ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၇

တပ်မှူး၏ကျွန်ကိုကုသခြင်း
(မ၊ ၈:၅-၁၃)
1ထိုဒေသနာတော်ကို ယေရှုသည် ပရိသတ်တို့အား အကုန်အစင် ဟောတော်မူပြီးမှ ကပေရနောင်မြို့သို့ ကြွဝင်တော်မူ၏။- 2ထိုမြို့၌ တပ်မှူး၏ကျွန်တစ်ယောက်သည် နာ၍ သေခါနီးရှိ၏။ သူ၏သခင်သည် သူ့ကိုချစ်၍၊- 3ယေရှု၏ သတင်းတော်ကိုကြားလျှင်၊ ယုဒအမျိုး အကြီးအကဲတို့ကိုအထံတော်သို့ စေလွှတ်သဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွ၍ ထိုကျွန်ကို ချမ်းသာပေးတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်လေ၏။- 4ထိုသူတို့သည် ယေရှုထံတော်သို့ရောက်လျှင်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ခံမည့်သူသည် ခံထိုက်သောသူဖြစ်ပါ၏။- 5သူသည် အကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကို နှစ်သက်၍ အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ တရားဇရပ်ကို ဆောက်ပါပြီဟူ၍ ကျပ်ကျပ်တောင်းပန်ကြ၏။- 6ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူ ကြွတော်မူ၏။ တပ်မှူးအိမ်နှင့် မနီးမဝေးရောက်တော်မူသောအခါ၊ တပ်မှူးသည် မိမိအဆွေတို့ကို စေလွှတ်၍၊ သခင်၊ ကိုယ်ကို ပင်ပန်းစေတော်မမူပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်၏ အိမ်မိုးအောက်သို့ ကြွဝင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို အကျွန်ုပ်မခံထိုက်ပါ။- 7ထိုအတူ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ ရောက်ထိုက်သောသူ မဟုတ်သည်ကို အကျွန်ုပ်ထင်ပါပြီ။ အမိန့်တော်တစ်ခွန်းရှိလျှင် အကျွန်ုပ်၏ငယ်သားသည် ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်။- 8ဥပမာကား၊ အကျွန်ုပ်သည် မင်းအောက်၌ ကျွန်ခံသောသူဖြစ်သော်လည်း စစ်သူရဲများကိုအုပ်စိုး၍ တစ်ဦးကိုသွားချေဟု ဆိုလျှင် သွားပါ၏။ တစ်ဦးကိုလာခဲ့ဟု ခေါ်လျှင် လာပါ၏။ ကျွန်ကိုလည်း ဤအမှုကိုလုပ်တော့ဟု ဆိုလျှင် လုပ်ပါ၏ဟု တပ်မှူးလျှောက်စေ၏။- 9ထိုစကားကို ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင် အံ့ဩခြင်းရှိ၍ နောက်တော်သို့လိုက်သောသူများကို လှည့်ကြည့်လျက်၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ဤမျှလောက်သော ယုံကြည်ခြင်းကို ဣသရေလအမျိုး၌ပင် ငါမတွေ့ဖူးသေးဟု မိန့်တော်မူ၏။- 10တပ်မှူးစေလွှတ်သော သူတို့သည် အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လျှင်၊ အနာရာဂါစွဲသော ကျွန်သည် ကျန်းမာလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြ၏။
မုဆိုးမ၏သားကိုအသက်ရှင်စေခြင်း
11နက်ဖြန်နေ့၌ နာဣနမြို့သို့ ကြွတော်မူ၍၊ တပည့်တော်များနှင့် လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။- 12မြို့တံခါးအနီးသို့ ရောက်သောအခါ၊ မုဆိုးမ၌ တစ်ယောက်တည်းသော သားအသေကောင်ကို သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှာ ထုတ်သွား၍၊ မြို့သူမြို့သားများတို့သည် လိုက်ကြ၏။- 13သခင်ဘုရားသည် ထိုမိန်းမကိုမြင်လျှင် သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍၊ မငိုနှင့်ဟု မိန့်တော်မူလျက် အနီးသို့ကြွ၍ တလားကို လက်နှင့်တို့တော်မူသဖြင့်၊ ထမ်းသောသူတို့သည် ရပ်၍နေကြ၏၊- 14ကိုယ်တော်ကလည်း၊ အချင်းလုလင်၊ ထလော့၊ သင့်အား ငါအမိန့်ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 15သေသောသူသည် ထိုင်၍စကားပြော၏၊ ကိုယ်တော်သည်လည်း ထိုသူကို မိခင်အား အပ်ပေးတော်မူ၏။- 16လူအပေါင်းတို့သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်၍၊ ကြီးစွာသောပရောဖက်သည် ငါတို့တွင်ပေါ်ထွန်းပြီ။ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးကို အကြည့်အရှု ကြွလာတော်မူပြီ ဟူ၍ ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။- 17ထိုသတင်းတော်သည် ယုဒပြည်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့၌ အနှံ့အပြား ကျော်စောလေ၏။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထံမှစေတမန်များ
(မ၊ ၁၁:၂-၁၉)
18ယောဟန်၏ တပည့်တို့သည် ထိုအကြောင်းအရာ အလုံးစုံတို့ကို မိမိဆရာအား ကြားပြောကြ၏။- 19ထိုအခါ ယောဟန်သည် မိမိတပည့်နှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးလျှင် ယေရှုထံတော်သို့စေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာသောသူ မှန်သလော။ သို့မဟုတ် အခြားသောသူကို မျှော်လင့်ရပါမည်လောဟု မေးလျှောက်စေ၏။- 20ထိုသူတို့သည် အထံတော်သို့ရောက်လျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာသောသူမှန်သလော။ သို့မဟုတ် အခြားသောသူကို မျှော်လင့်ရပါမည်လောဟု မေးလျှောက်စေခြင်းငှာ၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်ထံသို့ စေလွှတ်ပါပြီဟု လျှောက်ကြ၏။- 21ထိုအချိန်နာရီ၌ ယေရှုသည် လူများတို့ကို အနာရောဂါဝေဒနာဘေး၊ နတ်ဆိုးဘေးနှင့် ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏။ မျက်စိကန်းသော သူများတို့ကိုလည်း မျက်စိမြင်စေခြင်းငှာ ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။- 22ထိုအခါယေရှုက၊ သင်တို့သည်ကြားရသမျှ၊ မြင်ရသမျှတို့ကို သွား၍ ယောဟန်အား ကြားလျှောက်ကြလော့။ မျက်စိကန်းသောသူတို့သည် မျက်စိမြင်ရကြ၏။ ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည် လှမ်းသွားရကြ၏။ နူနာစွဲသော သူတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။ နားပင်သောသူတို့သည် နားကြားရကြ၏။ သေသောသူတို့သည် ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။-ဟေရှာ၊ ၃၅:၅-၆၊ ၆၁:၁။ 23ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်း ဝမ်းမြောက်စရာ သတင်းကိုကြားရကြ၏။ ငါ့ကြောင့် စိတ်မပျက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။
