ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၁၁

ယုံကြည်ခြင်း
1ယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော်လင့်သောအရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ မမြင်သေးသော အရာတို့ကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။- 2ထိုပါရမီကြောင့်၊ ရှေးလူဟောင်းတို့သည် ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကို ခံရကြ၏။- 3ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်၊ အရင်ထင်ရှားသော အရာထဲက မဖြစ်ဘဲ၊ လောကဓာတ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကြောင့်သာ တည်သည်ကို ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သိကြ၏။- 4အာဗေလသည်၊ ကာဣနပူဇော်သောယဇ်ထက် သာ၍ မြတ်သောယဇ်ကို၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်အား ပူဇော်၏။ ထိုသို့သောယဇ်ကို ပူဇော်၍၊ မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟု သက်သေခံတော်မူခြင်းကို ရလေ၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သူလှူသောအလှူကို ဘုရားသခင်သည် လက်ခံတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍၊ အာဗေလသည် သေလွန်သော်လည်း ယခုပင် တရားဟောသေး၏။- 5ဧနောက်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ ဘဝပြောင်းရ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို ဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်၊ သူသည် နောက်တစ်ဖန် မပေါ်မရှိ။ သူသည် ဘဝမပြောင်းမီ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံခြင်းကို ရလေ၏။- 6ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင့် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည်၊ ဘုရားသခင် ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာသောသူအား အကျိုးပေးတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ရမည်။- 7နောဧသည် မမြင်သေးသော အမှုအရာတို့ကို ဖော်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍၊ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏။ ထိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း အမွေခံရ၏။
8အာဗြဟံသည် အမွေခံရလတ္တံ့သောပြည်သို့ ထွက်သွားမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါ၊ သူသည် အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကို ကိုယ်တိုင်မသိဘဲလျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နားထောင်၍ ထွက်သွားလေ၏။- 9သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ ဧည့်သည်နေသကဲ့သို့၊ ကတိတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သောပြည်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏။ ထိုကတိတော်ကို အမွေခံရသော အဖော်အဖက်တည်းဟူသော ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့နှင့်အတူ တဲ၌နေလေ၏။- 10အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင် တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသော၊ ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောမြို့ကို မျှော်လင့်သတည်း။- 11သူ၏ခင်ပွန်းစာရာသည်လည်း အရွယ်လွန်သောအခါ၊ ပဋိသန္ဓေယူနိုင်သော အခွင့်တန်ခိုးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခံရလေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကတိထားတော်မူသောသူသည် သစ္စာရှိသည်ဟု စိတ်စွဲလမ်းခြင်းရှိ၏။- 12သို့ဖြစ်၍၊ ထိုအမှုအရာ၌ လူသေနှင့်တူသော သူတစ်ယောက်သည်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ကောင်းကင်ကြယ်ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ သမုဒ္ဒရာကမ်းနား၌ မရေတွက်နိုင်သော သဲလုံးကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ များစွာသောသူတို့၏အဘ ဖြစ်သတည်း။- 13ယခုဆိုခဲ့ပြီးသော သူအပေါင်းတို့သည်၊ ကတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးကို မခံရဘဲ၊ အဝေးကမြော်မြင်လျက်၊ စိတ်နှလုံးနှင့် ဖက်ယမ်းလျက်၊ မိမိတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာ တစ်ကျွန်းသူတစ်နိုင်ငံသား၊ ဧည့်သည် အာဂန္တုဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့် သေလွန်ကြ၏။- 14ထိုသို့ ဝန်ခံသောသူတို့သည် မိမိတို့အဘပြည်ကို ရှာကြသည်ဟု အတည့်အလင်းပြောဆိုကြ၏။- 15ထိုသူတို့သည် အထက်ကထွက်သွားသော ပြည်ကို အောက်မေ့သည်မှန်လျှင်၊ ထိုပြည်သို့ ပြန်ရသောအခွင့် ရှိကြ၏။- 16ထိုပြည်ကိုမအောက်မေ့ဘဲ၊ ကောင်းကင်ပြည် တည်းဟူသော သာ၍မြတ်သောပြည်ကို တောင့်တခြင်းရှိကြ၏။ ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘုရားဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မမူ၊ သူတို့နေစရာဖို့ မြို့ကို တည်ထောင်တော်မူပြီ။
17အာဗြဟံသည် စုံစမ်းတော်မူခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဣဇာက်ကိုပူဇော်၏။- 18ဣဇာက်၌သာ သင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟူသော ဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ ကတိတော်များကို ခံရသောသူသည်၊ မိမိ၌ တစ်ယောက်တည်းသော ထိုသားကို ပူဇော်၏။-က၊ ၂၁း၁၂။ 19ထိုသို့ပူဇော်သောအခါ သေခြင်းမှ ထမြောက်စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မူသည်ကို သူသည်အောက်မေ့၏။ ထိုသားကို ပုံစကားအားဖြင့် သေခြင်းထဲကရ၏။- 20ဣဇာက်သည်လည်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်အရာတို့ကို အမှတ်ပြု၍ ယာကုပ်နှင့် ဧသောကို ကောင်းချီးပေး၏။- 21ယာကုပ်သည်လည်း၊ သေချိန်နီးသောအခါ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယောသပ်၏ သားနှစ်ယောက်ကို ကောင်းချီးပေး၍၊ တောင်ဝှေးထိပ်အပေါ်မှာ ကိုးကွယ်လေ၏။- 22ယောသပ်သည် သေဆဲရှိသောအခါ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ ထွက်မြောက်ခြင်းအရာကို ပြ၍၊ မိမိအရိုးတို့၏ အကြောင်းကို မှာထားလေ၏။
23မောရှေကို ဖွားမြင်ပြီးမှ အဆင်းလှသော သူငယ်ဖြစ်သည်ကို မိဘတို့သည်မြင်လျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကို မကြောက်ဘဲ သုံးလပတ်လုံး သူ့ကို ဝှက်ထားလေ၏။- 24-26မောရှေသည် အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါ အပြစ်ရှိသော ကာမဂုဏ်ကို ခဏခံစားခြင်းထက်၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့် အတူညှဉ်းဆဲခံရခြင်းကို သာ၍ အလိုရှိသဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၏ စည်းစိမ်ထက် ခရစ်တော်ကြောင့် ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည် သာ၍မြတ်သော စည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကို စိတ်ထင်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကို ပယ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ နောက်ရလတ္တံ့သောအကျိုးကို ထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏။- 27ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်အမျက်ကို မကြောက်ဘဲ၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကို စွန့်သွား၏။ အကြောင်းမူကား၊ မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်ကို မြင်ရဘိသကဲ့သို့ တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏။- 28သားဦးများကို ဖျက်ဆီးသောသူသည် ဣသရေလလူတို့ကို ဒဏ်မခတ်စေခြင်းငှာ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပသခါပွဲကိုလည်းကောင်း၊ အသွေးဖျန်းဆွတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း စောင့်လေ၏။- 29ဣသရေလလူတို့သည် ကုန်းကြောင်းသွားသကဲ့သို့၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဧဒုံပင်လယ်အလယ်၌ လျှောက်သွားရကြ၏။ ထိုသူတို့နည်းတူ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် သွားမည်အားထုတ်သောအခါ နစ်မြုပ်ကြ၏။- 30ယေရိခေါမြို့ကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဝိုင်း၍ လှည့်ပြီးမှ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မြို့ရိုးသည် ပြိုလဲ၏။- 31ပြည်တန်ဆာရာခပ်သည် သူလျှိုတို့ကို အဆွေဖွဲ့၍ လက်ခံသောကြောင့်၊ မယုံကြည်သောသူတို့နှင့် အတူ မပျက်စီးဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ချမ်းသာရ၏။
32ထိုမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သို့ ပြောစရာရှိသေးသနည်း။ ဂိဒေါင်၊ ဗာရက်၊ ရှံဆုံ၊ ယေဖသ၊ ဒါဝိဒ်၊ ရှမွေလမှစ၍ ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကို ပြော၍မကုန်နိုင်။- 33ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကို အောင်ခြင်း၊ တရားသဖြင့် စီရင်ခြင်း၊ ကတိတော်ကို ဝင်စားခြင်း၊ ခြင်္သေ့နှုတ်ကို ပိတ်ခြင်း၊- 34မီးအရှိန်ကို ငြိမ်းစေခြင်း၊ ဓားလက်နက်ဘေးနှင့် ကင်းလွတ်ခြင်း၊ အနာမှထမြောက်၍ ကျန်းမာခြင်း၊ စစ်တိုက်သောအခါ ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ တပ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကို ပြုကြ၏။- 35မိန်းမတို့သည်လည်း၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်သော မိမိတို့သားကို ရပြန်ကြ၏။ အချို့သောသူတို့သည်၊ သာ၍မြတ်သော ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသောငှာ၊ လွှတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲ ပြင်းစွာသော ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံကြ၏။- 36အချို့သောသူတို့သည် ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံ၍ ထောင်ထဲမှာနေရသဖြင့်၊ စုံစမ်းခြင်းကို ခံရကြ၏။- 37ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ခြင်း၊ လွှနှင့် အပိုင်းပိုင်းတိုက်ဖြတ်ခြင်း၊ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ဓားလက်နက်နှင့် ကွပ်မျက်ခြင်းကို ခံရကြ၏။ အလွန်ဆင်းရဲလျက် ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံလျက်၊ သိုးရေ၊ ဆိတ်ရေကိုဝတ်၍ လှည့်လည်ရကြ၏။- 38ဤလောကသည် ထိုသူတို့နှင့် မထိုက်မတန်။ သူတို့သည် တောကြိုတောင်ကြား၊ ဥမင်မြေတွင်းထဲမှာ အပြောင်းပြောင်း အလည်လည် နေရကြ၏။- 39ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ချီးမွမ်းခြင်းသို့ ရောက်သော်လည်း၊ ကတိတော်အတိုင်း အကျိုးကျေးဇူးကို မခံရကြ။- 40အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ငါတို့မပါဘဲ စုံလင်ခြင်းသို့ မရောက်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အဖို့ အလိုငှာ သာ၍မြတ်သော ကျေးဇူးကို ကြံစည်တော်မူ၏။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

