ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၄

စုံစမ်းသွေးဆောင်ခံရခြင်း
(မာ၊ ၁:၁၂-၁၃။ လု၊ ၄:၁-၁၃။)
1ထိုအခါ မာရ်နတ်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ခံစေမည်အကြောင်း၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကို တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍၊-ဟေဗြဲ၊ ၂:၁၈၊ ၄:၁၅။ 2ယေရှုသည် အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး အစာအာဟာရကို မသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှ မွတ်သိပ်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။- 3ထိုအခါ စုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူသည် ချဉ်းကပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင်၊ ဤကျောက်ခဲတို့ကို မုန့် ဖြစ်စေခြင်းငှာ အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။- 4ယေရှုကလည်း၊ လူသည် မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ကိုမွေးရမည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့် အသက်ကိုမွေးရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။-တရား၊ ၈:၃။
5ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ယေရှုကို သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ ဆောင်သွား၍ ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌ တင်ထားပြီးလျှင်၊- 6ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ကောင်းကင်တမန်တို့အား သင့်အဖို့ မှာထားတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ သင်၏ခြေကို ကျောက်နှင့် မထိမခိုက်စေခြင်းငှာ သူတို့သည်သင့်ကို လက်နှင့် မစချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟု လာ၏။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်လျှင် ကိုယ်ကို အောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။-ဆာ၊ ၉၁:၁၁-၁၂။ 7ယေရှုကလည်း သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို သင်သည် အစုံအစမ်းမပြုရဟု ကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-တရား၊ ၆:၁၆။
8တစ်ဖန်မာရ်နတ်သည် ယေရှုကို အလွန်မြင့်လှစွာသော တောင်ပေါ်သို့ ဆောင်သွား၍၊ ဤလောက၌ ရှိသမျှသော တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ဘုန်းစည်းစိမ်ကိုလည်းကောင်း ပြညွှန်၍၊- 9ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကို ညွှတ်ပျပ်ကိုးကွယ်လျှင် ယခုပြလေသမျှတို့ကို ငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏။- 10ယေရှုကလည်း အချင်းစာတန်၊ ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ထိုဘုရားသခင်ကိုသာ ဝတ်ပြုရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-တရား၊ ၆:၁၃။ 11ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် အထံတော်မှထွက်သွား၍ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ချဉ်းကပ်လျက် လုပ်ကျွေးကြ၏။-
ဂါလိလဲပြည်တွင်အမှုတော်စတင်
(မာ၊ ၁:၁၄-၁၅။ လု၊ ၄:၁၄-၁၅။)
12ယောဟန်သည် ထောင်ထဲသို့ရောက်ကြောင်းကို ယေရှုသည်ကြားလျှင်၊ ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွတော်မူ၍၊-မ၊ ၁၄:၃။ မာ၊ ၆:၁၇။ လု၊ ၃:၁၉-၂၀။ 13နာဇရက်မြို့ကို စွန့်သွားလျက်၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ နဿလိခရိုင်စပ်ကြားတွင် အိုင်နှင့်နီးစပ်သော ကပေရနောင်မြို့သို့ ရောက်၍ နေတော်မူ၏။-ယော၊ ၂:၁၂။ 14ဤအကြောင်းအရာကား၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည် အကြောင်းတည်း။- 15နှုတ်ထွက်အချက် ဟူမူကား၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့် နဿလိခရိုင်တည်းဟူသော အိုင်နားလျှောက်သောလမ်း၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားနေရာ ဂါလိလဲပြည်၊-ဟေရှာ၊ ၉:၁-၂။ 16မှောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေသော လူများတို့သည် ကြီးစွာသောအလင်းကို မြင်ရ၍၊ သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင် ရှိနေသောသူတို့၌ အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟု ဟောထားသတည်း။- 17ထိုအခါမှစ၍ ယေရှုက၊ နောင်တရကြလော့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီ ဟူသော တရားကို ဟောစပြုတော်မူ၏။-မ၊ ၃:၂။
တံငါသည်လေးယောက်ကိုခေါ်ခြင်း
(မာ၊ ၁:၁၆-၂၀။ လု၊ ၅:၁-၁၁။)
18ဂါလိလဲအိုင်နားမှာ ကြွတော်မူစဉ်၊ ပေတရုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သော ရှိမုန်နှင့် အန္ဒြေ၊ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်တို့သည် တံငါဖြစ်၍၊ အိုင်တွင် ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊ 19ထိုသူတို့အား ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကို မျှားသောတံငါ ဖြစ်စေခြင်းငှာ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော်၊ 20ထိုသူတို့သည် ချက်ချင်း ပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ 21ထိုမှလွန်ပြန်လျှင် အခြားသောညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်၊ ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့သည် သူတို့အဘနှင့်အတူ လှေပေါ်မှာ ပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကို မြင်၍ ခေါ်တော်မူ၏။ 22ထိုသူတို့သည်လည်း ချက်ချင်း အဘနှင့် လှေကို စွန့်ပစ်၍ နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။
လူထုကြီးကိုဟောပြောခြင်း
(လု၊ ၆:၁၇-၁၉။)
23ယေရှုသည် တရားဇရပ်တို့၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်၊ နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊ လူတို့တွင် အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို ငြိမ်းစေလျက်၊ ဂါလိလဲပြည် တစ်ပြည်လုံးကို ဒေသစာရီ လှည့်လည်တော်မူ၏။မ၊ ၉:၃၅။ မာ၊ ၁:၃၉။ 24သတင်းတော်သည်လည်း ရှုရိပြည်၌ အနှံ့အပြား ကျော်စောသည်ဖြစ်၍ နတ်ဝင်သောသူ၊ ဝက်ရူးစွဲသောသူ၊ လက်ခြေသေသောသူမှစသော အထူးထူးအပြားပြားသော အနာရောဂါစွဲ၍ မကျန်းမမာသောသူ ရှိသမျှတို့ကို အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍၊ သူတို့၏အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။ 25ဂါလိလဲပြည်၊ ဒေကပေါလိပြည်၊ ယေရှုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှ လာသော လူများအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(ဂ)  စာတန်က စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း (၄:၁-၁၁)