24ယောဟန်စေလွှတ်သော သူတို့သည် သွားကြသည်နောက်၊ ယေရှုသည် ယောဟန်ကို အကြောင်းပြု၍ ပရိသတ်တို့အား၊ သင်တို့သည် အဘယ်မည်သောအရာကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ တောသို့ ထွက်သွားကြသနည်း။ လေလှုပ်သောကျူပင်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။- 25သို့မဟုတ် နူးညံ့သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်သောသူကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။ တင့်တယ်သော အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်၍ ကောင်းမွန်စွာ စားသောက်သောသူတို့သည် မင်းအိမ်၌ နေတတ်ကြ၏။- 26ပရောဖက်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။ မှန်ပေ၏။ ပရောဖက်ထက် ကြီးမြတ်သောသူလည်း ဖြစ်သည်ဟု ငါဆို၏။- 27ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ကြည့်ရှုလော့။ သင်သွားရာလမ်းကို ပြင်ရသော ငါ၏တမန်ကို သင့်ရှေ့၌ ငါစေလွှတ်၏ဟု ဆိုရာ၌ ထိုသူကိုဆိုလိုသတည်း။-မာလ၊ ၃:၁။ 28ငါဆိုသည်ကား၊ မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သော ပရောဖက် တစ်ယောက်မျှမရှိ။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက် သာ၍ကြီးမြတ်၏။- 29အခွန်ခံသူမှစ၍ လူအပေါင်းတို့သည် ယောဟန်၏စကားကို ကြားနာရလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍ ယောဟန်ပေးသော ဗတ္တိဇံကို ခံကြ၏။မ၊ ၂၁:၃၂။ လု၊ ၃:၁၂။ 30ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းတတ်တို့မူကား၊ သူတို့အကျိုးအလိုငှာ ဘုရားသခင်ကြံစည်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကိုပယ်၍ ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံကို မခံဘဲနေကြ၏။
31ထိုကြောင့် ဤလူမျိုးကို အဘယ်ဥပမာနှင့် ပုံပြရအံ့နည်း။ အဘယ်သူနှင့် တူသနည်း။- 32ပွဲသဘင်၌ ထိုင်နေသောသူငယ်ချင်းတို့သည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသံလွှင့်ကြ၍၊ ငါတို့သည် သာယာစွာတီးမှုတ်သော်လည်း သင်တို့သည် မကကြ။ ညည်းတွားစွာ မြည်တမ်းသော်လည်း မငိုကြွေးကြဟု ပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့် ဤလူမျိုးသည် တူလှ၏။- 33အကြောင်းမူကား၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် မုန့်ကိုမစား၊ စပျစ်ရည်ကိုမသောက်ဘဲ လာသည်ရှိသော် သင်တို့က၊ ဤသူသည် နတ်ဆိုးစွဲသော သူပါတကားဟု ဆိုကြ၏။- 34လူသားသည် စားသောက်လျက် လာသည်ရှိသော်၊ ဤသူသည် စားကြူးသောသူ၊ စပျစ်ရည်သောက်ကြူးသောသူ ပါတကား။ အခွန်ခံသောသူနှင့် ဆိုးသောသူတို့ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူ ပါတကားဟု ဆိုပြန်ကြ၏။- 35သို့သော်လည်း ပညာတရားသည် မိမိသားရှိသမျှတို့တွင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် လွတ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အပြစ်လွှတ်ခံရသောမိန်းမ
36ဖာရိရှဲတစ်ယောက်သည် အစာကို သုံးဆောင်တော်မူစေခြင်းငှာ ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ပင့်လျှင်၊ ထိုဖာရိရှဲ၏အိမ်သို့ကြွ၍ စားပွဲ၌လျောင်းတော်မူ၏။- 37ထိုသို့ စားပွဲ၌လျောင်းတော်မူသည်ကို ထိုမြို့၌ ဆိုးသောမိန်းမတစ်ယောက်သည် သိလျှင်၊ ဆီမွှေးကျောက်ဖြူ ခွက်တစ်လုံးကို ယူခဲ့၍၊-မ၊ ၂၆:၇။ မာ၊ ၁၄:၃။ ယော၊ ၁၂:၃။ 38နောက်တော်၌ ခြေတော်အနီးမှာရပ်လျက် ငိုကြွေး၍ ခြေတော်ပေါ်သို့ မျက်ရည်ကျလျှင် မိမိဆံပင်နှင့်သုတ်လေ၏။ ခြေတော်ကိုလည်း နမ်း၍ ဆီမွှေးနှင့် လိမ်းလျက်နေလေ၏။- 39ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ပင့်သောဖာရိရှဲသည် မြင်လေသော်၊ ဤသူသည် ပရောဖက်မှန်လျှင် ခြေတော်ကိုကိုင်သော ဤမိန်းမသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကို သိလိမ့်မည်။ ဤမိန်းမသည် ဆိုးသောသူဖြစ်၏ဟု ထင်မှတ်၏။
40ယေရှုကလည်း၊ အချင်းရှိမုန်၊ သင့်အား ငါပြောစရာတစ်ခုရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ အရှင်ဘုရား အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်သော်၊- 41ယေရှုက၊ ဥစ္စာရှင်တစ်ဦး၌ ကြွေးစားနှစ်ဦးရှိ၏။ တစ်ယောက်၌ကား ဒေနာရိအပြားငါးရာ၊ တစ်ယောက်၌ကား ငါးဆယ်ကြွေးရှိ၏။- 42သူတို့သည် ကြွေးဆပ်ရန်မရှိသောကြောင့်၊ ကြွေးရှင်သည် ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကို အချည်းနှီးလွှတ်၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ထိုသူနှစ်ယောက်တွင် အဘယ်သူသည် ကြွေးရှင်ကို သာ၍ ချစ်လိမ့်မည်နည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 43ရှိမုန်ကလည်း၊ သာ၍ ကျေးဇူးကိုခံရသောသူသည် သာ၍ချစ်လိမ့်မည် အကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ ယေရှုက၊ သင်ထင်သည်အတိုင်း မှန်ပေ၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 44ထိုမိန်းမကိုလှည့်၍ ရှိမုန်အားလည်း၊ သင်သည် ဤမိန်းမကို မြင်သလော။ သင်၏အိမ်သို့ ငါဝင်သော် သင်သည် ခြေဆေးရေကိုမပေး။ ဤမိန်းမမူကား၊ ငါ့ခြေပေါ်သို့ မျက်ရည်ကျ၍ မိမိဆံပင်နှင့် သုတ်လေပြီ။- 45သင်သည် ငါ့ကိုမနမ်း၊ သူမူကား၊ အိမ်သို့ဝင်သော အချိန်မှစ၍ ငါ့ခြေကို နမ်းလျက်မစဲဘဲနေ၏။- 46သင်သည် ငါ့ခေါင်းကို ဆီနှင့်မလိမ်း။ သူမူကား၊ ငါ့ခြေကို ဆီမွှေးနှင့် လိမ်းလေပြီ။- 47ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည် များစွာသောအပြစ်တို့နှင့် လွတ်သည်ဖြစ်၍ အလွန်ချစ်တတ်၏။ အနည်းငယ်သောအပြစ် လွတ်သောသူသည် အနည်းငယ်မျှသာ ချစ်တတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 48ထိုမိန်းမအားလည်း၊ သင်သည် အပြစ်တို့နှင့် လွတ်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 49စားပွဲ၌ လျောင်းသောသူတို့က၊ အပြစ်ကိုလွှတ်သော ဤသူကား အဘယ်သူနည်းဟု အောက်မေ့ကြ၏။- 50ယေရှုသည် ထိုမိန်းမအား သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်ကိုကယ်တင်ပြီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလောဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၆။ လူသားတော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်း (၇:၁-၉:၅၀)

