ဆာလံကျမ်း - ၁၀၆

ဣသရေလတို့၏ပုန်ကန်ခြင်း
1ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍၊ ကရုဏာတော် အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ 2ထာဝရဘုရား၏ တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာတော်တို့ကို အဘယ်သူပြောနိုင်သနည်း။ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အဘယ်သူသည် အကုန်အစင်ဖော်ပြနိုင်သနည်း။ 3ခပ်သိမ်းသောအခါတို့၌ တရားကိုစောင့်ရှောက်၍၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။
4အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့၏ကောင်းကျိုးကို မြင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ 5ကိုယ်တော်၏လူမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ ဝမ်းမြောက်၍၊ ကိုယ်တော်၏အမွေဖြစ်သော သူတို့နှင့်အတူ ဝါကြွားရွှင်လန်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့ခံရသော စေတနာတော်နှင့်တကွ၊ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကို အကြည့်အရှုကြွလာ၍ ကယ်တင်တော်မူပါ။ 6အကျွန်ုပ်တို့သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူ ပြစ်မှားကြပါပြီ။ ဒုစရိုက်ကို ပြုကြပါပြီ။ မတရားသောအမှုကို ပြုကြပါပြီ။ 7အဲဂုတ္တုပြည်၌ပြုတော်မူသော အံ့ဩဖွယ်တို့ကို ဘိုးဘေးတို့သည် နားမလည်ကြ။ များစွာသော ကရုဏာတော်ကို မအောက်မေ့ကြ။ ပင်လယ်နား၊ ဧဒုံပင်လယ်နားမှာ ပုန်ကန်ကြပါ၏။ 8သို့သော်လည်း၊ မဟာတန်ခိုးတော်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ နာမတော်၏အကြောင်းကြောင့် သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ 9ဧဒုံပင်လယ်ကိုဆုံးမတော်မူ၍၊ ပင်လယ်ရေသည် ခန်းခြောက်လေ၏။ တော၌ ပို့ဆောင်သကဲ့သို့ နက်နဲရာအရပ်၌ သူတို့ကို ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ 10မုန်းသောသူ၏လက်မှ သူတို့ကိုကယ်တင်၍၊ ရန်သူ၏လက်မှ ရွေးနုတ်တော်မူ၏။ 11ရန်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ မကျန်ရစ်စေခြင်းငှာ၊ ရေသည် လွှမ်းမိုးလေ၏။ 12ထိုအခါစကားတော်ကိုယုံ၍ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို သီချင်းဆိုကြ၏။ 13သို့သော်လည်း၊ အမှုတော်ကို အလျင်အမြန်မေ့လျော့သည်ဖြစ်၍၊ အကြံအစည်တော်ကို မဆိုင်းမလင့်ဘဲ၊ 14တော၌ အလွန်တပ်မက်၍၊ လူဆိတ်ညံရာအရပ်၌ ဘုရားသခင်ကို စုံစမ်းကြ၏။ 15သူတို့တောင်းသောဆုကို ပေးတော်မူ၏။ သို့သော်လည်း၊ သူတို့၌ ပိန်ကြုံခြင်းကို သွင်းပေးတော်မူ၏။
16ထိုသူတို့သည်လည်း၊ တပ်ထဲမှာ မောရှေကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရား၏သန့်ရှင်းသူ အာရုန်ကိုလည်းကောင်း ငြူစူကြ၏။ 17မြေကြီးသည်ကွဲလျက် ဒါသန်ကိုမျို၍၊ အဘိရံ၏အသင်းအဝင်ကို ဖုံးအုပ်လေ၏။ 18သူတို့အသင်းအဝင်ထဲမှာ မီးရှို့၍၊ မတရားသောသူတို့ကို လောင်လေ၏။ 19သူတို့သည် ဟောရပ်တောင်နားမှာ နွားသငယ်ကို လုပ်၍၊ အရည်သွန်းသောရုပ်တုကို ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏။ 20သူတို့၏ဘုန်းကိုလဲ၍ မြက်ကိုစားသော နွား၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို ယူကြ၏။ 21အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ 22ဟာမအမျိုးနေရာ၌ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဧဒုံပင်လယ်နားမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်သော အမှုတို့ကိုလည်းကောင်းပြု၍၊ ကယ်တင်တော်မူသော အရှင်ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့ကြ၏။ 23ထိုအခါ ရွေးကောက်တော်မူသောမောရှေသည် အမျက်တော်ကိုလွှဲ၍၊ ထိုသူတို့ကို ဖျက်ဆီးတော်မမူစေခြင်းငှာ၊ ဖျက်ဆီးရာအရပ်၊ ရှေ့တော်၌မရပ်လျှင်၊ သူတို့ကို ဖျက်ဆီးမည်ဟု အကြံရှိတော်မူ၏။
