ကောလောသဲဩဝါဒစာ- ၁

1ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏ တမန်တော်ဖြစ်သော ငါပေါလုနှင့် ငါ့ညီတိမောသေသည်၊- 2ကောလောသဲမြို့၌နေသော သန့်ရှင်းသူတည်းဟူသော၊ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောညီအစ်ကိုတို့ကို ကြားလိုက်ပါ၏။ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင့်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော။
ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်း
3-5သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်၍၊ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို ချစ်ကြသည်ဟု ငါတို့သည် ကြားသဖြင့်လည်းကောင်း၊ သမ္မာတရားတည်းဟူသော ဧဝံဂေလိတရားကို သင်တို့သည် အထက်က ကြားသိကြသည်အတိုင်း၊ သင်တို့အဖို့ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သိုထားသော မျှော်လင့်ရာကို ထောက်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်တို့အဖို့ အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်း၍၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ခမည်းတော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။- 6ထိုတရားသည် လောကီနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးကို နှံ့ပြားသည်နှင့်အညီ၊ သင်တို့ရှိရာသို့ ရောက်ခဲ့ပြီ။ သင်တို့၌ အသီးသီးခြင်း၊ တိုးပွားခြင်းကို ပြုသည်နည်းတူ အရပ်ရပ်၌ပင် ပြုတတ်၏။- 7သင်တို့အမှုကို စောင့်၍၊ ခရစ်တော်ထံ၌ သစ္စာရှိသော ဆရာတည်းဟူသော ငါတို့ချစ်သော ကျွန်ချင်း ဧပဖြသည် သင်တို့ကို သွန်သင်သည်အတိုင်း သင်တို့သည် ကြား၍၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို မှန်ကန်စွာ ဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ ထိုသို့သောအကျိုးရှိ၏။- 8သင်တို့၌ရှိသော ဝိညာဉ်ပကတိမေတ္တာကို ဧပဖြသည် ငါတို့အားပြခဲ့ပြီ။
9-11ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် ကြားရသည်နေ့မှစ၍၊ သင်တို့အဖို့ အလိုငှာ အစဉ်မပြတ် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက် နေကြ၏။ ဆုတောင်းသောအချက် ဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးတည်း ဟူသော အသီးကိုသီးခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုသိသော ဉာဏ်တိုးပွားခြင်းရှိသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အရာရာ၌သည်းခံခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်းအလိုငှာ၊ ဘုန်းကြီးသော တန်ခိုးတော်အတိုင်း ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလျက်၊ သခင်ဘုရားနှင့် ထိုက်လျောက်စွာ ကျင့်၍ အရာရာ၌ နှစ်သက်တော်မူစေခြင်းငှာ၊ ပညာအမျိုးမျိုး၊ ဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအားဖြင့် အလိုတော်ကို အကုန်အစင် နားလည်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏။- 12အလင်း၌နေသော သန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကို ငါတို့သည် ဆက်ဆံဝင်စားထိုက်မည်အကြောင်း ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။- 13မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှလည်း ငါတို့ကိုနုတ်၍၊ ချစ်တော်မူသော သားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့ သွင်းတော်မူ၏။- 14ထိုသားတော်၏ အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသော ရွေးနုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ငါတို့သည် ခံရကြ၏။
ခရစ်တော်၏ကြီးမြတ်ခြင်း
15ထိုသားတော်သည် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်ဖြစ်၏။ ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့တွင်လည်း သားဦးဖြစ်တော်မူ၏။- 16အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်သည် ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရခြင်းတန်ခိုးဖြစ်စေ၊ အထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုသခင်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထိုသခင်အဖို့ အလိုငှာလည်းကောင်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏။- 17သားတော်သည်လည်း ခပ်သိမ်းသောအရာ မဖြစ်မီ ဖြစ်တော်မူ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သာ တည်ကြ၏။- 18အသင်းတော်တည်းဟူသော ကိုယ်၏ဦးခေါင်း ဖြစ်တော်မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးမြတ်ခြင်းငှာ မူလအရင်းဖြစ်၍၊ သေသောသူတို့တွင် သားဦးဖြစ်တော်မူ၏။- 19အကြောင်းမူကား၊ ခပ်သိမ်းသောပြည့်စုံခြင်းကို သားတော်၌ ကျိန်းဝပ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊- 20လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍၊ ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေ၊ မြေကြီးအရာဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့စေခြင်းငှာလည်းကောင်း အလိုရှိတော်မူ၏။
21အထက်က ဘုရားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍၊ ဆိုးညစ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သဖြင့် စိတ်နှလုံး၌ ရန်သူဖြစ်သော သင်တို့ကို၊ ကိုယ်ခန္ဓာတော်၌ အသေခံတော်မူသော အားဖြင့်၊ ယခု မိတ်သဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။- 22-23အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်အောက်၌ ရှိသမျှသော ဝေနေယျသတ္တဝါတို့အား ဟောပြောသဖြင့်၊ သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးသော ဧဝံဂေလိတရား၏ မျှော်လင့်ခြင်းမှ မရွေ့လျော့ဘဲ၊ တိုက်မြစ်ကျခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကွ မြဲမြံစွာယုံကြည်ကြလျှင်၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လျက် အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်လျက်ရှိသော သင်တို့ကို ရှေ့တော်၌ ဆက်သမည်အကြောင်းတည်း။
အသင်းတော်အတွက်အစေခံခြင်း
24ငါပေါလုသည် ထိုတရားကို ဟောသောဆရာဖြစ်သည်နှင့် သင်တို့အဖို့အလိုငှာ ဆင်းရဲခံခြင်း၌ ယခုဝမ်းမြောက်၍၊ ခရစ်တော်၏ ဆင်းရဲဒုက္ခအကြွင်းအကျန်ကို အသင်းတော်တည်းဟူသော ကိုယ်တော်အဖို့ အလိုငှာ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ပြည့်စုံစေ၏။- 25-26ရှေးကပ်ကာလပတ်လုံး ဝှက်ထားလျက်ရှိသော်လည်း၊ ယခုတွင် သန့်ရှင်းသူတို့အား ဖော်ပြသော နက်နဲရာတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို အကုန်အစင် ဟောပြောစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့အကျိုးကို ထောက်၍၊ ငါ့အား အပ်ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်နှင့်အညီ၊ ငါသည် အသင်းတော်၌ ဓမ္မဆရာ၏ အဖြစ်သို့ရောက်ရပြီ။- 27တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဤနက်နဲသောအရာနှင့်ဆိုင်သော မဟာစည်းစိမ်ကား၊ အဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို သန့်ရှင်းသူတို့သည် သိစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် အလိုရှိတော်မူ၏။ ထိုစည်းစိမ်ကား၊ ဘုန်းအသရေကို မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌ တည်တော်မူသော ခရစ်တော်ပေတည်း။- 28ခရစ်တော်အားဖြင့် လူတိုင်းစုံလင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ လူခပ်သိမ်းတို့ကို ဆက်သအံ့သောငှာ၊ ငါတို့သည် လူခပ်သိမ်းတို့ကို သတိပေး၍ ပညာအမျိုးမျိုးနှင့် ဆုံးမသွန်သင်လျက် ခရစ်တော်၏တရားကို ဟောပြောကြ၏။- 29ထိုသို့အလိုငှာ ငါသည် အမှုဆောင်ရွက်၍၊ ငါ၌တန်ခိုးတော် ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူသည်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏။

ကောလောသဲဩဝါဒစာ- ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ခရစ်တော်ကြွရောက်လာဆဲ အယူဝါဒ (အခန်း ၁၊ )

(ကနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း

          : ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာစောင်များ ရေးသားသည့်ကာလတွင် ကျမ်းရေးသူ၏ အမည်ရေးပြလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုကလည်း သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သော ငါပေါလု ဟု သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ထားသည်။ တမန်တော် ဆိုသည်မှာ ဧဝံဂေလိသတင်းကြားပြောရန် သခင်ယေရှုက သီးသန့်စေလွှတ်သူကို ဆိုလိုသည်။ တမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သွန်သင်ခြင်းတန်ခိုးအစွမ်းကိုလည်း ပေးအပ်သည် (၂ကော ၁၂:၁၂)။ တပည့်တော် များက ယုံကြည်သူများအပေါ်တွင် လက်တင်ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်စေသည် (တ ၈း၁၅-၂ဝ၊ ၁၉း၆)။ ဤကျမ်းစကားအရ ယနေ့ကာလတွင် တမန်တော်များအပေါ်တွင် တိုက်မြစ်ထပ်ဆင့် တည်ဆောက်ထား သည်ဟု ဆိုပါသည်။ (ဧ ၄:၁၁)တွင် အချို့သည် ဧဝံဂေလိဆရာ၌၎င်း၊ အချို့သည် ဓမ္မပညာဆရာ၌၎င်း ခန့်ထားသည်ဟု ဆိုရာ ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုသည် ဆန့်ကျင်သယောင်ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာပါမည်။

ရှင်ပေါလုက သူ၏တမန်တော်အရာသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်သည် (တ ၉:၁၅၊ ဂလာ ၁:၁ တို့ကိုလည်း ကြည့်)ဟုဆိုထားပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်၍၎င်း၊ သယ်ယူ၍၎င်း ရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အသိုင်းအဝိုင်းက ခန့်အပ်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤစာစောင်ရေးရာတွင် တိမာသေလည်း ပေါလုနှင့်အတူရှိနေသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်စလုံးသည် ညီအစ်ကိုရင်းချာ သဖွယ် လက်တွဲကြသော်လည်း အသင်းတော်တွင် မိမိထင်ရှားရန် နေရာယူသူများမဟုတ်။ ဂုဏ်ပုဒ်ဝိသေသထူးများ ထူးခြား ဆန်းပြားသော ဝတ်စားဆင်မြန်းသူများလည်းမဟုတ်ကြပါ။

: ကောလောသဲအသင်းရှိ ခရစ်တော်၌ သစ္စာရှိသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သန့်ရှင်းသူများထံသို့ လိပ်မူရေးသားသောစာဖြစ်သည်။ ချစ်စဖွယ်အမည်နာမ(၂)ခုဖြင့် ခေါ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သန့်ရှင်းသူများ ဆိုသည်မှာ လောကမှ ကင်းကွာလျှက် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်တာရှိသူများကို ဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ မွေးချင်းပေါက်ဖော်များဖြစ်ကြသည်။ အခြားဓမ္မသစ် ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ခရစ်ယာန်များကို တပည့်တော်များ၊ ယုံကြည်သူများဟု ခေါ်ထားပါသည်။

