ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၉

လက်ခြေသေသူကိုကုသခြင်း
(မာ၊ ၂:၁-၁၂။ လု၊ ၅:၁၇-၂၆)
1ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် လှေစီး၍ ကူးပြန်သဖြင့်၊ မိမိမြို့သို့ ရောက်တော်မူ၏။- 2လက်ခြေသေ၍ အိပ်ရာပေါ်မှာ တုံးလုံးနေသော သူတစ်ယောက်ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင် လက်ခြေသေသောသူအား၊ ငါ့သား၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်၏အပြစ်ကို လွတ်စေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 3ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊ ဤသူသည် ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ ပြောသည်ဟု ထင်ကြ၏။- 4ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏စိတ်ကို သိမြင်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ငြူစူသောစိတ် ရှိကြသနည်း။- 5အဘယ်စကားကို သာ၍ ပြောလွယ်သနည်း။ သင်၏အပြစ်ကို လွတ်စေပြီဟု ပြောလွယ်သလော။ သင်ထ၍ လှမ်းသွားလော့ဟု ပြောလွယ်သလော။- 6လူသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင်သည်ကို သင်တို့သိစေခြင်းငှာ ထလော့။ ကိုယ်အိပ်ရာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့ သွားလော့ဟု လက်ခြေသေသောသူအား မိန့်တော်မူ၏။- 7ထိုသူသည်လည်း ထ၍ မိမိအိမ်သို့ သွားလေ၏။- 8လူအစုအဝေးတို့သည် မြင်လျှင် အံ့ဩခြင်းရှိ၍၊ လူတို့အား ဤသို့သောအခွင့်ကို အပ်ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။-
မဿဲကိုခေါ်ယူခြင်း
(မာ၊ ၂:၁၃-၁၇။ လု၊ ၅:၂၇-၃၂)
9ယေရှုသည် ထိုအရပ်မှ ကြွတော်မူလျှင်၊ မဿဲအမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်သည် အခွန်ခံရာတဲ၌ ထိုင်နေသည်ကို မြင်သော်၊ ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသူသည်လည်း ထ၍ နောက်တော်သို့ လိုက်လေ၏။- 10ထိုနောက်မှ အိမ်တွင် စားပွဲ၌ လျောင်းတော်မူစဉ်၊ အခွန်ခံသောသူများနှင့် ဆိုးသောသူများတို့သည် လာ၍ ကိုယ်တော်မှစသော တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ စားပွဲ၌လျောင်းကြ၏။-လု၊ ၁၅:၁-၂။ 11ဖာရိရှဲတို့သည် မြင်လျှင် တပည့်တော်တို့အား၊ သင်တို့ဆရာသည် အခွန်ခံသောသူ၊ ဆိုးသောသူတို့နှင့် အတူ အဘယ်ကြောင့် စားသနည်းဟုဆိုကြ၏။- 12ယေရှုသည် ကြားတော်မူလျှင်၊ ကျန်းမာသောသူတို့သည် ဆေးသမားကို အလိုမရှိကြ။ နာသောသူတို့ သာလျှင် အလိုရှိကြ၏။- 13ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက် သနားခြင်း ကရုဏာအကျင့်ကို ငါနှစ်သက်၏ဟူသော ကျမ်းစကားကို နားလည်ခြင်းငှာ သင်တို့သွား၍ သင်ကြလော့။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကို နောင်တသို့ ခေါ်ခြင်းငှာ၊ ငါလာသည် မဟုတ်။ ဆိုးသောသူတို့ကို ခေါ်ခြင်းငှာ၊ ငါလာသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၁၂:၇။ ဟော၊ ၆:၆။
အစာရှောင်ခြင်း
(မာ၊ ၂:၁၈-၂၂။ လု၊ ၅:၃၃-၃၉)
14ထိုအခါ ယောဟန်၏ တပည့်တို့သည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ အကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် အဖန်တလဲလဲ အစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်တော်၏တပည့်တို့သည် အစာမရှောင်ဘဲ နေကြပါသနည်းဟု လျှောက်ကြ၏။- 15ယေရှုကလည်း မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် မိမိအပေါင်းအဖော်တို့နှင့် အတူရှိစဉ်အခါ သူတို့သည် စိတ်မသာ ညည်းတွားတတ်ကြသလော။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့နှင့် ခွာ၍ ယူသွားသော အချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။- 16အဝတ်ဟောင်းကို အထည်သစ်နှင့် ဖာလေ့မရှိ။ ထိုသို့ဖာလျှင် ဖာသောအထည်သည် အဝတ်ဟောင်းကို စား၍ အပေါက်ကျယ်တတ်၏။- 17၎င်းနည်း ဟောင်းသော သားရေဘူး၌ အသစ်သောစပျစ်ရည်ကို ထည့်လေ့မရှိ။ ထိုသို့ထည့်လျှင်၊ သားရေဘူးသည် စုတ်ကွဲသဖြင့်၊ စပျစ်ရည်သည် ယို၍ သားရေဘူးလည်း ပျက်စီးတတ်၏။ အသစ်သော စပျစ်ရည်ကို အသစ်သောသားရေဘူး၌ ထည့်လေ့ရှိ၏။ ထိုသို့ထည့်လျှင် နှစ်ပါးစလုံး မပျက်စီးဟု မိန့်တော်မူ၏။-
ယာဣရုသမီးနှင့်အဝတ်တော်ကိုတို့သောအမျိုးသမီး
(မာ၊ ၅:၂၁-၄၃။ လု၊ ၈:၄၀-၅၆)
