ယောရှုမှတ်စာ - ၈

အာဣမြို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် မကြောက်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။ သင်၌ပါသော စစ်သူရဲအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ အာဣမြို့သို့ ထသွားလော့။ အာဣမင်းကြီးနှင့် သူ့လူများ၊ သူ့မြို့၊ သူ့မြေကို သင့်လက်၌ငါအပ်မည်။ 2ယေရိခေါမြို့နှင့် မင်းကြီးအားပြုသကဲ့သို့ အာဣမြို့နှင့်မင်းကြီးအား ပြုရမည်။ သို့ရာတွင် လုယူသောဥစ္စာ၊ တိရစ္ဆာန်များကို ကိုယ်အဖို့သိမ်းရမည်။ မြို့နောက်မှာ ကင်းတပ်ကိုထားရမည်ဟု ယောရှုအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 3ယောရှုနှင့် စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည် အာဣမြို့ကို တိုက်ခြင်းငှာထကြ၏။ ယောရှုသည် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲသုံးသောင်းတို့ကို ရွေးချယ်၍ ညအခါစေလွှတ်လျက်၊ 4သင်တို့သည် ထိုမြို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာ မြို့နောက်မှာ ကင်းထိုးလျက်နေကြလော့။ မြို့နှင့်ဝေးဝေးခွာ၍ မသွားကြနှင့်။ တညီတညွတ်တည်း အသင့်နေကြလော့။ 5ငါနှင့်တကွ ငါ၌ပါသောသူအပေါင်းတို့သည် မြို့အနီးသို့ ချဉ်းကပ်မည်။ သူတို့သည် ယမန်ကဲ့သို့တိုက်ခြင်းငှာ ထွက်လာကြသောအခါ၊ ငါတို့သည် သူတို့ရှေ့မှာ ပြေးရကြမည်။ 6သူတို့လည်းလိုက်ခြင်းငှာ မြို့ထဲကထွက်၍၊ မြို့နှင့် ကွာမှန်းကိုမသိဘဲ ခွာ၍လိုက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့ရှေ့မှာ ငါတို့သည်ပြေးသောအခါ၊ ယမန်ကဲ့သို့ ငါတို့ရှေ့မှာ ပြေးကြပြီဟု သူတို့ဆိုကြလိမ့်မည်။ 7ထိုအခါ သင်တို့သည် ကင်းထိုးလျက် နေရာအရပ်မှထ၍ မြို့ကိုတိုက်လျှင်၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့လက်၌ အပ်တော်မူမည်။ 8တိုက်၍အောင်သောအခါ မြို့ကိုမီးရှို့ရကြမည်။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုရကြမည်။ ထိုသို့ ငါဆင့်ဆိုသည်ဟု ထိုသူတို့အား မှာထားလေ၏။ 9ယောရှုစေလွှတ်သည်အတိုင်း၊ ထိုသူတို့သည် ကင်းထိုးခြင်းငှာသွား၍၊ ဗေသလမြို့နှင့် အာဣမြို့စပ်ကြားတွင် အာဣမြို့ အနောက်ဘက်မှာနေကြ၏။ ယောရှုသည် ထိုညတွင်လူများထဲမှာ နေသေး၏။ 10နံနက်စောစောထ၍ လူများတို့ကို ရေတွက်ပြီးမှ၊ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့နှင့်အတူ အာဣမြို့သို့ အဦးချီသွားလေ၏။ 11ယောရှု၌ပါသော စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည်လိုက်၍ မြို့အနီးသို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ မြို့မြောက်ဘက်၌ တပ်ချကြ၏။ သူတို့နှင့် မြို့စပ်ကြားမှာ ချိုင့်တစ်ခုရှိ၏။ 12တစ်ဖန် အာဣမြို့အနောက်၊ ထိုမြို့နှင့် ဗေသလမြို့စပ်ကြားမှာ ကင်းထိုးစေခြင်းငှာ လူငါးထောင်ခန့်မျှ ထားလေ၏။ 13ထိုသို့လျှင်၊ မြို့မြောက်ဘက်မှာ ဗိုလ်ခြေအပေါင်းခင်းကျင်းလျက်၊ အနောက်ဘက်မှာလည်း ကင်းထိုးလျက်၊ အသီးအသီး နေရာကျကြသောအခါ၊ ယောရှုသည် ထိုညတွင် ချိုင့်အလယ်သို့ သွားလေ၏။ 14ထိုအခြင်းအရာတို့ကို အာဣမင်းကြီးသည်မြင်လျှင်၊ မြို့သားယောက်ျားတို့သည် စောစောထ၍ အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ပြီးမှ၊ မင်းကြီးသည် လူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို တိုက်ခြင်းငှာ၊ ချိန်းချက်သော အချိန်၌ လွင်ပြင်သို့ ချီသွားလေ၏။ သို့ရာတွင် မြို့နောက်မှာ ကင်းတပ်ရှိမှန်းကိုမသိ။ 15ယောရှုနှင့် ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ရှုံးဟန်ပြုလျက် တောလမ်းဖြင့် ပြေးကြ၏။ 16သူတို့ကို လိုက်ခြင်းငှာ၊ အာဣမင်းကြီးသည် မြို့၌ရှိသမျှသော ယောက်ျားတို့ကို နှိုးဆော်ပြီးလျှင်၊ မြို့သားတို့သည် ယောရှုကိုလိုက်၍၊ မြို့နှင့်ကွာမှန်းမသိ ခွာသွားကြ၏။ 17ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလိုက်ဘဲ၊ အာဣမြို့နှင့် ဗေသလမြို့၌ ယောက်ျားတစ်ယောက်မျှမနေ၊ မြို့ကိုလှပ်ထားလျက် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို လိုက်ကြ၏။ 18ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်ကိုင်သောလှံကို အာဣမြို့သို့ရွယ်လော့။ ထိုမြို့ကို သင့်လက်သို့ငါအပ်မည်ဟု ယောရှုအား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ယောရှုသည် မိမိကိုင်သောလှံကို ထိုမြို့သို့ရွယ်လေ၏။ 19ရွယ်သောအခါ၊ ကင်းတပ်သားတို့သည် ချက်ချင်းထ၍ အလျင်အမြန်ပြေးလျက် မြို့ထဲသို့ဝင်မိလျှင်၊ ကြိုးစား၍သိမ်းယူပြီးမှ မီးရှို့ကြ၏။ 20အာဣမြို့သားတို့သည် ပြန်ကြည့်၍၊ မြို့ကိုလောင်သော မီး၏အခိုးသည် မိုးကောင်းကင်သို့ တက်လျက်ရှိသည်ကို မြင်သောအခါ၊ အဘယ်အရပ်ကိုမျှ ပြေးခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်ကြ။ တောသို့ပြေးသောသူတို့သည်လည်း လိုက်သောသူတို့ကို ပြန်လှန်၍ တိုက်ကြ၏။ 21ကင်းတပ်သားတို့သည် မြို့ကိုရ၍ မြို့၌မီးခိုးတက်လျက်ရှိသည်ကို ယောရှုနှင့် ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့သည်မြင်လျှင်၊ တစ်ဖန်ပြန်လှည့်၍ အာဣမြို့သားတို့ကို တိုက်သတ်ကြ၏။ 22အခြားသောသူတို့သည်လည်း မြို့ထဲကထွက်၍ တိုက်သောကြောင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အာဣလူတို့ကို ညှပ်၍တိုက်သဖြင့် တစ်ယောက်ကိုမျှမလွှတ် မကျန်ကြွင်းစေခြင်းငှာ လုပ်ကြံကြ၏။ 23အာဣမင်းကြီးကို အရှင်ဖမ်း၍ ယောရှုထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 24ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လွင်ပြင်၌လည်းကောင်း၊ လိုက်ရှာရာတော၌လည်းကောင်း၊ အာဣမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုလုပ်ကြံ၍ ဓားဖြင့် အကုန်အစင်သုတ်သင်ပြီးမှ၊ တစ်ဖန် မြို့သို့ပြန်လာ၍ ဓားဖြင့်လုပ်ကြံကြ၏။ 25ထိုနေ့၌ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ခန့်မျှရှိသော အာဣမြို့သား ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့သည် သေကြ၏။ 26အာဣမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကို အကုန်အစင် မဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင် ယောရှုသည် လှံကိုင်သောလက်ကို မသိမ်းမရုပ်။ 27သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် ယောရှုအား မှာထားတော်မူသောစကားအတိုင်း၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် လက်ရဥစ္စာများကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်အဖို့ သိမ်းယူကြ၏။ 28ယောရှုသည်လည်း အာဣမြို့ကိုမီးရှို့၍၊ ယနေ့တိုင်အောင် ထာဝရဖျက်ဆီးရာ အမှိုက်ပုံဖြစ်စေ၏။ 29အာဣမင်းကြီးကို ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် သစ်ပင်တွင်ဆွဲထား၍၊ မိုးချုပ်သောအခါ၊ ယောရှုစီရင်သည်အတိုင်း၊ အသေကောင်ကို သစ်ပင်ကချပြီးလျှင် မြို့တံခါးဝ၌ပစ်ထား၍၊ အသေကောင်အပေါ်၌ များစွာသော ကျောက်တို့ကို စုပုံကြ၏။ ထိုကျောက်ပုံသည် ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏။
ဧဗလတောင်ပေါ်
30ထိုအခါ ယောရှုသည်၊ ဧဗလတောင်ပေါ်မှာ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့၊ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လေ၏။ 31ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို မှာထား၍ မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌ ရေးမှတ်လျက်ရှိသည်အတိုင်း၊ သံတန်ဆာမပါမသုံးဘဲ မကွဲမပြတ်သောကျောက်တို့ဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်ကြ၏။ 32ယောရှုသည်လည်း၊ ထိုကျောက်ပေါ်၌ မောရှေ၏ပညတ်တရားကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာ ရေးကူးလေ၏။ 33ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ကောင်းချီးပေးခြင်းအလိုငှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေမှာထားခဲ့သည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီး၊ ဗိုလ်မင်း၊ တရားသူကြီးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားထမ်းသော ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာနှစ်ဖက်၌ ရပ်၍၊ အမျိုးသားစစ်နှင့် တစ်ကျွန်းနိုင်ငံသားပါလျက်၊ ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်မှာ လူတစ်ဝက်၊ ဧဗလတောင်ပေါ်မှာ တစ်ဝက်တို့သည် နေကြလျှင်၊ 34ပညတ္တိကျမ်း၌ ရေးထားသမျှသောကောင်းချီးမင်္ဂလာစကားနှင့် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာစကားတည်းဟူသော တရားစကားအလုံးစုံတို့ကို ဖတ်ရွတ်လေ၏။ 35ယောရှုသည် မောရှေမှာထားသော စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မချန်မထား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်၊ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားပါသော ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှာ အကုန်အစင်ဖတ်ရွတ်လေ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၈ (အနက်ဖွင့်)