ခရစ်တော်၌ ဆိုသည်မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာရပ်တည်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများသည် ခရစ်တော်၌ တည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ချစ်သားသမီးများအဖြစ် လက်သင့်ခံထားသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ထိုသူများအသက်တာသည် ကိုယ်တော်၌ တည်သည်။ အာဒံ၏သားသမီးများ၊ အသစ်မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသူများဟု မမြင်တော့ပါ။ ဩရဿသား များအဖြစ် မြင်ပါသည်။ ခရစ်တော်၌ ဆိုသည့်စကားကြောင့် လူ့အသိဖြင့် နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသော ချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ ဘဝလုံခြုံခြင်းပါဝင်သည်။ ထိုယုံကြည်သူများသည် ကောလောသဲမြို့သားများ ဖြစ်သည်။ ထိုအရပ်ဒေသသို့ ဧဝံဂေလိသတင်း မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိကြောင်း မသိရသည်မှာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေသည်။

သို့သော် ထိုသန့်ရှင်းသူများကို ရှင်ပေါလုက အဘဘုရားသခင်နှင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသားဟု ရွှင်လန်းစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ထားသည်။ ထိုစကားလုံး နှစ်လုံးထက်ကောင်းသော ဝေါဟောရ ရှိမည်မဟုတ်။ ကျေးဇူးတော်ဟူသည်မှာ ဂရိဘာသာစကား၏ အဓိက လက်သုံးစကားဖြစ်၍ ငြိမ်သက်ခြင်းဟူသော ယုဒများ၏အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှု ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ခွဲခွာခြင်းတွင် သုံးနေကျစကားဖြစ်သည်။ ပေါလုက စကားနှစ်ခွန်းကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျေးဇူးတော်ဟူသည်ကား အပြစ်သားများကို ခယခြင်း၊ လူသားများကိုချစ်ခင်၍ စာနာငဲ့ညှာခြင်းကို ပုံဖော်သည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းကား ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အား အခမဲ့ရရှိခြင်းကို ပြသသည်။ R.J.Little က ”ကျေးဇူးတော်ဟုဆိုလျှင် များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ ချက်လက်မှတ်နှင့်တူသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန် အမွေပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့် စာတန်က မလုယူနိုင်” ဟုဆိုထားသည်။ ထိုစကားနှလုံးနှစ်ခုတွင် ကျေးဇူးတော်သည် ပထမဖြစ်၍ ငြိမ်သက်ခြင်းကလိုက်သည်။ အကယ်၍ ဘုရားက လူသားများကို မချစ်ခင်၊ မသနားလျှင် လူသားများသည် အပြစ်နွံနစ်နေ ဦးမည်။ သို့သော် သားတော် အသေခံပေးသည့်တိုင်အောင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိ ကြပြီ။ ဘုရားသခင်၌ ဝိညာဉ်ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်းရရှိကြပြီ။ ထို့ကြောင့် ထိုစကားနှင့်အညီ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။

 

(ယုံကြည်သူများအား ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပေးခြင်း (:၁၄)

          : ထိုသန့်ရှင်းသူများ၏ အပြုအမူကို အားရကျေနပ်သောကြောင့် ပေါလုသည် ဒူးထောက်၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ပါသည်။ ပေါလုသည် ဆုတောင်းသည့်အခါတိုင်း ဦးစွာဒူးထောက်၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြောင်း နားလည်ရသည်။ ယုံကြည်သူများ အတုယူထိုက်သော အမူအကျင့်ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းသောအခါ အဘဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကို တိုင်တည်လေ့ရှိသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် နှုတ်ဖြင့်မြွက်ဆို မကုန်နိုင်သောအခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ မေးစရာရှိသည်မှာ ”အဘယ်သူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာ အသေအချာရပ်ဝံ့မည်နည်း”။ ကျမ်းစာတွင်အဖြေရှိပါသည်။ မိုးမြေတခွင် စကြာဝဠာတွင် အဖခမည်းတော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ ထိုခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ယေရှု ခရစ်တော်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သူများတည်နေလျှင် ခမည်းတော်သည်လည်း ယုံကြည်သူများ၏ ဖခင်ဖြစ်သွားသည် (ယော ၂ဝး၁၇)။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ပိုမိုနီးစပ်ခွင့်ရရှိပါသည်။ သင်တို့အတွက် အမြဲဆုတောင်းပေးသည်ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုစကားသည် မထူးခြားသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးရှိသည်။ ရှင်ပေါလုသည် ယုံကြည်သူများကို အမြဲထိတွေ့ချင်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ယုံကြည်သူများကို အမြဲသတိမရတတ်ကြပါ။ ရှင်ပေါလုသည် အမြဲသတိရကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဆုတောင်းသည့်အခါ သိကျွမ်းခင်မင်သူများအတွက်သာ ဆုတောင်းသည်မဟုတ်။ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များ အားလုံးအတွက်လည်း ထည့်တောင်း သည်။ စင်စစ် ရှင်ပေါလု၏ ဆုတောင်းခြင်းကို အမြဲသတိရသင့်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ ဆုတောင်းသင့်သည်။

: ကောလောသဲသားများ၏ ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသူများချစ်ခြင်းကို တမန်တော်ကြီးက နားလည်သည်။ ဦးစွာ ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းရှိပုံကို ဦးစားပေးသည်။ ထိုအတိုင်း ယုံကြည်ခြင်းကို အမြဲတန်းဦးစား ပေးရသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဘာသာရေးမျိုးစုံရှိသည်။ ဘာသာရေးတိုင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အဆံမပါအခွံသာ ရှိသော မေတ္တာဖြစ်သည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် ယေရှုခရစ်ကို ချစ်ဟန်ဆောင်သောမေတ္တာသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ကယ်တင်ရှင်သခင်အား ယုံကြည်ရမည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြောင်း ခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက ဆိုထားသည်။

ယေရှုခရစ်တော် ယုံကြည်ရမည်ဟူသော စကားသည် အရေးကြီးသောစကားဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးတွင် ယုံကြည်ခြင်းသင်ပြရာ ထိုယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ယောက်သည် ဘဏ်ကို စိတ်ချ ယုံကြည်သောကြောင့် ငွေအပ်နှံသည်။ ထိုဘဏ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရှိလျှင် မည်သူမျှ အပ်နှံမည်မဟုတ်။ အကယ်၍ ထိုဘဏ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိလျှင် မည်သူကမှ အပ်နှံမည်မဟုတ်။ အုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖျင်းလာလျှင် စိတ်မချရတော့ပါ။ ဝိညာဉ်အသက်တာလည်း ထိုပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟူသော ခိုင်မြဲမှုအပေါ်၌ တည်ရသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း ဘယ်သောအခါမှမရှိ။

ထိုသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမြင်ရသောအခါ လျှို့ဝှက်သော ယုံကြည်သူများ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်ပေါလုသိမြင်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် လျှို့ဝှက်သောတပည့်တော်များအား ရဲရင့်ခြင်းရှိအောင် တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းများ တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ ကယ်တင်ရှင်သခင်အား အမှန်တကယ် ယုံကြည်လျှင် လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိ။ လူရှေ့သူရှေ့တွင် သက်သေခံရသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ခရစ်တော်အား လူရှေ့ဘုရားရှေ့တွင် ဝန်ခံရသည်။

ကောလောသဲသားများ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သန့်ရှင်းသူအားလုံးကို ချစ်ခင်သောမေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်။ မိမိအသိုင်း အဝန်းသာ သို့မဟုတ် မိမိနှင့်ပတ်သက်သူများသာ ချစ်ခင်သောမေတ္တာမျိုးမဟုတ်။ အရပ်ဒေသတိုင်းရှိ ယုံကြည်သူများကို ချစ်ခင်သည်။ လွတ်လပ်စွာ နွေးထွေးစွာ ချစ်ခင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟုဆိုရာတွင် ကျဉ်းမြောင်းသောအမြင်ရှိ သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမထားရှိရကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ မိမိအသင်းတော် မိမိသာသနာပြုဆရာများ၊ မိမိတိုင်းပြည်မျှကိုသာ မချစ်ရပါ။ ခရစ်တော်၏သိုးဟူသမျှကို ရောက်လေရာအရပ်၊ တွေ့ရာအချိန်၌ ချစ်ခင်ရသည်။

: အပိုဒ်ငယ်(၃)နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သိုထားသောမျှော်လင့်ရာ ဟုဆိုထားသဖြင့် အပိုဒ်ငယ် (၄)အဆုံးပိုင်းနှင့်လည်း ပတ်သက်သည်။ ကောလောသဲသားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ချီးမွမ်းသည်သာမက အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက် အမွေခံရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြားတဘက်တွင် ထိုသူများ၏ ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာတွင် နမူနာယူစရာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ(၃)ရပ်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို (၁ကော ၁၃:၁၃ နှင့် ၁သက် ၁:၃၊ ၅:၈)တို့တွင် တွေ့ရသည်။ Lishtfoot က ”ယုံကြည်ခြင်းသည် အတိတ်မှအခြေတည်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မျက်မှောက် အကျင့်၊ မျှော်လင့်ချက်သည် အနာဂတ်အရေး” ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်မှ မျှော်လင့်ချက်သည် တစုံတစ်ခုရရှိဖို့ မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘဝမျှော်လင့်ချက် ရှိရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်၍ ထာဝရအမွေခံစားရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကောလောသဲယုံကြည်သူများသည် ထိုမျှော်လင့်ချက်ရှိနှင့်သူများဖြစ်သည်။ ဧပဖြ၏ သွန်သင်ချက်ဖြင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကြား သိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သတင်းကောင်းဆိုသည်မှာ သမ္မာတရားသတင်းတော်ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်များကို သတင်းကောင်းဟု အယူအဆမှားမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ရှင်ပေါလုက ရှင်းပြသည်။ သမ္မာတရားဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော် (ယော ၁၇:၁၇)ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟူသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် စစ်စစ်ဖြစ်သည်။

: ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဧဝံဂေလိတရားနှံ့စပ်သည်နှင့်အညီ သင်တို့ဆီသို့လည်း ရောက်ရှိသည်ဟု ပေါလုကဆိုထား သည်။ ထိုစကားသည် ကမ္ဘာအနှံ့သို့ တကယ်ရောက်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသား ယောက်ျား၊ မိန်းမတိုင်း ဧဝံဂေလိသတင်းစကား မကြားသိကြပါ။ လူမျိုးတိုင်း၊ တိုင်းနိုင်ငံတိုင်း၏ အချို့တဝက် အစိတ်အပိုင်းများက ကြားသိသည်ဟု ဆိုလိုသည် (တ ၂)။ အကန့်အသတ်မရှိ လူသားတိုင်းအတွက်ဟု ဆိုလိုခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုစကား သည် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ၊ မှန်သောသစ္စာစကားဖြစ်သည်။ ကောလောသဲဒေသအပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့၌ ဧဝံဂေလိသတင်း စကား ရောက်ရှိနေပြီမဟုတ်လား။ အသီးအပွင့်များ သီးပွင့်နေပြီ မဟုတ်လား (NKJV Margin)။ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းအာနိသင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားအရ သစ်စေ့တစ်စေ့သည် အပင်ပေါက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အသီမသီး နိုင်ပါ။ အချိန်ပေးရသည်။ အပွင့်အခက်များပွင့်ဖို့ အချိန်ယူရသည်။ အပွင့်ပွင့်ပြီးမှ အသီးသီးရသည်။ သို့သော် ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားမူကား တချိန်တည်းတွင် ကြီးထွားသီးပွင့် ဝေဆာသည်။ သန့်ရှင်းသူများဖြစ်အောင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေ၍ ကယ်တင်ခြင်း၏ အသီးအပွင့်များ ဝေဆာစေသည်။ တိုင်းနိုင်ငံမှ တိုင်းနိုင်ငံသို့ လူမျိုးမှလူမျိုးသို့ ပန်းသတင်းလေညှင်းဆောင် လူ့သတင်းလူချင်းဆောင်ကာ ပျံ့နှံ့စေသည်။