18ထိုစကားကို မိန့်တော်မူစဉ် အရာရှိတစ်ယောက်သည် လာ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်၏သမီးသည် ယခုပင် သေဆဲရှိပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွ၍ သူ့အပေါ်၌ လက်ကိုတင်တော်မူလျှင် အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်၏။- 19ယေရှုသည် ထ၍ တပည့်တော်နှင့်အတူ ထိုသူနောက်သို့ လိုက်တော်မူ၏။- 20ထိုအခါ တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံး သွေးသွန်အနာစွဲသော မိန်းမတစ်ယောက်က၊- 21ငါသည် အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျှင် ချမ်းသာရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် နောက်တော်သို့ချဉ်းကပ်၍ အဝတ်တော်၏ ပန်းပွားကို တို့လေ၏။- 22ယေရှုသည် လှည့်၍ ထိုမိန်းမကို မြင်တော်မူလျှင်၊ ငါ့သမီး၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်အနာကို ငြိမ်းစေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုခဏမှစ၍ ထိုမိန်းမသည် အနာကင်းပျောက်လေ၏။- 23အရာရှိအိမ်သို့ ရောက်တော်မူ၍ တီးမှုတ်သော သူတို့နှင့် များစွာသောလူတို့သည် အုန်းအုန်းသဲသဲ ပြုကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊- 24ဖယ်ရှားကြလော့။ မိန်းမငယ် သေသည်မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်သည်ဟု မိန့်တော်မူသော်၊ ထိုသူတို့သည် ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။- 25ထိုလူများကို ပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှ အတွင်းသို့ဝင်၍၊ မိန်းမငယ်၏လက်ကို ကိုင်တော်မူသည်တွင် သူသည် ထလေ၏။- 26ထိုသတင်းစကားသည် တစ်ပြည်လုံး၌ နှံ့ပြားကျော်စောလေ၏။-
မျက်မမြင်နှစ်ဦးကိုကုသခြင်း
27ထိုအရပ်မှ ယေရှုသည် ကြွတော်မူစဉ်၊ မျက်စိကန်းသောသူ နှစ်ယောက်တို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်၍ ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ ကျွန်တော်တို့ကို သနားတော်မူပါဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏။- 28အိမ်သို့ ဝင်တော်မူလျှင်၊ မျက်စိကန်းသောသူတို့သည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ဤအမှုကို ငါတတ်နိုင်သည်ကို ယုံသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ယုံပါ၏သခင်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 29ထိုအခါ သူတို့၏မျက်စိကို တို့တော်မူ၍၊ သင်တို့ ယုံခြင်းရှိသည်အတိုင်း သင်တို့၌ဖြစ်စေဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 30သူတို့သည် မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏။ ယေရှုကလည်း၊ အဘယ်သူမျှ မသိစေခြင်းငှာ သတိပြုကြလော့ဟု မြစ်တားတော်မူ၏။- 31သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည်သွား၍ သတင်းတော်ကို တစ်ပြည်လုံး၌ နှံ့ပြားကျော်စောစေ၏။-
အသောသူကိုကုသခြင်း
32ထိုသူတို့သည် ထွက်သွားကြသည်နောက်၊ နတ်ဆိုးစွဲသော လူအတစ်ယောက်ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။- 33နတ်ဆိုးကို နှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှ ထိုအသောသူသည် စကားပြော၏။ လူအစုအဝေးတို့သည်လည်း အံ့ဩ၍၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ဤကဲ့သို့ မမြင်ရစဖူးဟု ပြောဆိုကြ၏။- 34ဖာရိရှဲတို့ကလည်း၊ နတ်ဆိုးအကြီးကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။-မ၊ ၁၀:၂၅၊ ၁၂:၂၄။ မာ၊ ၃:၂၂။ လု၊ ၁၁:၁၅။
စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏
35ယေရှုသည် တရားဇရပ်တို့၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်၊ နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊ လူများခံရသော အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို ငြိမ်းစေလျက်၊ မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကို ဒေသစာရီ လှည့်လည်တော်မူ၏။ လူအစုအဝေးတို့ကို မြင်တော်မူလျှင် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။-မ၊ ၄:၂၃။ မာ၊ ၁:၃၉။ လု၊ ၄:၄၄။ ဇာ၊ ၁၀း၂။ 36အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိဘဲ ပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။-တော၊ ၂၇:၁၇။ ၃ ရာ၊ ၂၂:၁၇။ ၆ရာ၊ ၁၈:၁၆။ ယေဇ၊ ၃၄:၅။ မာ၊ ၆:၃၄။ 37ထိုအခါ ကိုယ်တော်က၊ စပါးရိတ်စရာ များစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။-လု၊ ၁၀:၂။ 38ထိုကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) ၉:၁ ဂါဒရအရပ်သားများက လက်မခံသောအခါ သခင်ယေရှုသည် တဖက်ကမ်းရှိနေ ရပ်ဌာနေကပေရနောင်သို့ တဖန်ပြန်လည်ကူးသွားသည်။ ကပေရနောင်သည်နာဇရက်သားများက သခင် ယေရှုအားလက်မခံသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ကျင်လည်ကျက်စားရာဖြစ်သည်။ (လု ၄:၂၉-၃၁)။ အံ့ဖွယ်လက္ခဏာများပြသထင်ရှားရာလည်းဖြစ်သည်။

