ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း - ၁၁

ငြိမ်းချမ်းသာယာသည့်နိုင်ငံတော်
1ယေရှဲအမျိုးအငုတ်၌ အတက်ပေါက်လိမ့်မည်။ သူ၏အမြစ်တို့တွင် အညွန့်သည် အသီးသီးလိမ့်မည်။ 2ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဉာဏ်ပညာကို ပေးသောဝိညာဉ်၊ ကြံစည်တတ်စွမ်းနိုင်သောသတ္တိကို ပေးသောဝိညာဉ်၊ ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသော ဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူအပေါ်မှာ ကျိန်းဝပ်တော်မူလိမ့်မည်။ 3ထိုသူသည် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၍၊ မိမိမျက်စိမြင်သည်အတိုင်း တရားမစီရင်၊ မိမိနားကြားသည်အတိုင်း မဆုံးဖြတ်ဘဲ၊ 4ဆင်းရဲသားတို့၏အမှုကို တရားတော်အတိုင်း စီရင်၍၊ နှိမ့်ချသော မြေကြီးသားတို့ဘက်၌ နေလျက်၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ မြေကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်လှံတံနှင့် ဒဏ်ခတ်၍၊ ဆိုးသောသူကို နှုတ်ခမ်းထွက်သက်နှင့် ကွပ်မျက်လိမ့်မည်။ 5တရားနှင့် သစ္စာသည် သူ၏ ခါးပန်းခါးစည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
6တောခွေးသည် သိုးသငယ်နှင့်အတူ နေလိမ့်မည်။ ကျားသစ်သည် ဆိတ်သငယ်နှင့်အတူ အိပ်လိမ့်မည်။ နွားသငယ်၊ ခြင်္သေ့သငယ်၊ ဆူအောင်ကျွေးသော အကောင်တို့သည် အတူသွားလာကြ၍၊ လူသူငယ်သည် သူတို့ကို ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ 7နွားမနှင့် ဝံမသည် အတူကျက်စား၍၊ သူတို့ သားငယ်များသည် အတူအိပ်ကြလိမ့်မည်။ ခြင်္သေ့သည်လည်း နွားကဲ့သို့ မြက်ကိုစားလိမ့်မည်။ 8နို့စို့သူငယ်သည်လည်း မြွေဆိုးတွင်းပေါ်မှာ ကစားလိမ့်မည်။ နို့ကွာသော သူငယ်သည်လည်း၊ မြွေဟောက်တွင်းဝ၌ မိမိလက်ကို သွင်းလိမ့်မည်။ 9ငါ၏သန့်ရှင်းသော တောင်တစ်ပြင်လုံး၌ အချင်းချင်းညှဉ်းဆဲခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းကို မပြုရကြ။ အကြောင်းမူကား၊ ပင်လယ်ရေသည် မိမိနေရာကို လွှမ်းမိုးသကဲ့သို့၊ မြေကြီးသည် ထာဝရဘုရားကို သိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
ပြည်နှင်ဒဏ်သင့်သူတို့ပြန်လာခြင်း
10ထိုကာလ၌ ယေရှဲ၏အမြစ်သည် ပေါက်၍၊ လူများအဖို့ထူသောအလံ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအလံ၌ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအရပ်သည်လည်း ဘုန်းကြီးလိမ့်မည်။ 11ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည် လက်တော်ကိုဆန့်၍၊ ကျန်ကြွင်းသော ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို အာရှုရိပြည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၊ ပါသရုပြည်၊ ကုရှပြည်၊ ဧလံပြည်၊ ရှိနာပြည်၊ ဟာမတ်ပြည်၊ ပင်လယ်တစ်ဖက်၌ ရှိသောပြည်များတို့မှကယ်ယူခြင်းငှာ တစ်ဖန် ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ 12တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အဖို့ အလံကိုထူတော်မူသဖြင့်၊ နှင်ထုတ်သော ဣသရေလအမျိုးသားနှင့်၊ အရပ်ရပ်ကွဲပြားသော ယုဒအမျိုးသားတို့ကို မြေကြီးလေးမျက်နှာတို့မှခေါ်၍ စုဝေးစေတော်မူလိမ့်မည်။ 13ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ငြူစူသောစိတ်ငြိမ်းလိမ့်မည်။ ရန်ပြုတတ်သော ယုဒအမျိုးသားတို့သည်လည်း၊ ရန်ပြေကြလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ယုဒအမျိုးကိုမငြူစူရ။ ယုဒအမျိုးလည်း ဧဖရိမ်အမျိုးကို ရန်မပြုရ။ 14သူတို့သည် အနောက်ဘက်၌ ဖိလိတ္တိလူများကို လိုက်၍ တိုက်ကြလိမ့်မည်။ အရှေ့ပြည်သားတို့၏ဥစ္စာကို အတူလုယူကြလိမ့်မည်။ ဧဒုံအမျိုးနှင့် မောဘအမျိုးကိုလည်း လုပ်ကြံကြလိမ့်မည်။ အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် သူတို့၏အုပ်စိုးခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်။ 15ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ အဲဂုတ္တုပင်လယ်၏လျှာကို ဖျောက်ဖျက်တော်မူမည်။ ပြင်းစွာသောလေတော်နှင့်တကွ လက်တော်ကို မြစ်ပေါ်မှာလှုပ်၍၊ ချောင်းခုနစ်သွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှာ ရိုက်ခတ်တော်မူသဖြင့်၊ လူတို့သည် ခြေနင်းစီးလျက် ကျော်သွားကြလိမ့်မည်။ 16ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သွားသောအခါ၌ ဖြစ်သကဲ့သို့၊ အာရှုရိပြည်မှ ကျန်ကြွင်းသော ကိုယ်တော်၏လူတို့သွားရာလမ်းကြီး ဖြစ်ရလိမ့်မည်။

ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၃။ အနှစ်တစ်ထောင်မေရှိယနိုင်ငံတော်(အခန်း၁၁-၁၂)

၁၁:၁ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မဟောင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အနှစ်တ ထောင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းများသည်အခန်းကြီး(၁၁)တွင်အကြီးမားဆုံး ကျယ်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်မေရှိယသခင်ပထမ ကြွလာမည့်အကြောင်းကိုလျင်မြန်စွာကူးပြောင်းပါသည်။

ပထမဦးစွာဒါဝိဒ်၏သားစဉ်မြေးဆက်ဆင်းသက်ပုံကိုကြည့်ရအောင်၊ ယေရှဲအမျိုးအငုတ်၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ ယေရှဲသည်ဒါဝိဒ် ၏ဖခင်ဖြစ်သည်(၁ရာ၁၇:၁၂)

၁၁:၂“ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ထိုမေရှိယပေါ်မှာကျိန်ဝပ်သည်”ဆိုသည့်စကားကို(၃)ချက်ဖြင့်နားလည်းနိုင်သည်။ W.E.Vineကဤသို့ရှင်း ပြထားသည်။

ပထမဆုံးအချက်မှာဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတ ရား၏တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီခြင်းခြားနားချက်များထိုးသွင်းသိရှိခြင်း၊သဘာဝတရားကိုသိရှိသောအသိဉာဏ်၊သိရှိနိုင်ခွင့်တန်ခိုးဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကြံ စည်တတ်စွမ်းနိုင်သောသတ္တိကိုပေးသည့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အကြံဉာဏ်မှာအမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအစွမ်းဆိုသည် မှာပြီးမြောက်အောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ခွန်အားဖြစ်သည်။ တတိယအချက် မှာ“ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သည့်သဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ် သည်။ ယေဟောဝါဘုရားနှင့်ဆက်ဆံရှက်နွယ်သည်။ သိရှိခြင်းဆိုသည်မှာယေ ဟောဝါဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအသိတရားဖြစ်သည်။ အချက်နှစ်ခုစလုံး ယေဟောဝါဘုရားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်က“သင်တို့ သည်ထိုဘုရားသခင်ကိုမသိကြ(Ginosko)၊ငါမူကားသိ၏(Oida၊ဘုရားသခင် အကြောင်းကိုအကုန်အစင်သိသည်)ဟုဆိုထားသည်(ယော၈:၅၅)