ကောလောသဲသို့ ဧဝံဂေလိသတင်းရောက်ရှိချိန်မှစ၍ သမ္မာတရား၏ကျေးဇူးတော် အသီးအပွင့်များ ဖြစ်သည်။ ကောလောသဲအသင်းတော် ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာကြီးထွားခြင်း ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

(၁)ရာစုနှစ်တွင် ဧဝံဂေလိတရားသည် ခြေလှမ်းကျဲကျဲဖြင့် ဖြန့်ကားရာ ဥရောပ၊ အာရှနှင့် အာဖရိကမြေတိုင်အောင် ရောက်ရှိသည်။ သို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိသတင်း မရောက်ရှိနိုင်အောင်  ပုန်းအောင်းဖုံးကွယ်ထားသော နေရာမရှိနိုင်။ ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဟု ဆိုထားပါသည်။ အလွန်နာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော စကားလုံး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသင့်မည့်သူများ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ချမ်းသာခွင့်ရရှိကြသည်မဟုတ်လား။

: ဧပဖြထံမှကြားသိရသော ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက ဆိုထားသည်။ ဧပဖြကို ခရစ်တော်၌ သစ္စာရှိသောဆရာ၊ ငါတို့ချစ်သောကျွန်ချင်း ဟု ပေါလုက ဂုဏ်ပုဒ်တပ်ထားသည်။ ထိုစကားတွင် မနာလိုမုန်းတီးစရာ၊ ငြိုငြင်စရာ အရိပ်အယောင်မျှမတွေ့ရပါ။ အခြား ဧဝံဂေလိဆရာအား နှောင့်ယှက်ထိပါးခြင်း မတွေ့ရပါ။ ထိုပေါလု၏စကား သည် အခြားအမှုတော်ဆောင်များအား အသိအမှတ်ပြုချီးမွမ်းသော ပထမဆုံးစကားဖြစ်သည်။

: ဧပဖြသည် ကောလောသဲသားများအား ဝိညာဉ်ပကတိမေတ္တာဖြင့် ချစ်ခင်ကြောင်း ပေါလုနားလည်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် လူ့စိတ်မှပေါက်ဖွားလာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဖြစ်နိုင်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ့လူများအတွက် ဖန်ဆင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အထောက်အထားကို ဤနေရာတွင် သာ တွေ့ရသည်။

: ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခန်းပြီးဆုံးပြီး နောက်ကျကျမ်းပိုဒ်တွင် သန့်ရှင်းသူများအတွက် ပဌနာပြုပေးသည်။ ရပ်ဝေးမြေခြားယုံကြည်သူများအတွက် ပေါလု၏မေတ္တာထားရှိပုံကို သတိချပ်သင့်သည်။ နေရပ်ဋ္ဌာနေအသီးသီးရှိ ယုံကြည်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ ယေဘူယျခြုံငုံ၍ ဆုတောင်းပေး ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချက်(၄)ချက် ဖော်ပြထားသည်။ (၁) ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာ (၂) ကြွယ်ဝစွာ လျှောက်လှမ်းခြင်း (၃) တန်ခိုးအရှိန်မြင့်မားရေး (၄) ဝိညာဉ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။

ထိုဆုတောင်းချက်များသည် အဆက်အစပ်အကျိုးအကြောင်းမရှိ ဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အပိုဒ်ငယ်(၉)မှ (၁၁) တွင် ”အားလုံး” ”အပြည့်အစုံ” ”လူတိုင်း”သည် (၁) ဝိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သော ဉာဏ်ပညာတိုးပွားခြင်း (ငယ် ၉)၊ (၂) ”ဝမ်းမြောက် သောစိတ်” (ငယ် ၁ဝ)၊ (၃) ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုး (ငယ် ၁ဝ)၊ (၄) ဘုန်းကြီးသောတန်ခိုးတော် (ငယ် ၁၁)၊ (၅) အရာရာ၌ သည်းခံခြင်း (ငယ် ၁၁)တို့အတွက် ဆုတောင်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

သို့ကြောင့် အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်ရှင်းပြပါမည်။ ဧပဖြ၏အစီရင်ခံစာနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည် (ငယ် ၄၊၅၊၈) ကောလောသဲသန့်ရှင်းသူများ၏ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မျှော်လင့်ချက်များကို ပထမဦးဆုံးကြား သိကတည်းက ပေါလုဆုတောင်းပေးသည်။ ပထမဆုတောင်းချက်မှာ ဘုရားသခင်ကိုသိသော ဉာဏ်ပညာတိုးပွားခြင်း ရှိဖို့ဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်း မေးမြန်းခြင်းမပြုပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ မွေ့လျော်၍ ဝိညာဉ်ရေးရာအသိတရား ကြွယ်ဝဖို့ ဆုတောင်းပေးသည်။ ထိုအသိတရားသည် လောကအသိဉာဏ်ပညာဖြင့် သိရှိခြင်းမဖြစ်ရ။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သိရှိ နားလည်ရခြင်းဖြစ်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသော အသိတရားသာလျှင် အကောင်းဆုံးဉာဏ်ပညာဖြစ်သည်။

:၁ဝ အပိုဒ်ငယ်(၉)နှင့် (၁ဝ)သည် အလွန်အရေးကြီးဆက်စပ်ကျမ်းပိုဒ် ဖြစ်သည်။ ကောလောသဲသားများအား အသိဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝရန် ရှင်ပေါလုက အဘယ်ကြောင့်လိုချင်သနည်း။ ဒေသနာဆရာကောင်းများ ဖြစ်စေချင်သောကြောင့် လား။ မှားယွင်းသောဆရာများနောက်သို့ ပါသွားကုန်မည် စိုးရိမ်သောကြောင့်လား။ မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၌ လျှောက်လှမ်း ခြင်းဖြင့် ကြွယ်ဝသောအသက်တာ ခံစားစေချင်သော စေတနာမွန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် အရေးကြီးသော လမ်းညွှန်ချက်ကောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို သိချင်လိုသောစိတ်ရှိအောင် ဖော်ပြခြင်းမပြုပါ။ ထိုသို့သိရှိကြောင်းလည်း မဝါကြွားစေလို ပါ။ အထံတော်ပါး၌ ကြွယ်ဝစွာလျှောက်လှမ်းရသော အသက်တာရှိဖို့သာ အလိုရှိသည်။

ကောင်းသောအကျင့် အမျိုးမျိုးသီးခြင်း ရှိရမည်။ လူသည် ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင် သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း ကောင်းသောအကျင့်ဖြင့် သက်သေပြရသည်။ ကောင်းသောအကျင့်မရှိသူသည် ခရစ်ယာန်အကျင့်၌ ကောင်းသောအကျင့် လုပ်စရာမလိုကြောင်း ပြသရာ ရောက်သည်။ သမ္မာတရားနှင့် ကောင်းသောအကျင့်သည် မလွတ်ကင်းနိုင်။ (ဧ ၂:၁ဝ)တွင် ”ကောင်းသောအကျင့်၌ ကျင်လည်ရမည့် အကြောင်း ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ” ဟုဆိုထားပါသည်။ တိတုထဲတွင်လည်း ” ဘုရားသခင်ယုံကြည် သောသူတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်တို့ကို အမြဲကျင့်အံ့သောငှာ သတိပြုကြရမည်” (တိ ၂:၃) ဟုဆိုထားပါသည်။ ကောင်းသောအကျင့်များကို ကျင့်ကြံရုံမျှသာမက ဘုရားသခင်သိကျွမ်းခြင်း၌လည်း တိုးပွားကြရန် ပေါလုက သတိ ပေးထားသည်။ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ပထမဦးစွာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာရမည်။ ထို့နောက် နှုတ်ကပတ်တော် သွန်သင်ချက်များကို နာခံ၍ သစ္စာရှိစွာ ဆက်ကပ်ရမည်။ ထိုသို့ပြုလျှင် သခင်ဘုရားကို ပိုမိုကျွမ်းဝင်လာကြမည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပညာကိုလည်း ရကြလိမ့်မည် (ဟော ၆:၃)။

အခန်း(၁)သည် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသော ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ (အငယ် ၆)တွင် ”ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သိရှိခြင်း” (အငယ် ၉)တွင် ”အလိုတော်သိရှိခြင်း” (အငယ် ၁ဝ)တွင် ”ဘုရားသခင်အား သိကျွမ်းခြင်း၌ တိုးပွားခြင်း”ဟု ဆိုထားသည်။ ပထမစကားသည် ကယ်တင်ခြင်း၊ ဒုတိယစကားသည် သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာခြင်း၊ တတိယစကားသည် အမှုတော်နှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာဟု ဆိုနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော အယူဝါဒ၏နာခံခြင်း ဖြစ်သည်။

:၁၁ တတိယဆုတောင်းချက်မှာ အရာရာ၌ နှစ်သက်တော်မူစေခြင်းငှာ၊ ပညာအမျိုးမျိုး ဓမ္မဉာဏ် အမျိုးမျိုးဖြင့် အလိုတော်ကို အကုန်အစင်နားလည်ပါမည့်အကြောင်း ပဌနာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့မှတ်ပါ (ငယ် ၉) ပြည့်ဝခြင်း၊ (ငယ် ၁ဝ) သီးပွင့်ခြင်း၊ (ငယ် ၁၁) ခုခံခြင်း၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် လူ့စွမ်းအား တစ်ခုတည်းဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ လူ့စွမ်းအားထက် ကျော်လွန်မှုလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသားတော်၏ တန်ခိုးအစွမ်းအား ကောလောသဲသားများ သိစေချင်သည်။ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးသည် တိုင်းတာခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သည်။ Peake က ”ဘုန်းတန်ခိုး၏ အစွမ်းပကားသည် ဘုရားသခင် တန်ဖိုးအားဖြင့် ဖြစ်သောကြောင့် ခံယူသူအပေါ်မှာ မူတည်သည်” ၆ ဟုဆိုသည်။