၄:၁ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံစေရန် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သခင်ယေရှုအားခေါ် ဆောင်သွားခြင်းသည် ထူးခြားသည်။ အဘယ်ကြောင့် သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က ထိုသို့ပြပါသနည်။ သခင်ယေရှုဘုရားကောင်းကင်မှ လူ့လောကသို့ကြွလာခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ကြောင်း အစစ်ဆေးခံ ရန်နှင့် သက်သေပြရန် ဖြစ်သည်။ ပထမအာဒံသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရာ ကျဆုံးခဲ့သည် ယုခုနောက်ဆုံးအာဒံသည် စာတန်၏ စုံစမ်းခြင်းကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည်။

ဂရိဝေါဟာရမှ ပြန်ဆိုသော စုံစမ်းခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးရှိသည်။ (၁) အစစ်အမှန်ဖြစ် ကြောင်း အထောက်အထားပြခြင်း (ယော ၆:၆၊ ၂ကော ၁၃:၅၊ ဟေဗြဲ ၁၁:၁၇)၊ (၂) အပြစ်ကျူးလွန်ရန် သွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သခင်ယေရှုအား ခရစ်တော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်သေထူပြသည်။ စာတန်က ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သော်လည်း ယောင်ယမ်းသွေးဆောင်သော် လည်းယောင်ယမ်း၍ပင် သခင်ဘုရားကမလိုက်နာ။

သခင်ယေရှုစုံစမ်းမှုခံရခြင်းသည် လျှို့ဝှက်နက်နဲသည်။ “သခင်ယေရှုသည် အပြစ်လုပ်နိုင် ပါသလား” ဟုတွေးစရာမေးခွန်းပေါ်လာပါသည်။ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထပ်ဆင့် မေးခွန်းရှိလာနိုင်သည်။ ထိုစုံ စမ်းခြင်းသည်အပေါ်ယံစုံစမ်းခြင်းလား၊ အမှန်တကယ်စုံစမ်းခြင်းဟုတ်ပါသလား၊ “အမှန်တကယ်စုံစမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်”။ ဘုရားဇာတိရှိသူက အပြစ်မည်ကဲ့သို့ ကျူးလွန်နိုင်မည်နည်း။

ပထမဦးဆုံး သိရှိနားလည်ရမည့် အချက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်မကျူးလွန်နိုင်။ တဘက်တွင် လူသားအစစ်လည်းဖြစ်သည်။။ လူသားဖြစ် လျှင်အပြစ်ပြုနိုင်သည်ဟုတွေးစရာရှိပါသည်။ သို့သော် ဘုရားဇာတိနှင့် ကင်းလွတ်သော အသိတရားမရှိ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းဆရာများက ခရစ်တော်သည် အပြစ်မဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင် ရေးသားထားသည် ပေါလုက ၂ကော၅း၂၁တွးင် ခရစ်တော်သည် အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သည်ဟု၎င်း၊ ပေတရုက ၁ပေ ၂:၂၂တွင် “သခင်ယေရှုသည်အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိ ၁ယော ၃:၅တွင် ကိုယ်တော်၌ အပြစ်မရှိ”ဟူ၍၎င်း ရေးထား သည်။

