ဆာလံကျမ်း - ၅၀

မှန်ကန်သည့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု
1တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်တည်းဟူသော ထာဝရဘုရားသည် ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ နေထွက်ရာမှသည် နေဝင်ရာတိုင်အောင် မြေကြီးကို ခေါ်တော်မူ၏။ 2အသရေတင့်တယ်ခြင်းပြည့်စုံရာ ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ ဘုရားသခင်၏ရောင်ခြည်တော်သည် ထွန်းပ၏။ 3ငါတို့၏ ဘုရားသခင် ကြွလာတော်မူ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ နေတော်မမူ။ ရှေ့တော်၌မီးလောင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်၌ မိုးသက်မုန်တိုင်း ပြင်းပြလျက်ရှိ၏။ 4မိမိလူတို့ကို စစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငှာ အထက်ကောင်းကင်ကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီးကိုလည်းကောင်း ခေါ်တော်မူလျက်၊ 5ယဇ်ပူဇော်သောအားဖြင့်၊ ငါနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့သော ငါ၏သန့်ရှင်းသူတို့ကို ငါ့ထံသို့စုဝေးစေကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ 6ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင် တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကို ကောင်းကင်တို့သည် ထင်ရှားစွာ ပြကြလိမ့်မည်။
7ငါ၏လူများတို့ နားထောင်ကြ။ ငါပြောမည်။ အိုဣသရေလအမျိုး၊ သင့်တစ်ဖက်၌ ငါသက်သေခံမည်။ ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ သင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ 8မီးရှို့သောယဇ်မှစ၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ငါသည် သင်၌အပြစ်မတင်။ ထိုယဇ်တို့သည် ငါ့ရှေ့မှာ အစဉ်ရှိကြ၏။ 9သင့်အိမ်ထဲက နွားကိုလည်းကောင်း၊ သင့်ခြံထဲက ဆိတ်ထီးကိုလည်းကောင်း ငါမခံမယူ။ 10တောတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့နှင့် တစ်ထောင်သော တောင်ပေါ်မှာရှိသော တိရစ္ဆာန်တို့သည် ငါ၏ဥစ္စာ ဖြစ်ကြ၏။ 11တောင်ပေါ်မှာနေတတ်သော ငှက်အပေါင်းတို့ကို ငါသိ၏။ တောသားရဲတို့သည် ငါ၌ရှိကြ၏။ 12ငါသည် ငတ်မွတ်လျှင် သင့်ကိုမပြော။ လောကဓာတ်နှင့် လောကဥစ္စာသည် ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။ 13နွားသားကို ငါစားမည်လော။ ဆိတ်သွေးကို ငါသောက်မည်လော။ 14ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ကို ဘုရားသခင်အားပူဇော်လော့။ သစ္စာကတိထားသည်အတိုင်း၊ အမြင့်ဆုံးသောအရာ၌ သစ္စာဝတ်ကိုဖြေလော့။ 15အမှုရောက်သည်ကာလ၌ ငါ့ကိုပတ္ထနာပြုလော့။ ငါသည် ကယ်လွှတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
16မတရားသောသူကိုကား၊ သင်သည် ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကို ကြားပြော၍ ငါ၏ပဋိညာဉ်တရားကို မြွက်ဆိုခြင်းငှာ အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ 17ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကို သင်သည်မုန်း၍ ငါ့စကားကို သင့်နောက်၌ ပစ်ထားပါသည်တကား။ 18သင်သည် သူခိုးကိုမြင်လျှင်၊ သူနှင့် သဘောတူတတ်၏။ သူ့မယားကို ပြစ်မှားသောသူတို့နှင့် ဆက်ဆံတတ်၏။ 19သင်၏နှုတ်ကိုဒုစရိုက်၌အပ်နှံ၍၊ သင်၏လျှာဖြင့် မုသားကို စီရင်တတ်၏။ 20သင်သည်ထိုင်လျက်၊ ကိုယ်ညီအစ်ကိုကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ပြောဆိုတတ်၏။ ကိုယ်အမိ၏သားကို ဆဲရေးတတ်၏။ 21ထိုသို့ကျင့်၍ ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်၊ ငါ့ကို သင်နှင့်တူသည်ဟု ထင်လေပြီတကား။ သင်၏အပြစ်ကို ငါဖော်ပြ၍၊ သင့်မျက်မှောက်၌ ခင်းထားမည်။ 22ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့သောသူတို့၊ ဤအမှုကို ဆင်ခြင်ကြလော့။ သို့မဟုတ် သင်တို့ကို ကယ်နုတ်သောသူမရှိ။ ငါသည် အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်။ 23ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ကိုပူဇော်သောသူသည် ငါ၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေသောသူဖြစ်၏။ မိမိသွားသောလမ်းကို ဆင်ခြင်သောသူအားလည်း၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ငါပြမည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။