ယုံကြည်သူများအား ဤစွမ်းတန်ခိုးကို အဘယ့်ကြောင့်ရှိစေချင်သနည်း။ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ ပြသဖို့လား။ လူသေများထမြောက်စေဖို့၊ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေဖို့၊ နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်ဖို့လား။ ”မဟုတ်ဘူး”ဟု ဖြေရပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဆင်းရဲဒုက္ခကြုံသည့်အခါ သည်းခံနိုင်ရန်နှင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို အထူး မှတ်သားပါ။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် အချို့သောခရစ်ယာန် လောက၌ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ၊ အခြားသောဘာသာ စကား၊ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းနှင့် အခြားဆန်းပြားသောအရာများ ဦးစားပေးနေကြသည်။ ထိုအရာများထက် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ယနေ့အသက်ရှင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသားသမီးအနေဖြင့် ဤစုံစမ်းခက်ခဲခြင်း အလယ်တွင် ယခုကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေနိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကျေးဇူးတင်ထိုက်သည်။

၁ကော ၁၃:၄ တွင် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကရုဏာတော်နှင့် ဆက်စပ်ထားသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသနည်းဆိုသော် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် မလွတ်ကင်းနိုင်သောကြောင့်တည်း။ ပျော်ရွှင်စွာနေ၍ အခြားသူများ၏ ဆုတောင်းခြင်းများကို  ကူညီမစခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး၊ ယေရှု၏အောင်မြင်ခြင်းကို ထင်ရှားစေ ကြပါစို့။

:၁၂ ကျေးဇူးပြုခြင်းဆိုသည်မှာ ကောလောသဲသားများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ (ကောလောသဲသားများအား ခွန်အားကြီးထွားစေချင်သည်သာမက ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဖို့ ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် အဘဘုရားသခင် ထံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်၊ အလင်း၌နေသော သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမွေဆက်ခံထိုက်သူများဖြစ်ပေမည်။ လောကသားများ သည် အာဒံ၏သားမြေးစဉ်ဆက်များဖြစ်သဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ပျော်ရွှင်ခွင့် မရရှိကြပါ။ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မရောက်နိုင်သကဲ့သို့ အသက်တာတွင်လည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ငိုကြွေးဝမ်းနည်းခြင်း သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ထိုက်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်စုံရန် လိုသည်။ မိမိအစွမ်းအစသည် ကောင်းကင်နှင့် မထိုက်တန်နိုင်။ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာလျှင် တတ်စွမ်းနိုင်သည်။

ကိုယ်တော်ထံ၌ ရောက်ရှိလျှင်

            လိုလေသေးမရှိတော့ပါ။             

            ဧမာနွေလ မြေယာမှာ

            ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ပြည့်စုံရာ။

Anne Ross Cousin

ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရရှိသူ ဖြစ်သည်။ ထိုဝင်ခွင့်လက်မှတ်သည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာကမှ မကန့်ကွက်နိုင်။ ဤလောကမှ ကာလကြာရှည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုသည်ထက် ထိုခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းလက်မှတ်သည် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အသွေးတော်၌ ပျော်ရွှင်ခြင်းပါ ရှိသည်။ အမွေခံသည် အလင်းတရားဖြစ်၍ ကောင်းကင်ဝင်ခွင့် အာမခံ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဝိညာဉ်တော်၏ အဦးသီးသော အသီး၌ တည်မှီလျှင် ပျော်ရွှင်ချမ်းသာနိုင်သည်။

:၁၃ အမွေခံထိုက်သူများဖြစ်အောင် အလင်းထဲသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မှောင်မိုက်နက်နဲရာမှ ရွေးနှုတ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ထိုက်ဖို့ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးသနားတော်မူသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ထွက်မြောက် ရာကျမ်းမှ ဣသရေလများကို ရည်ညွှန်းသောစကားဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ရှိနေကြစဉ် မှောင်မိုက်တန်ခိုးထဲ၌ ကျင်လည် ခဲ့ကြရသည်။ ထိုစိုးလန့်ဖွယ်ရာ မှောင်မိုက်ဘဝထဲမှ ဘုရားသခင်က ရွေးထုတ်ကာ ကန္တာရခရီးကို ဖြတ်သန်းလျှက် ကတိတော် မြေသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များသည် စာတန်၏ မှောင်မိုက်ညဉ့်လယ်ယံမှာ စမ်းတဝါးဝါး ဖြစ်နေကြသည်။ စာတန်လက်ထဲမှ ခရစ်တော်က ရွေးထုတ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တံခါးဝသို့ ပို့ဆောင်သည်။ စာတန်နိုင်ငံသည် မှောင်မိုက်သည်၊ အလင်းမရှိ၊ နွေးထွေးခြင်းမသိ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနတ္တိ။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝလျှက် နွေးထွေးမှု၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းများဖြင့် ပြည့်စုံသည်။

ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော် ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်ကို သမ္မာကျမ်းတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တင်စားဖွင့်ဆိုထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လောကသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကြွရောက်ခဲ့စဉ်အခါက ဣသရေလအမျိုးသား တိုင်းနိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ယုဒများက ရောမဖိနှိပ်မှုဒဏ်မှ ရွေးထုတ်ဖို့ လိုချင်ကြသည်။ သို့သော် အပြစ်နောင်တရဖို့ ဝန်လေးကြသည်။ ခရစ်တော်သည် စိတ်ဝိညာဉ်အပြည့်အဝဖြင့် မှီခိုသူများကိုသာ စိုးမိုးနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းရှင်းပြသော အခါ ယုဒလူမျိုးများသည် စိတ်ဆိုးလျှက် ခရစ်တော်အား လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းသဖြင့် ယခုအခါတွင် ပုံရိပ်အဖြစ်သာ တွေ့မြင်ရသည် (မ ၁၃)။ ဆိုလိုသည်မှာ လူ့မျက်စိဖြင့် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကို မမြင်နိုင်။ ဘုရားလည်းမရှိ။ သို့သော်လည်း ဤလောကတွင်ရှိနေကြစဉ် ခရစ်တော်ကို အုပ်စိုးသူအဖြစ် ခံယူသူများသည် ခရစ်တော်ဘုရား နိုင်ငံတော်ထူထောင်ဖို့ တဖန် ကြွစေလာတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်ကို ဖူးမြင်ကြရမည်။ ယေရုရှလင်ကို မြို့တော်အဖြစ်စီရင်၍ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် အုပ်စိုးမည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ရန်သူများကို ခြေဖဝါးတော်အောက်တွင်ထား၍ နိုင်ငံတော်အား ဘုရားသခင်ထံသို့ အပ်နှင်းမည်။ ထာဝရနိုင်ငံတော် ဆက်လက်ထူထောင်မည်။

:၁၄ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်ရှိသမျှကို သိရသည်။ ပေါလုပြောပါသည်။ ရှင်ပေါလု၏ဆုတောင်းချက်များ ဆုတောင်းချက်ပြီးဆုံးခြင်းရှိမရှိ နားလည်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အား ဆက်လက်လေ့လာရအောင်။

Sturz က ဤသို့ထောက်ပြသည်။ ”ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အံ့ဖွယ်ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အား အခြားအရာများထက် ချီးမြှောက်ထား၍ နာမတော်အား တခါသာထုတ်ဖော်သည်”။ ထိုစကားသည် မှတ်သားဖွယ်ရာ ဖြစ်သော်လည်း အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်။ နာမတော်သည် မည်မျှပင် ချီးမြှောက်ကြစေကာမူ ပြည့်စုံခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဥယျာဉ်မှူး သို့ မာရိ၏မေးခွန်းကို သတိရစေပါသည်”။ သင်သည် သူ့ကိုဆောင်သွားသည်မှန်လျှင် အဘယ်မှာထားသည်ကို ကျွန်မအား ပြောပါ၊ ကျွန်မယူသွားပါမည်အရှင်” (ယော ၂ဝး၁၅)။ နာမတော်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုပါ။ သူမ၏စိတ်ထဲတွင် ထိုကိုယ်တော်သာ စွဲလန်းနေသည်။

ခရစ်တော်သည် အပြစ်လွှတ်တော်မူသော အရှင်၇ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်သူဖြစ်သည်။ အပြစ်လွှတ်တော်မူသောသူ ဆိုသည်မှာ ဈေးကွက်မှ ကျွန်ဝယ်ယူသူသကဲ့သို့ သခင်ယေရှုက ကျွန်ဝယ်ယူသောငွေကြေးအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုပေးချေခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်မျှလောက် မွန်မြတ်ပါသနည်း။ ကိုယ်တော်က ”ထိုသူများအတွက် ငါ့သွေးကို ပေးဆပ်ခဲ့သည်” ဟုဆိုပါသည်။ ထိုကျမ်းစကားကို သဘောပေါက်ခံယူနိုင်လျှင် လူသည် မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်ဆိုင်ပါ။ တန်ဖိုးပေး၍ ရွေးဝယ်ထား သောကြောင့် ရွေးဝယ်သူက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိစိတ်ကြိုက်အတိုင်း အသက်တာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ Borden of Yale  က ”အကယ်၍ မိမိသဘောအတိုင်း အသက်ရှင်နေပါက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုရာရောက်သဖြင့် သူခိုးဖြစ်သွားကြသည်” ဟုထောက်ပြသည်။

ကိုယ်တော်သည် ရွေးနှုတ်ရုံမျှသာမက အပြစ်များကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်အတွက်ပေးဆပ် ရမည့် အဖိုးအခများကို ပယ်ဖျက်ပေးသည်။ ထိုအဖိုးအခကို ယေရှုခရစ်တော်က လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ပေးချေခဲ့ပါသည်။ အမှုအရာအားလုံး ပြည်ဖုံးကားချသွားပြီး ဘုရားသခင်ကလည်း အပြစ်ခွင့်လွှတ်သည်သာမက အပြစ်များကိုလည်း အဝေးဆုံး နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီ (ဆာ ၁ဝ၃:၁၂)။

 

(အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်းဖြစ်သော ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုး (:၁၅၂၃)