သခင်ယေရှုသည်လည်း လူသားများကဲ့သို့ပင် စုံစမ်းခြင်းခံရသည်။ သို့သော် လူသားများစုံ စမ်းခြင်း ခံရသကဲ့သို့ သက်သက်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အညီဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် ဘုရား၌ အပြစ်ရေပက်မဝင်နို်င်။ အပြစ်ပြုလိုစိတ်မရှိ၊ စုံစမ်းခြင်းကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အပြစ်၏ စုံစမ်းနှောင့် ယှက်ခြင်းက သခင်ယေရှုကို ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါ။ (ယော ၁၄:၂၀)

သခင်ယေရှုသည် စုံစမ်းခြင်း အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ရသော်လည်း အပြစ်တစ်စုုံတရာမပြုပါ။ အပြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း စိတ်နှလုံး၊ အကျင့်လက္ခဏာက လက်မခံ။ ခမည်းတော်ဘုရားပြု တော်မူသောအမှုကို သာမြင်သည်။ (ယော ၅:၁၉)။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် အပြစ်တစုံတရာကျူးလွန်သူ မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် မိမိသဘောဖြင့် တစုံတရာမှမလုပ် (ယော ၅:၃၀) သကဲ့သို့ အဘဘုရားသခင်ကလည်း အပြစ်ကျူးလွန်ရန်ခွင့် မပြု။

အပြစ်စုံစမ်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သခင်ယေရှုအပြစ်လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်စစ်ဆေးရန်မ ဟုတ်ပါ။ သူ့သဘောဖြင့် မည်သည့်အရာမှ ဆုံးဖြတ်ချက်မပြု။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင် အမိန့်ကို နာခံ ကြောင်း၊ သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။

အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် လူသားများကဲ့သို့ အပြစ်ကျူးလွန်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံမည့်အကြောင်းသည်လည်း စဉ်းစားရကြပ်ကြီးဖြစ်လာမည်။ သခင်ယေရှုအပြစ်ပြုနိုင်ပါ သလား။ လုံးဝ ဥဿုံမပြုပါ။

၄:၂-၃ ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ပတ်လုံး အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးသောအခါ သခင်ယေရှု သည် ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည်။ (သမ္မာကျမ်းစာတွင် ၄ဝဟူသော ဂဏာန်းသည် အရေအတွက်များစွာ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်)။ လူ့ဇာတိစိတ်သဘောအရ ငတ်မွတ်လျှင် စိတ်မရှည်ကြပါ။ စာတန်က သခင်ယေရှု အားကျောက်ခဲကို တန်ခိုးဖြင့် မုန့်အဖြစ်ဖန်တီးစေခိုင်းသည်။ စာတန်က အကယ်၍ ဘုရားသားမှန်လျှင်ဟု စကားပလ္လင်ခံထားသည်။ ထိုစကားသည် သံသယစကားဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရာရောက်သည်။ စာတန်သည် သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံစဉ်က အဘဘုရားသခင်၏ “ဤသူသည် ငါ၏ချစ်သားပေတည်း” ဟူသောစကားတော်ကို ကြားမိပါလိမ့်မည်။ ဤစကားသည် ဂရိသဒ္ဒါအသုံးအနှုန်း ဖြစ်၍ အမှန်ဘက်သို့ အဓိပ္ပါယ်ကပ်ယူရသည်။ သခင်ယေရှု၏ ဝမ်းရေးပြဿနာအား ဘုန်းတန်ခိုးပြ၍ ဖြေရှင်းခိုင်းသည်။

စာတန်၏စကားသည် လူ့အသွေးအသားငတ်မွတ်မှုပြဿနာကို ဦးစားပေး ဖြေရှင်းခိုင်းခြင်း ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ရာရောက်ပါသည်။ စာတန်၏ စကား နောက်ကွယ်တွင် က ၃:၆ “အစာသည် စားဖွယ်ကောင်းပါသည်” ဟူသော စကားပဲ့တင်တပ်နေသည်။ ဤစုံစမ်းခြင်းကို ယောဟန်က ဇာတိသွေးသားတပ်မက်ခြင်း (၁ယော ၂:၁၆)ဟုဆိုသည်။ စုံစမ်းခြင်းသည် ဇတိသွေးသားနှင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ရွေးချယ်ရန် အခွင့် အရေးလမ်းခွဆုံဖြစ်သည်။ စာတန်က “အသက်ရှင်ချင်လျှင်စားပါ” ဟုသွေးဆောင်သည်။