ဆာလံကျမ်း - ၅၀ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၅၀ ဘုရားသခင်စီရင်မည့်တရားစီရင်ခြင်း

          ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးအဖြစ် စီရင်မည့်တရားခွင်ရောက်နေကြပြီ။ တရားခံက ဣသရေလလူမျိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့က သက်သေများဖြစ်ကြသည်။

သို့သောဣသရေလတို့၏အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်စစ်ကြောခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူများရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

တရားခွင်မြင်းကွင်း (၅၀:)

          ၅၀: ပထမစီရင်ချက်မှာကြားသည့်အတိုင်း အရှေ့မှအနောက်တိုင်အောင်ဣသရေလမြေပေါ် ရှိနေသူများ၃၆ဖြစ်သည်။ တန်ခိုးကြီးသောထာဝရဘုရားကဗျာဒိတ်တော် ပေးတော်မူသည်။

၅၀: ဒုတိယမြင်ကွင်းမှာ ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာတရားပလ္လင်ရုံးထိုင်သည်။ ဘုန်းတန်းခိုး ရောင်ခြည်ထွန်းလင်းလျက်တောက်ပနေသည်။ ကိုယ်တော်သည်သူ့လူများ၏အပြစ်များကို ကာလ ရှည်ထိန်းသိမ်းမနေ။ မီးတောက်လျှံများဖြင့် သိနာတောင်ပေါ်သို့ကြွလာသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးမိုးသက်မုန်တိုင်း လင်းထိန်လှုပ်ခါသွားမည်။ ထို့သို့ကြွလာခြင်းသည် ပညတ်တရားပြဌာန်း ရန်မဟုတ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဘို့ ဖြစ်သည်။

၅၀: တရားပလ္လင်ပေါ်သို့နေရာယူပြီးသောအခါ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့ကို သက်သေများအဖြစ်ဆင့်ခေါ်သည်။ ထို့နောက်တရားခံအားရှေ့တော်ကိုတင်သွင်းစေသည်။ ပထမဦး ဆုံး ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကတိတော်ပြုခဲ့သော ဣသရေလသန့်ရှင်းသူများအား ဆင့်ခေါ်သည်။ (ဟောရန် တောင်ပေါ်မှာပြုခဲ့သောကတိတော်နှင့်သွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ထွ ၂၄:၃ကိုထိုသစ္စာရှင် များစစ်ဆေးခန်းကို အငယ် ၇-၁၅တွင်တွေ့ရသည်။ ထို့နောက်ငယ်၁၆-၁၉တွင်မတရားသူများ ဆက်လက်စစ်ဆေးသည်။

၅၀: ဘုရားသခင်းသည် ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူသည့်အတိုင်း မိုးမြေကိုသက်သေ တည်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်သည့်အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်း အကြောင်းစုံသိရှိသည်။ မျက်နှာလိုက်ခြင်းမရှိ။ သမ္မာဓိရှိရှိစစ်ဆေးစီရင်သည်။

ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာအမြင် (၅၀:၁၅)

          ၅၀: ဘုရားသခင်သည် အခြေအနေမှန်အကြောင်းစုံသိထားသည်ဖြစ်သောကြောင့် ဣသရေလလူတို့၏ တဘက်၌ရပ်တည်သည်။ လူ့အတွေးဖြင့်တွေးမြင်စဉ်းစားရခက်သည်။ သို့သော် လည်းဘုရားသခင်က အကြောင့်စုံသိထားသည်။ အမြင့်ဆုံးသောတရားသူကြီးလည်းဖြစ်သည်။