          :၁၅ လာမည့်ကျမ်းပိုဒ်(၄)ခုတွင် သခင်ယေရှုအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ (၁) ခရစ်တော်နှင့် ဘုရားသခင် ဆက်နွယ်မှု(ငယ် ၁၅)၊ (၂) ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှု(ငယ် ၁၆-၁၇)၊ (၃) အသင်းတော်နှင့်နှီးနွယ်မှု(ငယ် ၁၅)။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သားတော်ကို မမြင်ရသော ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ရေးထားသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်ကို (၂)မျိုးယူဆနိုင်သည်။ ပထမတွင် သားတော်ကို တွေ့မြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား မြင်ရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်သာ။ သို့သော် ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်တည်ရှိသောကြောင့် လူ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သည်။ ဤအတိုင်းဆိုလျှင် သခင်ယေရှုသည် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ပုံရိပ်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ သားတော်ကို မြင်သူဟူသမျှသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်ရ၏ (ယော ၁၄:၉) ဟုဆိုထားသည်။ နောက်တချက် ပုံသဏ္ဍာန် ဆိုသည်မှာ ပုံသဏ္ဍာန်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်တူညီသော အာဒံကို လောကတွင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော် လည်း အာဒံသည်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် အာဒံကိုယ်စား ဘုရားရှင်နှင့်တူသော သားတော်ယေရှုခရစ်အား တဖန်စေလွှတ် သည်။ ထိုသဘောတရားအရ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်သည်။ ထိုပုံသဏ္ဍာန်ဆိုသော ဝေါဟာရကို (၃:၁ဝ)တွင်လည်း ”ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်သူများ” ဟုသုံးထားသည်။

ခရစ်တော်သည် ”ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့တွင် သားဦးဖြစ်၏”ဟုဆိုသည်။ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ အချို့မိစ္ဆာဆရာများက ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသောအရာများထဲတွင် ပထမဆုံးဖန်ဆင်းထားခြင်းဟု တလွဲအနက် ကောက်ကြသည်။ အချို့က ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများထဲတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးအရာအဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြ။

အဦးသီးသောအသီးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာတွင်(၃)ကြိမ်ထက်မနည်း ရေးထားသည်။ (လု ၂:၂၇)တွင် မာရိ၏ ပထမဦးဆုံး မွေးသောသားကို ဆိုလိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ မာရိ၏ ပထမဆုံးမွေးသော သားဦးသမီးကိုဆိုလိုသည်။ (ထွ ၄:၂၂) တွင် ”ဣသရေလသည် ငါသာဖြစ်၏။ ငါ၏သားမဟုတ်မှန်းသေချာသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်သည် အကြံအစည်တော် နှင့်အညီ ဣသရေလလူမျိုးကို သားဦး ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခု (၈၉:၂၇)တွင် ”အကြီးမြတ်ဆုံး ပြိုင်ဘက်ကင်း” အဖြစ်သုံးထားသည်။ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်အား သားဦးအရာပေးမည့် လောကဘုရင်များထက် ကြီးမြတ်သည် ဟုဆိုသည်။ စင်စစ်တွင် ဒါဝိဒ်သည် ယေရှဲ၏ သားထွေးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က နံပါတ်တစ်နေရာ ဘုန်းတန်ခိုး အကြီးဆုံး အကြွယ်ဝဆုံးနေရာ ခွဲခန့်ခဲ့သည်။

(ကော ၁:၁၅)တွင်ပါရှိသည့် သားဦးသည် ထိုစကားမဟုတ်ပါလား။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ တစ်ဦးတည်းသော သားတော်ဖြစ်သည်။ ထိုယေရှုမှတဆင့် ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြ သည်။ သို့သော် ယေရှု၏သားတော်ဖြစ်ခြင်းသည် အခြားလူသားများ၏ သားဖြစ်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ ဖန်ဆင်းခြင်းတွင် ပါဝင်၍ ထိုဖန်ဆင်းခံအရာခပ်သိမ်း၏ အထက်တွင်တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်မတည်မှီနှင့် ကာလမစမီကတည်းက ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းထားသောအရာများ၏ သားဦးဟူသောစကားသည် ဤနေရာတွင် မွေးဖွားခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရသားတော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သာ အကြုံးဝင်သည်။ သို့သော် အချိန်ကာလကို အဓိက ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ရာထူးဌာနန္တရတည်မြဲခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၆ မှားယွင်းသောဆရာများက (အငယ် ၁၅)ကိုယူ၍ ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းခံဖြစ်ကြောင်း တလွဲသွန်သင်ကြသည်။ ဘာသာရေးသမားများသည် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားနိုင်သော ကျမ်းပိုဒ်များကို တဆစ်ကောက်ယူ၍ တလွဲတချော် အနက်ဖွင့်တတ်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤ(အငယ် ၁၆)တွင် ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်၊ ဖန်ဆင်းသူဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်အတည်ပြုထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ အရာခပ်သိမ်း ဆိုသည်မှာ စကြာဝဠာမိုးမြေ တခွင်လုံးရှိအရာများကို ဆိုလိုသည်။ ဖန်ဆင်းသည် ဆိုရာတွင် ယေရှုမှတပါးဆိုလိုသည်။ ထိုသခင်အားဖြင့် ဟုဆိုရာတွင် ထိုသခင်ကဖန်ဆင်းသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသခင်သည် ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း ဟူသမျှသည် ကိုယ်တော်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းသူ၊ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာများကို ယေရှုဖန်ဆင်းသည်ဟု ပေါလုက ဆိုပါသည်။ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်သည် ဖန်ဆင်းခံဖြစ်လျှင် ထိုအရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းနိုင်မည်မဟုတ်။

ထိုသခင်သည် ရူပအရာ၊ အရူပအရာများကိုလည်း ဖန်ဆင်းသည်ဟု ဆက်ဆိုပါသည်။ ရူပအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြစရာမလိုသော်လည်း အရူပအရာကိုရှင်းပြထားသည်။ အရူပအရာတွင် ရာဇပလ္လင်၊ တိုင်းနိုင်ငံနိယာမတရား၊ တန်ခိုး အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုဆိုလိုသည်မှာ လူ့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သော ကောင်းကင်တမန်ရေးရာကိစ္စများ ဖြစ်နိုင် သည်။ သို့သော်လည်း ကွာခြားလွန်းသဖြင့် မရှင်းပြတော့ပါ။ မိစ္ဆာဆရာများက ဘုရားသခင်နှင့် လူ့သတ္တဝါများအကြားတွင် ဘုံအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ခရစ်တော်သည် ဘုံတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ကာလတွင် Spiritists အဖွဲ့များက ယေရှုသည် ဆဋ္ဌမဘုံမှ ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Jehovah’s Witnesses  အဖွဲ့ကမူ လောကသို့မကြွလာမီ ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းထားသော ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၍ မိက္ခေလထက် ထူးမခြားနားဟုဆိုသည်။ ရှင်ပေါလုကမူ ယေရှုသည် အရူပနှင့် ရူပအရာအားလုံး ဖန်ဆင်းသူ ကောင်းကင်တမန်များ ဖန်ဆင်းသူအဖြစ် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်းပြထားသည်။

:၁၇ သားတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တန်ခိုးတော် အားဖြင့်သာ ဖြစ်ကြ၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မှီ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု မပြောပါ။ ” ဖြစ်တော်မူသည်” ဟုပြောပါသည်။ ထိုပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာသည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဇာတိတော်နှင့်ပတ်သက်၍ မကြာခဏတွေ့ရသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကလည်း (ယော ၈း၅၈)တွင် ”အာဗြဟံမဖြစ်မှီ ငါဖြစ်၏” ဟုဆိုထားသည်။

ကိုယ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းမဖြစ်မီ ဖြစ်ပေါ်ရှိနေသည်သာမက အရာခပ်သိမ်းကိုလည်း ကိုယ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ထွန်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိုးမြေတခွင်အရာခပ်သိမ်း၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ ကြယ်၊ လနှင့် နေ့များကိုလည်း ထိန်းချုပ် သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လောကတွင်ရှိနေသည့် အချိန်တွင်လည်း စကြာဝဠာတခွင်အား ဖွဲ့စည်းပုံနိယာမတရားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။

:၁၈ ယေရှုခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်သည် မျက်စိဖြင့်မြင်သာသော ဩကာသလောကကိုသာ မဟုတ်ပါ။ လူ့မျက်စိ ဖြင့် မမြင်နိုင်သော ဝိညာဉ်လောကလည်းပါဝင်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အသင်းတော်တည်းဟူသော အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ယာဉ်တစီးဟု ပုံဥပမာပေးရလျှင် ခရစ်တော် သည် ထိုယာဉ်၏ခေါင်း၊ အင်ဂျင်စက်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကိုယ်တော်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်း၏ ဦးဆောင်ရာနောက်သို့ ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသော အသင်းတော်က လိုက်ရသည်။

ကိုယ်တော်သည် အစဖြစ်သည်။ အစဆိုသည်မှာ ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစ (ဗျာ ၃:၁၄ ကိုကြည့်) ဝိညာဉ်အသက်တာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားသည် သေသူများထဲမှ သားဦးဟူသောစကား၏အနက်ဖြစ်သည်။ တဖန်သတိထားရမည့် အချက်မှာ ထမြောက်သူများအနက် ပထမထမြောက်သူဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်မမှားရ။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း များတွင် ထမြောက်ခြင်းများတွေ့ရသည်။ ထိုထမြောက်သူများအနက် ယေရှုသည် သေခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ ထမြောက်သူ ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ထမြောက်သောကြောင့် ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၏ အစအဦးဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ထမြောက် ခြင်းသည် အခြားထမြောက်ခြင်းနှင့်မတူ ထူးခြားသည်။ ထိုထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတိုင်းသည်လည်း ထမြောက်ကြရ မည်။ ထိုအချက်သည် ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်ရေးရာ အချုပ်အချာကို ဖော်ဆောင်သည်။

ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Alfred Marce  က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ခရစ်တော်သည် ဘယ်သောအခါမှ ဒုတိယလူမဖြစ်နိုင်။ သတ္တဝါတိုင်း၏သားဦး၊ အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်း သူ (ကော :၁၅၁၆ဖြစ်သည်။ သေသောသူထဲမှ ပထမဦးထမြောက်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ မိသားစုဝင်သူ ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်း အရှင်သခင်လည်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည်။ ထိုအရာခပ်သိမ်းမတိုင်မီ ကိုယ်တော်သည် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်း၏ ပထမနေရာလည်းဖြစ်သည်။

            ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် အသင်းတော်မတိုင်မီ ရှိနှင့်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ထိုကိုယ်တော်အောက်သို့ ရောက်စေသည်။ ရှင်ပေါလုခေတ်မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ကိုယ်တော်၏ဇာတိတော်များကို လုယက် ဖျက်ဆီး၍ မရနိုင်ပါ။

အရာခပ်သိမ်းမတိုင်မီ ကိုယ်တော်ရှိနှင့်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ထိုစကားက ယုံကြည်သူများကိုလည်း စကားတခွန်း မေးထားပါသည်။ ”သင့်အသက်တာမှာလည်း ထိုယေရှုသည် ပထမဟုတ်ပါသလား”။

:၁၉ Darby  က ဤသို့ပြန်ဆိုထားသည်။ ”ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကိုယ်တော်၏ ပျော်ရွှင်စွာပြည့်စုံသည်”။ King James  ကမူ ”ဘုရားသခင်၏ ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် သားတော်တွင် ပြည့်စုံသည်” ဟုဆိုသည်။ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်မှာ ”ဘုရားသခင်ဦးဆောင်မှု၏ ပြည့်စုံခြင်းသည် ခရစ်တော်၌တည်သည်” ဟုဖြစ်သည်။

