ဆာလံကျမ်း - ၁၃၂

တဲတော်ကိုကောင်းချီးပေးရန်
1အိုထာဝရဘုရား၊ ဒါဝိဒ်မင်းကိုလည်းကောင်း၊ သူခံရသမျှသော ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းကောင်း အောက်မေ့တော်မူပါ။ 2-5ထိုမင်းက၊ ယာကုပ်အမျိုး ကိုးကွယ်သော တန်ခိုးရှင်ထာဝရဘုရား ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအရပ်ကို အကျွန်ုပ်သည် မတွေ့မီတိုင်အောင်၊ ကိုယ်နေရာအိမ်သို့မဝင်၊ ကိုယ်အိပ်ရာပေါ်သို့မတက်၊ ကိုယ်မျက်စိ အိပ်ရမည့်အခွင့်၊ မျက်ခမ်းမှိတ်ရမည့်အခွင့်ကို မပေးပါဟု၊ ယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သော တန်ခိုးရှင်ထာဝရဘုရားထံကျိန်ဆို၍ ဓိဋ္ဌာန်ပြု၏။ 6တဲတော်သည် ဧဖရိမ်ပြည်မှာရှိကြောင်းကို ငါတို့သည်ကြားရပြီ။ ယာရိမ်တော၌ တွေ့ကြပြီ။ 7ဘုံဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍၊ ခြေတော်တင်ရာ ခုံအောက်၌ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့။ 8အို ထာဝရဘုရား၊ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာသို့ ဘုန်းတော်နှင့်ယှဉ်သော ဓမ္မသေတ္တာနှင့်တကွ တက်တော်မူပါ။ 9ကိုယ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ဆာကိုဆင်၍၊ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြပါစေသော။ 10ကိုယ်တော်၏ကျွန် ဒါဝိဒ်မင်း၏မျက်နှာကို ထောက်သဖြင့်၊ ကိုယ်တော်ထံ၌ ဘိသိက်ခံသောသူကို ငြင်းပယ်တော်မမူပါနှင့်။
11ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်အား ဓိဋ္ဌာန်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၍၊ သစ္စာဖျက်တော်မမူသော စကားဟူမူကား၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်ကို သင်၏ပလ္လင်ပေါ်မှာ ငါတင်မည်။ 12သင်၏သားတို့သည် ငါ့ပဋိညာဉ်တရားကိုလည်းကောင်း၊ ငါသွန်သင်သော သက်သေခံချက်ကိုလည်းကောင်း စောင့်ရှောက်လျှင်၊ သူတို့၏သားများသည်လည်း သင်၏ပလ္လင်ပေါ်မှာ အစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ထားတော်မူပြီ။ 13ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်မြို့ကိုရွေးကောက်၍၊ အမြဲနေတော်မူရာဖို့ အလိုတော်ရှိသည်အရာမှာ၊ 14ဤမြို့ကား ငါအစဉ်အမြဲ ကျိန်းဝပ်ရာမြို့တည်း။ ငါအလိုရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဤမြို့၌ငါနေမည်။ 15သူ၏အစာအာဟာရကို အထူးသဖြင့် ကောင်းချီးပေးမည်။ သူ၌ဆင်းရဲသားတို့ကို ဝစွာကျွေးမည်။ 16သူ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းတန်ဆာကို ဆင်စေသဖြင့်၊ သူ၌သန့်ရှင်းသူတို့သည် ရွှင်လန်းသောသီချင်းကို ရွှင်လန်းစွာ ဆိုရကြလိမ့်မည်။ 17ထိုမြို့၌ ဒါဝိဒ်၏ဦးချိုကို ငါပေါက်စေမည်။ ငါ့ထံ၌ ဘိသိက်ခံသောသူဖို့ မီးခွက်ကို ငါပြင်ဆင်ပြီ။ 18ထိုအရှင်၏ရန်သူများကို ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ငါဖုံးလွှမ်းမည်။ သူ၏ဦးရစ်သရဖူသည် ဘုန်းပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏။

ဆာလံကျမ်း - ၁၃၂ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၁၃၂ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကတိတော်