ခ။ ဓမ္မဟောင်းပုံဥပမာသွန်သင်ချက်များ (အခန်း ၁၁)

          ၁၁:            ရူပါရုံထားရှိ၍ ဇွဲရှိရှိစောင့်မျှော်လင့်ဖို့တိုက်တွန်းသွန်သင်ထားသည်။ ဓမ္မ ဟောင်းကာလယုံကြည်သူများသည် ၁၀၀ တွင် ၁၀၀ (ရာနှုန်းပြည့်) ဝိညာဉ်ရူပါရုံထားရှိကြသည်။ အရှက်ကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ အဖြစ်ဆိုးများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းမရွေ့သွားပါ။

ယုံကြည်ခြင်းသည် သမရိုးကျ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်း၏ အကျိုးသက် ရောက်မှုကိုပြသလိုသည်။ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းထားရှိလျှင် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း အကျိုးရလာဒ် ခံစားကြရမည်။ မမြင်သေးသောအရာကို မျက်မှောက်ပြုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာ တွင်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ယုံကြည် ခြင်းသည်မမြင်ရသေးသော အနာဂတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံတော်တွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား ရှင်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်မည့်အကြောင်းနှင့် ကတိတော်များပြည့်စုံလာ မည့်အကြောင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အားဗျာဒိတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကတိတော်အချို့သည်ထိုဗျာ ဒိတ်အပေါ်တွင် အခြေတည်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် အမှောင်ထဲသို့ခုန်ချခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တွင် တွေ့ရှိသောမိုးမြေကမ္ဘာသက်သေခံချက်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်နိုင် သောအရာကိုကန့်သတ်ခြင်း မဟုတ်သကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်သော လောကသို့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ် သည်။ “ယုံကြည်ခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်တွင်သာ အဆုံးသတ်ရသည်” ဟုပညာရှိတစ်ဦးကဆိုထား ဘူးသည်။ ထိုစကားသည် ဘုရားသခင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ မဖြစ်စေနိုင်။

ယုံကြည်ခြင်း၊ အံ့ဖွယ်ယုံကြည်ခြင်း၌ကတိတည်၏။ မဖြစ်နိုင်သောအရာများကို တတ်စွမ်း ပြီဟု အလန့်တကြားအော်ဟစ်လာကြမည်။

ရှေးစာဆိုတစ်ဦး

ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာရှိဖို့ရန် အခက်အခဲပြဿနာများစွာ ရှိရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကို စမ်းသပ်လေ့ရှိသည် (၁ပေ ၁:၇)။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ George Muller က” အခက်အခဲပြဿနာများကို ယုံကြည်ခြင်း၏အစာအာဟာရအဖြစ် မှီဝဲပါ” ဟုဆိုထား ပါသည်။

၁၁:            ရှေးလူဟောင်းယုံကြည်သူများသည် အသွင်အပြင်အားဖြင့်သာ လျှောက် လှမ်းကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်တွင် သက်သေခံချက် များဖြစ်သည်။

၁၁:            ဖန်ဆင်းခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်း၏ခိုင်မာသောအကြောင်းအချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာရှိသည်။ မည်ကဲ့သို့ရှိခဲ့ကြောင်းဘုရားသခင်က ပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါ သည်။ ထိုစကားတော်သည် သစ္စာတရားဖြစ်ကြောင်း နားလည်ခံယူထားကြပါပြီ။ Mc Cue က “ဘုရားသခင်သည် ရှေးမဆွကပင် တည်ရှိတော်မူ၍နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကင်းလွတ်သောအရာ တစုံ တစ်ခုမျှမရှိနိုင်။ ထိုသစ္စာတရားကို ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးယုံကြည် ကြပါစို့” ဟုဆိုထားပါသည်။

ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာ နားလည်ခံယူနိုင်သည်။ လောကလူသားများကမူ “မြင်မှသာလျှင် ယုံ နိုင်သည်”ဟုပြောင်းပြန်ဆိုထားသည်။ ယေရှုက မာသအား “သင်သည်ယုံလျှင်ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း အာနုဘော်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည် (ယော၁၁:၄၀) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သကဲ့သို့ တမန်တော်ရှင်ယောဟန် ကလည်း “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရ သည်” (၁ယော ၅:၁၃) ဟုသွန်သင်ပေးပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်အသိအာရုံရှိမှသာလျှင် နားလည်နိုင် စွမ်းရှိပါသည်။

          လောကကြီးသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အနားဘောင်သတ်ထားပါသည်။ ဘုရားရှင်တော်၏ စကားတော်များသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာပါသည်။ လူ့အသက်တာတွင်ထိုစကားသည်မှန်ကန် ကြောင်း၊ သက်သေထူနိုင်သည်။ ဘုရားရှင်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် လေလှိုင်းသံများကဲ့သို့ စီးဝင်ပျံ့နှံ့လျက် အရာဝတ္ထုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုသို့ဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ် ထွန်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။

မြင်မြင်သမျှ အရာဝတ္ထုများသည်လူတို့မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သောအရာဝတ္ထုများဖြင့် ပြုလုပ်ရ သည်ချည်းမဟုတ်ပါ။ တန်ခိုးစွမ်းအားကို လူ့မျက်စီဖြင့်တပ်အပ်မမြင်နိုင်ပါ။ အနုမြူမှုန့်များ၊ မော်လီ ကျူးများ၊ ဓာတ်ငွေ့များကိုလူမျက်စိသက်သက်ဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း ထိုအရာဝတ္ထုများကို ပေါင်းစပ်စုဖွဲ့တည်ရှိမှုကိုတော့ လက်ခံကြပါသည်။ ဤအခန်းငယ် ၃ မှ ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကို မငြင်းပယ်နိုင်ပါ။ ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်း သမိုင်းစဉ်ဆက်တွင် ယုတ္တာမပြနိုင်သကဲ့သို့ ဘယ် တော့မှလည်းငြင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်။

၁၁:            အာဒံနှင့်ဧဝသည် ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် လမ်းလွဲလိုက်ခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်စာတန်တွင် မည်သူကမှန်သောစကားပြောသနည်းဟု ရွေးချယ်ရာတွင် ဧဝ သည်စာတန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယုံကြည်ခြင်းကအကွယ်အကာ မပေးနိုင်သည်မှာ အပေါ်ယံအရေခွံတွင်သာ ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အပြစ်သားများသည်လည်း ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်နိုင်ကြောင်း၊ အာဗေလ၏သွေး စက်ကပြောပြနေပါသည်။ သူ၏မိဘများသည်လည်း တိရစ္ဆာန်သားရေများဖြင့် အရှက်ဖုံးကွယ်ပြီး မှသာလျှင်ဘုရားနှင့်ဆက်ဆံခွင့်ရကြောင်း (က ၃:၂၁) သင်ခန်းစားရရှိပါသည်။ နောင်လာနောက် သားများကိုလည်း အသွေးဖြင့်ပူဇော်သက္ကာပြု၍ အထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်ရန်သွန်သင်ပြသခဲ့သည်။ ကာဣန၏ပူဇော်သက္ကာသည် အသွေးမပါသောသစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းရွက်သီးနှံများသာဖြစ်သည်။ အာဗေလသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပုံကို ပြသခြင်ဖြစ်၍ ကာဣနသည် လူတို့၏ သမာအာဇီဝဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကြိုးစားပုံကို ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကို George Cutting က”အာဗေလ၏ပူဇော်သက္ကာကို ဘုရားသခင်ကလက် သင့်ခံခြင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအရမဟုတ်။ ပူဇော်သက္ကာပြုသောယဇ်ကောင်အပေါ်တွင် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်” ဟုဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မိမိတို့သမာအာဇီဝ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်တော်လက်သင့်ခံသော စင်ကြယ်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်။ ခရစ်တော်သခင်တင်လှူသော ပူဇော်သက္ကာနှင့် ခရစ်တော်အားလက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။

ကာဣနသည် ကျေးဇူးတော်ကိုလက်မခံသောကြောင့် အာဗေလကိုသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ ကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သည်ဟု ယူဆသူသည်သမ္မာတရားကိုလည်း မုန်းတီး၏။ သို့သော်မိမိ ကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်။ မိမိကိုယ်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို၎င်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို ၎င်းပစ်ပယ်သူဖြစ်သည်။