(က) စစ်သူကြီး၏ အစေခံအနာရောဂါကျန်းမာစေခြင်း (၇:၁-၁၀)

၇:၁-၃ သခင်ယေရှုသည် နာခံခြင်း ရှိရမည့် အကြောင်း ပုံပမာပေး တရားဟောကြားပြီး နောက် ကပေရနောင်သို့ ကြွတော်မူသည်။ ကပေရနောင်သို့ ရောက်သော အခါ တပ်မှူး၏ အစေခံအား လက်ရောက်ကြည့်ရှုပေးရန် ယုဒခေါင်းဆောင်များက လာပင့်သည်။ ထိုတပ်မှူးသည် ယုဒခေါင်းဆောင် များနှင့် မကင်းရာမကင်းကြောင်း၊ တရားစရပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထိုတပမှူးသည် အခြားတပ်မှူးများအား အလင်းပေးသူဖြစ်သည်။ (လု ၂၃:၄၇၊ တ ၁၀:၁-၄၈)

တပ်မှူးသည် တပည့်ကျေးကျွန်အပေါ် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ကူညီသည်။ အစေခံတပည့် ဆေးကု၍ မရလောက်အောင် အပြင်းဖျားနာသောအခါ ယုဒခေါင်းဆောင်များအား ယေရှုသခင်ပင့်ပေးရန် အကူအညီတောင်းသည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ့ရသလောက် ဤရောမတပ်မှူးတဦး တည်းသာလျှင် သူ့တပည့်အား ယေရှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှားရှားပါးပါးခံစားစေသူဖြစ်သည်။