၉:၂ လူလေးယောက်သည် လေဖြတ်သူ ဒုက္ခိတအားသခင်ယေရှုထံ ထမ်းစင်ဖြင့် သယ်ဆောင်လာကြသည်။ ရှင်မာကုကမူ ပရိသတ်ကြား မတိုးနိုင်သဖြင့် အိမ်ခေါင်မိုးဖောက်၍ ကိုယ်တော် ဘုရားထံ ဆိုင်းကြိးဖြင့်ချပေးသည်။ (မာ ၂:၁-၁၂) ဟုဆိုသည်။ ထိုသူငယ်ချင်းလေးဦး၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မြင်သောအခါ သခင်ယေရှုက လက်ခြေသေသူအား င့ါသား၊ မစိုးရိမ်နှင့် သင်၏ အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ ဟုမိန့် တော်မူ၏ ။ သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဟူသော ကျမ်းစာကားကို မှတ်သားပါ။ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်သည်။ လုပ်ဆောင်သည့်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း၏ အကျိုးခံစားရသည်။ သခင်ယေရှုက သင်၏ အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟု ဦးစွာကျေညာသည်။ မဟာသမားတော်ကြီးသည် လူနာကို စစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်း မပြုပဲဦးစွာအပြစ်ခွင့်လွှတ်သည်။ကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။

၉:၃-၅ သခင်ယေရှုက သူတပါးအပြစ်ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြားသိသော အခါ သခင်ယေရှုအားစိတ်နှလုံးထဲမှ အပြစ်တင်ကြသည်။ ဘုရားသခင် တပါးတည်းသာလျှင် အပြစ်လွှတ် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားအောက်မေ့သလားဟုစိတ်ထဲက ပုတ်ခတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမသိယောင်ဆောင်ကြသည်။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှိတော်မူသော သခင်ယေရှု ကထိုကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စိတ်နှလုံးကို သိရှိသော ကြောင့် “သင့်အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပြီ”ဟူသောစ ကားနှင့် “ထလော့၊ သွားလော့” ဟူသောစကားတွင် မည့်သည့်စကားက အပြောလွယ်သနည်းဟုထောက် မေးလိုက်သည်။ စင်စစ် ထိုစကားနှစ်ရပ်သည် အပြောလွယ်ခြင်း၌ အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာဆိုလို သနည်း။ စကား နှစ်ခွန်စလုံးသည် လူ့စကားအရ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ သို့သော ပထမစားသည် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။ ဒိုတိယစကားသည် ချက်ချင်းမြင်သာသည်။

၉:၆-ရ ကိုယျတောျဘုရားက မွကွေီးပေါျမှာ အပွစျလှှတျပိုငျခှငျ့ ရှိကွောငျးကိုကမြျးတတျ ပုဂိဂုလျမြားထံပွသခွငျးဖွစျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကမြျးတတျပုဂ်ဂိုလျမြားရှေ့မှောကျတှငျ တမငျတကာလုပျပွခွငျး ဖွစျသညျ။ လဖွေတျသူ ဒုကိခတဘကျသို့လှညျ့၍ “ထလော့”၊ ကိုယျ့အိပျယာကိုဆောငျ၍ ကိုယျ့အိမျသို့သှား လော့ လဖွေတျသူသညျ ကောကျကာငငျကာထ၍ အိပျယာလိပျထမျးကာ အိမျပွနျသှားသညျကို တှေ့မွငျ နကွေသော ပရိသတျသညျ အံ့ကွထိနျလနျ့ကွသညျ။ မမွငျဘူး၊ မကွုံစဘူးသော အဖွစျအပကြျ မကြျဝါးထငျထငျ မကြျဝါးထငျထငျတှေ့မွငျကွသောအခါ သဘာဝလှနျ ဖွစျရျဆနျးအတှကျ အံ့ဩကွသညျ။ လူသားမြားသို့ ထိုဘုနျးတနျခိုးပွသတောျမူသော ဘုရားရှငျအား ခြီးမှမျးကွသညျ။ သို့သောျမေ့နကွေသော အရာတခုရှိသညျ။ မကြျဝါးထငျထငျတှေ့မွငျရသော အနာရောဂါ ကငျးငွိမျးခွငျးသညျ မကြျစိဖွငျ့ မမွငျရ သောလူ့အပွစျခှငျ့လှှတျခွငျးဖွစျသညျ။ ဘုရားသခငျကလူမြားသို့ပွသသော အံ့ဘှယျလက်ခဏာနမူနာကို တှေ့မွငျကွရပွီ။ သို့သောျ သူတို့အလယျတှငျ ဘုရားရှငျသခငျ ခရစျတောျ ကိုယျတိုငျရှိနသေညျကို ခံယူသိ မှတျခွငျးမရှိကွ။

ကျမ်းစာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကမူ စိတ်နှလုံးပိုမိုမာကျော၍ သခင်ယေရှုအား ပိုမိုမုန်းတီးလားကြ သည်။ မနာလိုဖြစ်ကြသည်။

(ဈ) အခွန်ခံမဿဲအားဆင့် ခေါ်ခြင်း (၉:၉-၁၃)