၄:၄ သခင်ယေရှုက လောကအရာအားဖြင့် အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်၊ နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် သာ အသက်ရှင်ရသည်ဟု ဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားကို ကိုးကား၍ ပြန်ဖြေသည်။ ပေါင် မုန့်သည်လူ့ဘဝအသက်ရှင်ခြင်း၏ နှုတ်ကပတ်တော်နာခံခြင်းသာလျှင် ပဓါနကျပါသည်။ ကျောက်ခဲများ အားပေါင်မုန့်ဖြစ်စေဖို့ ဘုရားသခင်ထံမှ အမိန့်မရပါ။ မိမိသဘောအရ၎င်း၊ စာတန်၏ အမိန့်ဖြင့်၎င်း မပြု လုပ်နိုင်ပါ။ မစားရ၍ လျှာသာမြက်ပေါက်လျှင်ပေါက်မည်။ စာတန်စကားကို မနာခံနိုင်။

၄:၅-၆ ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ သခင်ယေရှုအား ခေါ်ဆောင်စုံစမ်းပြန်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်အားဘုန်းတန်းခိုးပြ၍ ခေါင်မိုးထပ်မှ ခုန်ချခိုင်းသည်။ မေရှိယသခင်သည် ဘုရား သခင်က ကာကွယ်ဆောင်မသည်ဟု ဆိုထားသည် မဟုတ်လားဟု ဆာ ၉၁:၁၁-၁၂ ကိုကိုးကားဆိုပြ သည်။

စာတန်က သခင်ယေရှုအားမေရှိယ အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူများသိကြစေရန် စာတန့်မင်းသား သဖွယ်ခုန်ချခိုင်းသည်။ ထိုအမှုအရာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် မညီပါ။ ရှင်ယောဟန်၏ “လောကတပ်မက်ခြင်း” (၁ယော ၂:၁၆)၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်ရှိ “ပညာတိုးပွားစေလိုသော နှစ်လိုဖွယ်အပင်” (က ၃:၆) နှင့်တူသည်။ ဤစုံစမ်းခြင်းက သခင်ဘုရား၏ ဆင်းရဲဒုက္ခအားရှုမှတ်၍ မိမိကြုံတွေ့ရသော စုံစမ်းခြင်း များကို ပိုင်းခြားသိမြင်တတ်ရန်သွန်သင်ပါသည်။ လူသည် မဟာကြီးမြတ်မှုကို လိုလားရှာဖွေကြသော် လည်း အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လျှင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလို တော်နှင့် ညီမညီ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ဖိုလိုပါသည်။

၄:ရ သခင်ယေရှုက ကျမ်းစကားသက်သေထား၍ ပြန်လည်ချေမုန်းလိုက်သည်။ “သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် သင်၏ ဘုရားသခင်ကို အစုံအစမ်းမပြုရ” (တရား ၆:၁၆ကိုကြည့်) ဟုဆိုထားသည်။ ဘုရား သခင်က မေရှိယသခင်အားကွယ်ကာဆောင်မမည်ဟုကတိတော်ပြုထားပါသည်။ သို့သေ် အလိုတော်နှင့် ညီသော အမှုတော်သာလျှင် ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မည်။ အလိုတော် နှင့်မညီသော ပြုမူခြင်းသည် ဘုရား သခင်အားစုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်းပြသမည့် အချိန်ရောက်လာဦးမည်။ သို့သော် ဦးစွာ လက်ဝါးကပ်တိုင်လာမည်။ ယဇ်ပလ္လင်နောက်တွင် ပလ္လင်တော်က လိုက်လာမည်။ ထို့နောက်မှ သရဖူလာမည်။ ဘုရားသခင်ချိန်းချက်သော အချိန်အခါနှင့် အလိုတော်ပြည့်စုံမည့်ကာလကို စောင့်မျှော်နေရချိန်ဖြစ်သည်။

