အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၅

နောင်တရရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
1အို ဣသရေလအမျိုး၊ ယခုသင်တို့၌ ငါမြွက်ဆို၍ မြည်တမ်းသောစကားကို နားထောင်ကြလော့။ 2ဣသရေလ သတို့သမီးကညာသည် လဲပြီ။ နောက်တစ်ဖန် မထရ။ မိမိမြေပေါ်မှာ တုံးလုံးနေ၏။ ချီကြွသောသူမရှိ။ 3အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဣသရေလအမျိုး၏အမှုကိုထမ်းစေဖို့ လူတစ်ထောင်ကို ပေးနိုင်သောမြို့သည် လူတစ်ရာ၊ တစ်ရာကိုပေးနိုင်သောမြို့သည် တစ်ကျိပ်ကိုသာ ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့ကို ရှာကြလော့။ ရှာလျှင် အသက်ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်။ 5ဗေသလမြို့ကို မရှာကြနှင့်။ ဂိလဂါလမြို့သို့ မဝင်ကြနှင့်။ ဗေရရှေဘမြို့သို့ မသွားကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ဂိလဂါလမြို့သည် ဆက်ဆက် သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ဗေသလမြို့သည်လည်း၊ အကျိုးနည်း ရှိရလိမ့်မည်။ 6ထာဝရဘုရားကို ရှာကြလော့။ ရှာလျှင် အသက်ချမ်းသာ ရကြလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်လျှင်၊ ယောသပ်အမျိုးအပေါ်မှာ မီးကဲ့သို့တက်၍၊ အဘယ်သူမျှ မငြိမ်းနိုင်အောင် ဣသရေလအမျိုးကို လောင်စေတော်မူမည်။ 7တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကို ဒေါနဖြစ်စေ၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မြေသို့ချကြပြီးသောသူတို့၊ 8ခိမကြယ်စုနှင့် ခသိလကြယ်ကို ဖန်ဆင်းထသော၊ သေမင်းအရိပ်ကို နံနက်အလင်း ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ နေ့အလင်းကို ညအမိုက်ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း စီရင်ထသော၊ ပင်လယ်ရေကိုခေါ်၍ မြေပေါ်မှာ သွန်းလောင်းထသော၊ ထာဝရဘုရားတည်းဟူသော ဘွဲ့နာမရှိထသော၊ 9ခွန်အားကြီးသော သူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရဲတိုက်တို့ကိုလည်းကောင်း ဖျက်ဆီးတော်မူသော ဘုရားကို ရှာကြလော့။ 10မြို့တံခါးဝတွင် ဆုံးမတတ်သောသူကို မုန်း၍ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြောတတ်သောသူကို ရွံရှာကြပြီတကား။
11သင်တို့သည် ဆင်းရဲသားကိုနှိပ်စက်၍ ဂျုံစပါးကို တောင်းခံတတ်သောကြောင့်၊ ဆစ်သောကျောက်နှင့် တိုက်ကိုတည်သော်လည်း ထိုတိုက်၌ မနေရကြ။ နှစ်သက်ဖွယ်သော စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စိုက်သော်လည်း၊ စပျစ်ရည်ကို မသောက်ရကြ။ 12သင်တို့ အထပ်ထပ် လွန်ကျူးသောဒုစရိုက်၊ အလွန်လေးသော အပြစ်တို့ကို ငါသိ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူကို နှောင့်ယှက်တတ်ကြ၏။ တံစိုးစားတတ်ကြ၏။ ဆင်းရဲသားကို တံခါးဝတွင် မတရားသဖြင့် စီရင်တတ်ကြ၏။ 13ထိုသို့သောကာလသည် ဆိုးယုတ်သောကာလ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ပညာရှိသောသူသည် တိတ်ဆိတ်စွာ နေလိမ့်မည်။ 14အသက်ချမ်းသာစေခြင်းငှာ ဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍ သုစရိုက်ကို ရှာကြလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ သင်တို့ဆိုတတ်သည်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ 15ဒုစရိုက်ကိုမုန်း၍ သုစရိုက်ကို ချစ်ကြလော့။ မြို့တံခါးဝတွင် တရားကို တည်စေကြလော့။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ကျန်ကြွင်းသော ယောသပ်အမျိုးကို သနားကောင်း သနားတော်မူလိမ့်မည်။
16ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ခပ်သိမ်းသောလမ်းတို့၌ မြည်တမ်းခြင်းရှိ၍ သွားလာသောသူတို့က၊ အလိုလေး၊ အလိုလေးဟု ဆိုကြလိမ့်မည်။ လယ်လုပ်သောသူသည် ညည်းတွားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မြည်တမ်းတတ်သောသူသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း ခေါ်ကြလိမ့်မည်။ 17ခပ်သိမ်းသော စပျစ်ဥယျာဉ်တို့၌လည်း မြည်တမ်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သင်တို့အလယ်၌ လျှောက်သွားမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ 18ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်ကို တောင့်တသောသူတို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ သင်တို့သည် အဘယ် အကျိုးရှိကြလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည် သင်တို့၌ လင်းသည်မဟုတ်၊ အမိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 19လူသည် ခြင်္သေ့ရှိရာမှပြေး၍ ဝံကိုတွေ့သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ ထရံကိုမှီစဉ် မြွေကိုက်သကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်မလင်းဘဲ မိုက်လိမ့်မည်။ ထွန်းလင်းခြင်း အလျှင်းမရှိ၊ အမိုက်သက်သက် ဖြစ်လိမ့်မည်။
21သင်တို့စောင့်သောပွဲနေ့တို့ကို ငါမုန်း၏။ စက်ဆုပ်ရွံရှာ၏။ ခြိုးခြံစွာကျင့်သောနေ့ရက်တို့၌ ငါမမွေ့လျော်။ 22မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာတို့ကို ဆက်ကပ်သော်လည်း ငါလက်မခံ။ ဆူဝသောတိရစ္ဆာန်တို့ကို မိတ်သဟာယယဇ် ပူဇော်သော်လည်း ငါသည် ပမာဏမပြု။ 23သင်တို့သီချင်းဆိုသံကို ပယ်ရှားကြလော့။ တယောထိုးသံကို ငါနားငြီးလှ၏။ 24တရားသဖြင့် စီရင်ခြင်းကို ရေကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မပြတ်စီးသော မြစ်ရေကဲ့သို့လည်းကောင်း စီးစေကြလော့။ 25အို ဣသရေလအမျိုး၊ သင်တို့သည် ယဇ်နှင့် ပူဇော်သကာများကို တော၌အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး ငါ့အားပူဇော်ကြသလော။ 26သင်တို့ဘုရား မောလုပ်၏တဲနှင့် သင်တို့ဘုရား ခိအုန်၏ကြယ်တည်းဟူသော ကိုယ်အဖို့လုပ်သောပုံတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြပြီတကား။ 27ထိုကြောင့်၊ သင်တို့ကို ဒမာသက်မြို့တစ်ဖက်သို့ သိမ်းသွားစေခြင်းငှာ ငါစီရင်မည်ဟု၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ဟူ၍ ဘွဲ့နာမရှိသော ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(တတိယအကြိမ်ဆင့်ခေါ်ခြင်း(:၁၇)