၁၁:၃-၈ခရစ်တော်ဘုရား၏တရားသဖြင့်အုပ်စိုးပုံ၊အကျင့်ဆိုးသူများ တန်ရာတန်ကြေး၊အရေးယူပုံများကိုစာကဗျာသီထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား သည်ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သည့်အားလျော်စွာငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့စွာအုပ်စိုးတော် မူပါသည်။

၁၁:၉(က)တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သည်လည်းမေရှိယသခင်၏အုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံကြမည်။ နို့စို့သူငယ်သည်မြွေဆိုးတွင်းပေါ်မှာကစားလိမ့်မည်။ နို့ကွာသောသူ ငယ်သည်မြွေဟောင်းတွင်း၌မိမိလက်ကိုသွင်းလိမ့်မည်။

၁၁:၉(ခ)သမ္မာကျမ်းစာတအုပ်လုံးတွင်ဤကျမ်းပိုဒ်ငယ်၉ဒုတိယပိုင်း သည်ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံဆုံးကတိတော်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနှစ်တ ထောင်နိုင်ငံတော်အတွင်းတွင်ကျက်သရေမင်္ဂလာအပြည့်ဝဆုံးစံပြလူ့အဖွဲ့အ စည်းပုံစံဖြစ်သည်။ Jenningsကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တေးကဗျာဖွဲ့သီထား သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအတွက်တေးသီချင်းဟုဆိုထားသည်။ တပိုဒ်တင်ပြပါ မည်။

ယေဟောဝါဘုရား၏အသိဉာဏ်ရေမြေအနှံ့ပြည့်လျှံကာပင်လယ်ရေမြေ ကြီးဖုံးလွှမ်းသကဲ့သို့လေ။

၁၁:၁၀-၁၆ထိုမေရှိယသခင်ဘုရားကတပါးအမျိုးသားများအလယ်တွင် အောင်လံတံခွန်လွှင့်ထူသောအခါလူများဝိုင်းရံစုရုံးလာကြမည်။ စိုးစံတော်မူရာ ရာဇပလ္လင်သည်လည်းဘုန်းတန်ခိုးပြည့်လျှံမည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ဆယ်မျက် နှာတွင်ပြန့်ကျဲနေသောဣသရေလလူမျိုးအကြွင်းအကျန်များကိုဘုရားသခင်ကပြန်လည်စုစည်းမည်။ ယုဒနှင့်ဣသရေလ(ဧဖရိမ်)အမျိုးလည်းပြန်လည် သင့်မြတ်၍၊ငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ကြမည်။ ရန်သူများဖြစ်သော ဖိလိတ္တိလူမျိုး၊ဧဒုံလူမျိုး၊မောဘလူမျိုးနှင့်အမ္မုန်လူမျိုးများကိုအတူတကွစိုးမိုး ကြမည်။ အဲဂုတ္တုပင်လယ်(ပင်လယ်နီ)ကိုခြောက်သွေ့စေ၍ချောင်းခုနှစ်ခုဖြာ ထွက်သဖြင့်ယုဒလူများလွယ်လင့်တကူဖြတ်သန်းသွားကြမည်။ အာရှုရိပြည် နှင့်ဣသရေလပြည်အကြားတွင်ပေတရာအဝေ:ပြေးလမ်းမကြီးဖောက်လုပ် ထားသဖြင့်မြောက်အရပ်နှင့်လုံခြုံမွေ့စွာကူသန်းသွားလာဆက်သွယ်နိုင်ကြ မည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။