၄:၈-၉ တတိယစုံစမျးခွငျးအဖွစျ စာတနျသညျ သခငျယရှေုအား အလှနျမွငျ့သော တောငျ ပေါျသို့ခေါျဆောငျသှား၍ ရှိသမြှသော တိုငျးနိုငျငံမြားနှငျ့ တိုငျးနိုငျံတို့၏ ဘုနျးစညျးစိမျကို လကျညိူးထိုးညှှနျ ပွသညျ။ သူ့ကို ရှိခိုးလြှငျ မွငျမွငျသမြှကို သခငျယရှေုလကျထဲသို့လှှဲပွောငျးပေးမညျဟု ကမျးလှမျးသညျ။ ဤနရောတှငျလညျး ရှိခိုးခွငျးဖွငျ့ စုံစမျးသညျ။ စာတနျ၏ လကျအောကျသို့ သခငျယရှေုအားဖြားယောငျး ပို့ဆောငျခွငျးဖွစျသညျ။ မကြျစိဖွငျ့မွငျသမြှသော တိုငျးနိုငျငံမြားနှငျ့ တိုငျးနိုငျငံမြား၏ စညျးစိမျမြားဖွငျ့ သှေး ဆောငျသညျ။ မကြျစိသညျ လိုခငြျတပျမကျစိတျ (၁ယော ၂:၁၆) ဖွစျပသေကိုး။

ထိုကျမ်စကားအရ လူ့လောကကို စာတန်က မင်းမူနေသည်။ ၂ကော ၄:၄ တွင် “ဤလော ကကို အစိုးရသောဘုရား”ဟု၎င်း ၁ယော ၅:၁၉တွင် “လောကီသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်၏ လက်၌ ရှိကြသည်”ဟု၎င်း ဆိုထားပါသည်။ သခင်ယေရှုဘုရား၁အကမ္ဘာမြေကို အုပ်စိုးဖို့ ဘုရင်အဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာသောအခါ (ဗျာ ၁၉:၁၆) ကမ္ဘာမြေထုတခုလုံးကို ကိုယ်တော် ဘုရား၏လက်ထဲသို့ပြန် ရောက်မည် (ဗျာ ၁၁:၁၅)။ သခင်ယေရှုသည် အာဏာမက်မောသူမဟုတ်။ ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် အာဏာ သိမ်းစရာမလို။ သူ့အချိန်အခါ ကျရောက်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် စာတန်ကို ရှိခိုးရန်မလို။

ဤစုံစမ်းခြင်းက သင်ခန်းစာ (၂)ခုပေးပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ ကြွယ်ဝမှုသည် လောကကို အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသော အချက်နှင့် အခြားသက်ရှိသတ္တဝါများထက် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို သာ ကိုးကွယ်ရန် သွန်သင်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။

၄:၁ဝ ထိုစုံစမ်းခြင်းကို သခင်ယေရှုက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုးကား၍ ထုချေသည်။ “ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ထိုဘုရားသခင်ကို သာဝတ်ပြုရမည်”ဟုကျမ်းစကားရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထာဝရဘုရားသခင် တပါးတည်းကိုသာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရသည်။ စာတန်ကို ရှိခိုးလျှင် ဘုရား သခင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရာရောက်သွားမည်။

ဤစုံစမ်းခြင်းကို ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ရှင်လုကာ (၄:၁-၁၃)တို့တွင် တွေ့ရသည်။ အချို့ ကဤစုံစမ်းခြင်းသည် ဣသရေလများ ကန္တာရခရီးတွင် စုံစမ်းခြင်း (ထွက် ၁၆၊ ၁၇၊ ၃၂) ကိုပုံပမာပြုသည် ဟုဆိုကြသည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ဣသရေလ တို့၏ ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုကို ခံစားကြည့်ခြင်းဖြစ် သည်။

၄:၁၁ စုံစမျးခွငျးဟူသမြှ သခငျယရှေုက ထုခြသေောအခါ စာတနျသညျ သခငျယရှေုထံမှ ထှကျပွေးသညျ။ စုံစမျးခွငျးသညျ လပွေညျလညှေငျးကဲ့သို့လာသညျမဟုတျ။ တိမျလှိုငျးပမာ တခုပေါျတခု ထပျဆငျလာသညျ။ သို့သောျ ဘုရားရှငျတောျက “ရနျသူသညျ ရလှှေမျးမိုးသကဲ့သို့ ဝငျသောအခါ ထာဝရ ဘုရား၏ ဝိညာဉျတောျသညျ ဆီးတားတောျမူမညျ” (ဟရှော ၅၉:၁၉) ဟုကတိတောျပေးထားပါသညျ။ သနျ့ ရှငျးသောသူမြားအတှကျ အဘယျမြှ သတိတသှေးရှိစတေောျမူပါသနညျး။

ကောင်းကင်တမန်များချဉ်းကပ်လျက်လုပ်ကျွေးကြ၏ မည်သို့လုပ်ကျွေကြသည်ဟု အတိအ ကျမရှင်းပြပါ။ နာလန်ပြန်ထစေရန် လူ့ခွန်အားအတွက် လိုအပ်သောာ အာဟာရအားအင်များဖြစ်ပေမည်။

ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားသူများသည်လည်း စုံစမ်းခြင်းခံရကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ခုခံ ချေမှုန်းနိုင်ပါသည်။

(ဃ) ဂါလိလဲဒေသတွင် အမှုတော်စတင်ခြင်း (၄:၁၂-၁၇)

ယုဒလူများအကြားတွင် တနှစ်တာမျှ အမှုတော်ပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ကျမ်းတွင် ထိုအကြောင်းမဖော်ပြပါ။ ယော ၁-၄တွင်မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။ မ ၄:၁၁နှင့် ၄:၁၂ အကြား အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ ရှင်မဿဲက စုံစမ်းခြင်းပြီးသည်နှင့် ဂါလိလဲဒေသ အမှုတော်ဆောင်မှုကို ရှင်ပြသည်။

၄:၁၂ ဗတိတဇံယောဟနျ ထောငျကကြွောငျး သခငျယရှေု ကွားသိသောအခါ ကိုယျတောျ အားငွငျးပယျကွမညျ့ အတိတျနိမိတျဖွစျသညျ ဟုနားလညျလိုကျသညျ။ ခရစျတောျ၏ ရှေ့တောျပွေးအား လူသားမြားက ငွငျးပယျလြှငျ တကယျဘုရငျကွှလာသောအခါ ငွငျးပယျခွငျးခံရတော့မညျမှာ သခြောသညျ သို့သောျစိုးရိမျကွောကျလနျ့ခွငျးမရှိဘဲ သခငျယရှေုသညျ မွောကျဘကျအရပျ ဂါလိလဲဒသေို့ ခွဆေနျ့သညျ။ အမှနျစငျစစျယောဟနျကိုကှပျမကြျသတျပစျသော ဟရေုဒျဘုရငျ၏ နယျမွအေလယျသို့ရောကျရှိနသေညျ။ ယုဒလူမြားကလကျမခံ၊ ငွငျးပယျကွသောကွောငျ့ ယခုတပါးအမြိုးသားမြားထံ ဧဝံဂလေိတရား ရောကျရှိ ခွငျးဖွစျသညျ။

၄:၁၃ နာဇရက်တွင် ရှိနေစဉ် ကယ်တင်ခြင်း တရားဟောပြောသော်လည်း လက်မခံကြ သောကြောင့် (လု ၄:၁၆-၃ဝကိုလည်းကြည့်) ဂါလိလပြင်လယ်အနီး ဇာဗုလုန်နှင့် နသခလိအကြား ကပေ ရနောင်မြို့သို့ ရောက်ရှိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကပေရနောင်သည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ဌာနချုပ်နေရာဖြစ် သွားသည်။

၄:၁၄-၁၆ သခင်ယေရှုဂါလိလဲသို့ ကြွချီခြင်းသည် ဟေရှာ ၉:၁-၂ ကျမ်းချက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ် သည်။ စင်စစ် ဂါလိလဲ၊ တပါးအမျိုးသားများသည် မဟာအလင်း- လောကအလင်း ယေရှုခရစ်တော်ကို ဖူးမျှော်ရသောအခွင့် ထူးရရှိခြင်းဖြစ်သည်။

၄:၁ရ ထိုကာလမှစ၍ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ဟောကြားသည့် “နောင်တရကြ လော့၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ” ဆိုသော သတင်းစကားကို ဆက်လက်ဟောကြားသည်။ ထိုသတင်းစကားသည် နိုင်ငံတော်အတွက် စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ ဆိုည်မှာ “နိုင်ငံတော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ရှိနေပြီ” ဟုဆိုလိုသည်။

(င) တံငါသည်လေးဦးအားခေါ်ယူခြင်း (၄:၁၈-၂၂)

၄:၁၈-၁၉ စင်စစ်ဤအကြိမ်သည် ပေတရုနှင့် အန္ဓြေကို ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဟန် ၁:၂၅-၄၂ တွင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ တခါခေါ်သည်။ ယခုခေါက်သည် အမှုတော်ဆောင်ဖို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမ အခေါက်တွင် ယုဒပြည်တွင်ဖြစ်၍ ဤအခေါက်သည် ဂါလိလဲနယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပေတရုနှင့် အန္ဓြေသည် တံငါသည် ညီအကို ဖြစ်သည်။ ယခုလူဖမ်းသော တံငါလုပ်ဖို့ သခင်ယေရှုကခေါ် သည်။ ဘုရင်၏ နောက်လိုက်မည်ဟုဆို၍ ထလိုက်ကြသည်။ ထိုသို့ နောက်လိုက်ကြခြင်းကြောင့် ခရစ် တော်နှင့် ပိုမိုရင်းနှီး နီးစပ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အမှုတော်ဆောင်သူများ၏ လက္ခဏာအရည် အသွေးဖြစ်သည်။ ပြောဆိုလုပ်ကိုခြင်းထက် ကိုယ်တော်နှင့် နီးကပ်ခြင်းသည် စဉ်းစားတွေဝေခြင်းမပြု။ ကောက်ကငင်ကာ ထလိုက်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာလိမ္မာရေးခြားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နောက်သို့ လိုက်ခြင်းဖြင့် ငါးများလူးလာပေါများသောနေရာ၊ ချော့မော့မြူဆွယ်နည်း၊ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့် အလေ့ အထများကို သင်ယူနားလည်လာသည်။