၅၀: ဣသရေလလူများက ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ယဇ်ပူဇော်သက္ကာများ ယူဆောင်လာကြ ၍ယဇ်ပူဇော်ကြသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ မီးရှို့ရာယဇ်များဖြင့်ပူဇော်ကြပါသည်။ သို့သော် စိတ်နှလုံးဖြင့်တင်လှူပူဇော်ခြင်းမပြုဘဲ၊ မိဘရိုးရားထုံးတမ်းစဉ်လာသဘောဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ကြသည် ကိုလက်မခံ။ မိန်းမပျိုများက မခ်ကိုရိုသေသမှုမပြုဘဲ၊မွေးနေ့ပွဲကျမှ မုန့်လက်ဆောင်းပေးခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ဖခင်ကိုရိုသေကူညီခြင်းမပြုဘဲမွေးနေ့ပွဲကြမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်စိတ်နှလုံးမပါဘဲ၊ဝတ်ကျေတန်းကျေပူဇော်ကြသော ဣသရေလတို့၏ယဇ်ကို ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကလက်မခံ။ ဣသရေလတို့သည်ပြက္ခဒိန်နေ့ရက်များအတိုင်း အချိန်မှယဇ်ပူ ဇော်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း နွေးထွေးခြင်းမရှိ။ စိတ်ပါလက်ပါမရှိ။ တာဝန်ကျေလုပ်ဆောင် ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို F.B. Meyer ကဤသို့ဆိုသည်-

စိတ်နှလုံးမပါဘဲ အမြင်ကောင်းအောင်အပေါ်ယံကြောယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်တွင်လက်မံ။ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်အရ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို တန်ဘိုးမထား။ စိတ်နှလုံးအကြွင်း မဲ့ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပါ တန်ဘိုးထားလက်ခံသည်။၃၇

၅၀: ဘုရားရှင်ကသင့်ခြံထဲမှနွား၊ ဆိတ်ထီးကိုငါမတောင်းဆိုဟုဆိုသည်။ ရိုးရားထုံစံ အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းကိုမကြိုက်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိလုပ်စေချင်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယဇ်ပူဇော်ရာတွင် လူမြင်ကောင်းအောင်အပြင်ပန်းသန့်ရှင်းခြင်းကိုသာမကြည့်။ စိတ်နှလုံးဖြူစင်ခြင်းကို ကြည့်သည်။

၅၀:၁၀၁၃ အသေအချာပြန်စဉ်းစားလျှင်သတ္တဝါအားလုံးကို ဘုရားသခင်ကပိုင်ဆိုင်ပါ သည်။ သစ်တောဝါးတောရှိသတ္တဝါများတောင်ကုန်းတောင်တန်းများပေါ်တွင် ကျင်လည်ကျက်စား သောသတ္တဝါများ၊ ကျေးငှက်သာရကာများနှင့်တောပျော်သားရဲများအားလုံး ဘုရားရှင်ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကကြိုက်ရာသတ္တဝါကိုရယူနိုင်ပါသည်။ လူများထံမှတောင်းယူစရာမလိုပါ။ ကိုယ်တော်သည်စာလောင်ငတ်မွတ်သူမဟုတ်။ ကိုယ်တော်တွင် တိရစ္ဆာန်သတ္တဝါပေါင်းစုံ မွေးမြူရေးခြံကြီးရှိပါသည် ။တိရစ္ဆာန်များ၏အသွေးကိုလည်း တောင်းယူစရာမလို။ အချိန်မရွှေး၊ ဒေသမရွေးရရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။

၅၀:၁၄၁၅ သို့ဖြစ်လျှင်ဘုရားသခင်သည် သူ့လူများထံမှ မည်သည့်အရာလိုချင်ပါသနည်း။ (၃)ခုတောင်းဆိုပါသည်-

ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း။ မည်သည့်နေရာကိုမဆိုဆုလက်ဆောင်ပါလျှင် မျက်နှာပွင့်လန်း သည်။ ဘုရင်မကြီးပမာ ကွယ်လွန်ခါမှဒေါ်လာနှစ်ထောင်အဝတ်အစားဖြင့် တန်ဆာဆင်ပေးခြင်း ထက်မသေခင် မိခင်ကြီးအားနေ့စဉ်လက်ဆောင်ကလေးများပေးခြင်းက မိသားစုပိုဆန်သည်။