၇:၄-ရ ယုဒခေါင်းဆောင်များ၏ လုပ်ဆောင်ပုံသည်လည်း ထူးဆန်းသည်။ ယေဘူယျအား ဖြင့် ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသူများမဟုတ်။ တပ်မှူးနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးကြ သောကြောင့် တပ်မှူး၏ အတင်းတိုက်တွန်းချက်ကို အားနာခြင်းဖြစ်မည်။ တပ်မှူး၏ စကားကို နားထောင် ကြည့်ပါ။ တပ်မှူးသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူဖြစ်သော်လည်းသခင်ယေရှုနှင့် တွေ့သော အခါကျေးဇူးတော်မခံထိုက်သူပါ ဟုဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်တော် အမှုအရာအတွက် သူသည် အပရိ ကသေးအဖွဲမျှသာဖြစ်သည်။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ တပ်မှူးသည် သခင်ယေရှုအား လာရောက်တွေ့ဆုံသည်ဟု ဆိုသည်။ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ ယုဒခေါင်းဆောင်များ လာရောက်တွေ့ဆုံလျှောက်လဲသည်ဟု ဆိုသည်။ ကျမ်းချက်နှစ်ခုစလုံး မှန်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ယုဒခေါင်းဆောင်များကို စေလွှတ်ပြီး သူတို့ နောက်မှ တပ်မှူးလိုက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။

တပ်မှူး၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နှိမ့်ချမှုသည် ဩချလောက်ပါသည်။ သူ့နေအိမ်သို့ ယေရှုဝင် ရောက်ရန် ကျေးဇူးတော်ခံထိုက်သူမဟုတ်ပါ ဟုမိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချစွာ ခံယူသည် သူကိုယ်တိုင်လည်း ယေရှု ထံတော်သို့ ခစားခွင့် မဝံ့ပါ။ သို့သော် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ခိုင်မာသည်။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင် ခြေမကြွလျှင်လည်း အနာရောဂါကင်းငြိမ်းမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်တခွန်းဖြင့် အနာရော ဂါပျောက်ကင်းမည်ဟု ယုံကြည်သည်။

၇:၈ သခင်ယေရှုအပေါ် ယုံကြည်အားထားပုံကို သူ့ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ လျှောက်လဲသည်။ ထိုတပ်မှူးသည်လည်း ပြောရေးဆိုခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင် ရောမအစိုးရလက် အောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်၍ စေလိုရာစေနိုင်သူနှင့် တာဝန်ကျေပွန်သူဖြစ်သည်။ သူ့အမိန့်အာဏာကို လက်အောက်ငယ်သားများက လေးစားနာခံကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ယေရှုအား တပ်မှူးအပေါ် အမိန့် အာဏာတည်သော ရောမအစိုးရကဲ့သို့၎င်း၊ ငယ်သားသားများအပေါ် ဩဇာအာဏာရှိသော တပ်မှူးကဲ့သို့ ၎င်း၊ အခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်သည်။

၇:၉-၁ဝ သခင်ယေရှုသည် ထိုတပ်မှူး၏ စကားကိုကြားလျှင် မအံဩမနေနိုင်။ ထိုတပ်မှူးကဲ့ သို့ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသော သူဣသရေလလူမျိုးထဲတွင် တယောက်မှ မကြုံစဖူး။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဖုံးကွယ်၍ မရပါ။ တပ်မှူးစေလွှတ်သောသူများတပ်မှူးအိမ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ထိုလူမမာသည် အကောင်းပကတိပြန်လည် ကျန်းမာနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် သခင်ယေရှု (၂)ကြိမ်အံ့အားသင့်ကြောင်းတွေ့ရာ ဤအကြိမ်သည် တကြိမ်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားတပ်မှူး၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့် ဣသရေလတို့၏ မယုံကြည်ပုံကို အံ့ဩခြင်းဖြစ် (မာ ၆:၆)

(ခ) မုဆိုးမသားပြန်လည်ထမြောက်ခြင်း (၇:၁၁-၁၇)

၇:၁၁-၁၅ ကပေရနောင်အနောက်တောင်ဘက်တွင် နဣနတွင် မြို့ရှိသည်။ ထိုမြို့သို့ဝင် ရောက်စဉ်မြို့ရိုးဝတွင် မုဆိုးမ၏ တဦးတည်းသော သားအသုဘချနေသည်နှင့် သွားဆုံသည်။ ထိုမုဆိုးမ၏ ပရိဒေဝကို သခင်ယေရှု တွေ့မြင်သောအခါ သနားသည်။ ထို့ကြောင့် မသာထမ်းသူများအား ခဏရပ်ခိုင်း ပြီး၊ သေလွန်သော ထိုသူငယ်အား ကိုယ်တော်ဘုရားက ထလော့ဟု မိန့်မြွက်လိုက်ရာ ထိုသူငယ်သည် လည်း သေလွန်ရာမှ ငုတ်တုတ်ထထိုင်၍ စကားပြောလေသည်။ ထိုသူငယ်၏ အဖျားအနာရောဂါများကို ကင်းငြိမ်းစေပြီးဖြစ်၍ မိခင်ထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံလိုက်သည်။

၇:၁၆-၁ရ အသုဘပို့သူများသည် ကြောက်လန့်ကြသည်။ သေလွန်သူပြန်လည်ထမြောက် သည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြရပြီ။ လူသေကို ထမြောက်စေတော်မူသော သခင်ယေရှု ကိုလည်း ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသော မဟာပရောဖက်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးကို အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူပြီဟု ဆိုကြသည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် ဘုရားသခင် ဖြစ်မှန်းမသိရှိကြ။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အလယ်တွင် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာဖြင့် အမှု တော်ပြုကြောင်း၊ နားလည်သွားကြသည်။ ထိုမင်္ဂလာသတင်းစကားသည် ထိုအရပ်ဒေသတခုလုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။

ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုက ကလေးသူငယ် (၃)ဦးကိုလည်း ပြန်လည် ထမြောက်နာလန်ထူစေသည့် အကြောင်း မှတ်တျမ်းတင်ထားသည်။ မုဆိုးမသား၊ ယာဣရုတ်သမီး (၈:၄၂)၊ နတ်ဆိုးစွဲသောသူငယ် (၉:၃၈)။