၄:၂ဝ ပေတရုတို့ ညီအကိုသည် ကိုယ်တော်၏ ခေါ်စကားကို ချက်ချင်းတုန့်ပြန်သည်။ လက်ထဲမှ ငါးပိုက်ကွန်ကိုပစ်ချပြီး ဖုတ်ဖက်ခါကာ ရိုသေကျိုးနွံစွာဖြင့် နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။

၄:၂၁-၂၂ နောက်တဖွဲ့မှာ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်ဖြစ်သည်။ ထိုသူများလည်း တပည့်တော် ဖြစ်လာကြသည်။ သူတို့ဖခင်နှင့် လှေကို ထားပစ်ခဲ့ကာ ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။

ထိုသူများသည် တံငါသည် အကျော်အမော်များဖြစ်ကြသည့်အလျှောက် အမှုတော်တွင် လည်း ကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိဟောကြားသူများ ဖြစ်လာကြသည်။ သူတို့ထားပစ်ခဲ့သော ပိုက်ကွန်များအ ကြောင်းကို ပြန်မကြားရတော့ပါ။ ဘုရားသခင်က ၎င်းတို့ဘဝကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီတကား။

(စ) လူအများအပြားကျန်းမားစေခြင်း (၄:၂၃-၂၅)

သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်သည် သုံးပွင့်ဆိုင်ဖိုခနောက်ဖြစ်သည်။ တရားစရပ်တွင် နှုတ်က ပတ်တော်သွန်သင်သည်။ နိုင်ငံတော်အကြောင်းသတင်းကောင်းဟောကြားသည်။ ဂီလာနရောဂါသည်များ ၏အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေသည်။ လူနာများအား အံ့ဖွယ်လိလိအနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေခြင်းသည် လက် တွေ့ကျသော အမှုတော်ဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၂:၃-၄)။ အခန်း ၅-ရတွင် ကိုယ်တော်၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် အခန်း ၈-၉တွင် အံ့ဖွယ်နိမိန်လက္ခဏာများဖော်ပြထားသည်။

၄:၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် တရားစရပ်ဟူသော ဝေါဟာရပထမဆုံး သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဒေသနာမှာ “ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း” ဖြစ်သည်။ လူ့သမိုင်းကာလတ လျှောက်လုံးတွင် သတင်းကောင်းတကြိမ်တခါသာ ကြားဘူး၍ ထိုသတင်းကောင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်းနည်း လမ်းဖြစ်သည်။

သတင်းကောင်း

သတင်းကောင်း၏ ပင်ရင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် (ဧ ၂:၈)ဖြစ်သည်။ ဆိုလို သည်မှာ အဖိုးအခပေးဆပ်စရာမလိုဘဲ၊ ဘုရားသခင်က လူသားများအားထာဝရအသက်အခမဲ့လက် ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အခွခေံနိယာမ တရားမှာ လကျဝါးကပျတိုငျပေါျတှငျပွုတောျမူခဲ့သော ခရစျတောျ၏ အမှု တောျ (၁ကော ၁၅:၁-၄)ဖွစျသညျ။ ကိုယျတောျဘုရားသညျ ဖွောငျ့မတျခွငျးတနျခိုးနှငျ့ ပွညျ့စုံသူဖွစျသညျ့ အပွငျ ယုံကွညျသူအပွစျသားမြားကိုလညျး ဖွောငျ့မတျစနေိုငျသူဖွစျသညျ။ ရှေးဦးယုံကွညျသူမြားကိုလညျး ခရစျတောျအမှုတောျအားဖွငျ့ ဖွောငျ့မတျစနေိုငျသညျ။ အနာဂတျလူသားမြားကိုလညျး ဖွောငျ့မတျစနေိုငျ သညျ။ ထိုလူမြားသညျ မရှေိယသခငျကို မဖူးပွငျဘူးကွပါ။ သို့သောျလညျး ကိုယျတောျဘုရားတကျစှမျး နိုငျသညျ။ ခရစျတောျ၏ ပွညျ့စုံသေော အမှုတောျတနျခိုးအား ထိုသူမြားအပေါျတှငျသကျရောကျစနေိုငျသညျ ကယျတငျခွငျးအမှနျတကယျပေးနိုငျသညျ။ ယနေ့လူသားမြားကို လညျးခရစျတောျ၏ အမှုတောျဖွငျ့ ကယျ တငျပါသညျ။