၉:၉ မဿဲ၏ စိတျသဘောရိုးဖွောငျ့မှုနှငျ့ နှိမျ့ခမြှုကို စတငျတှေ့ရှိရသညျ။ မဿဲသညျ အခှနျခံဖွစျသောကွောငျ့ ပတျဝနျကငြျ မိမိယုဒလူမြိုးမြားက မုနျးတီးရှံရှာကွသညျ။ အခှနျအကောကျဖိ ကောကျ၍ မိမိတို့ယုဒလူမြိုးကို ဖိစီးအုပျခြုပျသော ရောမအစိုးရ၏ လကျပါးစအေလိုတောျရှိဖွစျသညျ။ သခငျယရှေုကထို မဿဲကိုတှေ့ရှိလြှငျ ငါ့နောကျလိုကျခဲ့ဟုခေါျသညျ။ ခေါျသံကွားလြှငျ ကွားခွငျး မဿဲ သညျလညျး လုပျလကျစအလုပျကို ထားပစျခဲ့ပွီး ဖုတျဖကျခါထ၍ လိုကျသှားသညျ။ ဆရာကွီးတပါးကမူ “သကျတောငျ့သကျသာအလုပျကိုစှနျ့ပွီး ကံကွမ်မာသစျဖနျတီးသညျ။ စားပေါကျခြောငျသော အလုပျထကျ ဂုဏျသိက်ခာကိုရယူသညျ။ သာယာလုံခွုံသောနရောကို ထားပစျခဲ့ပွီး၊ အိပျမကျတောျမမကျဘူးနေရာသို့ သှားသညျ”ဟုမှတျခကြျပွုသညျ။ ထိုအတိုငျးပငျခရစျတောျဝငျကမြျးရေးသားစီရငျခှငျ့နှငျ့ တပညျ့တောျဖွစျ အခှငျ့ အရေးထူးလကျဆောငျရရှိခဲ့သညျ။

၉:၁ဝ လု ၅:၂၉ တွင် မဿဲက ခရစ်တော်အားညနေစာတည်ခင်း ဧည့်ခံသည်ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်အား လူသိရှင်ကြားဝန်ခံခြင်းနှင့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း အခမ်း အနားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပရိသတ်များသည် မဿဲကဲ့သို့သော အခွန်ခံများနှင့် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်သား များဟု သိရှိသူများဖြစ်သည်။

၉:၁၁ ထိုခေတ်ကာလ ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံအရစားပွဲပု၌ ထိုင်စားလေ့ရှိသည်။ ပတ်ဝန်ကျင်က နှာခေါင်းရှုံ့ကြသော ထိုအခွန်ခံများနှင့် သခင်ယေရှုအတူတကွ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြောင်း၊ တွေ့ကြ သောအခါ ဖာရိရှဲများက ရှုတ်ချကြသည်။ ဤသူသည် မဟုတ်မဟတ်လူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသည်။ ပရောဖက် မှန်မဟုတ်နိုင်ဟု ပုတ်ခတ်ကြသည်။

၉:၁၂ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “ကျန်းမာသောသူတို့သည် ဆေးသမားကို အလိုမရှိကြ။ နာသောသူတို့သာလျှင် အလိုရှိကြ၏”ဟုရှင်းပြသည်။ ဖာရိရှဲများသည် သူတို့ကို သူတို့ ကျန်းမာသူများ ဟုထင်မှတ်နေကြသည်။ (စင်စစ် မှမူဝိညာဉ်ရေးရာတွင် နာမကျန်းသူများဖြစ်သည်ကို မသိကြ) အခွန်ခံ များနှင့် အပြစ်ဒုစရိုက်သားများသည် မိမိတိုပအပြစ်သားဘဝမှန်ကို သိရှိကြ၍ ခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလိုသူများဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အပြစ်သားများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသောကြောင့် သူတို့စွပ်စွဲချက်များနှင့် အတူ မစားမသောက်မပေါင်းမဖက်လျှင် သခင်ယေရှုသည် သီးသန့်တသီးတခြား ရှိနေဦးမည်။ အပြစ်သားများနှင့် ပတ်သက်မည်မဟုတ်။ သို့သော် အပြစ်သားများကို မရွံမရှာပေါင်းဖက် သည်။ အပြစ်သားများကို စင်ကြယ်သော သမ္မတရားသို့လက်တွဲခေါ်ဆောင်သည်။

၉:၁၃ ယုဒလူမျိုးများသည် နှလုံးသားအေးစက်မာကျောလျက် ကရုဏာစေတနာ ကင်းမဲ့ကြ သည်။ ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် အရိုးစွဲသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အကျင့်ထက်သနားခြင်း၊ ကရုဏာအကျင့်ကို ငါနှစ်သက်၏”ဟု ဟော ၆:၆ကို ကိုးကားရှင်းပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုဒေသနုာကို ပြဌာန်းခဲ့သော်လည်းရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာထက်စိတ် နှလုံးဖြောင့်မတ်ဖြူစင်ခြင်းကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ရိုးရာအစဉ်အလာသမားမဟုတ်။ အစဉ်အလာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို ဘုရားသဖွယ်ကိုးကွယ်ခြင်းမနှစ်သက်၊ ဖာရိရှဲများသည် ပညတ်တရားအတိုင်း ကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာခွန်အားအထောက်အပံ့အဖြစ် မခံယူတတ်ကြ။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ဖို့သာ ကျင့်သုံးကြသည်။

ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကို နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာ ငါမလာ၊ ဆိုးသောသူ တို့ကို ခေါ်ခြင်းငှါငါလာသည်”ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ကရုဏာနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြည့်စုံဖို့ဖြစ်သည်။ တခုရှိသည်မှာ လူ့လောက တွင် ဖြောင့် မတ်စင်ကြယ်သူဟူ ၍ တယောက်မှမရှိ။ ထို့ကြောင့် လူသားအားလုံးနောင်တရကြဖို့ လာခေါ်သည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်သူ၊ သူတော်ကောင်းဟုထင်မှတ်ကြသည်။ ဖာရိရှဲလူမျိုးများသို့သော သူများ အကြုံးမဝင်။

(ည) အစာရှောင်ခြင်းမေးခွန်း (၉:၁၄-၁၇)

၉:၁၄ ဗတိတဇံယောဟနျ ထောငျကနြခြေိနျဖွစျသညျ။ ယောဟနျတပညျ့မြား သခငျယရှေုထံ ရောကျလာကွပွီး သူတို့သညျ မကွာခဏ အစာရှောငျဥပုသျစောငျ့ လေ့ရှိကွသောျလညျး ယရှေု၏ တပညျ့ တောမြားသညျ အဘယျကွောငျ့ အစာရှောငျခွငျးမရှိကွသနညျး။ ဟုလာမေးသညျ။

၉:၁၅ သခင်ဘုရားက ပုံဥပမာပေးရှင်းပြသည်။ ကိုယ်တော်ကို “သတို့သား” တပည့် တော်များကို ဧည့်သည်တော်များအဖြစ် နှိုင်းသည်။ ထိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွင် ဧည့်သည်များနှင့်အတူ သတို့ သားရှိနေသရွေ့ ကာလပတ်လုး အစာရှောင်ရမည်မဟုတ်။ သို့သော် ထိုသူများထံမှ ထွက်ခွာသွားသော အခါတွင်မူ “အစာရှောင်” ကြလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် ထွက်ခွာသွားသောအခါ ဆိုသည်မှာ သခင်ဘုရားအ သေခံခြင်း၊ သဂြို်ဟ်ခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး၊ ကောင်းကင်နို်င်ငံသို့ပြန်လည်ကြွမြန်းချိန်တွင် တပည့် တော်များသာ ကျန်ရစ်ခဲ့မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုပြောသော အစာရှောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အများသူငါ အစားရှောင်ခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ သတို့သားပြန်လည်ကြွလာမည့်အချိန်အား မျှော် တလင့်လင့်လွမ်းတသသရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

၉:၁၆ ဗတ္တိဇံယောဟန် တပည့်များ၏ မေးမြန်းချက်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းအောင်ထပ်ရှင်းပြသည်။ ကျေးဇူးတော်ခေတ်သစ်ကာလကို ဟောင်းနွမ်းသော အတိတ်ဇာတ်လမ်းများနှင့် မရောနှောအပ်ပါ။ ကျေးဇူး တော်နှင့် ပညတ်တရားရောနှော၍ မရပါ။ ကျေးဇူးတော်တည်းဟူသော အထည်သစ်သည် ပညတ်တရား တည်းဟူသော အဝတ်ဟောင်းအား ဖာထေးဖို့မဟုတ်။ အဝတ်အစားသစ်ဖြင့် အဝတ်ဟောင်းဖာထေးဖို့မ ဟုတ်။ အဝတ်ဟောင်းသည်ပို၍ စုတ်ပြဲသွားမည်။ ထိုအကြောင်းကို Gaebeleinက ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာကိုစွဲကိုင်သော ခရစ်ယာန်များသည် ကျေးဇူးတော်နှင့် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ဟန်ရှိသော်လည်း ပညတ်တရားနှင့် ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကိုလက်မလွှတ်ချင်ကြပါ။ ထိုသို့ ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်အမြင်တွင် အတိတ်က ရုပ်ဝတ္တုကိုးကွယ်ခြင်း ထက်ပိုဆိုးတသည်။၁၄

၉:၁ရ တနည်းအားဖြင့် ဟောင်းသောသားရေဗူး၌ စပျစ်ရည်သစ်ထည့်ခြင်းနှင့် လည်းတူ သည်။ စပျစ်ရည်သစ်သည် တွန်းကန်အားများသောကြောင့် ပွဆန့်အားကုန်ခမ်းသော သားရေဗူးဟောင်း ကမခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သားရေဗူးဟောင်းပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်ကျေးဇူးတော်တရားသည် ကြီး မားကျယ်ပြန့်လှသောကြောင့် သားရေဗူးဟောင်းတည်းဟူသော ပညတ်တရားက မကာဆန့်နိုင်ပါ။

ခရစ်တော်ဘုရားယူဆောင်လာသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်။ ဓမ္မာာဟောင်းကျမ်းပါ ထုံးတမ်း စဉ်လာထဲ၌ မတည်ပါ။ ထည့်၍ မဆန့်ပါ။ အသစ်သော နိယာမကျေးဇူးတော်တရားဖြစ်သည်။ ထို့ အကြောင်းကို Pettingill က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအား အဟောင်းနှင့် အသစ်မရောနှောဖို့ သတိပေးထားသည်။ ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာများအား အသင်းတော်ထဲသို့ ယူဆောင်လာခြင်းမပြု စေလို။ ထိုကာလ၏ ပြဿနာမှာ ယုဒအစဉ်အလာနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒရောယှက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်ခရစ်ယာန် အမှုတွင် ယုဒအစဉ်အလာသည် အသေဖြစ်သည်။ စပျစ်ရည်သစ်တည်းဟူသော ကယ်တင်ခြင်းတရားကို ဗူးဟောင်းတည်းဟူသော ယုဒအစဉ်အလာထဲသို့ သွန်းလောင်လျှင်မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဗူးဟောင်းထဲသို့ စပျစ်ရည်သစ်ထည့် ရမည်နည်း။ ပညတ်တရား သည် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်၏ မင်္ဂလာအလှတရားပါပျောက်ဆုံးသွားအောင်ပညတ်တရားနှင့် အဘယ်သို့ရောစပ်နိုင်မည်နည်း။ ၁၅