သို့သော်အာဗေလ၏သက်သေခံချက်သည် ရှင်သန်လျက်ရှိသည်။ သူ၏ယုံကြည်ချက်သည် ယခုတိုင်အောင်စကားပြောနေဆဲ။ သူ၏ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် မြေကြီးထဲသို့ရောက်ရှိသွားသော်လည်း သူ၏ပဲ့တင်သံသည် ကာလရှည်ကြာမြည်ဟိန်းနေပါသည်။

၁၁:            ဧနောက်၏အသက်တာတွင် ရံဖန်ရံခါဘုရားသခင်ထံတော်မှ ကတိတော်များ ရရှိသောကြောင့်အသက်မသေဘဲ၊ အရှင်လတ်လတ်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလထိမည်သူ တစုံတစ်ဦးမှအရှင်လတ်လတ်ဖြင့် ကောင်းကင်သို့ရောက်ရှိကြောင်း၊ ကျမ်း သက်သေမတွေ့ရပါ။ ဘုရားသခင်ကဧနောက်အား ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ကတိသစ္စာပြုခဲ့သည်။ ထိုကတိ တော်အတိုင်းဧနောက်လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဧနောက်ထက်သာ၍ ယုံကြည်လိုက်လျှောက်နိုင် သူအဘယ်သူရှိသနည်း။

ဧနောက်သည်နှစ်ပေါင်းသုံးရာတိတိလူ့မျက်စိဖြင့်မမြင်ရသော ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက် လှမ်းခဲ့သည် (က ၅:၂၁.၂၄)။ ထိုနောက်ထာဝရဘဝသို့ရောက်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့မရောက် မီကာလတွင် ဧနောက်၏ဘဝအသက်တာသည် ဘုရားရှင်၏စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့သည်။ ယုံကြည် ခြင်းအသက်တာသည် ဘုရားသခင်၌ငြိမ်သက်ရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းအား ဧနောက်ကဲ့ သို့ယုံကြည်စေချင်သည်။

၁၁:            ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့် မထိတွေ့နိုင်။ မည်သည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကမှ ယုံကြည်ခြင်းကိုမယှဉ်နိုင်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုံအလောက်ပြုကျင့်ခဲ့သည် ဆိုပါသော်လည်း ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်လျှင် ထိုသူသည်မုသားစကားပြောသူဖြစ်သည်။ “ဘုရား သခင်ကိုမယုံကြည်သောသူကား ဘုရားသခင်ကိုမုသာအပြစ်တင်၏ (၁ယော ၅:၁၀)။ ထိုသို့မုသား သုံးသောသူအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်သည် မည်သို့အားရပျော်ရွှင်နိုင်မည်နည်း။

ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ အရာရာတွင်ဘုရားသခင်ကို ဦးထိပ်ထား၊ နေရာပေးခြင်းဖြစ်၍ ထိုနေရာသို့လည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရောက်ရှိလာသည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝေငှရာ ဖြစ် သည်။  C.H Mackictosh က “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားမျက်မှောက်ကာလတွင် ရှိနေခြင်း အားဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။

သစ္စာရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းသာမဟုတ်ပါ။ ကတိကဝတ် တည်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်တော်ပါးမှဆုလက်ဆောင် ခံစားရာလည်းဖြစ်သည်။ လူ့အနေ ဖြင့်ဘုရားသခင်အား လက်ခံယုံကြည်နိုင်ရန် ဘုရားဘက်မှအခက်အခဲ အတားအဆီးမရှိပါ။ လူ့ဘက် မှအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာခြင်းသာဖြစ်သည်။

၁၁:            နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာလောကကြီးအား ရေလွှမ်း မိုးဖျက်ဆီးမည့်အကြောင်းနှင့်             ဆက်စပ်သည် (က ၆:၁၇)။ လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးအားရေလွှမ်းမိုးခြင်းမကြုံရစဘူးကြ။ ထိုမျှလောက်မိုးသည်းထန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် မယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည် (က ၂:၅.၆)။ နောဧသည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားရှင် ပြောသည့်အတိုင်းသင်္ဘောကြီးတည်ဆောက်သည်။ သူဆောက်သောနေရာသည် ရေပြင်နှင့်အလှမ်း ဝေးကွာလွန်းသောကြောင့် ကုန်းပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ လူများကဝိုင်းဟားပြောင်လှောင်ကြသည်။ သို့ သော်နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် မလျှော့။ ကမ္ဘာလောကြီးရေလွှမ်းမိုး ပျက်စီးသော်လည်းနောက်ဆုံး တွင်သူ့မိသားစုသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားကြသည်။ သို့ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သောဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုအမွေရ၏။

          ကနေဦးရဟူဒီခရစ်ယာန်များသည် နောဧသမိုင်းကို အံ့သြခြင်းများစွာရှိကြကြောင်း၊ မကြာ ခဏထုတ်ဖော်ရေးသားကြသည်။ အလွန်နည်းပါးသော လူနည်းစုကလေးပါလားဟုဆိုတတ်ကြ သည်။ နောဧတို့မိသားစု လူ(၈)ဦးသာလျှင်စင်ကြယ်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ၏။ ကျန်လူများ သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သွားကြကြောင်း ဓမ္မဟောင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် သမိုင်းမှတ်ရာတင်ခဲ့ သည်။

၁၁:            အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်နှင့်မတွေ့ဆုံကြမီရာတွင် ချာဒေ့စ် (chaldees) အရဥရုတွင်ရှိနေစဉ်ရုပ်တု ကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို ယုံကြည်နာခံလျက် မျိုးရိုးဇာတိကိုစွန့်ခွာကာ ဘုရားရှင်ပြောပြတော်မူသော နေရာသို့ချီတက်သည်။ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်များကတားဆီးပြက်ရယ်ပြုကြသော်လည်း စိတ်လျှော့တွေဝေခြင်းမရှိဘဲ၊ ရှေ့ဆက်သွားလေ ၏။

ငါမသိသော အရပ်ဆီသို့

ငါ့အလိုမဟုတ်ဘဲ ချီတက်ရ၊

မှောင်မိုက်သော်လည်း ဘုရားရှင်လက်တွဲရ၊

အလင်းထဲတွင် တကိုယ်တော်လျှောက်ခြင်းထက်

ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းကပိုမိုခရီးရောက်၏။

Helen Annis Casterline.

ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လျှောက်လှမ်းခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အားအလေးမထား၊ ဂရုစိုက်စရာမလို သောသတ္တိအားအင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသိကျွမ်းသောသူသည် လျှောက်လှမ်းရမည့်အနာဂတ်လမ်း မထင်ရှားသော်လည်း စိတ်လျှော့အားငယ်ခြင်းမရှိစေရန်လက်တော်ဖြင့် တွဲနေပါသည်။

၁၁:            ဘုရားရှင်သည် အာဗြဟံအားခါနာန်မြေကို ကတိတော်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်စင် စစ်ထိုမြေကိုအပိုင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သင်္ဂြိုဟ်ရသောမြေမျှသာ ပိုင်ဆိုင်သွားသည်။ သာသနာ့ခရီးသည် သာဝကပမာတဲဆောက်၍ နေရသည်။ ခါနာန်ပြည်တွင်တစိမ်းဧည့်သည်ပမာနေ ထိုင်သွားခဲ့သည်။

သူ၏သာဝကခရီးဖော်များမှာ သားနှင့်မြေးများသာဖြစ်သည်။ ဘုရားပေးသောကတိတော်အ တိုင်းနေထိုင်ကျင့်ကြံစေလျက် ထိုပြည်ကိုကတိတော်နှင့် ဆိုင်သောမြေအဖြစ် အမွေဆက်ခံစေခဲ့သည်။

          ၁၁:၁၀                   အာဗြဟံသည် ထိုမြေကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြု စုတော်မူသောခိုင်ခံ့မြဲမြံသည့် မြို့ကိုမျှော်လင့်သတည်း။ သူ၏စိတ်နှလုံးသည် ထိုတိုင်းပြည်၊ လောက အရာပေါ်တွင်မစွဲမြဲပါ။ ထာဝရဘုရားသခင်သို့သာ မြဲမြံသည်။ တကယ်တွင်မူသေချာသော မြို့တော် နှင့်အုတ်မြစ်ဖြစ်သင့်သည်။ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်မူ မြို့တော်နှင့်အုတ်မြစ်သည် တစ်ခုတည်းသာရှိ သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံဗိသုကာနှင့် ဆောက်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် စံပြမြို့တော်ကြီးဖြစ်၍ ပျံကျကျူးကျော်ရပ်ကွက်မရှိ၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း မရှိ၊ မသန့်ရှင်းသောရေမရှိ၊ လူမှုပြဿနာများကင်းဝေးရာ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ဝတ္တကမြေဖြစ် သည်။