ဤဆာလံကျမ်းရေးသားသူနှင့် အကြောင်းအရာသည် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုမရှိဟု ထင်မြင်ရသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာ ဆောလမုန်ဘုရင်က ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား အသစ်စက်စက် ယေရုရှလင်ဗိမာန် တော်သို့ ပင့်ဆောင်လာပြီးချိန်ဖြစ်သည်။ ပထမအပိုဒ်ငယ် (၁၀)ခုသည် ရှောလမုန်၏ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းတော်မူ၍ ပဋိညာဉ်သေတ္တာအထက်တွင် အိမ်တော်ဖြင့် ဘုရားရှင်စိုးစံဟန် ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ်၁၁နှင့်၁၂သည် ဒါဝိဒ်သို့ပြုထားသော ကတိတော်အား ထပ်မံအတည်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်(၆)ခုသည် ရှောလမုန်၏ဆုတောင်းချက်အသေးစိပ်အား ကတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၃၂: အဖွင့်ဆုတောင်းတွင် ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်၏ဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာများ အဖြစ်ဆိုးကိုမဆို။

ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ဗိမာန်တော်ဆောက်တည်၍ မရသောကြောင့် နာကျင်သည့်စိတ်ဆင်းရဲမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို လာမည့်အပိုဒ်ငယ်၃ခုတွင် ရှင်းပြ ထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် မတွေ့မြင်ရသော်လည်း ဘုန်းကြီးတော်မူသောယာကုပ်၏ဘုရား ကျိန်းဝပ် တော်မူရာ မဖူးမြင်ရလျှင်ဒါဝိဒ်က နန်းတော်မဝင်၊ အိပ်ယာမတက်၊ တမှေးမျှပင်မအိပ်ရဟု ကျိန်ဆို သည်။

၁၃၂: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကိရိယာ၏အရပ်မှာပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်စိုးစံသည်။ ဒါဝိဒ်၏လူများက ယေရုရှလင်သို့ပင့်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဧဖရိမ်ပြည်(ဗက်သလင်)ဟု ဆိုထားသောကြောင့် နားလည်ရခက်ပြန်သည်။ ထိုအရပ်ဒေသသို့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာရောက်သွားကြောင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာလည်း မတွေ့။ ထိုပြဿနာကို အောက်ပါအတိုင်း စဉ်းစားအဖြေရှာနိုင်သည်။

၁။ ရှင်ဘုရင်နှင့်လူသူများက ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ဧဖရိမ်အရပ်တွင်ရှိကြောင်း ကြားသိပေလိမ့်        မည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ Jaar (Kirjath Jearin)သို့ရောက်ကြောင်းသိမည်။

၂။ Ephrathah သောစကားလုံးသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိန်း၀ပ်ရာ ရှိလောရွာကို ပိုင်သောဧဖရိမ်ကို ရည်ညွှန်းပေမည်။

၃။ Ephrathah သည် Caleb-Epharathah (၅ရာ ၂:၂၄ကိုကြည့်ပါ)ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဗက်သလင်နှင့်မဆိုင်။ Caleb Epharathah သည်  Jaar (သစ်တော) Krijiah-Jearimကို ‘စုံနံ့သာမြိုင်မြို့တော်’ ကိုဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ ထိုအချက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်ပါက အပိုဒ်ငယ် (၆)ကို နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ပါပေမည်။

တဲတော်သည် ဧဖရိမ်ပြည်၌ ရှိကြောင်းငါတို့ကြားရကြပြီ။ ယာရိမ်တော၌တွေ့ကြပြီ။

၁၃၂: ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း ကြားသိသည်နှင့် မြို့သူမြို့သားများသည် ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာစွာဖြင့် စုရုံးကြသည်။ ဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ ခြေတော်တင်ရာ ခုံအောက်၌ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့ဟု ဆိုသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်တင်ရာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် တိမ်တောင်တိမ်တိပ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာအထက်မှာစံတော်မူသည်။

၁၃၂:၁၀ ဗိမာန်တော်ဆက်ကပ်သည့် ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဆုတောင်းသံကြားရပြန်သည် (ငယ်၈-၁၀၊ ၆ရာ ၆:၄၁-၄၂နှင့်ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ သန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်၌ ဘုရားရှင်ကိန်းဝပ်တော်မူ၍ ပဋိညာဉ် သေတ္တာအား သက်သေပြုရန်တောင်းဆိုသည်။ ဘုရားတရားသိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ပြည်သူများ လွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်ခြင်း၊ မျက်နှာတော်ရသော ရှင်ဘုရင်များ စီရင်ခွဲခန့်ပေးရန် ဆုတောင်းသည်။ ဘိသိက် ခံသောသူဆိုသည်မှာ ရှောလမုန်က မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်း၏။ မေရှိယသခင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။