မိစ္ဆာသမားများက ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင် အိမ်တော်သွားရာ လမ်းတဝက်ခရီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထို့ထက်ဆိုးဝါးသည်မှာ ထိုခရစ်တော်ထံမှဝေးလျှင် ပြည့်စုံသည်ဟူသောစကား ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုကမူ ”ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သည် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုထားသည်။

အရာခပ်သိမ်းသည် ခရစ်တော်၌ပြည့်စုံသည်။ ဤနေရာတွင် တည်မှီခြင်းဆိုသည်မှာ အမြဲတန်းရှိနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

:၂ဝ အငယ် ၁၉ ကို ဆက်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ”လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရင်ကိုငြိမ်းစေရန် … ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့စေခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူ၏” ဟုဆိုထားသည်။ တနည်းပြောရလျှင် ခမည်းတော်၏ အလိုတော်တစ်ခုတည်း ဖြင့်မဟုတ်။ ယေရှုခရစ်လည်းပါဝင်သည် (ငယ် ၁၉)။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေး(၂)ရပ်တွေ့ရသည်။ (၁) အရာခပ်သိမ်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းပြေလည်ခြင်း(ငယ် ၂ဝ)၊ (၂) လူများ၏ ငြိမ်းချမ်းပြေလည်ခြင်းဖြစ်သည်(ငယ်၂၁)။ ပထမအချက်သည် အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်၍ ဒုတိယအချက်သည် ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း

သင့်မြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခြေအနေ၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခုခုသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်ဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က လူသားများအား ပြန်လည်သင့်မြတ်ချင်သည်ဟု ကျမ်းစာက ဘယ်သောအခါမှ မသွန်သင်ပါ။ လူသားကသာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ချင်သည်။ လူသည် ဇာတိပကတိ၌ ရှိသည်မဟုတ်ပါ (ရော ၈း၉)။ သို့ကြောင့် လူသည် ငြိမ်းအေးသင့်မြတ် ခြင်းကို လိုလားရှာဖွေနေခြင်း ဖြစ်သည်။

လောကထဲသို့ အပြစ်ဝင်ရောက်လာသောအခါ လူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ စိမ်းကားသွားသည်။ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူသော အမူအကျင့် ပျောက်လွင့်ခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားရှင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ချင်သည်။

သို့သော် အပြစ်သည် လူသားမိသားစုသာမက ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါအားလုံးသို့ သက်ရောက်ခဲ့သည်။

၁။        ကောင်းကင်တမန်များသည်လည်း အတိတ်က အပြစ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤကောင်းကင်တမန်များသည် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း ပြုကြောင်း ကျမ်းစာသွန်သင်ချက် မတွေ့ရပါ။ ထာဝရချည်နှောင်ခြင်းဖြင့် မှောင်မိုက်ထဲမှာ ချုပ်ထားသည် (ယု ၆)။ (ယောဘ ၄:၁၈)တွင် ”ကောင်းကင်တမန်တော်တို့၌ စုံလင်ခြင်းမရှိ”ဟုဆိုထားသည်။

၂။         တိရစ္ဆာန်များဖန်ဆင်းခြင်းသည် အပြစ်တံခါးပေါက်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဤလောကသည် ဘုရားသခင်၏သား ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကို အလွန်တောင့်တမျှော်လင့်၏။ ဤလောကသည် အနိစ္စနိုင်ငံတော်သို့ လိုက်စေတော်မူသောသူ၏ အလိုတော်ကြောင့်သာ လိုက်ရ၏။ ဤလောက တနိုင်ငံလုံးသည် ယခုတိုင်အောင် တညီတညွတ်တည်း ညည်းတွား၍ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကို ခံရသည်” (ရော ၈း၁၉-၂၂)။ တိရစ္ဆာန်များနာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ သေခြင်း ခံကြရသည်မှာ အပြစ်၏ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာမှ မလွတ်ကင်းနိုင်သည့် အထောက်အထား ဖြစ်သည်။

၃။        အာဒံအပြစ်ကျူးလွန်သောအခါ မြေကြီးသည် ဘုရားရှင်၏ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာခံရသည် (က ၃:၁၇)။ ထိုကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ၏ သင်္ကေတမှာ ဆူးညှောင့် ပေါင်းပင်များဖြစ်သည်။

၄။        (ယောဘ  ၂၅း၅)အရ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ကြယ်သည်လည်းမဖြူ၊ လသည်လည်း အလင်းမရှိပါ။ သို့ကြောင့် အပြစ်သည် အာကာသတိုင်အောင် နှံ့စပ်နိုင်သည်။

၅။        ဟေဗြဲ ၉:၂၃ က ကောင်းကင်ဘုံရှိအရာများသည် ပကတိဖြူစင်သန့်ရှင်းရသည်ဟုဆိုသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို အကုန်အစင်မသိနိုင်သော်လည်း ကောင်းကင်အရာများသည်လည်း စာတန်ကြောင့် ညစ်နွမ်းကြောင်း သိရသည်။ ညီအစ်ကိုများနှင့် ရောနှောပါလာသည်ဟုဆိုသည် (ယော ၁:၆-၇၊ ဗျာ ၁၂:၁ဝ)။ အချို့က ထိုနေရာသည် ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်စိုးစံရာဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ အချို့က ဂြိုလ်နက္ခတ်တာရာ အာကာသဟု ယူဆကြသည်။ မည်သို့ဆိုစေ သေချာသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဌာနတော်သည် အပြစ်မစင်ကြယ်ဘဲမနေနိုင်။

ခရစ်တော်ဘုရား အသေခံတော်မူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ လူနှင့်အရာဝတ္ထုများအား ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ် ပြေလည်ဖို့ဖြစ်သည်။ ရန်ငြိုးနှင့်မိတ်ပျက်ခြင်းအား ကြည်အေးစေဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုစွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့် ဘုရားနှင့် မိတ်ပျက် ခြင်းကို ပြန်လည်ကြည်အေး ဆက်စပ်ပေးပါသည်။

စေ့စပ်ရန်အေးခြင်း အကြောင်းကို အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်များတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ (၁) သခင်ယေရှုယုံကြည်သူတိုင်း သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းကြရပြီ (ငယ် ၂၁) ခရစ်တော်ပြုသောအမှုသည် ပြီးပြည့်စုံ သော်လည်း ထိုအမှုတော်ထဲတွင် ပါဝင်မှသာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။ (၂) အရာခပ်သိမ်းကြေအေးငြိမ်းချမ်းပြီဟု ဆိုရာတွင် ကောင်းကင်မှာရှိသောအရာ၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိသောအရာအားလုံးလည်း ပါဝင်သည် (ငယ် ၂ဝ)။ ထိုအရာခပ်သိမ်း ထဲတွင် ဖန်ဆင်းထားသော ဝေနေယျသတ္တဝါများနှင့် တိရစ္ဆာန်မဟုတ်သောအပြစ်ကြောင့် ပျက်စီးတတ်သည့်အရာ အားလုံးလည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော် စာတန်ကျဆင်းသော ကောင်းကင်သားများနှင့် မယုံကြည်သူများ မပါဝင်ပါ။ ထိုသူများ၏ သီးသန့်နေရပ်ဒေသကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးသည် လောကအရာအောက်တွင် ရှိသည်မဟုတ်။ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် သိမ်းသွင်းခြင်း သည်မတူပါ။ (ဖိ ၂:၁ဝ)တွင် ”ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊ မြေကြီးသတ္တဝါ၊ မြေအောက်သတ္တဝါတည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍” ဟုဆိုထားပါသည်။ Darby  ကမူ ”မိုးမြေသတ္တဝါနှင့် နာနာဘဝ များ” ဟုဆိုထားသည်။ ဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါများဟု ဆိုသောကြောင့် ကျဆင်းသော ကောင်းကင်သားများလည်း ပါဝင်သည်။ ကောင်းကင်သားများလည်း ယေရှုထံ ဒူးထောက်ကြရမည်။ သို့သော် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရကြ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် (၁:၂ဝ)တွင် ကယ်တင်ခြင်းတရားကို မှားယွင်းစွာ သွန်သင်သောဆရာများ၊ စာတန်ကျဆင်းသော ကောင်းကင်သား များ၊ မယုံကြည်သူများဟု ဆိုထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ထားသည်။ မြေကြီးပေါ်မှအရာများနှင့် ကောင်းကင်ရှိအရာ ခပ်သိမ်းဟု ဆိုထားသည်။ မြေကြီးအောက်နှင့် နာနာဘာဝ၊ ဝိညာဉ်လောကအရာများ မပါရှိပါ။

:၂၁ ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ပြည့်စုံသောအမှုဖြစ်သည်ဟု ကောလောသဲများအား ထပ်မံသတိပေး ထားသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲကြခြင်းမရှိမီ ကောလောသဲသားများသည် တပါးအမျိုးသား အပြစ်ရှိသူများ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်ပျက်သူများ၊ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများဖြစ်ခဲ့ကြသည် (ဧ ၄:၁၇-၁၈)။ ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ပြေလည်ချင်ကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လမ်းစတွေ့ခဲ့ကြသည်။

:၂၂ ယေရှုသခင်က အသက်ပေးအသေခံခြင်းဖြင့် စေ့စပ်ကြည်အေးစေပါသည်။ သို့သော် ယေရှုအသက်တာဖြင့် မဟုတ်၊ အသေခံခြင်းဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ယေရှုအသေခံခြင်းဆိုသည်မှာ လူ့အသွေးအသား ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ (အယူမှားဝါဒီများ ပြောသကဲ့သို့မဟုတ်ပါ) (ဟေဗြဲ ၂:၁၄-၁၆)ကို ယှဉ်ဖတ်ကြည့်လျှင် ခရစ်တော်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော် ပီပြင်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမည်။ အယူမှားသမဝါဒီများကမူ ဤအချက်ကို လက်မခံကြ။

စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏ အံ့ဩဖွယ်မင်္ဂလာတရားမှာ ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ ငါအသက်ရှင်လျှင် ငါပြုသောအမှု၏ အကျိုး ကား ထိုသို့သောအကျိုးဖြစ်၏။ ဘုရားနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြေယာသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းသည် အဘယ်မျှကြီးမားသော အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်ပါနည်း။

C.R.Erdman  က ”ခရစ်တော်တွေ့ရသူသည် ဘုရားသခင်နှင့်နီး၍ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အသံတော်ကြားခြင်း၊ သနားခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်”၁ဝ ဟုဆိုထားပါသည်။