၁၁:၁၁          အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်လောက်အောင်စာရသည် အသက် (၉၀)အရွယ်တွင် ပတ္တမြားရွှေကြုပ်ငုံသည်။ သူ့ဘဝသက်တမ်းတလျှောက်လုံးမှာ အမြုံဘဝဖြင့်နေလာခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်တော်နှင့်သိကျွမ်းကြသောအခါ ဘုရားသခင်ကသားရတနာ ကတိတော်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်သည်ဘယ်သောအခါမှ ကတိတော်ပျက်လေ့မရှိသဖြင့် ကတိပေးတော်မူသည့်အတိုင်း သူမအ ပေါ်တွင်သက်ရောက်ခဲ့သည်။

၁၁:၁၂          သားရတနာဣဇာတ်မျက်မြင်ရသည့် အချိန်တွင်အာဗြဟံသည် အသက်(၉၉) နှစ်ရှိသည်။ လူ့အတွေးဖြင့်တွေးလျှင် ထိုအသက်အရွယ်သည် ကလေးဖခင်ဖြစ်နိုင်သောအရွယ်မဟုတ် တော့ပါ။ သို့သော်ဘုရားရှင်က များပြားစွာသောလူများ၏ဖခင်ဖြစ်စေ မည်ဟုကတိတော်ပြုခဲ့သည့် အတိုင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ဣဇာတ်မွေးဖွားပြီးသည့်နောက် အာဗြဟံသည်မရေမတွက်နိုင်သော အိမ်ထောင်မိသားစုများ ၏ဖခင်ဖြစ်လာသည်။ ခရစ်တော်အပါအဝင် လူများစွာတို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာဖခင်ဖြစ်လာသည်။ သဲ သောင်ပြင်ရှိသဲမှုန်ပွင့်မျှ ကောင်းကင်ယံမှငွေကြယ်များ အလားသားသမီးများဖြစ်မြောက်ထွန်းကား လာသည်။

၁၁:၁၃          ဖခင်ကြီးများသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များပြည့်စုံခြင်းကို မမြင်လိုက် ရဘဲသေလွန်ကြသည်။ ဥဒါဟာရုဏ်ပြရလျှင် အာဗြဟံသည် သူ၏များပြားလှစားသော သားမြေးစဉ် ဆက်များကိုမမြင်လိုက်ရပါ။ ဟေဗြဲလူတို့သည်လည်း ထိုကတိတော်မြေပေါ်တွင် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းမရှိပါ။ ရှေးဟောင်းသန့်ရှင်းသူများသည် မေရှိယသခင်၏ပြည့်စုံခြင်းကို မမြင်တွေ့ရရှာကြ။ သို့သော်လည်း အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းရူပါရုံဖြင့်ကြည့်ခဲ့စဉ် ကတိတော်ကိုနီးသ ထက်နီးလာကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသဖြင့် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။

ဤမြေနေရာသည် သူတို့၏နောက်ဆုံးနေရာမဟုတ်ကြောင်း သိခဲ့ကြသည်။ သာဝကခရီး သည်ဆန်ဆန်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ချလက်ချစိတ်ဒုံးဒုံးချ၍ နားအေးပါးအေးမနေခဲ့ကြလိုချင် တောင့်တကြသည်မှာလောကအရာနှင့် သက်ဆိုင်သောအရာများကို တပ်မက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သာဝက ခရီးသည်ဘဝသာဖြစ်သည် (ဆာ ၈၄:၅)။

၁၁:၁၄          သူတို့ပြုမူနေထိုင်ပုံသည် မည်သည့်လောကအရာမှ သံယောဇဉ်ဖွဲ့နှောင်ခြင်း မရှိဘဲ၊ အဘမြေကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ခါနာန်မြေကစိတ်နှလုံးသာယာမှု မပေးနိုင်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်း အသိတွင်အဘမြေကိုသာစွဲလန်းကြသည်။ ခါနာန်မြေထက်သာလွန်သောပြည်ကို အစဉ်တစိုက်တမ်း တမ်းစွဲနေကြသည်။

၁၁:၁၅          အဘမြေကိုရှာဖွေကြသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာကပြောသည်မှာ ထိုအဘမြေ သည်ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေမဟုတ်။ အကယ်၍မွေးရပ်မြေမှန်လျှင် အာဗြဟံသည်အချိန်မရွေး မေဆိုပိုတီးမီးယားပြည်သို့ သွားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြန်မသွားပါ။ သူရှာသောအဘမြေမဟုတ် သောကြောင့်တည်း။

၁၁:၁၆          ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံအဘမြေကို ရှာဖွေကြသည်။ ဣသရေလလူများအား ဤကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောကတိတော်များပေးသည့် အကြောင်း၊ ပြောပြရာ တွင်ထိုပြည်အကြောင်းကိုပို၍အောက်မေ့သင့်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို မျှော်လင့်ချက်ထားရှိကြ သောကြောင့်ဟေဗြဲများသည် ခါနာန်ပြည်တွင် ဧည့်သည်ကဲ့သို့နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့သာဝက စိတ်ဝိညာဉ်ထားရှိခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ထိရာ ဖြစ်သည်။ Darby က “ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ စိတ်နှလုံးရောက်ရှိသူများအား ခေါ်ဆောင်ရန် ဘုရား သခင်သည် ရှက်တော်မမူ” ဟုဆိုထားသည်။ ထိုသူများအတွက် မြို့တော်ပြင်ဆင်ထားပြီပါပြီ” နား နားနေနေ၊ ဇိမ်နှင့်ချမ်းမြေ့သာယာနိုင်ကြပါသည်။

၁၁:၁၇          အာဗြဟံအားဘုရားသခင်က ကြီးမားသောစမ်းသပ်ခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ဘုရား သခင်ကအာဗြဟံအား သားတော်ဣဇာက်ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တင်ကာ ပူဇော်သက္ကာပြုရန် တောင်းဆို ခဲ့သည်။ အာဗြဟံကလည်းတသဝေမတိမ်း လိုက်နာသည်။ အာဗြဟံကလည်း စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဖြင့်အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးသားရတနာဖြင့် ပူဇော်ချင်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူပေါင်းများစွာတို့၏ ဖခင်ဖြစ်စေမည်ဟူသောစကားတော်ကို အာဗြဟံသတိလက်လွတ်သောသားတော်ဖြစ်သည်။ ဣဇာက် သည်အာဗြာဟံ၏တစ်ဦးတည်းသော သားတော်ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံမှာ အသက် ၁၁၇ရှိ၏ဇနီးသည် စာရာလည်း ၁၀၈နှစ်ရှိနေပြီ။

၁၁:၁၈          လူပေါင်းများစွာတို့၏ဖခင်ဖြစ်စေမည်ဟူသော ကတိစကားသည် ဣဇာက် အားဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်။ အကယ်၍အာဗြဟံသည် သားတော်အားယဇ်ပူဇော်လိုလျှင် ကတိတော်သည် မည်သို့ပြည့်စုံလာနိုင်မည်နည်း။ ဣဇာက်သည် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသော (၁၇) နှစ်အရွယ် လူငယ် သာရှိသေးသည်။

၁၁:၁၉          အာဗြဟံသည် ကတိတော်ပြုသမျှကို နားလည်သည်။ အကယ်၍ဘုရားရှင် တော်ကသူ့သားတော်မောင်  သေသွားလျှင်လည်း ဘုရားသခင်ကပြန်လည်ထမြောက်စေပြီး ကောင်း ကင်နိုင်ငံတွင်စိုးစံစေခြင်းအားဖြင့် ကတိတော်ပြည့်စုံမည်ဟု တထစ်ချယုံကြည်သည်။

သို့သော် ထိုနေ့ရက်ကာလထိတိုင်အောင် သေလွန်သူများပြန်လည်ထမြောက်ကြောင်း မကြား ဘူးကြပါ။ လူ့အတွေ့အကြုံသည် လုံလောက်သောအဖြေစကားမဟုတ်။ အာဗြဟံ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် မူထမြောက်ခြင်းကိန်းအောင်းနေသည်။ သူ့စိတ်ဝိညာဉ်တွင် ဘုရားသခင်ပေးထားသော ကတိတော် ရှိနေသောကြောင့် ဣဇာက်သည်သေလွန်သည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်ကထမြောက်စေမည် ဟုယုံ ကြည်သည်။

ထိုသားကို ပုံစကားအားဖြင့် သေခြင်းထဲကရ၏။ သူကိုယ်တိုင်သားတော်မောင် ဣဇာက်ကို သတ်ရမည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြု၏။ အာဗြဟံ၏စိတ်သဘော ရင်းကိုသိရှိသွားသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံ၏ဓားချက်ကိုအခွင့်မပေး၊ ဖယ်ပေး၏။ ဆိတ်တကောင်အားဣဇာက်နေရာတွင် အစားထိုးခြင်းဖြင့်ဣဇာက်သည်လည်း ဖခင်၏ရင်ခွင်တွင် ပြန်လည်ခိုမှီးခွင့်ရလေသည်။

