ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း - ၇

အာခပ်မင်းအတွက်ဗျာဒိတ်
1ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိသားဖြစ်သော၊ ယောသံ၏သားအာခတ်မင်းလက်ထက်၌၊ ရှုရိရှင်ဘုရင် ရေဇိန်မင်းနှင့် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ရေမလိမင်း၏သား ပေကာမင်းတို့သည်၊ ယေရုရှလင်မြို့ကို တိုက်ခြင်းငှာ ချီလာကြ၏။ သို့သော်လည်း၊ အကြံမမြောက်နိုင်ကြ။ 2ရှုရိပြည်သည် ဧဖရိမ်ပြည်ကို အမှီပြုသည်ဟု ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကြားသောအခါ၊ တော၌သစ်ပင်တို့သည် လေကြောင့်လှုပ်ရှားသကဲ့သို့၊ မင်းကြီး၏နှလုံးနှင့် ပြည်သားတို့၏နှလုံးသည် တုန်လှုပ်လျက်ရှိကြ၏။
3ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ဟေရှာယကို မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည်သင်၏သား ရှာယာရှုပ်နှင့် အတူသွား၍၊ ခဝါသည်၏ လယ်နားမှာလျှောက်သောလမ်း၊ အထက်ရေကန်ပြွန်ဝ၌ အာခတ်မင်းကို ကြိုဆို၍တွေ့လျှင်၊ ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 4သတိပြု၍ ငြိမ်သက်စွာနေလော့။ မီးခိုးထွက်သော ဤထင်းစနှစ်ခုတည်းဟူသော၊ ရှုရိမင်းရေဇိန်နှင့် ရေမလိ၏သားတို့သည် ပြင်းစွာ အမျက်ထွက်သော်လည်း၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။
5-6ရှုရိပြည်၊ ဧဖရိမ်ပြည်၊ ရေမလိသားတို့က၊ ငါတို့သည် ယုဒပြည်သို့သွား၍ နှောင့်ယှက်ကြကုန်အံ့။ တိုက်ယူ၍ ပြည်အလယ်မှာ တဗာလ၏သားကို မင်းအရာ၌ ခန့်ထားကြကုန်အံ့ဟု သင့်ဘက်၌ မကောင်းသောအကြံကို ကြံကြသော်လည်း၊ 7ဘုရားရှင် ထာဝရဘုရားက၊ ထိုအကြံမတည်ရ။ ထိုသို့မဖြစ်ရ။ 8ရှုရိပြည်၏ခေါင်းကား၊ ဒမာသက်မြို့။ 9ဒမာသက်မြို့၏ ခေါင်းကား၊ ရေဇိန်မင်းဖြစ်ရမည်။ ဧဖရိမ်ပြည်၏ခေါင်းကား၊ ရှမာရိမြို့။ ရှမာရိမြို့၏ခေါင်းကား၊ ရေမလိသားဖြစ်ရ၏။ သို့သော်လည်း၊ ခြောက်ဆယ်ငါးနှစ်အတွင်းတွင်၊ ဧဖရိမ်ပြည်ကို ပြည်မဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ချိုးဖဲ့လိမ့်မည်။ သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ မတည်ရကြဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဧမာနွေလဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာ
10တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံမှာ နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းပန်လော့။ 11နက်သောအရပ်၌ ဖြစ်စေ၊ မြင့်သောအထက်အရပ်၌ ဖြစ်စေ၊ တောင်းပန်လော့ဟု အာခတ်မင်းကို မိန့်တော်မူလျှင်၊ 12အာခတ်မင်းက၊ ကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါ။ ထာဝရဘုရားကို မစုံစမ်းပါဟု ပြန်ပြော၏။ 13ထိုအခါ ဟေရှာယက၊ အိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကို ငြီးငွေ့စေသည်သာမက၊ ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ကိုငြီးငွေ့စေကြမည်လော။ 14ထိုကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် နိမိတ်လက္ခဏာကို သင်တို့အားပေးတော်မူမည်။ ကြည့်ရှုလော့။ သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လတ္တံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရလတ္တံ့။ 15ထိုသူသည် မကောင်းသောအရာကိုပယ်၍၊ ကောင်းသောအရာကို ရွေးယူတတ်သည်တိုင်အောင်၊ နို့ဓမ်းနှင့်ပျားရည်ကို စားရလိမ့်မည်။ 16ထိုသူငယ်သည် မကောင်းသောအရာကို မပယ်၊ ကောင်းသောအရာကို မရွေးမယူတတ်မီ၊ သင်ကြောက်သော ရှင်ဘုရင်နှစ်ဦး အစိုးရသောပြည်သည် စွန့်ပစ်သောအရပ် ဖြစ်လိမ့်မည်။
17ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ယုဒအမျိုးနှင့် ကွာသွားသော နေ့မှစ၍၊ မဖြစ်ဖူးသော နေ့ရက်ကာလကို ထာဝရဘုရားသည် သင်၏အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏လူများအပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးရင်းအပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ရောက်စေတော်မူမည်။ 18ထိုကာလ၌ အဲဂုတ္တုမြစ်လက်ကြားတို့ အနားမှာရှိသော ယင်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ အာရှုရိပြည်၌ရှိသော ပျားကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ နှိုးဆော်တော်မူသဖြင့်၊ 19သူတို့သည်လာ၍ လူဆိတ်ညံသောချိုင့်များ၊ ချောက်ကြား၊ တောအုံ၊ ကျက်စားရာများအပေါ်မှာ အကုန်အစင် နားကြလိမ့်မည်။ 20ထိုကာလတွင် မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ နေသောသူ၊ အာရှုရိရှင်ဘုရင်တည်းဟူသော ငှားသောသင်တုန်းဖြင့် ထာဝရဘုရားသည် ဆံပင်နှင့် ခြေမွေးကို ရိတ်တော်မူမည်။ မုတ်ဆိတ်ကိုလည်း ပယ်ရှင်းတော်မူမည်။ 21ထိုကာလ၌ လူသည် နွားမကလေးတစ်ကောင်၊ သိုးဆိတ်နှစ်ကောင်ကို မွေးစားလျှင်၊ 22သူတို့၌ များစွာသော နို့ကိုရသဖြင့် နို့ဓမ်းကိုစားရ၏။ ပြည်၌ ကျန်ကြွင်းသမျှသော သူတို့သည် ထောပတ်နှင့်ပျားရည်ကိုသာ စားရကြလိမ့်မည်။ 23ထိုအခါ စပျစ်နွယ်ပင်တစ်ထောင်ရှိ၍၊ ငွေတစ်ထောင် အဖိုးထိုက်သော စပျစ်ဥယျာဉ်တိုင်း၊ ဆူးပင်မျိုးသက်သက် ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 24လေးနှင့် မြားကို ဆောင်လျက် ထိုအရပ်သို့သွားကြလိမ့်မည်။ မြေတစ်ပြင်လုံး၌ ဆူးပင်မျိုးသက်သက် ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 25ပေါက်တူးနှင့် တူးဆွရာ တောင်ယာရှိသမျှတို့သည်၊ ဆူးပင်မျိုးကြောင့် အဘယ်သူမျှ မချဥ်းဝံ့သဖြင့်၊ နွားလွတ်၍ကျက်စားရာ၊ သိုးဆိတ်တို့ ကျော်နင်းရာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟု ဟောလေ၏။

ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဂ)ဧမာနွေလဘုရား(အခန်း၇-၁၂)

၁။ အံ့ဩဖွယ်ရာဖွားမြင်တော်မူခန်း(အခန်း၇)

၇:၁-၂ ခရစ်တော်ဘုရားပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်များ ဖြစ်သောကြောင့် (အခန်း၇-၁၂)ကိုဧမာနွေလဝတ္တုတော်ဟုဆိုကြသည်။

အခန်း၆နှင့်၇အကြားတွင် ဟေရှာယသည်ယောသိမ်နှင့်အာခပ်မင်း အကြောင်းကိုချန်လှပ်ထားသည်။ ရှုရိနှင့်ဣသရေလ(ဧဖရိမ်)တို့မဟာမိတ်ပေါင်း ဖက်၍၊ ယုဒနှင့်ယေရုရှလင်အားခြိမ်းခြောက်အန်တု သည့်အချိန်ကာလဖြစ် သည်။

၇:၃ ဟေရှာယနှင့်သားယာရှုပ်သည်ခဝါသည်၏လယ်ထိပ်ရေပြွန်ပေါက် တွင်အာဟပ်မင်းအားသွားရောက်ကြိုဆိုကြသည်။ မြို့သူမြို့သားများရေဖူလုံဖို့ အာခပ်မင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုခဝါသည်၏အ လယ်တွင်ရေချိုးအဝတ်လျှော်နေလှမ်းကြသဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ် မည်။

၇:၄-၉ ပရောဖက်ဟေရှာယအားကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ဖို့မရှိဖို့ဘုရားသခင်က မှာထားသည်။ ရှုရိမင်းနှင့်ဣသရေလ(ရေဇိန်နှင့်ပေကာ)တို့သည်ထင်းစပမာ အမျက်ဒေါသခိုးတငွေ့ငွေ့ထွက်ကြသော်လည်းမကြောက်နှင့်။

ထိုသူများသည်ယုဒပြည်အားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍တာဗေလ၏သား အားရုပ်သေးဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်၍ကြံစည်ကြသော်လည်းအထမမြောက်။  (ရှုရိပြည်ဣသရေလတို့သည်ယုဒပြည်ကိုမတိုက်ခိုက်ဖြစ်။ ထိုသူများထက်အာရှု ရိပြည်ကလက်ဦးသွားသည်)။ ရှုရိပြည်၏မြို့တော်သည်ဒမာသက်မြို့ဖြစ်၍၊ရေဇိန်မင်းကအုပ်စိုးသည်။ ၆၅နှစ်ကြာသောအခါဣသရေလပြည်ကိုတိုက်ခိုက် အောင်မြင်သည်(၄ရာ၁၇တစ်ခုလုံး)။ ဣသရေလမြို့တော်သည်ရှမာရိဖြစ်၍၊နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်မှာပေကာဖြစ်သည်။ အာခပ်မင်းသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကိုအယုံအကြည်မရှိသောကြောင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးခိုင်ခံ့အောင်ပြင်ဆင် ခြင်းမပြု။

၇:၁၀-၁၃ ဘုရားသခင်ကအာခပ်မင်းအားရှုရိနှင့်ဣသရေလတို့မဟာ မိတ်ပြု၍ယုဒပြည်အားမတိုက်ခိုက်မည့်အကြောင်းမြေကြီးပေါ်မှာအမှတ်လက္ခ ဏာတစ်ခုခုပြု၍ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်ကိုတိုင်၍ဖြစ်စေဘုရားသခင်ထံတောင်းပန် ခိုင်းသည်။ အာရှုရိပြည်၏ရန်အားမစိုးရိမ်ရသဖြင့်အာခပ်မင်းလည်းဘုရားစ ကားတော်အားနားမထောင်။ မထီလေးစားပစ်ပယ်သည်။ ဘုရားသခင်ကထိုဘုရင်၏အပြုအမူအားမနှစ်သက်ရှုတ်ချသဖြင့်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အမှတ်လက္ခ ဏာပေးလိုက်သည်။ ထိုအကြောင်းကိုVine ကဤသို့ရှင်းပြသည်။

အာခပ်ကတောင်းပန်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆန် သောအခါ၊ဘုရားသခင်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုခုချမှတ်ရတော့မည်။ ရှေးယခင်က ကတိတော်ပြုခဲ့ချက်များသည်အာဟပ်မင်းနှင့်မသက်ဆိုင်စေရ။ “ဒါဝိဒ်အိမ် တော်”နှင့်ဆိုင်သောပရောဖက်ပြုချက်များသည်အာခပ်မင်းနှင့်ထီးစဉ်နန်း ဆက်များသို့အကျိုးသက်ရောက်ခွင့်မရှိ။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ဘုန်းတန်ခိုး များခံစားကြမည့်ကတိတော်များရပ်စဲသွားသည်။၁၅