ကတိတည်ခြင်း။သစ္စာကတိပြုသည့်အတိုင်း အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌သစ္စာဝတ်ကိုဖြေလော့။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ အမှုတော်၌ပါဝင်ခြင်း၊ ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ကတိသစ္စာ တည်ရသည်။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်မိဿဟာယပြခြင်း။ အမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါ့အား ပဌာနပြုလော့။ ငါသည်သင့်ကိုကယ်နှုတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်။ အံ့သြဘွယ်ရာ ဘုရားသခင်း၏သဘောတော်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ဘုရားရှင်ကသူ့လူများ၏ ဆုတောင်းသံကိုကြားချင်သည်။ ဆုတောင်းသံများကို တစိမ့်စိမ့်နားထောင်၌ အဖြေစကားကြားသိ စေချင်သည်။ သူ့လူများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံချင်သည်။

သို့သောမတရားသောသူများသို့မူ (၅၀:၁၆၂၁)

          ၅၀:၁၆ တရားခွင်ပြောင်းသွားပြီ။ ဘာသာရေးအရေခွံခြုံသူများတိုင်းနိုင်ငံသားများဘက် သို့လှည့်လာသည်။ ယုံကြည်သူဟုဆိုကြသော်လည်း သမ္မာတရားမဖက်တွယ်သူများကို စီရင်သည်။ ထိုသူမျးသည် သမ္မာကျမ်းစာကိုလည်မမှီခို၊ ကတိတော်လာကောင်းချီးမဂ်လာနှင့်မသက်ဆိုင်ကြ။ ထိုသူများကို စွဲချက်တင်တသီတတန်းကြီးစွဲထားသည်။

စည်းကမ်းကိုမုန်းတီးကြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြုပြင်၍မလိုဟုထင်မှားကြသည်။ အကောင်းမြင်ဝါဒဖြင့်ဝေဖန်အားပေးခြင်းကိုလည်းလက်မံ။ မိမိကိုယ်ကို လူကောင်းဟုဟန်ဆောင် ကြသည်။ အကြံအဉာဏ်ပေးသူများကိုလည်း ခါးသီးစွာငြင်းဆန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြသည်။

ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို လိုရာဆွဲတွေးကြသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်း မည့်အစားတလွဲတချော်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ကြသည်။ လိုရာဆွဲတွေ့အနက်ဖွင့်ကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့အောင် ဖန်တီးဇာတ်သွင်းကြသည်။

၅၀:၁၈ သမ္မာတရားလမ်း၌ မလျှောက်လိုကြ။ လူဆိုးနှင့်တွေ့လျှင်ပေါင်းဖက်၌ မုဒိန်းကောင်နှင့်တွေ့လျှင်မိတ်ကောင်းဆွေသဟာပြုလိုက်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသိအမှတ်မပြု။ နာမတော်ကိုလည်းမသိနားမလည်ကြ။

၅၀:၁၉၂၀ အချည်းအနှီးဒုစရိုက်စကားပြောဆိုကြသည်။ နှုတ်ထွက်စကားများသည် အရေမရအဖတ်မရ ကွမ်းစကားများဖြစ်သည် ။ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်မုသားစကားတို့၌ တဘက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ အတင်းအဖျင်းမပြောလျှင်စားမဝင် အိပ်မပျော်ကြ။ အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုးသားချင်းများသည်လည်း နားမခံသာ။

၅၀:၂၁ ဘုရားသခင်ကချက်ချင်းအရေးမယူ၊ အပြစ်ဒဏ်မပေးသောကြောင့် ဘုရားသခင်က မသိရှိဟု ထင်မှားကြကာ စောင်းတက်ကြသည်။ အမှန်မှာနောင်တရလာရန် ဘုရားသခင်အချိန်ပိုပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မူကား ဘုရားသခင်ကလက်ပိုက်ကြည့်မနေတော့ပါ။ စွဲချက်တင် နေပြီ။

သတိပေးခြင်းနှင့်ကတိတော် (၅၀:၂၂၂၃)

          သတိပေးစကားနှင့်ကတိတော်ဖြင့်တခန်းရပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်းကို မေ့လျှော့နေသူ များအား ကြပ်ကြပ်သတိထား၏။ အကယ်၍နောင်တမရကြလျှင်ဘုရားသခင်က ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ခုန်အုပ်ဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင်လားသူများနာခံခြင်းရှိသူများ၊ သမ္မာတရားလမ်း၌ တစိုက်မတ်မတ်လျှောက်ထားသူများမှာမူကား ဘုရားသခင်၏အံ့သြဘွယ်ရာ ကွယ်ကာစောင်မခြင်းခံစားကြရမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။