ဤပုံဥပမာကို အဆုံးမသတ်မီဆင်ခြင်ဘွယ်ရာ နှစ်ချက်ဖော်ပြချင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအားသူ့သားကို သတ်စေလိုသောရည်ရွယ်ချက်အမှန် တကယ်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်ကလူဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ခွင့်မပြုပါ။ အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းအား သက်သက်စမ်းသပ်ခြင်းသာဖြစ် သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာသောအခါ အမိန့်ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းစမ်းသပ်မှုသည် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) အတွက်ဖြစ်သည်။ သားရတနာပေပေးမည်ဟု ကတိတော်ပြုချိန်တွင် အာဗြဟံ သည်အသက်(၇၅)နှစ်ရှိသည်။ ဣဇာက်မျက်နှာမြင်ရဖို့ (၂၅)နှစ်တိုင်အောင်စောင့်မျှော်ရသည်။ မောရိ ယတောင်ပေါ်သို့ ပူဇော်သက္ကာပြုစဉ်တွင် ဣဇာက်သည်အသက်(၁၇)နှစ်ရှိသည်။ မိန်းမယူပြီးသား အမွှာမွေးဖွားသည့်အချိန်တွင် ဣဇာက်သည်အသက်(၄၀) ရှိနေပြီ။ အာဗြဟံသည် အသက်(၁၇၅)နှစ် တွင်ကွယ်လွန်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သားတော် ဣဇာက်သည်အသက်(၇၅)နှစ် ရှိ၍မြေးနှစ်ယောက် သည်အသက် (၁၅)နှစ်ရှိကြပါသည်။ သူ့ဘဝအသက်တာတွင် “ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ ဘုရား သခင်၏ကတိတော်ကို တွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍ကတိ ထားတော်မူသောသူသည် ကတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကို စိတ်စွဲလမ်းလေ၏။” (ရော ၄:၂၀.၂၁) ဟု ကျမ်းစကားသက်သေရှိခဲ့သည်။

၁၁:၂၀          နောက်ကျမ်းပိုဒ်(၃)ခုတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်းဣဇာက်၊ ယာကုပ်နှင့်ယောသပ် တို့အားမှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ အနောက်တိုင်းသားများအတွက် နားလည်ရခက်သည်။ ဣဇာက် သည်ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌ ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။ ဧသောနှင့်ယာကုပ်အား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေး မည့်သူဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် မည်သို့မှတ်ချက်ပေးရမည်နည်း။

ထိုကလေးအမွှာပူး မျက်နှာမမြင်ရခင်တွင်ဘုရားသခင်က ရေဗက္ကအားလူမျိုးနှစ်မျိုး၏ ဖခင် များဖြစ်ကြမည့် သားအမွှာမွေးမည့်အကြောင်း သားဦးကသားငယ်အား ခစားမည့်အကြောင်းပြောခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ ဧသောသည် ဖခင်ဣဇာက်၏ အချစ်ဆုံးသား၊ သားဦးဖြစ်၍ဖခင်ထံမှအရိုက်အရာအ မွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်သည်။ သို့သော်ရေဗက္ကနှင့်ယာကုပ်သည် ဣဇာကိုလိမ်ညာခြင်းဖြင့် အငယ် ကောင်သို့ဖခင်၏အကောင်းဆုံး ကောင်းကြီမင်္ဂလာများကို အရယူခဲ့ကြသည်။ အဖြစ်အပျက်အရ ပြောရလျှင်ထိုအချိန်တွင် ဣဇာက်သည်လွန်စွာတုန်လှုပ်နေပါသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်ပြောကြား ခဲ့သည့်သားဦးသည် သားငယ်ကိုခစားရမည်” ဟူသောစကားကိုပြန်လည်သတိရကာ ဖြေသိမ့်စိတ် လျော့သည်။ သူနှစ်သက်အားရသောသူသည် ဧသောဖြစ်သော်လည်းဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား ရှုမှတ်ကာသူ့ဇာတိကံကြမ္မာ အတိုင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။

၁၁:၂၁          ယာကုပ်အသက်တာတွင် အကုသိုလ်အမင်္ဂလာများစွာ ပြည့်နှက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းကဲ့သို့ ဂုဏ်ပြုခံရသည်။ အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ အ ကျင့်သီလကောင်းမွန်လာကာ တင့်တောင့်တင့်တယ် မင်္ဂလာရှိစွာဖြင့်သေလွန်ခဲ့သည်။ ယောသပ်၏ သားဧဖရိမ်နှင့် မာနာဆဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရာတွင်လည်း လက်နှစ်ဖက်ကို ကြက်ခြေခတ်ထား လျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသောကြောင့် သားဦးရရှိမည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် သားငယ်ထံ သို့ကျရောက်ခဲ့သည်။ သားတော်ယောသပ်ကပြောပြသော်လည်း ယာကုပ်သည်ပြုမြဲတိုင်းဆက်ပြုခဲ့ သည်။ ထိုသဘောမှာအပြင်ပန်းရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့် ယာကုပ်သည်အားနည်းခြင်းရှိသော်လည်း စိတ်ဝိ ညာဉ်အရာတွင် နိုးကြားထက်မြက်သည်။ ယာကုပ်၏နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလကို ကြည်ရှုလျှင် ကောင်းဝှေးထိပ်မှာ ကိုးကွယ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို C.H.Mackintosh ကဤသို့ အကျဉ်းချုံးဂုဏ်ပြုထားသည်။

ယာကုပ်၏အသက်တာသမိုင်းကြောင်းသည် ခယောင်းလမ်းအတိုင်းကန္တာရတောသို့လျှောက် လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထွန်းတောက်ချိန်တွင်အလင်းပေးသင့်သော်လည်း တိမ်သလ္လာ၊ မြူနှင်းကဖုံး အုပ်ထားသောကြောင့် အလင်းမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ ကြည်လင်အေးချမ်းသော ညနေဆည်းဆာအနောက် ဂေါဇာကျွန်းသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်ခါနီးတွင် နံနက်ခင်းကဲသို့တောက်ပသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ဖခင်ကြီးလော။ ဝင်ကစွက်ကောင်ကဲ့သို့ ဝင်ရောက်နေရာလုခြင်း၊ အကြပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ ကုလားဖန်ထိုးခြင်း၊ ပြောင်းလွဲပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးယုံကြည် မှုမရှိခြင်းစသော လောကအရာတိမ်မဲညိုများသည် နေလာနှင်းပျောက်လွှင့်ပါးကုန်ပါပြီ။ သို့သော် အရာရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တည်ငြိမ်နေပြီ။ ကျက်သရေရှိရှိ၊ မင်္ဂလာရှိလျက်မြင့်မြတ်စင်ကြယ် ခြင်းနှင့်အတူဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ဝင်ရောက်ရလေပြီတကား။

၁၁:၂၂          ယောသပ်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် လည်းကွယ်လွန်သည့်အချိန်တွင် မြင့်မားခိုင် မာသည်။ ဘုရားသခင်၏လူဣသရေလလူမျိုးအား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဘုရားသခင်ကကယ်နှုတ်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထိုအကြောင်း ကိုသူ့အရိုးများအား ခါနာန်ပြည်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ရန်သူ့သားများသို့ မှာကြားထားသောစကားအားဖြင့် နားလည်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို William Lincoln က”အဲဂုတ္တပြည်၏စည်းစိမ်ချမ်းသာများက ဘေးပတ်လည်တွင် ဝန်းရံနေသော်လည်းတစိတ်ကလေးမျှ မက်မော်သာယာခြင်းမရှိ။ သူ့လူများ တနေ့နေ့တွင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမည့် အကြောင်းသာလျှင်စိတ်စွဲလန်းနေသည်” ဟုဆိုထား သည်။

၁၁:၂၃          သူ့မိသားစုများ၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သော်၎င်း၊ မောရှေကိုယ်တိုင်၏ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်သော်၎င်းမဟုတ်ဘဲ၊ မောရှေသည် အဆင်းလှသောကလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဆင်း သည်ထူးကဲလှသဖြင့် ဘုရားသခင်ကကြိုတင်စီမံထားသူဖြစ်မည်ဟု ယုံမှတ်ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည် ခြင်းရှိကြသောကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်သတ္တိမွေးလျက် ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုလွန်ဆန်ပြီး () တိုင်တိုင်ထိုကလေးကို ဝှက်ထားကြသည်။

၁၁:၂၄          မောရှေကိုယ်တိုင်၌လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောကြောင့် လောကအရာ တပ်မက်ခြင်းမရှိပါ။ အဲဂုတ္တုနန်းတော်လောက စည်းစိမ်ဥစ္စာကအာမခံချက်ပေးထားသော်လည်း မခင်တွယ်မမက်မောပါ။ “ပိုင်စိုးပိုင်ထိုက်မဟုတ်သဖြင့် သူ့နှလုံးသားကိုဖမ်းစား ညှိတွယ်ခြင်းမပြု နိုင်”ဟု J.Gregory Mantle ကဆိုထားသည်။