(ဋ) နာတာရှည်ရောဂါသည်ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြန်လည်ထမြောက်စေခြင်း (၉:၁၈-၂၉)

၉:၁၈-၂၉ သင်ခန်းစာပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုအခိုက်တရားစရိပ်မှူး၏ သမီးသည် သေလု မြောပါးအသက်ငင်နေသောကြောင့် အသက်ချမ်းသာခွင့် ပေးသနားပါရန် စရပ်မှူးကိုယ်တိုင်ဒူထောက်၍ ခွင့်ပန်သည်။ ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် သခင်ယေရှုအားခပ်တန်းတန်းနေကြသော်လည်း ဤသူသည် သခင်ယေရှုအား အားကိုးတကြီးလာရောက်ရှာဖွေသည်။ လေးစားသောအားဖြင့် တပည့်တော် များနှင့် အတူလိုက်သွားသည်။

၉:၂ဝ လူနာအိမ်သို့ မရောက်မီ ကြားဖြတ်အနှောင့်အယှက်ပေါ်လာသည်။ တဆယ့်နှစ်နှစ် လုံးသွေးသွန်နေသော နာတာရှည်မိန်မဖြစ်သည်။ ထိုသို့အနှောင့်အယှက်ပြုသောကြောင့် သခင်ဘုရား စိတ်မဆိုးပါ။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အမြဲတန်းတည်ငြိမ်သည် ချဉ်းကပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ လူတိုင်းကို လက်ခံသည်။

၉:၂၁-၂၂ သမားတောျ အကြောျအမောျမြားက ကုသခဲ့ကွသောျလညျး မကနြျးမာနိုငျပါ။ ပို၍ ပို၍ ဆိုးလာသညျ။ (မာ ၅:၂၆)။ နောကျုဆုံးတှငျ သခငျယရှေုနှငျ့အတှေ့ဆုံရနျ သနိဓဌာနျခထြားသညျ။ လူအုပျကွီး အလယျတှငျ သခငျယရှေုအားလှမျးမွငျလြှငျပငျ ကြနေပျသညျ။ အနာရောဂါပြောကျမညျဟု ယုံကွညျသညျ။ ယုံကွညျသညျ့အတိုငျး လူအုပျအလယျသို့ အတငျးတိုးဝှေ့ခဉြျးကပျပွီး သခငျဘုရား၏ ဝတျရုံတောျကို လကျနှငျ့ ကိုငျတှယျသညျ။ စစျမှနျသော ယုံကွညျခွငျးသညျ ဘယျသောအခါမှ အခညြျးနှီးမ ဖွစျ။ ဝတျရုံတောျအားကိုငျတှယျထိတှေ့သညျနှငျ့ တပွိုငျနကျကနြျးမာသှားသညျ။ တဆယျ့နှစျနှစျ ပတျလုံး ခံစားရသော ဝဒေနာသညျ ပြောကျကငျးသှားသညျ။

၉:၂၃-၂၄ တရားစရပ်မှူးအိမ်သို့ သခင်ယေရှုရောက်သောအခါ သမီးငယ်သေဆုံးနေပြီ။ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ငိုကြွေးနေကြသည်။ သူငယ်မကိုထားသောအခန်းတွင်းမှ လူများအားအပြင်သို့ထွက် စေပြီး ၊ ရှင်းထုတ်ခိုင်းသည်။ သူငယ်မ သေသည်မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်နေသည်ဟုလည်း တဆက်တည်းမိန့် ဆိုလိုက်သည်။ ကျမ်းစာပညာရှင်အများစုက အိပ်ပျော်နေသည ဆိုသည်မှာ လူ့အမြင်တွင် သေခြင်းဖြစ် သည်ဟုဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သခင်ယေရှုသည် သေလွန်သူများ ထမြောက်စေနိုင်သည်ဟူသော ကျမ်းစကားသည် ငြင်းခုန်စရာမရှိပါ။ ဤနေရာတွင်လည်း သခင်ဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်မှုသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။  Gir Tobert Anderson က သူငယ်၏မိဘများနှင့် ဆွေမျိုးများက သေပြီဟု အသေ အချာပြောကြသည်။ သခင်ယေရှုက အမြင်တွင်မသေသေး ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။

၉:၂၅-၂၆ မည်သို့ဆိုစေ သခင်ဘုရားက သူငယ်မ၏ လက်ကိုကိုင်၍ ထူမရာ ထထိုင်သည်။ ထိုသတင်းစကားသည် တပြည်လုံးသို့ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ပျံ့နှံ့သွားသည်။

(ဋ္ဌ) မျက်စိအလင်းပေးခြင်း (၉:၂၇-၃၁)