ခရစ်တော်၏ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ပါဝင်သူများသည် လာမည့်ထိုနေ့ရက်တွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အပြစ်မရှိ သောသူများဘဝဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းကြရမည်။ အပြစ်ဆိုစရာမရှိ၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများ ခရစ်တော်နှင့် ဂုဏ်ကျက်သရေ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ တွေ့ဆုံကြရမည် (ဗျာ ၅)။

:၂၃ ပေါလုက နေခြင်းငှာ၁၁ ဟု စကားကွန့်ထားသည်။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ နေခြင်းငှာရရှိထားသော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း၌ မြဲမြံနေမည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် (ယော ၁ဝး၂၈-၂၉)တွင် ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော သိုးများသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိရဟူသောစကားကို မည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။

ယုံကြည်သူများ၏ ဘဝလုံခြုံရေးကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် အမိန့်ပေးထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ဖော်ပြသော ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း ထာဝရကာလအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရသူသည် နောက်ဆုံးကာလတိုင် အောင် ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲရသည်။ ကာလကြာရှည်ခံခြင်းသည် စစ်မှန်ခြင်း၏ အရည်အချင်း ဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် အန္တရာယ်ဆိုးကြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန်စစ်မှန်လျှင် ချော်လဲသည့်တိုင်အောင် ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရသည် (သု ၂၄:၁၆)။ ယုံကြည်ခြင်းအား ပြစ်မှားတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရ။

ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူများအား မြဲမြံခိုင်မာကြစေရန် ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်က ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် နေခြင်းငှာ ဟူသောစကားလုံး ထည့်သုံးခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သို့ကြောင့် နေခြင်းငှာ ဟူသောစကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျီးများစရာ အကြောင်းမရှိ။ တစုံတစ်ဦးသောသူကမူ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ နေခြင်းငှာ ဟူသောစကားလုံးသည် ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူများ ယုံကြည်ခြင်းအင်အားကြီးဖို့ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

Pridham  က ဤသို့ဆိုထားသည်။

စနစ်တကျဖတ်ရှုလေ့လာသူများတွင် ဝိညာဉ်တော်၏ သွန်သင်ချက်ပါရှိသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်စုံသည်။ ပျက်စီးနိုင်သည့် သတိပေးချက်များကို တွေ့ရှိ၍ ဂရုမူသဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာသည်။ သတိပေးချက်များကို ဂရုစိုက်မှတ်သားသူသည် ဝိညာဉ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သွန်သင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာဖို့ တွန်းအားပေး နှိုးဆော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဆိုင်အပြစ်ရှာခြင်းမဟုတ်။  မိမိအသက်တာကို စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။၁၂

မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်မည်မျှ အားသန်စေကာမူ ကောလောသဲများ၏ မျှော်လင့်ချက်သည် ပျောက်လွင့်မည် မဟုတ်။ သတင်းကောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ပြည့်ဝနေသည်။ ဧပဖြထံမှကြားနာရသော သတင်းစကားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်မြဲကြရမည်။ တိုက်မြစ်တည်ခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်းနှင့် မြဲမြံကြရမည် မိုးအောက်မြေပြင်ရှိ ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းသို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောရမည်ဟု ပေါလုကထပ်ပြောသည်။ ဝေနေယျသတ္တဝါဟု ဆိုသော်ငြားလည်း ရောက်ရှိ ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့ သားမြေးစဉ်ဆက်မျိုးရိုးအလိုက် သိရှိရမည်ဟုဆိုသည်။ နေရာတိုင်း၊ လူသားတိုင်း ကြားသိ စေချင်သည့် စေတနာဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ထိုကာလရှိ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားများအားလုံး အား ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ တလုတ်စာ အတွက် မဟုတ်။ တသက်တာအတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်သည် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ တဝှမ်းတွင်သာ ရောက်ရှိနိုင်သည်။

ရှင်ပေါလုက သူ့ကိုယ်သူအမှုတော်ဆောင်ဟု ဆိုသည်။ အမှုတော်ဆောင်ဆိုသည်မှာ အစေခံဖြစ်သည်။ ထိုအမှုတော် ဆောင်သည် တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျိုးနွံအောက်ပါကျို့စွာ မိမိကိုယ်ကို ဆက်ကပ်ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။

 

(ရှင်ပေါလုအား အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း (:၂၄၂၉)

          :၂၄ အခန်း(၁)၏ နောက်ဆုံးပိုင်း ကျမ်းပိုဒ်(၆)ခုသည် ရှင်ပေါလု၏အမှုတော်ဆောင်ခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ အကျဉ်းသားဘဝဖြင့် ရေးသောစာစောင်ဖြစ်သည်။ သူ့စာအရ သန့်ရှင်းသူများအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ စံစားကြောင်း သိရသည်။  ယေရှုခရစ်တော်၏ အစေခံဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဖော်ပြမစွမ်းနိုင်သော ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ရိုက်ပုတ်ထိုးသတ်ခြင်း ခံစားရန် အထက်အရပ်က ခေါ်ယူသည်ဟု နားလည်သည်။ ထိုသို့ခံစားခွင့်ရခြင်းသည် ဘုရားအမှုတော်၌ အခွင့်ထူးဟု စွဲမှတ်သည်။ ထိုခံစားချက်များသည် ယေရှုခရစ်တော် ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် ယှဉ်လျှင် မပြောစလောက်ပါ။ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကားတိုင်ပေါ် တွင် ခရစ်တော် ခံစားချက်များကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သောအမှုတော်သည် လူသားအားလုံးအတွက် တကြိမ်တခါတည်းနှင့် ပြည့်စုံလုံလောက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်။ ယေရှုခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာသည် ယခုတိုင် နာကျင်နေဆဲ။ ဒမာသက်လမ်းသို့သွားနေသော ရှောလုအား မြေကြီးပေါ်သို့လဲကျ၍ ဒုက္ခခံစားနေစဉ် ကောင်းကင်မှ ”ရှောလု၊ ရှောလု၊ အဘယ့်ကြောင့် ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲသနည်း”ဟု အသံတော်ကြားခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ကိုယ်တော်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မညှဉ်းဆဲခဲ့ပါ။ ခရစ်ယာန်များကိုသာ ညှဉ်းဆဲဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများ ညှဉ်းဆဲခြင်းသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို ညှဉ်းဆဲဖိနှိပ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူများ ညှဉ်းဆဲခြင်းသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို ညှဉ်းဆဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပေါလု အသိတရား ရရှိသွားသည်။ ကောင်းကင်အရှင်ဦးခေါင်းသည် မြေကြီးပေါ်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်၏ နာကျင်ခြင်းကို လက်ဖျားဆိတ်တော့ လက်ရင်းနာ ဆိုစကားအတိုင်း ခံစားသည်။

ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်များခံစားရသော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာများ ခံစားရသောအခါ ယေရှုခရစ်တော်၏ ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများကို အောက်မေ့ဖို့သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဆင်းရဲဒုက္ခများသည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ ဧဝံဂေလိသတင်း နှင့် နာမတော်အဖို့ ခံစားနာကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် ခရစ်တော်အတွက်သာ မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်လည်း ဤလောကတွင်ရှိနေစဉ် ထိုကဲ့သို့သော ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူများနာကျင်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်လောက် ဝေဒနာမပြင်းထန်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

တမန်တော်ကြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ခံစားရသောဝေဒနာသည် ခရစ်တော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမရသူများ၏ ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခများသည် ကိုယ့်ထိုက်နှင့်ကိုယ့်ကံ ခံစားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုန်းနှင့်မဆိုင်။ ထိုဝေဒနာက ဘဝမြှင့်တင်ပေးခြင်းမရှိပါ။ ငရဲပြည်ထာဝရခံစားမည့် ဝေဒနာအတွက် နမူနာခံစားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ၏နာကျင်ခြင်းနှင့်မဆိုင်။ ယုံကြည်သူများ ခရစ်တော်အတွက် ဝေဒနာခံစားခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုယုံကြည်သူများအတွက် ထို့ထက်မက ခရစ်တော်ခံစားခဲ့သည်။

:၂၅ သင်တို့အဘို့အလို့ငှာ ငါအားအမှုတော် ဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်တော်မူပြီ။ ဤကျမ်းစကားကို (အငယ် ၂၃) အဆုံးတွင် ရေးခဲ့သည်။ ယခုတဖန် ထပ်သုံးထားသည်။ သို့သော် သုံးနှုန်းပုံခြင်းမတူပါ။ တမန်တော်သည် (၂)မျိုး အမှုတော် ဆောင်ပါသည်။ ပထမအချက်မှာ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားသူ (ငယ် ၂၃)၊ ဒုတိယအချက်မှာ အသင်းတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက် များကိုဖော်ဆောင်သူ (ငယ် ၂၅)ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင် စစ်စစ်များအတွက် နားလည်အပ်သော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ လူများကို ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းဖြင့် နှိုးထပြောင်းလဲသူများကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြောင့်မတ်မြင့်မြတ်ဖို့၊ အသင်းတော်များ၌ ပါဝင်စေရသည်။ ရင်သွေးငယ်များကို နို့ချိုသောက်သုံးသည်သာမက အာဟာရမှီဝဲ၍ ကြီးထွားစေ ချင်သည်။

ကောလောသဲအခန်း(၁)တွင် (၁) ခရစ်တော်၏ ကာလမတိုင်မီဖြစ်ခြင်းနှစ်ရပ် (၂) ခရစ်တော်၏ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းခြင်း (၂)ခု (၃) ရှင်ပေါလု၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း(၂)မျိုးတို့ကို တွေ့ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်ပေါလုက ”ငါ့အားအမှုတော် ဆောင်အဖြစ်”ဟု ဆိုထားသဖြင့် ဧဝံဂေလိဆရာနှင့်မဆိုင်သော အသင်းတော်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပေးအပ်သော အစေခံဟုဆိုလျှင် ပိုရှင်းပါသည်။ အစေခံဆိုသည်မှာ ဝေယျာဝစ္စ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာများ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းသူ ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် အသင်းတော်တွင် သမ္မာတရားအတွက် အထူးအစေခံထားသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်သာမက တပါးအမျိုးသားများသို့လည်း လက်ဆင့်ကမ်းရန် ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထားသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့် လူအကြားတွင် အသင်းတော်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးအခွင့်အရေးရရှိသူဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထူးကဲသော မျှော်လင့်ချက် ရှေးကုသိုလ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခြားသမ္မာတရားများကို ပေါလုနှင့်အခြားတမန်တော်များသို့ ဘုရားရှင်က ပေးထားပါသည်။