(ဂ) ရှေ့တော်ပြေးအား လူသားတော်က အသိအမှတ်ပြုခြင်း (၇:၁၈-၂၃)

၇:၁၈-၂ဝ သခင်ယေရှု၏ ထိုသတင်းစကားသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံသို့ ရောက်သွားသည် ထိုအချိန်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ပင်လယ်သေအရှေ့ဘက် မက်ခါရတွင် ထောင်ကျနေသည်။ အကယ်၍ ယေရှုသည် မေရှိယအမှန်ဖြစ်လျှင် ဗတ္တိဇံယောဟန်အား ဟေရုဒ်လက်အောက်ထဲမှ အဘယ် ကြောင့် လွတ်မြောက်အောင် မလုပ်ပေးသနည်း။ ထို့ကြောင့် တပည့်နှစ်ဦးအား ခရစ်တော်ထံစေလွတ်၍ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်အမှန်ဟုတ်ပါသလား။ ခရစ်တော်အစစ်အမှန်လာဦးမလားဟု မေးမြန်းခိုင်း သည်။ ဤနေရာတွင် ယောဟန်က ယေရှုအား မေရှိယဟုတ်မဟုတ်မေးမြန်းခြင်းသည် အံ့အားသင့် စာရာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နားလည်ရန် တခုရှိပါသည်။ လူသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပြင်းထန်းစွာခံစားရလျှင် စိတ်ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်တတ်ပါသည်။ စိတ်နောက်ကျိတတ်သည်။ အတွေးအမြင်ပုံမှန် အနေအထား တွင် မရှိ။ ယာဟန်လည်း ထိုသို့ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

၇:၂၁-၂၃ သခင်ယေရှုက သူသည် (ဟေရှာ ၃၅:၅-၆၊၆၁:၆)တွင် ပရောဖက်ပြုထားသည့် အတိုင်းမေရှိယအမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။ င့ါကြောင့် စိတ်မပျက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ ဟုပြော လိုက်ရန် ယောဟန်တပည့်များကို မှာလိုက်သည်။ ထိုစကားမှာ ယောဟန်၏ ထောင်ကျခြင်းား ယေရှုက မကယ်သောကြောင့် အပြစ်တင်စကားကို ဖြေလျှော့အားပေးစကားဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအား မလျှော့ ချဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို C.G Moore က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ယေရှု၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်၍ ထိုထက်သေချာသော သက်သေအထောက်အထားပြဖို့လိုအပ်မည်ဟုမယုံကြည်။ “ကိုယ်တော်ဘုရားတွင် ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံ ရှိသည်။ ထင်ကြေးပေးသည့် အတိုင်း တသွေမတိမ်ပြည့်ဝသည်။ သို့သော် ထောင်မှ လွတ်ဖို့ တလုံးတပါဒ မျှမပြော”ဟု သတင်းစကားပြန်ပြောပြပါလိမ့်မည်။ ထောင်ထဲမှာ အလုံပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းခိုင် မာဖို့ အခြားအားပေးစကားပြောစရာမရှိ။ ငါ့ကြောင့် စိတ်မပျက်သော သူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ ဟူသော သခင်ယေရှု၏ စကားသည် လုံလောက်ပါပေသည်။၁၈

(ဃ) ရှေ့တော်ပြေးအား လူသားတော်ချီးမွမ်းခြင်း (၇:၂၄-၂၉)

၇:၂၄ သခင်ယေရှုက ယောဟန်အား မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောရသော်လည်း ယောဟန် အားလူထုပရိသတ်အလယ်မှ ချီးမွမ်းသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယောဒန်မြစ် နားသို့ သွားရောက်စုဝေးကြပြန်သနည်း။ ကတိမတည်သူ၊ သမာသမတ်မရှိသူ၊ သာပေါင်းစားသူဟူ၍ ယောဟန်အား စွပ်စွဲဖို့လား။ မည်သူကမှ ယောဟန်အား လေးတိုက်ရာယိမ်းနွဲ့ပါသော ကျူပင်ဟု မစွပ်စွဲ ရဲကြပါ။

၇:၂၅ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားကဲ့သို့ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ဆင်၍ စတန့်မင်း သားရှာဖွေဖို့လား။ မဟုတ်ပါ။ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ဆင်သူများသည် ထိုလူကဲ့သို့ မနေပါ။ ထိုသူမျိုးသည် မင်းစိုးအိမ်များတွင် ဇိမ်ကျတတ်သူများသာဖြစ်သည်။

၇:၂၆ ပရိတ်သတ်များကြည့်ရှုချင်သူသည် ဘုရားသခင်၏ အသက်ရှင်သော နှုတ်ကပတ် တော်အား ယူဆောင်လာသည့် ပရောဖက်တပါးဖြစ်သည်။ ထိုပရောဖက်သည် အညတြပရောဖက်မဟုတ်။ ပရောဖက်များထက် ကြီးမြတ်သူ ဖြစ်သည်။

၇:၂ရ ထိုသူကိုယ်တိုင်သည် ပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ အများနှင့် မတူ။ တမူထူး၍ မင်းစိုးဘုရင်အား မိတ်ဆက်ပေးသူဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (မာလ ၃:၁)ပါ ပရောဖက်ပြု ချက်အတိုင်းသခင်ယေရကို မေရှိယအဖြစ် ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်သူဖြစ်သည်။ (မာလ ၃:၁)တွင် “ကြည့်ရှုလော့။ ငါသွားရာလမ်းကို မြင်ရသော ငါ၏ စေတမန်ကို ငါစေလွှတ်မည်” ဟုဆိုသည်။ ထိုကျမ်းချက်ကို ကိုးကား၍ သခင်ယေရှုက “ကြည်ရှုလော့၊ သင်သွားရာလမ်းကို မြင်ရသော ငါ၏ တမန်ကို သင့်ရှေ့၌ ငါစေလွတ်၏” ဟုဆိုထားသည်။ “ငါ”ဟူသော စကားလုံးကို “သင်”ဟုပြောင်းဆိုထားသည်။