ပထမဦးစွာအဲဂုတ္တပြည်၏ ကျော်စောထင်ရှားခြင်းကို အသိအမှတ်မပြု။ ဖာရော့ဘုရင်သမီး တော်ကကောက်ယူမွေးစားထားသူ ဖြစ်သောကြောင့်တော်ဝင်နန်းမျိုးနန်းနွယ်ဖြစ်သွား၍ ဖာရော့ ဘုရင်၏အရိုက်အရာကိုလည်း ဆက်လက်စိုးစံမည့်နန်းလောင်းနန်းလျာဖြစ်သည်။ သို့သော်သူ့သွေး သည်ထို့ထက်မြင့်မြတ်သည်။ လောကလူသားများထဲမှ ဘုရားရွေးကောက်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ် သည်။ ထိုသို့သွေးကစကားပြောသောကြောင့် အဲဂုတ္တုမင်းစည်းစိမ်ထဲတွင် နစ်မျှောမသာယာနိုင်။ အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ရွေးချယ်စရာဖန်လာသည်။ တွေ့ရှိထားသောသမ္မာတရားကို ရေပွက် ပမာတိုတောင်းလှသော လူ့လောကချမ်းသာထဲတွင် မနှစ်မြှုပ်ချင်။ အဘယ်သို့နည်း။ ပေစာပုရပိုက် ပေါ်မှာတကြောင်းနှစ်ကြောင်းသူ့အကြောင်း ရေးသားထားခြင်းထက် ကောင်းကင်နိုင်ငံစာရင်းစာ အုပ်တွင်သူ့နာမည်ပါစေချင်သည်။ အဲဂုတ္တပြည်အမျိုးသားပြတိုက်မှာ မာမီရုပ်တုကဲ့သို့ထားရှိခြင်း ထက်ဘုရားသခင်၏သားအဖြစ်ထင်ရှားချင်သည်။

၁၁:၂၅          ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အဲဂုတ္တုပြည်စည်းစိမ်ချမ်းသာကို မမက်မောပါ။ သူ သည်ရာထူးရာခံထက် ဘုရားသခင်၏လူအဖြစ်နှိမ့်ချခြင်းကို ပိုမိုနှစ်ခြိုက်သည်။ ဖာရော့ဘုရင်နန်း တော်တွင် သာယာနေခြင်းထက်မိမိလူမျိုး၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကယ်တင်ခြင်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။

၁၁:၂၆          တတိယအချက်အနေဖြင့် အဲဂုတ္တုစည်းစိမ်ဥစ္စာရတနာကို စွန့်လွတ်သည်။ အဲ ဂုတ္တုပြည်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာရတနာများသည် ထာဝရကာလအတွက်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်စေသည်ဟုယုံ ကြည်သည်။ သို့ကြောင့်နောင်ကာလတွင် မေရှိယခံစားရသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကို ခံစားဖို့ရွေးချယ် လိုက်သည်။ ဘုရားသခင်အား သစ္စာရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးအားချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် ဖာရောဘုရင်၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာထက်အဖိုးထိုက်တန်ကြီးမားသည်ဟု ခံယူသည်ထိုအရာများသည် အသက်သေပြီးတမိ နစ်တာမျှသာခံမည့်လောကတရားများဖြစ်သည် ဟုနားလည်သည်။

၁၁:၂၇          ထိုနောက်အဲဂုတ္တုပြည်၏သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ကိုစွန့်လွတ်သည်။ ဘုရင် ၏အမျက်ဒေါသကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ထိုတိုင်းပြည်မှ ထွက်ရပ်ပေါက်ရှာသည်။ ထိုသို့ ပြုခြင်းသည် လောကအရာများနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ဖာရောဘုရင်အားအလိုက် အထိုက်ကြောက်ရသော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ခြင်းကပိုကြီးသည်။ သူ့မျက်စိထဲတွင် ” မရဏာနှင့်ကင်းလွတ်သောသူ၊ တပါးတည်းဖြစ်တော်မူထသော၊ အဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်နိုင်သော၊ အလင်းထဲ၌နေတော်မူထသော၊ အဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာမမြင်နိုင်ရာ ဖြစ်တော်မူထသော၊ မင်္ဂလာရှိ သော၊ တပါးတည်းသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသော၊ ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏ သခင်သည်ကာလအချိန်ရောက်သောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်၏ထင်ရှားပေါ် ထွန်းခြင်းကိုပြတော်မူ လိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသခင်သည် ထာဝရဂုဏ်သရေ အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်” (၂တိ ၆:၁၅.၁၆) ဟူသောကျမ်းချက်သာမြင်သည်။

၁၁:၂၈          နောက်ဆုံးစကားပြောရလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်၏ဘာသာတရားကို ငြင်းပယ် သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်၏ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းထက် ပသခါပွဲတော်တွင်အသွေးဖျန်းခြင်းကို အစားထိုးလိုသည်။ သံချေးစော်နံသော ဘာသာရေးကိုရှုတ်ချသည်။ နိုလ်းမြစ်ရေကသူ့အား မစင် ကြယ်စေနိုင်ပါ။ သိုးသငယ်အသွေးကသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်သည်။ သို့ဖြင့်အဲဂုတ္တုပြည်မှာ မွေးသောသားဦးများ သေကြေကြသည့်အချိန်တွင် အဲဂုတ္တုပြည်မှာမွေးသော ဣသရေလသားဦးသူ ငယ်လွတ်မြောက်သည်။

၁၁:၂၉          ပထမဦးဆုံးဧဒုံပင်လယ်ကို ဖြတ်ကျော်သောအခါ ဟေဗြဲဒုက္ခသည်များသည် အခက်အခဲနှင့်ကြုံရသည်။ ရန်သူများကလည်း ဘီလူးသဘက်အလားအတင်းလိုက် လာကြသည်။ ထောင်ချောက်မိသကဲ့သို့ ပြေးရာမြေမရှိကြတော့ပါ။ ထိုအခိုက်တွင် ဘုရားသခင်၏အသံတော် ကြောင့်ဧဒုံပင်လယ်ရေနှစ်ခြမ်းကွဲကာ ထိုအန္တရာယ်စက်ကွင်းကို ကျော်လွှားနိုင်ကြသည်။ “မောရှေ သည်ပင်လယ်ပေါ်မှာ လက်ကိုဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည် တညဉ့်လုံး၌အားကြီးသော အရှေ့လေအား ဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍ မြေကိုပေါ်စေတော်မူသည်နှင့် ရေသည်ကွဲပြယ်လျက်ရှိ၏”(ထွ ၁၄:၂၁)။ အဲဂုတ္တုစစ်သည်တော်များဒလကြမ်းလိုက်လံ နှိမ်နှင်း၍ရေပြင်လယ်သို့ရောက်သောအခါ ပင်လယ်ရေသည်ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဆက်စပ်သွားသဖြင့် အဲဂုတ္တုစစ်သည်တော်များ ရေနစ်သေ ဆုံးကုန်သည်။ ဧဒုံပင်လယ်က ဣသရေလများကိုကယ်တင်ပေးသော်လည်း အဲဂုတ္တုတပည့်တော်များ ကိုမူကားပျစ်စီးဆုံးရှုံးစေသည်။

၁၁:၃၀                   ယေရိခေါမြို့ရိုးခံတပ်သည် ခါနာန်သားများ၏ ပထမဆုံးအောင်ပွဲခံရာဖြစ် သည်။ ထိုမြို့ရိုးသည်ခိုင်ခံ့လှသောကြောင့် တိုက်ခိုက်ပြိုလဲနိုင်ရန်အထူးစွမ်းပကားလိုအပ်သည်။ သို့ သော်ယုံကြည်ခြင်းဒုံးကျည်က တတ်စွမ်းနိုင်သည်။ လူ့အနေဖြင့်အရူးအလုပ်ဟု ထင်မှတ်စရာရှိသော စစ်နည်းဗျူဟာကို ဘုရားရှင်ကအသုံးပြုခိုင်းသည်။ ထိုမြို့ကိုခုနှစ်ရက်တိတိဝိုင်းထားခိုင်းသည်။ သတ္တမနေ့ရောက်သောအခါ ခုနှစ်ပတ်တိတိလှည့်လည်ပတ်ခိုင်းသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက တံပိုး ကိုကျယ်လောင်စွာမှုတ်ပြီး၊ ပရိသတ်များကအသံကုန်အောင်ဟစ်ကြသည်။ ထိုအော်ဟစ်ပဲ့တင်သံများ ကြောင့်မြို့ရိုးခံတပ်ပြိုလဲသွားသည်။ ခေတ်သစ်စစ်ပျူဟာရှင်စစ်သူကြီးများက လက်မခံနိုင်ကြသော် လည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာက အတိအကျဆိုထားသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာလက်နက်များသည် တန်ခိုးအ စွမ်းအပြည့်အဝရှိသောကြောင့် မည်သည့်ခိုင်မာသောလောကအရာကိုမဆို တွန်းလှန်ဖြိုဖျက်နိုင်သည် (၂ကော ၁၀:၄)။

၁၁:၃၁          ပြည့်တန်ဆာရာခပ်သည် မည်သည့်အချိန်မှစ၍ ယေဟောဝါဘုရားရှင်အား ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြောင်း မသိကြပါ။ သို့သော် ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည်ကားအမှန်။ ခါနာန်ပြည်၏ များပြားလှသောအယူမှားခြင်းများကို ယုဒဘာသာသို့ကူပြောင်းစေ သူဖြစ်သည်။ သူလျှိုများကိုလက် ခံကူညီခြင်းဖြင့် သူမ၏ယုံကြည်မှုထင်ရှားစေသည်။ သူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးအပေါ်တွင် သစ္စာရှိခြင်းကကြီး မားသလား။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကကြီးမားသလား။ မိမိနိုင်ငံကိုသစ္စာဖောက်ခြင်းအားမမှု ဘဲဘုရားသခင်ဘက်၌ရပ်တည်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏လူသူလျှိုများကိုကူညီသောကြောင့် အိမ်နီးချင်းရပ်သူရွာသားများ အသက်အန္တရာယ်ကြုံချိန်တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရာရခဲ့ကြသည်။