၁၃၂:၁၁၁၃ ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်သို့ပေးထားသော ကတိတော်ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားလျှက် ရှောလမုန်၏ဆုတောင်းချက်များအား အဖြေပေးရန်သဘောတူသည်။ ထိုကတိတော်သည် ချို့ယွင်းချက်မရှိ။ ပြီးပြည့်စုံသောကတိတော်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်သည် အစဉ်အမြဲတည်တံ့မည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဒါဝိဒ်၏သားမြေးများ၏နာခံခြင်းတွင် ကြည့်ဦးမည်။ သို့ဖြင့် ရှောလမုန်၏သွေးသားမဟုတ် ဒါဝိဒ်၏အခြားသော နသန်၏မြေးသားမြေးစဉ်ဆက်မှ ယေရှုသခင် (လု၃:၃၂)နန်းမွေဆက်ခံရာအကြောင်း ဖြစ်လာသည်။

၁၃၂:၁၄၁၈ ရှောလမုန်၏ အသေးစိပ်ဆုတောင်းချက်များအား ဘုရားသခင်က အတိအကျအဖြေပေး သည်။ နောက်တွင်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာသို့ ဘုန်းတော်နှင့်ယှဉ်သော ဓမ္မသေတ္တာနှင့်တကွ တက်တော်မူပါ (ငယ် ၈)

ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ဆာ ဝတ်ဆင်ကြစေ (ငယ် ၉က)

ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူတို့သည် ရွှင်လန်းကြစေ (ငယ် ၉ခ)

ကိုယ်တော်၏ကျွန် ဒါဝိဒ်မင်း၏မျက်နှာကိုထောက်၍ ကိုယ်တော်ထံ၌ ဘိသိက်ခံသောသူကို ငြင်း ပယ်တော်မမူပါနှင့် (ငယ် ၂၀)

ဤမြို့ကား ငါအစဉ်ကိန်း၀ပ်ရာမြို့တည်း။ ငါအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ ဤမြို့၌ ငါနေမည် (ငယ် ၁၄)

သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းတန်ဆာ ဝတ်ဆင်စေသည် (ငယ် ၁၆ က)

သန့်ရှင်းသူတို့သည် ရွှင်လန်းသောသီချင်းကို ရွှင်လန်းစွာဆိုကြစေ (ငယ် ၁၆ခ)

ထိုမြို့၌ ဒါဝိဒ်၏ ဦးချိုကို ငါပေါက်စေမည်။ ငါထံ၌ ဘိသိက်ခံသောသူအဖို့ မီးခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီ။ သူ၏ဦးရစ်သရဖူသည် ဘုန်းပွင့်လိမ့်မည် (ငယ် ၁၇၊၁၈ခ)

စင်စစ်တွင် ဘုရားရှင်က ရှောလမုန်၏ဆုတောင်းချက်များကို ဗုံးဘောလအော အဖြေပေးထားသည်။ အစာရေစာ စည်ပင်ဝပြောစေသည်။ မရှိဆင်းရဲသား ငတ်မွတ်သူများမရှိအောင် မြေကြီးက ပဒေသာပင် ပေါက်စေသည် (ငယ် ၁၅)၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအား ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်ရုံဆင်မြန်းစေမည် (ငယ်၁၆က)။ ရန်သူများ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်း ပက်လက်လန်လဲကျစေသည် (ငယ် ၁၈က)။

အပိုဒ်ငယ်၁၇၏အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ယေရုရှလင်ဘုရားရှင်က ဒါဝိဒ်နွယ်မှ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ထွန်းလာမည် (လု ၁:၆၉ကိုကြည့်)။ မီးအိမ် သို့မဟုတ် သားတော်(၃ရာ ၁၅:၄ကိုကြည့်)ကို ဘိသိက်ပေးထားသော ဒါဝိဒ်အတွက်ပေးမည်။ ကတိတော်လာသည့် နန်းမျိုးရိုးနွယ်အမွေသည် သခင်ယေရှု တွင် ပြီးပြည့်စုံထားသည်။

ခရစ်တော်၏ရန်သူများသည် အရှက်ကွဲကြသည့်အခိုက်တွင် ခရစ်တော်သည် ဘုန်းကျက်သရေသရဖူ ဆောင်းနေပေမည်။

တချိန်ကဆူးရစ်သရဖူဆောင်းခဲ့

ယခုမူ ဘုန်းအသရေသရဖူ၊

တော်၀င်ကောင်းကင်သားတို့ ဦးညွတ်ကြ

အောင်နိုင်သူကြီးရှေ့တော်သို့။

Thomas Kelley

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။