ဣသရေလတို့၏ မထုံတက်တေးခေါင်းမာမှုကြောင့် ပရောဖက်အာမုတ်ခမျာ မျက်ရည်ကျရသည်။ ထောင်ပြုမြို့မှတစ်ရာ၊ ရာပြုမြို့မှတစ်ဆယ် လိုအပ်သော စစ်မှုထမ်း၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံကိုသာ ပေးနိုင်ကြတော့မည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေသည့်တိုင် ဣသရေလတို့သည် ဘုရားရှင်ကို မရှာဖွေကြ။ ဘုရားရှင်ကိုရှာလျှင် အသက်ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်။ ဗေသလ၊ ဂိလဂါလ၊ ဗေရရှေဘ အစရှိသော မြို့ကြီးပြကြီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သော နေရာမဟုတ်။ (ထိုမြို့များကား ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ နေရာဖြစ်သည်)။

:၁၃ တစ်နည်းအားဖြင့် ခိမကြယ်စုနှင့် ခသိလကြယ်စုတို့ကို ဖန်ဆင်း၍ စကြဝဠာမိုးမြေကို ပိုင်သတော်မူသော ထာဝရဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် မတရားသူများ၊ မဖြောင့်မတ်သောသူများပေါ်သို့ လောင်းချတော်မူမည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်၌ ပျော်မွေ့နေကြသော ဣသရေလတို့သည် သူတို့အပြစ်ကို ထောက်ပြသော အရှင်အား မုန်းတီးခြင်းမှာ လူ့စရိုက်သဘာဝဖြစ်သည်။ မရိုးမသားပြုမူ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာကြသည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာအား ဘဝချမ်းသာခြင်းအဖြစ် အသုံးမပြုတတ်ကြ။

:၁၄၁၇ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိကြဖို့ တရားမျှတစွာပြုကျင့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ “ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လျက် သုစရိုက်ကိုရှာ၊ ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိကြဖို့” သတိပေးသည်။ လမ်းမပေါ်၌ သွားလာနေသူများ၏ စကားသံများကို ပြောင်းလဲစေကြရမည်။ ထိုသို့လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိလျှင် ထိုသူများ၏ရှေ့တွင် တရားစီရင်ခြင်းက အဆင်သင့်စောင့်ကြို နေလိမ့်မည်။

(ပထမဆုံးအမင်္ဂလာ (:၁၈၂၇)

:၁၈၂၀ လူများသည် ဘုရားသခင်၏နေ့ရက် ရောက်ရှိလာမည်ကို မလိုချင်ကြ။ ထိုနေ့ရက်သည် ထိုသူများအတွက် မှောင်မိုက်နေ့၊ အတိဒုက္ခရောက်သည့်နေ့၊ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် အပြစ်ပုံချသည့် ကာလဖြစ်သည်။

:၂၁၂၇ ထိုနေ့ရက်တွင် ဣသရေလများသည် ပွဲတော်နေ့ရက်များသို့ ပူဇော်တကာများ ယူဆောင်လာကြသည်။ သူတို့၏ဘဝအသက်တာသည် စင်ကြယ်ခြင်းမရှိ။ ပုပ်ပျက်နေသဖြင့် ထိုပူဇော်တကာများကို ဘုရားရှင်လက်မခံ။ ဘုရားသခင်သည် ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာထက် ဖြောင့်မတ်ခြင်းပူဇော်တကာကို သာ၍ နှစ်သက်သည်။ ကန္တာရခရီးကြမ်း၌ အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး ထာဝရဘုရားကို ပူဇော်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်။  ယခုမူကားဣသရေလတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ဝတ်မပြုသည့်အပြင် ခိအုန် ကြယ်ရုပ်တု၊ မောလုပ်တဲတို့ကို ကိုးကွယ်နေကြပြီ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။