Godet က အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြသည်။

ပရောဖက်ရှုဒေါင့်အရ ကိုယ်တော်အား စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ရှေ့တွင် လမ်းခင်းထားမည်။ ထိုကိုယ်တော်သည် ယေဟောဝါနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ မာလခိကျမ်းတွင် “င့ါရှေ့”ဟုသုံးထားသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုအတွက်မူ ခမည်းတော် အနေဖြင့် ပြောခြင်း မဟုတ်။ သူ့ကိုယ်သူ ခမည်းတော်အရာ ဘယ်သောအခါမှ တန်းတူမထား။ သူကိုယ်သူ ယောဟောဝါ အဖြစ်မဆို။ ထို့ကြောင့် သင်တို့ဟု သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသဘောအရ ပရောဖက်မာလခိသည် ယေရှုနှင့် မေရှိယ သခင်အား တန်းတူထားရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။၁၉

၇:၂၈ ယရှေု ယောဟနျအကွောငျးအား ဤသို့ဆကျပွောသညျ မိနျးမမှေးသော ပရောဖကျ တို့တှငျ ဗတ်တှိဇံဆရာယောဟနျထကျကွီးမွတျသော ပရောဖကျ တပါးမရှိ ဟုဆိုသညျ။ ထိုစကားသညျ ပုဂိဂုလျရေးအရ ပွောခွငျးမဟုတျ။ မရှေိယ သခငျ၏ ရှေ့တောျပွေးဖွစျသညျ့အလြှောကျ အနအေထားဖွငျ့ ကွီးမွတျခွငျးဖွစျသညျ။ ယောဟနျကဲ့သို့ပငျ ကွိုးစားအားထုတျသူ၊ ဇှဲလုံ့လရှိသူ၊ ဘုရားတရား ကိုငျးရှိုငျးသူ၊ အခွားသူမြား လညျးရှိပါသညျ။ သို့သောျကွှလာမညျ့ ဘုရငျမငျးမွတျအကွောငျး ဟောပွောပိုငျခှငျ့ ရှိသူ တယောကျမှမရှိပါ။ ဤအခကြျတှငျ ယောဟနျသညျ အခွားပရောဖကျမြား ထကျတမူထူးခွားသညျ။ သို့သောျဘုရားသခငျ၏ နိုငျငံတောျတှငျ အငယျဆုံးသောသူသညျ ယောဟနျထကျကွီးသညျဟု ကိုယျတောျ ဘုရား မိနျ့ဆိုသညျ။ ဘုရားသခငျ၏ နိုငျငံတောျ၌ စိုးစ့ပြောျရှှငျခှငျ့ ရသူသညျ ရှေ့တောျပွးထကျ သာလှနျ မွငျ့မွတျသညျ။

၇:၂၉ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ကိုယ်တော်က ချီးမွမ်းစကားဆက်ဆိုသည်။ ယောဟန်၏ သွန်သင်ချက်များကို ပြန်လည်ရည်ညွန်းထောက်ခံသည်။ ယောဟန်၏ သွန်သင်ချက်များကြောင့် အပြစ်သားများ၊ အခွန်ခံများသည် နောင်တရ၍ ယောဟန်ထံတွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည်။ ယောဟန် ပြောသော သတင်းစကားကို ယုံကြည်လက်ခံကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၌ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်သွား ကြသည်။ ဤနေရာတွင် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု သုံးထားသည်။ ထိုစကားအရ မည်သူမှ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ မစင်ကြယ်နိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ စင်ကြယ်ခြင်း အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

(င) လူသားတော်က ထိုခေတ်လူများကို ဝေဖန်ခြင်း (၇:၃၀-၃၅)

၇:၃၀-၃၄ ဖာရိရှဲမြားနှငျ့ ကမြျးတတျဆရာမြား ကယောဟနျ၏နှစျခွငျး မငျ်ဂလာကို ငွငျးပယျ ကွသညျ။ ဘုရားသခငျ၏ အစီအစဉျဖွစျသညျဟု လကျမခံနိုငျ။ ထိုခတျေအခါ၏ ဓမ်မဆရားမြားအတှကျ ဖွစျနိုငျခြမေရှိ။ လကျသငျ့ခံစရာမဟုတျ။ ထို့ကွောငျ့ သခငျယရှေုက ထိုသူမြားအား ဈေးကွိုဈေးကွားလမျး ဘေးနားတှငျ ဆော့နသေော ကလေးသူငယျမြားနှငျ့ တူသညျ ဟုပုံနှိုငျးထားသညျ။ မငျ်ဂလာဆောငျပှဲမှာ ဖွစျစေ၊ အသုဘမှာ ဖွစျစေ၊ ပြောျရှှငျသာယာခွငျးမရှိကွ။ တယူသနျတစောကျကနျး၊ တလှဲဆံပငျကောငျး၊ စုနျးပွူးမြားဖွစျသညျ။ ထိုသူမြားထဲသို့ ဘုရားသခငျသတငျးစကား မဝငျနိုငျ။ ဗတိတဇံယောဟနျက နောငျတရ ဖို့၊ မိမိကိုယျကို ငွငျးပယျဖို့သှနျသငျခဲ့သောျလညျး လကျမခံကွ။ ယောဟနျကိုပငျ နတျဆိုးပူးကပျသူအဖွစျ ပွနျလညျစှပျစှဲကွသညျ။ ဘုရားသားတောျကိုယျတောျတိုငျ အခှနျခံအပွစျသားမြားနှငျ့ အတူ စားသောကျခဲ့ ကွသညျ။ ထိုသို့ပွုမူခွငျးသညျ ဆငျးရဲသူအပွစျသားမြားအား ကောငျးကွီးပေးရနျ ကွှလာကွောငျး၊ သကျသပွေခွငျးဖွစျသညျ။ သို့သောျ ဖာရိရှဲမြားကမူ သခငျယရှေုအား စားကွူးသောသူ၊ တှေ့ရာမရှောငျ စားတတျသူအဖွစျစှပျစှဲပွစျတငျကွသညျ။ အစာရှောငျခွငျးနှငျ့ ပှဲတောျ၊ အသုဘနှငျ့ မငျ်ဂလာ၊ ယောဟနျ နှငျ့ ယရှေု ထိုအရာအားလုံးသညျ ဖာရိရှဲမြားအတှကျ စိတျမကြနေပျဖှယျရာဖွစျသညျ။

