြင်းမှကယ်မမူပါ။

ကိုယ်တော်သည်ထူးတော်မူတတ်၏။

နောက်ကျမ်းများတွင်မူ ဆာလံဆရာသည်ချီးမွမ်းခြင်းပဌာနာဖွင့်သည်။

ချီးမွမ်းခြင်း

၈၆:၈                ။ကိုယ်တော်နှင့်၎င်း အမှုတော်နှင့်၎င်းတူသောအရာမရှိ

၈၆:၉                ။လူမျိုးအပေါင်းသည် ပြပ်၀ပ်၍ နာမတော်ကို ချီးမြှောက်မည်။ (အနှစ်တထောင် နိုင်ငံတော်တွင် ပြည့်စုံမည်။)

၈၆:၁၀  ။

 

ဆုတောင်းလျှောက်လဲချက်

၈၆:၁၁              ။လမ်းပြတော်မူပါ။

အကြောင်းအရင်း

            ကြီးမြတ်၍ အံ့သြဘွယ်ရာပြုတတ်၏

-တပါးတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်၏

အကြောင်းရင်း

သမ္မာတရားလမ်းကို လိုက်လျှောက်စေဖို့၊ နာမတော်ကို ကြောက်ရွှံ့သည့်နှလုံးဖြင့်စေ့စပ်ထုံးဖွဲ့စေဖို့။

အကြောင်းရင်း

မရဏာနိုင်ငံမှ ကယ်လွှတ်သော မဟာကရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်သည်။

ချီးမွမ်းခြင်း

၈၆:၁၂-၁၃။ ဘုရားသခင်ကို ထာ၀ရစိတ်နှလုံးဖြင့် အကြွင်းမဲ့ချီးမွမ်းပါမည်။

၈၆:၁၄၁၆      ဆာလံဆရာက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုအကြောင်း တင်ပြထားသည်။ လူဆိုးလူသွမ်းတသိုက် လူဟော့ရမ်းတစုက ဆာလံဆရာ၏အသက်ဘေးကို ရန်ရှာနေသည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားတရား သိကြသူများမဟုတ်။ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်သည် သနားစုံမက်တတ်သူ၊ ကျေးဇူးပြုတတ်သူ၊ သည်းခံသောသူ၊ ကရုဏာနှင့် သစ္စာကြွယ်၀သောသူအဖြစ် သိရှိထားသည်။ ဘုရားသခင်ထံသို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆုတောင်းသည့်သူကို ခွန်အားပေးမည်။ ကယ်တင်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျွန်ကို ပစ်ပယ်မထားဟု ခံယူသည်။ တချို့သောသူများက “ဘုရားသခင်၏ကျွန်”ဟူသော ဝေါဟာရကို ကျွန်မမှမွေးသည့်သားဟု ယူဆကြသည်။ လူစာရင်းတွင် မထည့်မှတ်ခဲ့။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွင် ရေးမှတ်ကြသည်။ ဆာလံဆရာကမူ အပျိုကညာမာရိမှ မွေးဖွားသန့်စင်သောမာရိကို မြင်ယောင်သည်။

၈၆:၁၇ နောက်ဆုံးတွင် အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပေးပါရန် တောင်းဆိုသည်။ ဆာလံဆရာကို ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးဖြင့် အဆိုးမြင်နေသောရန်သူများအား ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းလက္ခဏာကို ပြသလိုသည်။ ဘုရားရှင်က ဆာလံဆရာအား မည်သို့ထောက်မပုံကို ပြလိုက်ချင်သည်။

ဆာလံဆရာသည် ဆုတောင်းသည့်အခါဖြစ်စေ၊ ချီးမွမ်းသည့်အခါဖြစ်စေ၊ အကျိုးအကြောင်းအဆိုး အကောင်းရှိသည်။ ထိုအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်၂မျိုးရှိပါသည်။ ဒါဝိဒ်သည် အခြားကျမ်းပိုဒ် များကို ကိုးကားသက်သေထူသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းပြုလုပ်တိုင်း ကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကားသည်။ ဒုတိယအမြင်မှာ ဘုရားသခင်၏နာမတော် “Adonai” ကို (၇)ကြိမ်တိုင်တိုင်သုံးသည် (ငယ် ၃၊၄၊၅၊၈၊၉၊ ၁၂နှင့်၁၅)။ ယုဒလူများသည် Jehovah ဟူသော ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို တိုက်ရိုက် မခေါ်ဝံ့ကြသောကြောင့် “Adonai”ဟူသောစကားလုံးဖြင့်အစားထိုး ကြသည်။

Sopherim နှင့်ရှေးရိုးစဉ်လာသမ္မာကျမ်းစာအုပ်များတွင် Jahovah ဟူသောစကားလုံးကို Adoniaဟု (၁၃၄)ကြိမ် အစားထိုးရေးထားသည်။ ကျယ်လောင်စွာ ရွတ်ဖတ်ဝိုင်းဆိုရသော ၀တ်ပြုစည်းဝေး များတွင် Jahovahဟု မခေါ်ဝံ့ကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြင့်မြတ်လွန်းသောကြောင့် လူ့ပါးစပ်နှင့်မတန်ဟု ခံယူကြသည်။၅၅

ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားရမည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ (ငယ် ၁၁ခ) F.W Grant က ဤသို့ဆိုသည်-

ဘုရားသခင်၏လူများက အလေးအနက်ထား ဆင်ခြင်အပ်သောစကားဖြစ်သည်။ မိမိဘ၀ကို ဘုရားသခင်အတွက် အကောင်းဆုံးဆက်ကပ်ထားသည်ဟု ဆိုသော်ငြားလည်း အားနည်းချက်အများ အပြားရှိသည် ဘုရားသခင်အတွက် အစေခံကောင်းများမဖြစ်နိုင်ကြ။ ကိုယ်တော်၏ တည့်တော်များ သည် “ဤကိစ္စငါလုပ်နိုင်သည်ဟု ပြောဆိုရိုးမပြုကြ။ ပန်းရုံတောက လိပ်ပြာများကို မောင်းထုတ်နိုင်ကြသော်လည်း ပန်းကိုပိုမိုပွင့်လန်းအောင် မလုပ်နိုင်ကြပါ။ လောကတိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကင်းဝေး၍ လောကချမ်းသာ ငြီးငွေ့နေကြသောအခါ စာတန်က တအံ့တသြ ငေးမော ကြည့်နေပါသည်။ ကလေးသူငယ်က မဖြစ်သည့်အရာကို ချွေးပြန်အောင်လုပ်နေပုံမြင်ကြသောအခါ ရယ်မောတတ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် မိမိကိုယ်ကိုလည်း ပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ မဖြစ်နိုင်သောအရာကို မနိုင်မနင်း၊ အကျိုးမဲ့ အချည်းအနှီးသက်သက် လုပ်ဆောင်လျက် အချိန်ကုန်လူပန်းနေကြသလား။ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အချည်းနှီးဖြစ်စေပါသလား။ လူသည်ကိုယ့်သမိုင်းကို ရေးနေကြသူများဖြစ်သည်။ သမိုင်းလှလှရေးချင်ပါလား။၅၆

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။