24ထိုသူတို့သည်လည်း စကားတော်ကိုမယုံ၊ သာယာသောပြည်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏။ 25မိမိတို့တဲများ၌ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားမထောင်ဘဲ နေကြ၏။ 26ထိုကြောင့် သူတို့ကို တော၌လှဲခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ 27သူတို့အမျိုးအနွယ်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင်လှဲ၍၊ အပြည်ပြည်အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သူတို့တစ်ဖက်၌ ကျိန်ဆိုတော်မူ၏။
28ထိုသူတို့သည် ဗာလပေဂုရဘုရား၌မှီဝဲ၍ လူသေရှေ့မှာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကို စားကြ၏။ 29ထိုသို့မိမိတို့အမှုများအားဖြင့် အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်၍၊ ကာလနာသည် သူတို့ကို လုယက်လေ၏။ 30ထိုအခါ ဖိနဟတ်သည်ထ၍ တရားစီရင်သဖြင့်၊ ကာလနာသည် ငြိမ်းလေ၏။ 31ထိုအမှုကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ လူမျိုးအဆက်ဆက်တည်သော ကာလအစဉ်မပြတ် မှတ်ရသတည်း။ 32တစ်ဖန် မေရိဘရေအနားမှာ အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသဖြင့်၊ သူတို့အတွက်ကြောင့် မောရှေ၌ အမင်္ဂလာဖြစ်လေ၏။ 33သူ၏စိတ်ကိုချုပ်ချယ်နှောင့်ယှက်ကြသဖြင့်၊ သူသည် အမှတ်တမဲ့ မြွက်ဆို၏။ 34ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း မပြု၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကို မဖျက်ဆီးဘဲ နေကြ၏။ 35သူတို့နှင့်ရောနှော၍ သူတို့၏ဘာသာဓလေ့ကို သင်ကြ၏။ 36သူတို့၏ရုပ်တုများကိုဝတ်ပြု၍ ကျော့ကွင်း၌ ကျော့မိကြ၏။ 37ကိုယ်သားသမီးတို့ကို နတ်ဆိုးတို့အား ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 38ထိုသို့ အပြစ်မရှိသောသူတို့၏အသွေး၊ ခါနာန်ရုပ်တုတို့ရှေ့မှာ ယဇ်ပူဇော်သော ကိုယ်သားသမီးတို့၏ အသွေးကို သွန်ကြ၍၊ ထိုမြေသည် အသွေးနှင့် ညစ်ညူးလေ၏။ 39သူတို့သည် ကိုယ်အကျင့်အားဖြင့် ကိုယ်ကိုညစ်ညူးစေ၍၊ ကိုယ်အမှုတို့တွင် မှားယွင်းကြ၏။
40ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍၊ မိမိအမွေတော်ကို ရွံရှာတော်မူ၏။ 41သူတို့ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့ အပ်တော်မူသဖြင့်၊ မုန်းသောသူတို့သည် အုပ်စိုးရကြ၏။ 42ရန်သူတို့သည်ညှဉ်းဆဲ၍၊ သူတို့သည် ရန်သူတို့အောက်မှာ နှိမ့်ချခြင်းကို ခံရကြ၏။ 43သူတို့ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကယ်နုတ်တော်မူသော်လည်း၊ ပုန်ကန်သောအကြံကိုသာကြံ၍၊ မိမိတို့ဒုစရိုက် အပြစ်ကြောင့် နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရကြ၏။ 44တစ်ဖန် သူတို့အော်ဟစ်ခြင်းကို ကြားတော်မူလျှင်၊ သူတို့၌ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကြည့်ရှုသဖြင့်၊ 45ဝန်ခံခြင်းကတိတော်ကို သူတို့အဖို့အောက်မေ့၍၊ ကရုဏာတော် များပြားသည်အတိုင်း နောင်တရတော်မူ၏။ 46သူတို့ကို ချုပ်ထားသိမ်းသွားသော သူအပေါင်းတို့သည် သနားရကြမည်အကြောင်း ပြုတော်မူ၏။ 47အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ သန့်ရှင်းသောနာမတော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးသည် ကြီးလှပါ၏ဟု အကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ခံ၍၊ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းခြင်း၌ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်လျက်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အထဲက နုတ်ယူ၍ စုသိမ်းတော်မူပါ။ 48ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ လူခပ်သိမ်းတို့သည် အာမင်ဟု ဝန်ခံကြစေ။ ဟာလေလုယ။