၁၁:၃၂          ဤကျမ်းပိုဒ်ကညို့အားကောင်းသော မေးခွန်းမေးထားပါသည်။ အဘယ် သို့ပြောစရာရှိသနည်း။ ကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်နမူနာစံတင်ဖွယ်ရာ ဓမ္မဟောင်းကာလမှ ယုံကြည်ခြင်းအား ကြီးသူများကိုစီကာစဉ်ကာဖော်ပြထားသည်။ ထို့ထက်ကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်အဘယ်သို့ရှိမည် နည်း။

အချိန်အားဖြင့်သာ ကုန်လွန်သည်။ သူတို့၏နမူနာများကား စကားပြောနေဆဲ။ တစ်ဦးချင်း၏ ယုံကြည်မှုကိုအသေးစိတ်ပြောပြရန် အချိန်မလုံလောက်သောကြောင့် နာမည်မျှလောက်သာ ဖော်ပြ ခြင်းဖြင့်ထိုသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။

စစ်သားပေါင်း ၃၂၀၀၀ မှ ၃၀၀ သို့လျော့ချသော စစ်သူကြီးဂိဒေါင်ကို ဦးစွာဖော်ပြထား သည်။ ပထမဦးစွာသူရဲဘောကြောင်သော စစ်သားများကို အိမ်ပြန်ပို့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမ စိုက်။ နမော်နမဲ့သမားများကို ထပ်လျော့သည်။ တကယ်မာကြော၍စိတ်ဓာတ်ထက်သန်ခိုင်ခံ့သူများ ကိုသာမိဒျန်တိုက်ပွဲရှိရာသို့ ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။

နောက်တစ်ဦးကား ဗာရက် ဖြစ်သည်။ ခါနာန်ပြည်အား ပုန်ကန်တိုက်ခိုက်သူများကို နှိမ်နင်း တိုင်းသွားလေရာ၌ ဒေဗာရကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သတ္တိနည်းပါး၍စစ်သူကြီးမပီသသူဟုထင်မှတ် နိုင်သော်လည်းဘုရားသခင်အမြင်တွင်မူ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သည်။ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို အသိ အမှတ်ပြုသည်။

ရှုံဆုန်သည်အခိုက်အတန့်တွင် အားနည်းသောသူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းဘုရားကသူ၏ ယုံကြည်ခြင်းအားစုံစမ်းသည့် နောက်ပိုင်းတွင်လက်နှစ်ဖက်တည်းဖြင့် ခြင်္သေ့ပျိုကိုသတ်ဖြတ်နိုင် သည်။ ဖိလိတ္တိလူ(၃၀)ကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ မြည်းမေးရိုးကိုလက်နက်အဖြစ်သုံး၍ ဖိလိတ္တိစစ်သား (၁၀၀၀)ကိုအနိုင်ယူသည်။ ဂါဇမြို့ရိုးကို ဖြိုဖျက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဒါဂုံအဆောက်အအုံအား ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် ရာပေါင်းများစွာသောဖိလိတ္တိသားများနှင့် အတူသေပွဲဝင်ခဲ့သည်။

ယေဖသသည် ကလေးငယ်ဖြစ်သော်လည်းအာမောနိလူများအား ကယ်လွတ်ခြင်းရဖို့နိုးထစေ ခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကို သက်သေထူခြင်းအားဖြင့်မွေးဖွားခြင်း၊ ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ဘု ရားသခင်အမှုတော်၌ မှတ်တမ်းမှတ်ရာရေးခဲ့သည်။

ဒါဝိဒ်၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဂေါလိယအားအနိုင်ယူခြင်း၊ ရှောလုအားလေးစားခြင်း၊ ဇိအုန် တောင်တော်အားစွဲလန်းခြင်းနှင့် အခြားအကြောင်းအချက်များဖြင့်သိရှိရသည်။ သူစီရင်ရေးသား ထားသောဆာလံသီချင်းများတွင် နောင်တတရား၊ သံဝေဂရခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း စသည့်အချက်များဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအား ကြီးသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ရှမွေလသည်ဣသရေလတို့၏ နောက်ဆုံးတရားသူကြီးနှင့် ပထမဆုံးပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထားသူဖြစ်ကြောင်း၊ သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာဖြင့် နားလည်ရ သည်။ ဣသရေလသမိုင်းတွင် အထင်ကရကျော်ကြားသောအမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ် သည်။

ကျမ်းစာကပရောဖက်များကိုလည်း ထည့်မှတ်ထားသည်။ ပရောဖက်များသည် ဘုရားသခင် ၏စကားတော်များကို တဆင့်ပြောပြသူများ၊ အသိဉာဏ်ပညာလေးနက်သူများ၊ မုသာထက်မရဏာ ကိုရင်ဆိုင်ဝံ့သူများ၊ လောကဆိုးညစ်ခြင်းထက် ကောင်းကင်ရတနာကို ဦးစားပေးသူများဖြစ်သည်။

၁၁:၃၃          ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စွမ်းဆောင်ပုံများကိုရှင်းပြသည်။

အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံများကိုအောင်ခြင်း။ တကယ့်စစ်ခေါင်းဆောင်ပီသသောယေရှု၊ တရား သူကြီးများ၊ ဒါဝိဒ်အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။

တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း။ ရှောလမုန်၊ အာရှိ၊ ယောဟောရှဖက်၊ ယောရှု၊ ယေဇကျေလ၊ ယော ရှေယစသည့်မင်းများသည် ပြည့်စုံသူမဟုတ်ကြသော်လည်း တိုင်းနိုင်ငံကိုတရားသဖြင့်စီရင်အုပ်ချုပ် ကြသည်။

ကတိတော်ကိုဝင်စားခြင်း။ အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန အစရှိသူများသည် ကတိ တော်ပြုခြင်းများ လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြသဖြင့် ကတိတော်အတိုင်းပြည့်စုံလာကြသည်။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံအကြောင်း သက်သေထူကြသည်။

ခြင်္သေ့နှုတ်ကိုပိတ်ခြင်း။ ဒံယေလကိုပုံသက်သေထူပါသည် (ဒံ၆:၂၂)။ ရှံဆုန် (တရား ၁၄:၅၊ ၆)နှင့်ဒါဝိဒ် (၁ရာ၁၇:၃၄၊၃၅)တို့ကိုလည်း သာဓကပြနိုင်သည်။

၁၁:၃၄          မီးအရှိန်ကိုငြိမ်းစေခြင်း။ မီးလျှံထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရသော ဟေဗြဲလူငယ်(၃)ဦး မီးငြိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည် (ဒ ၃:၂၅)။ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲပြုထားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။

ဓားလက်နက်ဘေးမှကင်းလွတ်ခြင်း။ ရှောလု၏ဒလစပ်တိုက်ခိုက် ထိုးသတ်ခြင်းမှဒါဝိဒ် လွတ်မြောက်ခြင်း (၁ရော ၁၉:၉၊၁၀၂၊ ယေဇလေ၏ အသက်ရန်ရှာခြင်းမှဧလိယလွတ်မြောက်ခြင်း (၃ရာ ၁၉:၁၊၃)ဆီးရီယားဘုရင်အမျက်ဒေါသမှ ဧလိရှဲလွတ်မြောက်ခြင်း (၄ရာ ၆:၁၅၊၁၉)တို့ကို တွေ့ရသည်။

ယုံကြည်ခြင်းသမိုင်းအကြောင်းတွင် အားနည်းခြင်းလက္ခဏာပုံစံများစွာ တွေ့ရှိရသော်လည်း ထိုအားနည်းသောအရာများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အောင်ပွဲခံနိုင်ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဧဟုဒ သည်မောဘဘုရင်အားဓါးဖြင့်ထိုးသတ်ခြင်း (သူကြီး ၃:၁၂၊၂၂) ဟေဗာမယားယေလသည် သိသရ အားတဲတံသင်ဖြင့် မြေ၌စွဲသည့်တိုင်အောင်နားပန်းထဲသို့ ရိုက်သွင်းခြင်း (သူကြီး ၄:၂၁)၊ ဂိဒေါင်က မိဒျန်တို့အားအိုးကွဲများကို သုံး၍အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ခြင်း (သူကြီး ၇:၂၀)၊ ရှံဆုန်ကမြည်းမေးရိုးကို သုံး၍ဖိလိတ္တိသားတစ်ထောင်အားအနိုင်ယူ သတ်ဖြတ်ခြင်း (သူကြီး ၁၅:၁၅)။ ထိုအရာများသည် မပြောပလောက်အသေးအဖွဲအရာများဖြစ်သော်လည်း ဘုရားရှင်တော်အသုံးပြုသောအခါ အစွမ်း ထက်သောအင်အားဖြစ်သွားသည် (၁ကော ၁:၂၇)။

စစ်တိုက်သောအခါ ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ယုံကြည်ခြင်းသည် လူ့အစွမ်းအစဖြင့်တတ်စွမ်း နိုင်သောသူရသတ္တိထူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