ဧဝံဂလေိသတငျးကောငျးကို ယုံကွညျခွငျးရှိဖို့သာ လိုအပျသညျ။ (ဧ ၂:၈) ရှေးဦးယုံကွညျ သူမြားသညျလညျး ဘုရားစကားကို နားထောငျခွငျးဖွငျ့ကယျတငျခွငျးရရှိကွပါသညျ။ ယခုမကြျမှောကျ ကာလတှငျမူသားတောျကို ယုံကွညျခွငျးနညျးလမျးတခုတညျးဖွငျ့ ကယျတငျခွငျး (၁ယော ၅:၁၁-၁၂)ရရှိ ပါသညျ။ ဧဝံဂလေိသတငျးကောငျး၏ အနိတမပနျးတိုငျမှာ ကောငျးကငျနိုငျငံဖွစျသညျ။ ကောငျးကငျနိုငျငံတှငျ ထာဝရစိုးစံခွငျးသညျ ရှေးဟောငျးသနျ့ရှငျးသူမြား (ဟဗွေဲ ၁၁:၁၀၊ ၁၄-၁၆) အပါအဝငျခတျေကာလလူမြား ၏ဘဝမြှောျလငျ့ခကြျ (၂ကော ၅:၆-၁၀)ဖွစျသညျ။

အချိန်နာရီကာလဒေသ မတူညီကွဲပြားခြားနားသော်လည်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း တခုတည်းသာရှိသည်။ နိုင်ငံတော်အကြောင်း သတင်းကောင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သတင်း ကောင်းဟူ၍ အသုံးအနှုန်း ကွဲပြားခြင်းသာ ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်အကြောင်း၊ သတင်းကောင်းတွင် “နောင်တ ရ၍ မေရှိယသခင်ကို လက်ခံကြလော့၊ ထိုသို့ပြုလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ရမည်” ဟုဆိုချင်ဆိုမည်။ ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကမူ “နောင်တရ၍ ခရစ်တော်ကို လက်ခံကြလော့။ ထိုသို့ယုကြည် လျှင် ကိုယ်တော်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ အထံတော်တွင် ထာဝရစိုးစံမည်” ဟုဆိုကောင်းဆိုပါမည်။ အနှစ်သာရအား ဖြင့် မူအတူတူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည် ဟောကြားသွန်သင်ရာတွင် ကာလံဒေသံဧကံဓနံဖြစ်ပါသည်။ ကာလဒေသအချိန်နာရီလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

သခင်ယေရှုက နိုင်ငံတော်အကြောင်းသတင်းကောင်းဟောပြောသောအခါ ယုဒဘုရင်အ ဖြစ်ကြွလာမည့်အကြောင်း၊ သူ့နိုင်ငံတော်တွင် ယုဒများပါဝင်ရမည့် အခန်း ကဏ္ဍအကြောင်း ဟောကြား သည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်၍ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများပြသသည်။

၄:၂၄-၂၅ ရှုရိပြည် (ဣသရေလနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်နှင့်မြောက်ဘက်) အနှံ့တွင် ကိုယ်တော်၏ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသည်။ နေမကောင်းဖျားနာသူများ၊ နတ်ဆိုး၊ ဝိညာဉ်ဆိုးစွဲကပ်သူများ၊ မစွမ်းမသန်များ၊ အနာရောဂါကျန်းမာဖို့ ရောက်လာကြသည်။ ဂါလိလပြည်၊ ဒေကပေါလိပြည် (ပါလက်စ တိုင်း ပြည်အရှေ့မြောက်ဒေသရှိမြို့ကြီးဆယ်မြို့မှတမြို့) ယေရုရှလင်၊ ယုဒနှင့် ယော်ဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက် မှဂီလာနာများစွာရောက်ရှိဝိုင်းအုံလာကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို BB warfield က “ထိုကာလဒေသတွင် အနာရောဂါထူပြော၍ သေပွဲဝင်မည့်သူများဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ပြည်သူများထိုမင်္ဂလာသတင်းကြား၍ စုရုံးရောက်ရှိလာခြင်းမှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်လာဘဖြစ်ပေသကိုး။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။