ဆာလံကျမ်း - ၁၀၆ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၁၀၆ သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှ သင်ခန်းစာများ

Cromwell က “သမိုင်းဆိုတာဘာလဲ။ ဘုရားသခင်က ကိုယ်ထင်ပြသခြင်းလား”ဟု မေးဘူး ပါသည်။ ဆာလံဆရာကလည်း ထိုစကားကို သဘောတူသည်။ ဘုရားသခင်၏လူများ သမိုင်းကြောင်းတွင် ယေဟောဝါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်၍ ဘုရားရှင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်သီးခံခြင်း၊ ချစ်မေတ္တာ ကြီးမားပုံများကို မြင်သာထင်သာအောင် ပြသခဲ့သည်။

ဆာလံဆရာကို အတိအကျမသိရသော်လည်း ဘုရားတရာကိုင်းရှိုင်းသော ယုဒလူမျိုးထဲက ယုဒ လူများ အဖမ်းခံရစဉ် စပ်ဆိုထားကြောင်း (ငယ် ၄၇)သိရှိရသည်။ ဆာလံကျမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တမျိုးသားလုံး၏ အပြစ်ဝန်ခံခြင်း (ငယ် ၆-၄၆)ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းခြင်း (ငယ် ၁-၃)နှင့်ဝတ်ပြုခြင်း (ငယ် ၄:၅၊၄၇ လည်းပါ၀င်သည်။

ချီးမွမ်းခြင်း (ငယ် )

၁၀၆: ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်ထံချဉ်းကပ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ယဇ်တံခါးတော်ခေါက်၍ ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဖြင့် တံတိုင်းတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလော့ဟူသောစကားရပ်သည် ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် Halleluyah ဖြစ်၍ တေးအဖွင့် နှင့်အပိတ်တွင် ထည့်သုံးထားသည်။

ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကား မနားမနေဆိုထားသည်။ အဘယ်သို့ဆိုသော် ထိုဘုရားရှင်သည် ထူတိုင်းအပေါ်သို့ ကောင်းမြတ်သည်။ ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်၍ အစဉ်သဖြင့် နိုးကြားတက်ကြွ စေသည်။ အကယ်၍ မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုသည့်အတိုင်း ခံကြစတမ်းဆိုလျှင် လူတိုင်းသည် ငရဲပြည်နှင့်သာ ထိုက်တန်သည်။

၁၀၆: ဘုရားသခင်က ဘုရားသခင်၏လူများကိုယ်စား ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးသမျှသည် ရေတွက်မှတ်တမ်းတင်၍ မကုန်နိုင်ပါ။ ပြုတော်မူသမျှသည် နိစ္စထာ၀ရတည်၍ ချီးမွမ်းထောမနာပြုဘွယ်ရာ ချည်းဖြစ်သည်။

ဘုရားရှင်၊ သတိရတော်မူပါ (၁၀၆:)

ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနောက်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ကပ်ကိုးကွယ်မှု ကပ်လိုက်ရသည်။ အနာဂတ် ကာလတွင် ဣသရေလူမျိုးတို့ ပြန်လည်စုစည်းနလံထူမည့်အကြောင်းနှင့် မေရှိယသခင်စိုးစံမည့်အကြောင်း တွေးမျှော်လျက် ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်ထံ တောင်းလျှောက်သည်။ ရွေးကောက်ခံလူနည်းစုအား ကောင်းချီးမင်္ဂလာချပေးသောအခါ သူ့ကိုချန်မထားပါနှင့်ဟု ဆိုသည်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ဆောင်းညရှည်အလွန်တွင် ဣသရေလတို့၏မပျက်စီးနိုင်သော ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာမြင်ယောင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းကျက်သရေကို ရှေးဦးသန့်ရှင်းသူများသို့ ဝေမျှချင်သည်။ သူ၏ဆုတောင်းသံသည် ကားတိုင်မှသူခိုး၏အသံနှင့်တူသည်။ “ကိုယ်တော်ဘုရား၊ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်သောအခါ ကျွန်တော့်ကို မမေ့ပါနှင့်” (လု ၂၃:၄၂)။

ပင်လယ်နီပုန်ကန်ကြခြင်း (၁၀၆:၁၂)