၇:၁၄ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုအာခပ်မင်းလက်ထက်တွင်အ မှတ်လက္ခဏာပြုခဲ့သည်။ ကာလအတန်ကြာလာသောအခါ(ခရစ်တော်ဘုရားပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်း)ပြီးပြည့်စုံလာသည်။ အပိုဒ်ငယ်၁၄သည် အပျိုကညာမှ သားတော်မွေးဖွားမည့်အကြောင်း၊ ထိုသားတော်၏အမည်နာမတော်ကိုဧမာနွေလ(ငါတို့နှင့်အတူတကွရှိတော်မူသောဘုရားဟုအနက်ရသည်)ဟုနာမတော်ရ မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကိုVineကဤသို့ရေးသားထားသည်။

“ဟေရှာယနားထောင်လော့။ သင့်ကိုရူပါရုံဖော်ပြလေ့ရှိသည်နှင့်အညီအ နာဂတ်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုပြဦးမည်။ Almah(မကြုံမဘူးဟုအနက်ရသည်။) ကြုံဘူးမှယုံနိုင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်bethulah (မိဘရင်ခွင်တွင်နေ၍အိမ် ထောင်မကျသေးသူ)အပျိုကညာသည် ထိမ်းမြားလက်ထက်သည့်ပျိုကညာကဲ့သို့ရင့်ကျက်မည်။”၁၇

၇:၁၅-၁၇ အပိုဒ်ငယ်၁၅၊၁၆တွင်ပါရှိသည့်ဟေရှာယ၏ဒုတိယသား၊ ၈:၁၈ တွင်ထပ်မံရည်ညွန်းသည့် Shala-Hash Baz ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို နေ့ရက်ကာလမရောက်မှီပျားရည်နှင့်နို့စိမ်းကိုသာဆင်းရဲစွာမှီဝဲစားသောက်ရသည်။ ထိုအချိန်ကာလမရောက်မီ၊ ရှုရိပြည်နှင့်ဣသရေလတို့သည်မင်းအချင်း ချင်း နှစ်ပြည့်တပြည့်မဟာမိတ်ပြုကြသဖြင့်ယုဒများသည်တွေးပူစရာမဟုတ်။  သို့သော်လည်းယုဒလူမျိုးသည်အာရှုရိနှင့်ပေါင်းဖက်သောကြောင့်အပြစ်ပေး ခြင်းခံရမည်။ မည်သို့အပြစ်ပေးသနည်း။

၇:၁၈-၂၂ဘုရားသခင်က ခရာတချက်တွက်သည်နှင့်တပြိုက်နက် ယင်ကောင်(အဲဂုတ္တုပြည်သား)နှင့်ပျား(အာရှုရိပြည်သား)များသည်ယုဒပြည်အနှံ့ ပျားပန်းခတ်ဝင်ရောက်လာကြမည်။ အာရှုရိများသည်ဘုရားသခင်ငှားသော သင်ဓုန်းဓါး၊ အရှက်သိက္ခာမကျန်အောင်ရိတ်သည့်အခါဓါးဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကိုJenningကဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

ထိုနေ့ရက်ကာလတွင် ယုဒပြည်သည်ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဆင်းရဲ မည်။ ချမ်းသာသမျှသောနွားတကောင်၊ ဆိတ်သို့မဟုတ်၊ သိုးနှစ်ကောင်နှင့်မထွန် ယက်မစိုက်ပျိုးသောတောင်ရိုင်းမြေသာရှိသည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်သုံးကောင်၏လုပ် စာမျှော်လင့်နေကြမည်။၁၈

၇:၂၃-၂၅ ယခင်ကထွန်ယက်လုပ်ကိုင်သောလယ်ယာမြေများတွင်လည်း ဆူးခြုံတောဖုံးလွှမ်းမည်။ ပေါက်တူးချစရာမရှိအောင်ကျစ်လစ်မာတောင့်သဖြင့် မျိုးကြဲ၍မရ။ တိရစ္ဆာန်စားကျက်မြေသာဖြစ်သွားမည်။ သိုး၊ဆိတ်ကျော်နင်းရာနွားစာကျက်မြေဖြစ်သွားမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။