၉:၂၇-၂၈ တရားစရပ်မှူးအိမ်မှ သခင်ဘုရားကြွတော်မူစဉ်၊ အိမ်နီးနားခြင်း မျက်မမြင်နှစ် ယောက်က သခင်ဘုရားနောက်တော်သို့ လိုက်လာကြသည်။ မျက်စိအလင်းပေးရန် တောင်းလျှောက်ကြ သည်။ ထိုသူများသည် စက္ခုအာရုံအလင်းမရကြသော်လည်း ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်ရသူများဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ သားတော်ဟူသော ခေါ်သံသည် သခင်ဘုရားအား ဣသရေလတို့၏ မေရှိယဘုရင်အဖြစ် သိမှတ်ခြင်းဖြစ် သည်။ မေရှိယသခင်ကြွလာလျှင် မျက်စိကန်းများအလင်းမြင်ြကရမည့် ပရောဖက်ပြုချက် (ဟေရှာ ၆၁:၁) ကြားသိကြပြီးဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားက သင်တို့မျက်စိကို ငါအလင်းပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ပါလာသ လားဟုသူတို့ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆန်းစစ်သည်။ “ယုကြည်ပါသည်သခင်”ဟုမဆိုးမတွဖြေကြသည်။

၉:၂၉-၃ဝ သခင်ဘုရားက ထိုသူတို့မျက်လုံးကိုတို့တော်မူသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဟုတ်ကနဲ မျက်စိ အလင်းပွင့်သွားကြသည်။ လူကောင်းပကတိအတိုင်း ဖြစ်သွားကြသည်။

လူများက မြင်လျှင်ယုံကြည်သည် ဟုဆိုကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကမူ ယုကြည်လျှင် မြင်ရသည် ဟုဆိုထားပါသည်။ သခင်ယေရှုကလည်း မာသအား သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ ငါပြောပြီမဟုတ်လော့ (ယော ၁၁:၄၀) ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဟေဗြဲကျမ်းတွင်မူ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နားလည်နိုင်သည် (၁၁:၃)ဟုဆိုသည် ၁ယော ၅:၁၃တွင်လည်း ကိုယ်တိုင်ရသည်ဟု သိစေခြင်းငှါဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ ပေးလိုက်၏ ဟုဆိုထားပါသည်။ အံ့ဘွယ်လက္ခဏာများ ကို မြင်သော ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အလိုတော်မရှိ။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ရိုးရိုးလေးယုံကြည်ခြင်းကိုသာ အလိုတော်ရှိသည်။

သခင်ယေရှုက ထိုလူနာဟောင်းများအားအခြားသူများထံမပြောပြရန် အဘယ်ကြောင့် မှာကြားသနည်း။ ၈:၄ ကျမ်းချက်အရ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ကြသည်ကို ကိုယ်တော်ဘုရားလက်မခံ ပါ။ လူများသည် နောင်တမရကြသေး။ အသစ်တဖန် မမွေးဖွားမခြေင်းကိုယ်တော်ဘုရား မအုပ်စိုးနို်င်။ ရောမ အစိုးရက ယုဒလူမျိုးများအား ဖီစီးနှိပ်ကွပ်မည်ကို လည်း မလိုလား။ ထို့အပြင် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် မအုပ် စိုးမှီ လက်ကပ်တိုင်သို့ သွားဖို့ရှိသေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်အား အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး မဖြစ်စေလို။

၉:၃၁ ထိုမျက်စိအလင်းရသွားသူနှစ်ဦးသည် ခံစားရသော ကျေးဇူးတော်ကို မမြိုသိပ်နိုင်၍ လူတကာအားလိုက်ပြောသဖြင့် သတင်းပျံ့နှံ့သွားသည်။ ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည့်အခါ ချီးမွမ်းသက်သေ ခံရသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သို့သော် ကောင်းမှုထက်ဘေးအန္တရာယ်ကို မြင်တတ်ဖိုလိုပါသည်။ ကျေးဇူး တော်ချီးမွမ်းခြင်းသည် မှန်သော်လည်း စကားနားမထောင်ခြင်း၊ မနာခံခြင်းမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ဝိညာဉ်ရေးရာ နှင့် လူ့စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းကို ခွဲခြားတတ်ရမည်။

(ဍ) ဆွံ့ အခြင်းအပေါ်အနိုင်ယူခြင်း (၉:၃၂-၃၄)

၉:၃၂ ခရစ်တော်သခင်ယေရှုသည် ဤအခန်းတွင် သေလွန်အားပြန်လည်ထမြောက်စေ သည်။ မျက်ကန်းအားအလင်းပြန်မြင်စေသည်။ ယခုဆွံ့အသူအားစကားပြောတတ်စေပြန်သည်။ ဝိညာဉ် ရှုဒေါင့် ဖြင့်ကြည့်လျှင် ဦးစွာအသက်ပေးသည်။ ထို့နောက်အသိတရားပေးသည်။ ထို့နောက်သက်သေခံရ သည်။

ဝိညာဉ်ဆိုးက ဤသူအား ဆွံ့အစေသည်။ ထို့ကြောင့် အဖော်တယောက်က ထိုလူစဉ်မမှီသူ အားခရစ်တော်ထံသို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း ယေရှုဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ မည်သူမှန်း မသိသောလူကို အသုံးပြုတတ်သည်။