ငါ့အားပေးတော်မူသော တာဝန်ဟုဆိုရာတွင် ကောလောသဲသားများသည် တပါးအမျိုးသား ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြောင်း စဉ်းစားပုံရသည်။ သတင်းကောင်း ဟောကြားရန် ယုဒလူမျိုးများသို့ ပေတရုကို၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားများသို့ ရှင်ပေါလုကို၎င်း ဘုရားသခင်စေလွှတ်ထားသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အခက်ခဲဆုံးသောစကားမှာ ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော် ပြည့်စုံဖို့ ဟူသောစကားဖြစ်သည်။ ဤစကား၏ တိတိကျကျစကားကား အဘယ်နည်း။ ရှင်ပေါလု ဘာဆိုလိုသနည်း။ ပထမဦးစွာ ရှင်ပေါလုစကားဖြင့် ဘုရားသခင်စကားပြည့်စုံသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ ရှင်ပေါလုစကားသည် နှုတ်ကပတ်တော် နောက်ဆုံးအပြီးသတ်စကားမဟုတ်ပါ။ ရှင်ယောဟန်ရေးသားသော ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ နောက်ဆုံးကျမ်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ရှင်ပေါလု၏ဆိုလိုချက်ကား အဘယ်နည်း။

ပြည့်စုံဖို့ဆိုသည်မှာ ထုံးလိုမွှေရေလိုနှောက် အားလုံးသိကျွမ်းနားလည်ဖို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်နှင့် တိုင်ပင်နှီးနှောခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်၏ အာဘော်ကို သိရှိဖို့ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရား၏ တိုက်ထောင့်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းဖြစ်သည်။ တကယ်ပြောရလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံး၏ ခေါင်းစီးစကားဖြစ်သည်။ အခြားရှင်ပေါလုစာများသည် နောက်မှရေးသားသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်း၏ အံ့ဖွယ်နက်နဲချက်များ မပါရှိကြပါ။ အသင်းတော်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်များ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် အပြည့်ပါရှိသည်။ မည်သူကမှ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိနိုင်ပါ။

:၂၆ နှုတ်ကပတ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်ပေါလုက အကုန်အစင် ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုနက်နဲသောအရာကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူသားအပေါင်းအား လွန်ခဲ့သောခေတ်ကာလများတွင် သိခွင့်ပေးတော်မမူခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မိမိ၏ လူစုတော်အား ဖော်ပြပေးတော်မူပြီ ဟုဆိုထားသည်။ ဓမ္မသစ်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုကို ယခင်က သိခွင့်မရကြ။ ယခုအခါတွင်မူ ပရောဖက်များနှင့် တမန်တော်များဖြင့် သိရှိခွင့်ရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်မပါရှိလျှင် လူ့အသိဉာဏ်ဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲမှု မသိရှိနိုင်ဟူသော စကားသည် သစ္စာစကားဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဓမ္မဟောင်း၌ အသင်းတော်တိမ်မြုပ်နေသည့်အကြောင်း ကျမ်းပိုဒ်များထဲမှ တပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ဖုံးကွယ်ထားသည် (ဧ ၃:၂-၁၃၊ ရော ၁၆:၂၅-၂၇)။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် အာဒံက အစပြုသည်။ အာဗြဟံက အစပြုသည်ဟူသောစကားများသည် မှားပါသည်။ အသင်းတော်သည် ပင်တေကုတ္တေနေ့မှ အစပြုပါသည်။ အသင်းတော်၏သမ္မာတရားသည် တမန်တော်များထံမှ ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါသည်။ ဓမ္မသစ်မှအသင်းတော် သည် ဓမ္မဟောင်းကာလမှ ဣသရေလနှင့် မတူညီပါ။ အရိပ်အရောင် ကြိုတင်ပြခြင်းလည်း မရှိပါ။

ဣသရေလများသည် အာဗြဟံအား ဥရပြည်တွင် ရုပ်တု၊ဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းမှ ခေါ်ထုတ်ခြင်းအချိန်က အစပြုပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အာဗြဟံ၏မျိုးနွယ် အစချီပါသည်။ မူလမျိုးနွယ်များထံမှ တသီးတခြား ခေါ်ထုတ်သည်။ အသင်းတော်သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သာမန်လူသားများ လူပုံအလယ်မှ သီးသန့် ခေါ်ထုတ်ထားသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် ဣသရေလနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်ပေါလုက သံလွင်ပင်နှင့် ပုံနှိုင်းထားပါသည်။

သို့သော် ယုဒလူမျိုးများသည်လည်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်တော်ယုံကြည်လျှင် အသင်းတော်၌ ပါဝင်နိုင်သည် (ကော ၃:၁ဝ-၁၁)။

:၂၇ ဤသမ္မာတရား၏ နက်နဲချက်များကို အကျဉ်းချုံး၍ ဖော်ပြပါမည်။ (၁) အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏အပါအဝင်များဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးအား နိစ္စထာဝရ ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ (၂) သခင်ယေရှုသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည်။ အသက်တော်နှင့် တဆက်တည်း ဖြစ်သည်။ အားဖြည့်သည်။ လမ်းညွှန်သည်။ (၃) ယုဒများသည် အသင်းတော်တွင် ဦးစားပေးစရာမဟုတ်။ တပါးအမျိုးသား များ၏ မူပိုင်လည်းမဟုတ်။ နှစ်ပါးစလုံး အသင်းတော်တွင် အသင်းဝင်များအဖြစ် တန်းတူပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။   ယုံကြည်ခြင်း၌ လူသစ်များဖြစ်ကြရသည် (ဧ ၂:၁၅၊ ၃:၆)။ ထိုတပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကာလ၏ လျှို့ဝှက်ချက် များမဟုတ်ပါ။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်၌ ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အပေါင်းအဖက် ကိုယ်တော်နှင့်အတူတကွ အုပ်စိုးမိုးဖြစ်မည့်အကြောင်း ကနဦးဟောပြောချက်များ မရှိပါ။

(အငယ် ၂၇)သည် တပါးအမျိုးသားများ နှလုံးသားထဲ၌ ယေရှုခရစ်တော် စိုးစံကိန်းဝပ်ချင်သည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သင်တို့အထဲ၌ တည်တော်မူသော ယေရှုခရစ်တော်ပေတည်းဟု ကျမ်းစကားဆိုထားသည်။ ဤစကားသည် ကောလောသဲ သားများထံသို့ ပြောသောကျမ်းစကားဖြစ်သည်။ F.B.Meyer  က ”အာဗြဟံ၏ ရင်သွေးငယ်ထဲ၌ ကိန်းဝပ်သော ကိုယ်တော် သည် နက်နဲဆန်းကြယ်လှပါသည်။ ယခုတပါးအမျိုးသားများ၏ နှလုံးသားထဲ၌လည်း ကိန်းဝပ်နေသည်” ဟုဆိုသည်။ မှန်ပါသည်။ (ဧ ၃:၆)တွင်လည်း ”ထိုနက်နဲသောအရာဟူမူကား တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားဖြင့် ယုဒအမျိုးသား တို့နှင့်အတူ အမွေခံရ၍ တလုံးတဝတည်းဖြစ်လျှက် ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောကတိတော်ကို ဆက်ဆံကြရသည်” ဟုဆိုထား ပါသည်။

သို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက တန်ခိုးတော်ပြုပြင်သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာများဖြင့် ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။

ဘုန်းအသရေကို မျှော်လင့်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌ တည်တော်မူသော ခရစ်တော်ဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းသည် ယုံကြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်စုံရာဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရှိဖို့ရန် ခရစ်တော်မှတပါးအခြားမရှိ။ ခရစ်တော်၌တည်လျှင် ခရစ်တော်သည်လည်း ထိုသူအထဲ၌ တည်တော်မူသောကြောင့် ထိုကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန် ရေကန်အသင့်ကြာအတင့် ရှိနေပါသည်။

:၂၈ ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်းခြင်းသို့ဟုဆိုထားသည်။ ရှင်ပေါလုဟောကြားသော တရားသည် နိုင်ငံရေး အကြောင်း ဒဿနိကအတွေးအခေါ်မဟုတ်။ ယေရှုတည်းဟူသော လူသားတော်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်ယာန်များ၏ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ လူခပ်သိမ်းတို့ကို ဆက်သအံ့သောငှာ သတိပေး၍ ပညာအမျိုးမျိုး နှင့် သွန်သင်သည် ဟု ကျမ်းစကားဆိုထားပါသည်။ တမန်တော်ကြီး၏ စိတ်သဘောထားအမှန် ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူများအပေါ် အမျက်ဒေါသသင့်မည့်အကြောင်းနှင့် သန့်ရှင်းသူများအား ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၌ ခိုင်မြဲကြရန် သွန်သင် ထားသည်။

ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်း ရှိပြီးသော နောက်ဆက်တွဲလုပ်စရာများကိုလည်း ဆက်လက်သွန်သင်သည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင် ထံတော်သို့သာ ရှေးရှုဦးတည်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်များ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရုံမျှနှင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိသင့်။ လူတိုင်းအား ယေရှုခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံခြင်းရှိစေချင်သည်။ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်း အသက်တာအား ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ဆက်လက်အပ်နှံကြသည်။

မည်ကဲ့သို့ ဆက်ကပ်ပူဇော်ရမည်နည်း။ နို့စို့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကို မှီတွယ်နေရမည်လား။ မဟုတ်ပါ။ ရင့်ကျက်သောအသက်တာ လူလားမြောက်သောအရွယ် ကြီးပြင်းသောခရစ်ယာန်ဘဝ ဖြစ်ရသည်။ သမ္မာတရား၌ မွေ့လျော် ကျင်လည်ရသည်။ ထိုသို့သော အသက်တာရှိမှသာလျှင် အခြားသူများကိုလည်း ဝေငှထူမနိုင်မည်။

:၂၉ တမန်တော်ကြီးနှင့် အခြားတမန်တော်များ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အမှုတော်ထမ်းရွက်ရာတွင် မိမိအစွမ်းအစ အတတ်ပညာဖြင့် မဟုတ်။ ကိုယ်တော်ပြုပြင်ပေးသည့်အတိုင်း စွမ်းဆောင်ရသည်။ တနည်းပြောရလျှင် ဘာမှခွန်အားမရှိသော လေဟာနယ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်က မှုတ်သွင်းပေးသည့် ခွန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တပါးမှတပါးသို့ လှည့်လည်အားပေးရာတွင်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူများအား စောင့်ရှောက်ရာတွင်၎င်း ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးသောအင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။

အပိုဒ်(၂၈)နှင့်(၂၉)ကို Philip က ဤသို့ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် လူတိုင်းကိုတွေ့ဆုံသည်။ သွန်သင်သည်။ ကိုယ်တော်အကြောင်းသိသမျှ အကုန်အစင်ပြောပြသည်။ တတ်စွမ်းသမျှလူတိုင်းအား ခရစ်တော်၌ ရင့်ကျက်သော အသက်တာပေးသည်။ ဘုရားသခင်ပေးသနားသော ကာယ၊ ဉာဏခွန်အား အစွမ်းကုန်ဖြင့် တချိန်လုံး လုပ်ဆောင်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။