ပဌာနတော်ဆုတောင်းချက်အတိုင်း ဆာလံတေးသည် အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းသို့ ရောက်သွား သည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် အစပြုရာမှ ရှိခိုးခြင်းကဏ္ဍကူးပြောင်းသည်။ (အသက်မွေးလောက်သော အစာအား နေ့စဉ်ပေးနားတော်မူပါ) နောက်အပြစ်နှင့်ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်သည် (နေ့စဉ်ပြုမှားသော အပြစ်များကိုခွင့် လွှတ်တော်မူပါ)။

ဝိညာဉ်အသိစိတ်ဓာတ် ပြည့်ဝသောသူသည် မိမိအပြစ်များကို ၀န်ချတောင်းပန်သည့်အပြင် သူ့လူများ ၏ အပြစ်များကိုလည်း ဝန်ချတောင်းပန်သည်။ ရင်ထဲအသဲထဲမှ ပြောနိုင်ပါသလား။

ဘိုးဘေးတို့ ပြစ်မှားကျူးလွန်ကြပြီ။

ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပြစ်မှားကျူးလွန်ကြပြီ။

မတော်မတရားကျူးလွန်ကြပြီ။

ဣသရေလတို့၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို တွေ့မြင်၍ တထွာတမိုက်ဉာဏ်ဖြင့် အပြစ်တင် အထင် မသေးလိုက်ပါနှင့်။ မိမိအပြစ်များကို သေချာစစ်ဆေးလျှင် ထိုသူများထက် ဆိုးရွားနိုင်သည်။ သွေဖြည် ဖောက်ပြန် လျှင်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းလိုက်ပါ။

ကျေးဇူးကမ်းကြပုံ။ ဘုရားသခင်က အဲဂုတ္တုပြည် ကျေးကျွန်ဘဝမှ ခေါ်ထုတ်လာပုံကို အမှတ်မရှိကြ။ မေ့ပျောက်လွယ်ကြပုံ။ ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော် ခံစားကြရပုံများကို မေ့ပျောက်ရက်ကြသည်။

ပုန်ကန်ကြပုံ။ ပင်လယ်နီကြုံတွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကို သေစေချင်၍လား။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ကျွန်ခံရခြင်းက ပိုကောင်းသည်ဟု ဆိုကြသည်။ (ထွ ၁၄:၁၁-၁၂)။

ထိုမျှ အမိုက်ပေါ်အမှားဆင့်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပျက်၊ အမိုက်အမှား လေးတွေဟု သဘောထားသည်။ ထိုသို့ ပုန်ကန်တော်လှန်ကြသည့်အကြားမှပင် ဘုရားရှင်က ကယ်တင်ရှင် သခင်ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ထိုဘေးရန်မှ ကယ်ထုတ်ပြီး။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးကြီးမားပုံပြသသည်။ စကားလေးတခွန်း အမိန့်ရှိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ပင်လယ်နီရေပြင်သည် နှစ်ဘက်သို့ ဖျာနှယ် လိပ်သွားသည်။ ရေအောက်မြေပြင်နှစ်ဘက်သို့ ဖျာနှယ်လိပ်သွားသည်။ ရေအောက်မြေပြင် ကုန်းခြောက်ပေါ်တွင် ဣသရေလတို့ ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ တဘက်ကမ်းသို့ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရောက်ရှိကြပြီးသောအခါ ပင်လယ်ရေပြင်သည် မူလအတိုင်းပြန်လည်ပေါင်းစည်းရာ ရေပြင်ရောက်ရှိနေသော အဲဂုတ္တုလူတို့ ရေနစ်သေဆုံးကြသည်။ ထိုအံ့ဘွယ်အဖြစ်အပျက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံတွေ့ရသော ဣသရေလလူများသည် ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုသင့်သည်မဟုတ်လား။

ကန္တာရတောထဲတွင် စောဒကတက်ကြခြင်း (၁၀၆:၁၃၁၅)

တမြစ်ကူး၍ တတောင်မကျော်ရသေး။ ဆင်ခြေဆင်လက် စောဒကတက်ကြပြန်သည်။

မှတ်ဉာဏ်နဲပါးကြခြင်း။ ဘုရားရှင်ပြုတော်မူသော အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများမေ့ပျောက်ကြသည်။

အတ္တဆန်ကြခြင်း။ ဘုရားရှင်၏ လမ်းပြမှုမစောင့်မျှော်ကြ။ မိမိတို့သဘောအတိုင်းလုပ်ချင်ကြသည်။ လောဘကြီးခြင်း။ တရက်စာမကျေနပ်။ နောက်ရက်စာပါထိ စုစောင်းသိမ်းထားကြသည် (တော ၁၁:၃၅)