ထိုအကြောင်းကို Ryle ကဤသို့ဆိုသည်။ လူတိုင်းအား ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ကြရမည်။ အချိန်ကို အလဟာသ မဖြစ်အောင် သတိပြုရမည်။ ခရစ်တော်၏ ခြေရာတိုင်း လိုက်နင်း၍ ခရစ်တော် အလိုတော်ရှိသော ကမ္ဘာမြေဖန်ဆင်းရမည်။ မိမိအလို ဆန္ဒအတိုင်း ပြုလျှင် ဘယ်သောအခါမှ တင်းတိမ်နိုင် မည်မဟုတ်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်အား အပြစ်ရှာကြပုံများ တွေ့ရမည်။ သခင့်တပည့်တော်များ ကမ္ဘာမြေပေါ် မှာရှိနေသရွေ့အပြစ်ရှာနေကြဦးမည်။၂၀

၇:၃၅ “သို့သော်လည်း ပညာတရားသည် မိမိသားရှိသမျှတို့တွင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် လွတ်၏” ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပညာတရားဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော် များသည် ပညာတရား၏ သားသမီးဖြစ်ကြသည်။ လူထုကြီးက လက်မခံ၊ ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း ကိုယ်တော်ဘုရားဟောကြား သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းခြင်း၊ မင်္ဂလာ တရားများသည် ဆက်လက်ရှင်သန်နေပေမည်။

(စ) အပြစ်သားက အရှင်သခင်အား ဆီလူးခြင်း (၇:၃၆-၃၉)

၇:၃၆ ပညာ၏ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်ပုံကို အပြစ်သားအမျိုးသမီး အပြုအမူဖြင့် သခင်ခန်းစာပေး ထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို Dr. H.C. Woodring က ဘာသာရေခေါင်းဆောင်များသည် ခရစ်တော်ထံမ လာလိုကြသောကြောင့် မကောင်းသော မိန်းမများကိုခေါ်ယူသည်ဟုဆိုသည်။ ရှိမုန်ဟု အမည်ရသော ဖာရိရှဲတယောက်က သခင်ယေရှုအား ထမင်းစားဖိတ်ခေါ်သည်။ အကောက်ကြံစိတ်နှင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ် နိုင်သကဲ့သို့ ယေရှုအကြောင်း သိလိုသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

၇:၃၇-၃၈ ထိုအခြိနျတှငျ ဒုစရိုကျအမြိုးသမီးဝငျရောကျလာသညျ။ မညျသူမညျဝါဟု မသိရ ပါ။ မာဂဒလမာရိက ဝိညာဉျခှနျအားမရှိသော မိနျးမအား ကူညီလမျးညှနျခွငျးဖွစျနိုငျသညျ။ ထိုအမြိုးသမီး သညျ ဆီမှှေးကြောကျဖွူခှကျတလုံးကိုငျဆောငျလာသညျ။ သခငျယရှေု ညစာသုံးဆောငျပွီး ၊ လဲလြောငျးေ နစေဉျ ခွတေောျရငျးသို့ ထိုအမြိုးသမီး ခဉြျးကပျလာသညျ။ သူ၏ မကြျရညျစကျမြားသညျ သခငျ့ခွတေောျစုံ ပေါျသို့ တပေါကျပေါကျကသြညျ။ ထိုမကြျရညျစိုရှှဲသော ခွထေောကျကို ဆံပငျဖွငျ့ သုတျပွီးသောအခါ တဖှ ဖှနမျးရှုံ့သညျ။ သို့နောကျယူဆောငျလာသော ဆီမှှေးဖွငျ့လိမျးသညျ။ ထိုသို့ပွုလုပျခွငျးသညျ ထိုအမြိုးသမီး ၏ အသကျတာပွောငျးလဲပုံကို ဖောျပွခွငျးဖွစျသညျ။

၇:၃၉ ရှိမုန်၏ စိတ်သဘောထားသည် ထိုအမျိုးသမီး၏ ခံယူချက်နှင့် တသီးတခြားစီဖြစ် သည်။ ဖာရိရှဲများသည် ထိုကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးမျိုးကို ဝေးဝေးကရှောင်လေ့ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် မှန်တကယ် ပရောဖက်ဟုတ်မှန်လျှင် ထိုအမျိုးသမီး၏ ဘဝအခြေအနေကို သိမည်စု စိတ်ထဲက ဝေဖန် သည်။ မကောင်းသော မိန်းမမှန်းသိလျှင် ထိုသို့ အခွင့် အရေးပေးမည် မဟုတ်ဟု ထင်မြင်သည်။

(ဆ) ကြွေးစားနှစ်ဦး ပုံဥပမာ (၇:၄၀-၅၀)