တပါးအမျိုးသားတို့၏ တပ်များကိုဖျက်စီးခြင်း။ ဣသရေလတပ်သည် အရေအတွက်အား ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုင်ဆောင်သောချပ်ဝတ်တန်ဆာအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရန်သူထက်အားနည်းသော်လည်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ရန်သူ့အပေါ်တွင်အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်တတ်သော ပွဲတိုင်းကျော်များ ဖြစ်သည်။

၁၁:၃၅          မိန်းမများသည်လည်း သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းကို လက်ခံကြသည် မုဆိုးမ ရာယေဖတ် (၃ရာ ၁၇:၂၂) ရှုနင်မြို့သူ (၄ရာ ၄:၃၄)တို့ကို တွေ့နိုင်သည်။

ထိုမျှသာမကပါ။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အခြားမျက်နှာသာလည်းပေးသည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်း နောက်ကွယ်တွင်သာ၍ အဖိုးထိုက်တန်သောအရာရှိ သည်။

အချို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ပြင်းထန်စွာနာကျင်စေသည်။ အကယ်၍ယောဟောဝါဘုရား အားစွန့်လွှတ်လျှင်သက်သာရာရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်အတွက်နာကျင်စွာ ဝေဒနာခံ စားခြင်းထက်အသေခံပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ထမြောက်ခြင်းကပိုမြတ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ မာ ကာဘေလက်ထက်တွင် Antiochus Epiphane ကိုဆန့်ကျင်ကြသောကြောင့် မိခင်တစ်ဦး၏သား (၇)ယောက်သည်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အသတ်ခံရသည်။ ထိုအရာကိုငြင်းဆန်ခြင်းဖြင့် သာ၍ ကောင်းမြတ်သောထမြောက်ခြင်း ဝင်စားကြသည်။ ထိုအမှုသည် ဘုရားရှင်တော်အမှု၌မချိမဆန့် ဝေဒနာခံစားခြင်းထက် အသေခံပြီးထမြောက်ခြင်းကပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသည်။ ထိုအကြောင်းကို Morrison ကဤသို့ဆိုထားသည်။

ထိုအရာသည် ယုံကြည်ခြင်း၏ရလာဒ်ဖြစ်သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်းကလူကို မရွေးနှုတ် သောလည်း တစ်ခါတရံကယ်တင်ခြင်း ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်းက လောကအမှု ကိုငြင်းပယ်ရဲသော သတ္တိသွေးမွေးစေသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် တည်တံ့မြဲမြံသည်။ လောက အရာငြင်းပယ်ရာတွင် သက် သေအဖြစ်ရပ်တည်ပေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်နှုတ် ခြင်းကိုခိုင်မာစေပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမဟုတ်။ မြဲမြံခိုင်မာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများသည် ယုံကြည်ခြင်း၏လက္ခဏာ အထောက်အထားများအတွက် သာ၍အခန်းကျယ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။

          ၁၁:၃၆          အချို့သောသူတို့သည် ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းခံရပြီး ထောင်ထဲမှ နေရသည်။ ဘုရားသခင်သို့သစ္စာရှိသူများသည် ဝေဒနာဒဏ်ရာချက်ခံစားကြရမည့်အကြောင်း ယေရ မိကဟောထားပါသည်။ (ယော ၂၀:၁၊၆၊ ၃၇:၁၅)။ ယောသပ်လည်း အပြစ်ထက်ကြီးလေးသော ထောင်ဒဏ်ခံစားရသည် (က ၃၉:၂၀)။

၁၁:၃၇          ကျောက်ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း။ ယေရှုကဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ အားအတွင်းဗိမာန်တော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်အကြား၌သတ်ကြသော ဗာရခိသား၊ ဇာခရိ၏အသွေးသည် သူတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်မည့်အကြောင်း သတိပေးခဲ့သည် (မ ၂၃:၃၅)။

အပိုင်းပိုင်းတိုက်ဖြတ်ခြင်း။ မာနာရှဲသည် ဟေရှာယကိုသူတို့ ဓမ္မသတ်အတိုင်းပြုကျင့်ခဲ့ သည်။

စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း။ ခံကြရသည်။ ဤစကားစုသည်တိုတောင်းသော်လည်း ယုံကြည်သူ များအားဖိစီးခြင်း၊ အုတ်ရောရောကျောက်ရောရောဖြစ်စေခြင်း၊ ယုံကြည်မှုကျဆင်း၍ နောက်ပြန် လှည့်ခြင်းအပြစ်ပြုမှားမိခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်အားငြင်းပယ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါ သည်။

ဓားလက်နက်ဖြင့်ကွပ်မျက်ခြင်း ခံကြရသည်။ ပရောဖက်ဥရိယသည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းအ ဖိုးအခအဖြစ်ယောယကိမ်မင်း၏ ထိုးသတ်ခြင်းခံရသည် (ယေ ၂၆:၂၃)။ သို့သော်ထိုထက်ဆိုးဝါး သည်ကားဗာကာဘေ လက်ထက်တွင် ယုံကြည်သူများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ် သည်။

အလွန်ဆင်းရဲ၍ ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံလျက် သိုးရေဆိတ်ရေကိုဝတ်၍ လှည့်လည်ကြ၏။ ထိုအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Moorehead ၏ထောက်ခံချက်ကို ဖတ်ရှုကြရအောင်။

မုသာလောကနှင့်ကင်းလွတ်သော ဘုရားသားတော်စိုးစံရာ ဘုံနန်းတွင်ပိုးထည်၊ ကတ္တီပါနှင့် ကျက်သ ရေရှိစွာဇိမ်ခံရပါမည်။ ဆိတ်သားရေ သိုးသားရေများ ဝတ်ဆင်ကြရသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို မယုံ ကြည်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းစားကြလိမ့်မည်။ ဤအရာများသည် လူသတ်သမားအတွက်သာ ဖြစ်သွားမည်။

ဆင်းရခြင်း၊ ကျီးလန့်စာစားခြင်း၊ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း ခံစားခဲ့ကြသည်မှာ အမှန်ပင်။

၁၁:၃၈          ဤလောကသည် ထိုသူများအတွက်မထိုက်တန် ဟုကျမ်းစာဆိုထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က တဘက်တွင်အားပေးနှစ်သိမ့်သည်မှာ ဤလောက သည်ယုံကြည်သူများနှင့် မသက်ဆိုင်ဟူ၍ဖြစ်သည်။

သူတို့သည်တောကြိုတောင်ကြား ဥမင်တွင်းထဲမှာအပြောင်းပြောင်း အလည်လည်နေကြရ၏ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိ၊ မိသားစုအလိုက် တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ပေါ်တွင် ရပ်တည်ကြ သည်။ အပေါင်းအသင်းမရှိ၊ မိုးရွာရွာနေပူပူ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့် ခြေဦးတည့်ရာလေလွင့် နေကြသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့အားမပစ်ပယ်။

၁၁:၃၉          ထိုရှေးဦးယုံကြည်သူ သူရဲကောင်းများသည် ဘုရားသခင်၏ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံကြရသော်လည်း ကတိတော်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မခံစားလိုက်ရကြရှာ။ သူတို့မျှော်လင့်ကြ သောမေရှိယသခင်ကို မဖူးမျှော်လိုက်ရ။ ထိုမေရှိယသခင်၏တရား ဒေသနာကိုလည်း မကြားလိုက်ရ ကြရှာ။

၁၁:၄၀                   ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အတွက်သာ၍ မြတ်သောကျေးဇူးတော်ကို ကြံစည် တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ကွေကွင်းခွဲခွာသူများသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိနိုင်။ အပြစ်နှင့်ကင်းစင် သည့်တိုင်အောင် ငြိမ်သက်ပြည့်စုံခြင်းမရှိနိုင်။ ကောင်းကင်အာကာသထဲတွင် သခင်ဘုရားနှင့် တွေ့ ဆုံ၍ပရဏာပီတမျိုးမခံစားနိုင် (၁သက်၄:၁၃၊၁၈)။ ရှေးဟောင်းသန့်ရှင်းသူများသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက်တွင် စုံလင်သူ(ဟေဗြဲ ၁၂:၂၃)များဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သူ့လူများအတွက် ဘုရား သခင်မရောက်လာမချင်း၊ ထိုသူများသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် ထမြောက်ကြမည်မဟုတ်။ ထမြောက် ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာစုံလင် သောအခါမှသာလျှင် အတိပျော်ရွှင်ကြရမည်။

ရှေးသန့်ရှင်းသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ အခွင်းထူးခံစားသူများမဟုတ်ပါ။ စုံစမ်းနှောင့် ယှက်ခြင်းများစွာခံခဲ့ကြပြီးမှ အောင်ပွဲခံကြသည်။ ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဒဏ်ကြားမှ ကာလကြာရှည်ခံ စားကသည်။ သို့သော်လည်း ကားတိုင်နှင့် ဝေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာကားတိုင်အမှုတော်အား အပြည့်အဝခံစားရသည်။ မည်သို့နှိုင်းယှဉ်ဝံ့မည်နည်း။ ထိုအချက်ကားအခန်းကြီး ၁၁ ၏ကောက်ပင် ရိတ်လှီးစကားဖြစ်ပေသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။