ဘုရားသခင်က လိုလေသေးမရှိအောင် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အနာရောဂါချပေးသည် (တော ၁၁:၂၀)။ ဣသရေလတို့ သမိုင်းကြောင်းက ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းကြဖို့ သွန်သင် ပါသည်။ ထိုအကြောင်း Mattthew Henry က “ဝေဒနာကို ခဏခဏတောင်းလျှင် အမျက်ဒေါသသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။

ဒါသန်၊ အဘိရနှင့်ပုန်ကန်သူများ (၁၀၆:၁၆၁၈)

ဘုရားရှင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ငြင်းဆန်ခြင်း၊ ဒါသန်၊ အဘိရတို့ ပေါင်းစည်း၍ ကောရနှင့် သြနတို့ခေါင်းဆောင်၍ မောရှေနှင့်အာရုန်ကို အာခံငြင်းဆန်ကြသည် (တော ၁၆:၁-၃၀)။ ထိုသူနှစ် ယောက်တို့သည် ဘုရားသခင်၏လူများမဟုတ်ပါဟု ငြင်းဆန်ကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးကို သိမ်းပိုက် ချင်ကြသည်။ ထိုသို့ဘုရားသခင်၏လူကို ငြင်းဆန်ကြခြင်းသည် စီရင်ခွဲခန့်သူ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ပုန်ကန်ထောင်လွှားရာ ရောက်ပါသည်။ သို့ကြောင့် ကမ္ဗလာမြေကြီးသည် နှစ်ခြမ်းကွဲ၍ ထိုပုန်ကန်ခြားနား သူများကို မိသားစုနှင့်တကွမြေမြိုသည်။ ထိုသူပုန်ခေါင်းဆောင်တို့ နောက်လိုက်သူလူ (၂၅၀)တို့သည်လည်း မီးလောင်ကျွမ်းကြသည် (တော ၁၆:၃၁-၃၅)။

ရွှေနွားရုပ် (၁၀၆:၁၉၂၃)

ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်း။ သိနာတောင်ပေါ်သို့ ဘုရားသခင်၏ပညတ် တက်ရောက်ယူနေသော မောရှေ ပြန်ရောက်မလာခင် ပရိသတ်ကြီးသည် ရွှေနွားရုပ်တုပြုလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်ကြသည် (ထွ ၃၂:၄)။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော ဘုရားအစား မြက်စားနွားသတ္တဝါကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အဲဂုတ္တုကျေးကျွန်ဘဝမှ ရွေးနှုတ်ပေးသော ဘုရားရှင်အစား သက်မဲ့ရုပ်တုဘုရားတုကို ဒူးထောက်ပူဇော်ကြသည်။ မောရှေမရှိသည့် ကြားကာလ တခဏတွင် ဖောက်ပြန်ကြသည်။ မောရှေသာ ကြားဝင်မဖျန်ဖြေလျှင် ဘုရားသခင်က အကုန်အစင် သန့်စင်ပစ်မည်သေချာသည်။ နံရံပေါက်ကို ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ကွယ်သော စစ်သားကြီးကဲ့သို့ပင် မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကိုပြေစေရန် သူ့လူများဘက်၌ ကာကွယ်ပေးသည်။

စိတ်ပျက်ဘွယ်ရာထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာ (၁၀၆:၂၄၂၇)

ကာဒေရှတွင် ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာဖျက်ကြခြင်း။(တော ၁၄:၂-၂၇၊၂၈)။ ဘုရားသခင်က သူ့လူများအား ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာမြေ၊ စံပြနယ်မြေ၊ရာသီဥတု၊ မြေဆီလွှာပြည့်ဝသော နေရာပေးမည်ဟု ကတိပေးထားသည်။ ကတိတော်အတိုင်း ထိုမြေပေါ်သို့ မြောက်ကြွဝင်ရောက်နိုင်ကြပါသည်။ သို့သော် ကတိတော်ကိုစိတ်မချသဖြင့် နှာခေါင်းဖြင့် အနံ့ခံကြသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တစွတ်ထိုးမဝင်ကြဘဲ တဲထိုး၍ အချိန်ပေးထောက်လှမ်း ကြသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားရှင်သည် ကတိတော်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပါးသော ဣသရေလလူများအား ယဉ်ပါးလာရန် တောကြီးမျက်မဲထဲသို့ မျိုးဆက်တဆက်သဝေထိုးစေသည်။