၉:၃၃ ထိုသူထံမှ နတ်ဆိုးထွက်သွားသောအခါ ထိုသူသည် စကားပြောလာ၏ ဘုရားသခင် ၏ နာမတော်၊ ဘုန်းတန်ခိုးအား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နို်င်ရန် ကျန်းမာခြင်းအခွင့် ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖြစ် အပျက်ကို တွေ့မြင်ကြားသိကြသောအခါ ဣသရေလလူ့သမိုင်းတွင် ဤအဖြစ်မျိုးမကြုံဘူးကြပါဟု အံအား သင့်ကြသည်။

၉:၃၄ ဖာရိရှဲများကမူယေရှုသည် နတ်ဆိုးကြီး ၏ တန်ခိုးကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးများမောင်း ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သွားပုပ်လေလွင့်ပြောကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော စွပ်စွဲချက်များသည် ဘယ်သော အခါမှ အပြစ်လွှတ်စရာမရှိ (၁၂:၁၂)။ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ် တော်တန်ခိုးကို နတ်ဆိုးကြီးတန်ခိုးဟု ပုတ်ခတ်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသော်ဝိညာဉ်တော်ကို ပစ်မှားခြင်းဖြစ် သည်။ အနာရောဂါပျောက်ကင်းသူ ကာယကံရှင်းများနှင့် အခြားမျက်မြင်သက်သေများက ခရစ်တော် ဘုရားအား ချီးမွမ်းသည့်ကြားတွင် ဖာရိရှဲသည် အသေ၊ အကန်း၊ ဆွံ့အသူများဖြစ်ကြသည်။

၆။ တပည့်တော်များစေလွှတ်ခြင်း (၉:၃၅-၃၈)

(က) ကောက်ရိတ်သူများလိုအပ်နေ (၉:၃၅-၃၈)

၉:၃၅ ဂါလိလဲသားများနှင့် တတိယအကြိမ်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် မြို့ရွာ ညအနှံ့ခြေတော်ရာဆန်၍ နိုင်ငံတော်အကြောင်း၊ သတင်းကောင်းကို လှည့်လည်ဟောပြောသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ နောင်တရသောအချိန် တွင်စိုးစံမည့် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သ်။ ထိုအချိန် ကာလ၏ ပစ်မှတ်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဣသရေလမျိုးများက လက်သင့်ခံ လျှင် မည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။ ထိုမေးခွန်းသည် ကျမ်းစာတွင် အဖြေမရှိပါ။  သခင်ခရစ်တော်သည် ကာစဉ် ဆက်လူ့သမိုင်းတလျှောက်လူသားများ ဖြောင့်မတ်ကြဖို့ အသေခံပေးခြင်းသည် ပဓါန အကြောင်းတရားဖြစ် သည်။

ခရစ်တော်ပထမအကြိမ်ကြွလာရာတွင် နိုင်ငံတော် အကြောင်းဟောကြားရင်း အနာရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသော အခါ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ကြွရောက်လာမည် (ဟေဗြဲ ၅:၆ တွင်နောင်ကလ၏ တန်ခိုးဟုဆိုသည်။ )

၉:၃၆ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဣသရေလလူထုအားကြည့်ရှုသောအခါ ဣသရေလလူထုအား ကြည့်ရှုအသောအခါ အထိန်းအကျောင်းမရှိ၊ ဖာရိရှဲလေလွင့်နေသောသိန်းများကဲ့သို့မြင်သည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားစိတ်တော်ဆင်းရဲသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ပျောက်ဆုံးနေမှန်း သေရွာ သွားနေကြမှန်းလည်း မသိ ကြ။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆုတောင်းပေးဖိုပ လိုနေသည်။

ထိုလူစုအပေါ်သခင့်အမြင်ရှုတော်မူပါ၊ မျက်ရည်စတွေဝဲနေလျက်၊ လေလွင့်သိုးများ သနား ရှာသည်၊ ကိုယ်တော်ချစ်သကဲ့သို့ ချစ်ကြပါ။

၉:၃ရ ဝိညာဉ်ကောက်လှိုင်းများ ရင့်မှည့်ကုန်ပြီ။ သို့သော် ရိတ်သိမ်းမည့်သူက နည်းနေ သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်နေသည်။ အလုပ်သမားထက် အလုပ်ပမာဏက ကြီးမားနေသည်။

၉:၃၈ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက စပါးရိတ်စေခြင်ငှါစေလွှတ်တော်မူမည့် အကြောင်း စပါးရှင် ကို ဆုတောင်းကြလော့ ဟုတပည့်တော်များသို့ မိန့်တော်မူသည်။ ဤနေရာတွင် မစေလွှတ်မချင်း မသွား ကြ။ အခေါ်စောင့် နေကြသည်ကို သတိပြုပါ။

ကျွန်ုပ်အတွက် ဘုရားသားတော်၊ ညဉ့်သန်းခေါင်ယံစေလွှတ်တော်ခဲ့ပြီ။ အံဘွယ်တန်ခိုးဘိ သိက်ပေးလျက်၊ လက်ပေါင်းများစွာဖြစ်စေပြီ။

Gerhard Tersteegen

ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ကောက်ရိတ်သမားမဟုတ်ပါ။ အချို့က ထိုကောက် ရိတ်သမားသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟု ယူဆကြသည်။ ၁၀:၅ တွင် သခင်ယေရှုက တပည့်တော် များအား စေလွှတ်လိုက်ကြောင်း၊ တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဧဝံဂေလိအမှုတော်ကြီး လုပ်ငန်းတွင် ခရစ်တော်သည်လည်း အညှာအဖြစ်ပါ၀င်ကြောင်း၊ နားလည်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။