:၂၉ ဒုတိယအခေါက်တွင်မူ ယောရှုတို့အဖွဲ့သည် ယောင်ပြစစ်နည်းဗျူဟာဖြင့် အာဣစစ်တပ်ကို နှိမ်နင်းချေမှုန်းပစ်နိုင်သည်။ စစ်နည်းဗျူဟာ အသေးစိတ်ရှင်းပြရန် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းခက်ခဲသောကြောင့် လွယ်လင့်တကူ နားလည်နိုင်အောင် အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြပါမည်။ ဣသရေလ စစ်သားအုပ်အချို့သည် အာဣသားမမြင်၊ မထင်မှတ်သည့်အမှောင်ရိပ်တွင် ပုန်းအောင်းနေကြသည်။ နံနက်မိုးလင်းလျှင် အခြားဣသရေလစစ်သား အနည်းငယ်က အာဣမြို့အား မြောက်ဘက်အရပ်မှ ဝင်စီးသည်။ ထိုအခါ အာဣမြို့သားများက အလုံးအရင်းဖြင့် လိုက်လံတိုက်ခိုက်သည်။ ထွက်ပြေးဟန်ဆောင်သော ဣသရေလတပ်နောက်သို့ အာဣသားများက သဲကြီးမဲကြီး လိုက်လံတိုက်ခိုက်သောအခါ စောစောက အမှောင်ရိပ်တွင် ပုန်းနေကြသော ဣသရေလတပ်အုပ်ကြီးအား နောက်ပိုင်းမှနေ၍ အာဣမြို့ကို သိမ်းပိုက်မီးရှို့ပစ်သည်။ အာဣမြို့တစ်ခုလုံး မီးခိုးတလူလူ အူနေသည်။ ဣသရေလယောင်ပြတပ်နောက်သို့ အလုံးအရင်းဖြင့် လိုက်သွားသော အာဣသားတို့သည် မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်ဖြစ်သွားကြသည်။ မြို့သူမြို့သားများ မြို့နှင့်တကွပျက်စီးရသကဲ့သို့ ကြားခုလပ်ရှိအာဣသားများသည်လည်း စကောထဲ ဆီးဖြူသီး လှိမ့်သကဲ့သို့ လှိမ့်ခံနေရသည်။