ဧမာတလူများနှင့်အတူပြစ်မှားကြခြင်း (၁၀၆:၂၈၃၁)

ပေဂုရတို့၏ ဗာလဘုရားကို ကိုးကွယ်အပြစ်ပြုခြင်း။ ဣသရေလလူများသည် လူမျိုးခြား မောဘအမျိုးသမီးများနှင့် ညားကြသည့်အပြင် ပေဂုရတို့ဗာလဘုရားနှင့် ရုပ်တုဘုရားတုကိုလည်း ကိုးကွယ်လာကြသည်။ လူသေကောင်ရှေ့တွင် ပူဇော်ထားသော ယဇ်ကောင်သားလည်း စားကြသည် (တော ၂၅:၃-၈)။ ဘုရားသခင်သည် အမျက်ဒေါသထွက်သောကြောင့် ကာလနာရောဂါဆိုးဖြင့် ထိုလူထောင်ပေါင်း များစွာကို သန့်စင်ခဲ့သည်။ ဖိနဟတ်သည် လူမျိုးခြား မိန်းမယူဆောင်လာသော ဣသရေလလူအား နှစ်ယောက်စလုံး လှံဖြင့်ပွဲချင်းပြီး စီရင်ခဲ့သည်။ ကာလနာရောဂါပြီးဆုံးသောအခါ လူပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင် သေကြပြီ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ကြမည့် ပဋိညာဉ်လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။

ငါကားချမ်းသာပဋိညာဉ်ကို သူ့အားပေး၏။ သူသည် မိမိဘုရားသခင်၌ စိတ်အားကြီး၍ ဣသရေလအမျိုးသားအဘို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသောကြောင့် သူမှစ၍သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် ထိုပဋိညာဉ်တည်းဟူသော ထာ၀ရယဇ်ပုရောဟိတ်အရာနှင့်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်ကိုရပြီ၊ (တော ၂၅:၁၂၁၃)

မေရီဘပြဿနာ (၁၀၆:၃၂၃၃)

မောရှေ၏အပြစ်(တော ၂၀:၂-၁၃)။ မေရိဘအရပ်တွင် ရေငတ်လျှာထွက်ကြသောအခါ မောရှေကို အပြစ်ပြောကြသည်။ ကန္တာရတောလွင်ပြင်မှာ ရေငတ်သေဖို့ ခေါ်လာသလားဟု ဝိုင်းပြောကြသည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား ကျောက်ဆောင်ကိုရေထွက်စေဟု အမိန့်ပေးခိုင်းသည်။ မောရှေက ထိုသို့မလုပ်။ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ကျောက်ဆောင်ကို (၂)ကြိမ် ရိုက်ခွဲလိုက်သည်။ အော်ဟစ်ဆူပူနေကြသူများကိုလည်း နဘဲငဆ ငေါက်ငန်းလိုက်သည်။ ထိုရုန်းရင်းကြမ်းတမ်းသည့်အပြုအမူကြောင့် ဘုရားသခင်က မောရှေအား ကတိတော်မြေပေါ်သို့ ခြေချခွင့်မပြု။

ခါနာန်ရှေးပုံပြင် (၁၀၆:၃၄၃၉)

ရေသစ်မြေသစ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ကြရသော်လည်း ဣသရေလတို့သည် အမူအကျင့်ပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိကြ။ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲရှိကြသည်။

၁၀၆:၃၄ ရုပ်တုဘုရားတုများကို အကုန်အစင်မရှင်းပစ်ကြ။ ဒေသခံ ခါနာန်ပြည်သားများသည် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမရှိသော ပေါက်ပန်းစျေး လူတန်းစားများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားရှင်က ဣသရေလလူ မျိုးအား ပညတ်တရားပြဌာန်း၍ ၀င်ရောက်စေခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းရာချီကြာလာသည့်တိုင်အောင် လိုချင်သည့် စံနှုန်းမမီကြ။ စကားတော်ကို မနာခံကြ (သူကြီး ၁:၂၇-၃၆)။

၁၀၆:၃၅ သွေးနှောလူရောကြသည်။ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်သူများနှင့် အပြန်အလှန် ထိမ်းမြားသွေးနှောကြသောကြောင့် ဣသရေလလူများသည် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဘာသာရေးပျက်စီးကြသည်။

၁၀၆:၃၆ ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ကြခြင်း။ သို့ဖြင့် များမကြာမီကာလတွင် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်အစား လူ့လက်လုပ်၊ စက်ရုံထုတ် ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတုများ ကိုးကွယ်လာကြသည်။