၇:၄၀-၄၃ ထိုအိမ်ရှင် ဖာရိရှဲရှိမုန်၏ စိတ်အတွေးကို သခင်ယေရှုသိမြင်သောကြောင့် စကား ပြောစရာရှိသည် ဟုမေတ္တာရပ်ခံသည်။ သခင်ယေရှုက အကြွေးပေးစရာရှိသူ (၂)ဦးအကြောင်းကို ပုံဥပမာပေးပြောပြသည်။ တယောက်က ဒေါ်လာငါးဆယ်အကြွေးရှိ၍ တယောက်က (၅)ဒေါ်လာရှိသည်။ အကြွေးပေးချိန်တန်သော်လည်း မပေးနိုင်ကြသဖြင့် အကြွေးနှစ်ခုစလုံး လျှော်ပစ်ခွင့် ရကြသည်။ ထိုသို့ ပြောပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် ရှိမုန်ထံသို့ များနှာလှည့်၍ ထိုအကြွေးယူသူနှစ်ဦးတွင် အကြွေးရှင်ကို မည်သူက ပို၍ ကျေးဇူးတင်မည်နည်းဟု ထောက်ပြသည်။ ဖာရိရှဲကလည်း အကြွေးများများလျှော်ပစ်ခွင့် ရသူဖြစ်မည်ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ဖာရိရှဲ၏ စကားကို သခင်ယေရှုလက်ခံသည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်ရှင်းပြ သည်။

၇:၄၄-၄ရ သခင်ယေရှုက ဤအိမ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်စဉ်တွင် အိမ်ရှင်ဖာရိရှဲသည် ယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံအရ ဧည့်သည် ခြေထောက်ကို ရေးမဆေးပေး။ မှုံသိုးသိုးချဉ်တင်တင်ဖြင့် အေးတိအေးစက်ကြိုဆို သည်။ ဤမိန်းမမူကား အိမ်ရှင်က ရေမဆေးပေးသော သခင်ယေရှု၏ ခြေထောက်ကို မျက်ရည်စက်များ ဖြင့် ဆေးကြောပေးသည်။ အနမ်းမိုးရွာစေလျက် ဆီမွှေးလိမ်းပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုသနည်း။ အိမ်ရှင်ရှိမုန်သည် အပြစ်သားအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ဝန်မခံ၊ ဤအမျိုးသမီးသည် သူ့အပြစ်ကို သိရှိဝန်ခံ၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်ခံသူဖြစ်သည်။ “အနည်းငယ်မျှသာ အပြစ်လွှတ်သောသူသည်အနည်းငယ်မျှသာ ချစ်တတ်၏” ဟုရှင်းပြသည်။

၇:၄၈ ထိုအမျိုးသမီး၏ အပြစ်ဟူသမျှကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေညာမောင်းခတ် လိုက်သည်။ ခရစ်တော်ကို ချစ်သောကြောင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရသည်မဟုတ်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသော ကြောင့် ယေရှုကို ချစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်လိုပုံသောအပြစ်ဒုစရိုက်ကို ခွင့်လွှတ်သောကြောင့် တောင် ကြီးသမျှချစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။

၇:၄၉-၅ဝ ရှိမုန်အိမ်ရှိအခြားတယောက်က သခင်အား လူများအပြစ်ဒုစရိုက်များကို ခွင့်လွှတ်ရအောင် ဤသူသည် ဘယ်သူနည်းဟုတွေးသည်။ လူ့ဇာတိစိတ်သည် ကျေးဇူးတော်ကို မုန်းသော ဓလေ့ရှိသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုအမျိုးသမီးသည် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဖြစ်၍ ငြိမ် သက်စွာ နေခွင့် ရပြီဟု လူသိရှင်ကြားကျေညာမောင်းခတ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော သခင်ယေရှု၏ လုပ်ရပ် ကိုဘဝင်မကျကြ။ အထက်က အခြားဧည့်သည်ကဲ့သို့ပင်စိတ်မှာ တအုံနွေးနွေးကြောင်မြီးမီး တပူပူ ဖြစ်နေ ကြသည်။ ချမ်းမြေ့ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းမရနိုင်ကြ။

သခင်ဘုရားအနေနှင့် ဤကဲ့သို့ ဖာရိရှဲအိမ်တွင် စားသုံး၍ လဲလျောင်းခြင်းကို အချို့က အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲကြသည်။ မပြောင်းလဲသူများနှင့် ရောနှော မြူးတူးပျော်ပါးနိုင်သည်ဟုလိုရာဆွဲတွေး ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို Ryle ကဤကဲ့သို့ သတိပေးထားသည်။

သခင်ဘုရား၏ အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုဆင်ခြင်စရာရှိပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ အမှုတော်ထမ်းရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုတော်ထင်ရှားဖို့ ဖာရိရှဲအိမ်ထံသို့ ကြွ ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖာရိရှဲများ၏ စိတ်သဘောထားကို ထောက်ပြစောကြောသည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း တရား၊ မေတ္တာမှန်အကြောင်းရှင်းပြချင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပုံကို ရှင်းပြသည်။ အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသူများလည်း ကိုယ်တော်ဘုရား ဖိတ်ခေါ်သည်။ အိမ်ေတာ်သို့ မြည်းစမ်း ရောက်လာနိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ အလည်ရောက်လာကြလျှင် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ပြသတတ်ဖို့ လိုသည်။ ရှိမုန်၏ စားပွဲတွင် သခင်ယေရှု ပြုတော်မူသော အဓိကအချက်ကို မမေ့ပျောက်ရ။ ထိုသို့ပြုမူမည့် သူများသို့ လုံလောက်သော အဖြေကောင်းပေးထားပြီးဖြစ်သည်။၂၁

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။