အပိုဒ်ငယ်(၃)တွင် လူပေါင်းသုံးသောင်း ပုန်းအောင်း၍ ခြုံခိုကြသည်ဟု ဆို၍ အပိုဒ်ငယ်၁၂တွင် ငါးထောင်အုပ်ဟုဆိုသည်။ သို့ကြောင့် ခြုံခိုပုန်းအောင်းသောအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရသည်။ သို့သော် ခြုံခိုပုန်းအောင်းရန် လူပေါင်းသုံးသောင်းသည် လိုအပ်သောစစ်အင်အားထက် ပိုများနေသည်။ အချို့က လူပေါင်းသုံးသောင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်မှုးသုံးဆယ်ဦးဆောင်သောတပ်ဟု ယူဆကြသည်။ ဟေဗြဲစကားတွင် တစ်ထောင်နှင့် တပ်မှူးသည် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြစ်သည်။ အချို့က သုံးသောင်းသည် ငါးထောင်ဟူသော စကားလုံးကို မှားယွင်း၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂မှ လူပေါင်းငါးထောင်သည် အာဣမြို့အနောက်ဘက်(၂)မိုင်အကွာရှိ ဗေသလမြို့အား တချိန်တည်းတပြိုင်တည်း တိုက်ခိုက်ဖြင်းဖြစ်သည်ဟု အချို့က ယူဆကြသည်။

တိုက်ပွဲမှ ဖမ်းဆီးရသော တိရိစ္ဆာန်များနှင့် လက်ရဥစ္စာများကို ဣသရေလတို့အား ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ် ယူခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ ထိုအခွင့်အခါကို စောင့်ကြည့်လျှင် အာခန်သည်လည်း ဘဝပျက်စီးဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်။ အခွင့်အခါမစောင့်မျှောနိုင်ဘဲ ဆန္ဒစောခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်။

ပထမတိုက်ပွဲတွင် ဣသရေလတို့ လူ(၃၆)ယောက် တိမ်းပါးခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းအရ ဒုတိယတိုက်ပွဲတွင် အပျောက်အရှမရှိ။ တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဘိုးနားလည်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်တို့၏ အောင်မြင်ခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကင်းရှင်းရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူပါရှိ၍ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင်မမှု ဖြစ်သည်။

(ရှေခင်အရပ်တွင် ကတိတော်အားထပ်မံအတည်ပြုခြင်း (:၃၀၃၅)

          :၃၀၃၅ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံသောအားဖြင့် (တရား၂၇:၂-၆) ယောရှု ဧဇလတောင်ပေါ်တွင် ယဇ်ပလ္လင်တည်သည်။ ထို့အပြင် မော်ကွန်းကျောက်ပြားပေါ်မှာလည်း မောရှေပညတ်တော်ကို မိတ္တူကူးရေးထားသည်။ လူမျိုးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဝက်ကို ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်တွင်၎င်း အခြားတစ်ဝက်သည် ဧဗလတောင်ပေါ်တွင်ရပ်၍၎င်း ယောရှုသည် တောင်နှစ်လုံးအကြားတွင်း၎င်း မတ်တပ်ရပ်လျက် မောရှေလက်ထက် မိန့်မှာခဲ့သည့် အတိုင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ အသီးသီးရွတ်ဆိုကြသည် (တရား၂၇:၁၄)။ “လူများသည် သမ္မာကျမ်းစာပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြရမည့် အကြောင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ ကံတူအကျိုးပေးပါစေ” ဟုပြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။