၁၀၆:၃၇၃၉ လူကိုမီးရှို့ယဇ်ပူဇော်ကြခြင်း။ မိမိတို့သမီးများကို ဘုရားသခင်ထံသို့ ဆက်ကပ်အပ်နှံ မည်အစား နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများထံ အပ်နှံကြသည် (၄ရာ ၃:၂၇၊၂၁:၆၊ယေဇ ၁၆:၂၀-၂၁)။ မိမိတို့ သားသမီးများဖြင့် ခါနာန်ရုပ်တုဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ သို့ဖြင့် ခါနာန်တပြည်လုံးတွင် နေ့စဉ်လူသတ်မှု ဖြစ်နေရသည်။

တရားသူကြီးများခေတ် (၁၀၆:၄၀၄၆)

“သူ့လူများနှင့် ခြားနားတော်မူ၏”ဟူသောစကားကို Barnesက”ဘုရားသခင်ကို ညစ်ညမ်း စေကြသောကြောင့် ဘုရားရှင်က မျက်ကွယ်ပြုသည်”ဟုဆိုသည်။ တပါးအမျိုးသားများဖြစ်သည့် မေသော ပေါတာမိ၊ မိဒျန်၊ ဖိလိတ္တိ၊ မောဘနှင့်အခြားလူများအား မျက်နှာသာပေးတော်မူသည်။ ထိုဘုရားတရား မသိသောလူမျိုးများက ယုဒလူများကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတင်ကြသည်။ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ ထိုမျှ ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသော်လည်း ယုဒလူများသည် ယေဟောဝါဘုရားကို ပုန်ကန်အာခံကြဆဲ။ သို့သော် မျက်ရည် ဝဲလျက် နောင်တစိတ်ဖြင့် ပြန်လာကြလျှင် ဘုရားသခင်က ကရုဏာတော်သက်ပြန်သည်။ အပြစ်စီရင်ပစ်မည် ဟု ကြုံးဝါးရာမှ မေတ္တာတော်ဘက်သို့ အဖမ်းခံရ၍ လမိုက်ည၌ တာရှည်ခဲ့သည့်ကာလတွင်လည်း ဘုရားရှင်က ဖမ်းဆီးသူအရှင်များအား စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ထားခိုင်းသည်။ တရားစီရင်ခြင်းကို ကရုဏာဖြင့် လဲပေးလိုက်ပြန်သည်။

ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်စုစည်းခြင်း (၁၀၆:၄၇)

ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ပြန့်ကြဲနေသော ဣသရေလလူတို့အား ပြန်လည်စုစည်းဖို့အရေး ဆာလံဆရာက ဆုတောင်းသည်။ ဘုရားသခင်၏နာမတော်သည် ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ကြီးမြတ်ပါစေသား။ သူ့လူများ ကလည်း ကိုယ်တော်အား ချီးမွမ်းလာကြပေမည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ရွေးနှုတ်ခံ ဣသရေလများက ဘုရားရှင်အား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြမည်။ ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော် မနှေးမမြန်ပေါ်ထွန်းပါ စေသား။

ကောင်းကြီးသြဘာပေးခြင်း (၁၀၆:၄၈)

ဤဆာလံကျမ်းသည် ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏ ပြည်ဖုံးကားဖြစ်သည်သာမက ဆာလံကျမ်း စတုတ္ထပိုင်း၏ နိဂုံးလည်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူများ၏စုံစမ်းခြင်းကို အမှိုက်ပုံးတွင်ပစ်ပယ်မထားဘဲ၊ မိမိအတွက် ပြန်လည်ထင်ဟပ်စောကြောဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ၁ကော ၁၀:၁၁ တွင် ဤသို့ဆိုထားပါသည်-

ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေဖြစ်အံ့သောငှါ ထိုသူတို့ထံသို့ရောက်၏။ ကပ်ကာလ အဆုံးတွင် ဖြစ်သောငါတို့ကို ဆုံးမစရာကို ကျမ်းစာ၌ရေးထားသတည်း။

သမ္မာကျမ်းစာက ကျေးဇူးမကမ်းဖို့ သတိပေးထားပါသည်။ ဣသရေလလူများသည် အဲဂုတ္တုပြည် ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြေက်စေမည့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အောက်မေ့ကြသကဲ့သို့ ယနေ့ယုံကြည်သူများ သည်လည်း စာတန်၏အပြစ်နွံထဲမှ သွေးမြေခသည့်တိုင်အောင် ရွေးနှုတ်ပေးသော ခရစ်တော်၏ကျေးဇူး တော်ကို ပိုမိုစွဲမှတ်သင့်ပါသည်။

လက်လွတ်စပယ်နေခြင်းကိုလည်း ဘုရားမကြိုက်ပါ။ သခင်ယေရှုခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာ များကို သတိလက်လွတ် မေ့လွယ်ကြသည်။ ခြောက်တီးခြောက်ကပ် ခရစ်ယာန်အသက်တာမျိုး မဖြစ်ရပါ။

ဆင်ခြေပေး စောဒကတက်ခြင်းကိုလည်း ရှုတ်ချသည်။ ရာသီဥတု၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ပညာရေး၊ လူနေမှု စသည့်ပြဿနာတို့သည် သေရွာသွားလမ်းဖြစ်သည်။

မိမိအလို ဦးစားပေးခြင်းလည်းမကြိုက်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၊ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းထက် မိမိ အရေးကိစ္စကို ဦးစားပေးခြင်းသည် လမ်းလွဲပါသည်။ ” သူတို့တောင်းသောဆုကို ပေးတော်မူ၏။သို့သော် သူတို့၌ ပိန်ကြုံ့ခြင်းသွင်းပေးတော်မူ၏” (ငယ် ၁၅)။

ဘုရားသခင်၏လူများ ဦးစီးခေါင်းဆောင်မှုကို မဝေဖန်ရ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းများ၊ အသင်းတော် လူကြီးများ၊ မိဘများကို ဝေဖန်ခြင်းလေကန်ခြင်းမပြုရ။

ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတုမကိုးကွယ်ရ။ ငွေကြေး၊ အိမ်ယာကား၊ ပညာရေ:၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ လောက တပ်မက်မှုများ အားလုံးပါဝင်သည်။

ဘုရားသခင်၏ကတိတော် မယုံသင်္ကာရှိခြင်းသည် အပြစ်ကြီးလေးသည်။ ဣသရေလလူများသည် ထိုသို့သောအပြစ်ကြောင့် တောကြီးမျက်မည်းထဲတွင် (၃၈)နှစ်ကြာ မျက်စိလည် လမ်းမှားကြသည်။ ကတိတော်မြေပေါ်သို့ လွယ်ကူစွာ ခြေချခွင့်မရကြ။

အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်းကို မနှစ်မြှုပ်။ ပေဂုရဗာလဘုရားကိုးကွယ်ရာမှ မတော်မတရား ကာမဘက်သို့ ကူးစက်သွားသည်။ ဣသရေလတို့ ဘေးဒုက္ခရောက်ရခြင်း၏လက်သည်ဖြစ်သည်။

ပြန်မပြောနားမထောင် မနာခံခြင်းသည် အပြစ်ကြီးသည်။ မောရှေသည် စကားတော်အတိုင်း ကျောက် ဆောင်ကို အမိန့်မပေးဘဲ၊ ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့်ရိုက်ခွဲသဖြင့် တသက်တကိုယ် မျှော်လင့်ချက်လွဲခဲ့သည်။ ထုံပေပေ ကပ်ဖဲ့ရပ်ဖဲ့ပြုခြင်းလည်း အကျုံးဝင်သည်။

မယုံကြည်သူနှင့်လည်း အိမ်ထောင်မပြုရ။ ဘုရားသခင်သည် သန့်သန့်လေးနှစ်သက်သော ဘုရားရှင် ဖြစ်သည်။ သူ့လူများ ပျက်စီးသည်ကို မမြင်ချင်။ မညီသောထမ်းပိုးမထမ်းစေချင်။

နောက်ဆုံးတွင် မိမိသားသမီးများမီးရှို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်မိဘများသည် မိမိသားသမီးများကို ဘုရားသခင်ရှေ့သို့မပို့ဘဲ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ သွားချင်ရာသွားဟု မျက်နှာလွှဲခဲပစ်မပြုရ။ လူငယ်လူရွယ်များသည် တက်လူများဖြစ်သည်။ မကြာခင်မှာအောင်မြင်သော စီးပွားရေးပညာရှင်၊ လုပ်ငန်း ရှင်ကြီးများဖြစ်လာမည်။ သို့သော် ဘုရားတရားမသိလျှင် ငရဲပြည်ရွာသွားကြမည်။ မိဘ၏တာဝန် ဝတ္တရားဖြစ်သည်။ သားသမီးမလိမ္မာ၊ မဆုံးမနိုင်ဟူ၍ မရှိ။ မိဘမှာ တခုခုလိုအပ်ချို့ယွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။