ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၅

နေမန်နူနာပျောက်ကင်းခြင်း
1ရှုရိရှင်ဘုရင်၏ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်သည် မိမိသခင်ထံမှာ မျက်နှာရသောသူ၊ ဘုန်းကြီးသောသူဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရှုရိပြည်သည် ထိုသူအားဖြင့် အောင်ရသောအခွင့်ကို ထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီ။ ထိုသူသည် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် နူနာစွဲ၏။ 2ရှုရိလူတို့သည် အလိုအလျောက်တပ်ဖွဲ့၍ ချီသွားစဉ်တွင်၊ ဣသရေလပြည်မှ ဖမ်းခဲ့သော မိန်းမငယ်တစ်ယောက်သည် နေမန်၏မယားထံ၌ ကျွန်ခံရ၏။ 3ထိုကျွန်မကလည်း၊ ကျွန်မသခင်သည် ရှမာရိမြို့၌ရှိသော ပရောဖက်ထံသို့ ရောက်ပါစေသော။ ထိုပရောဖက်သည် သခင်၌စွဲသောနူနာကို ပျောက်စေလိမ့်မည်ဟု မိမိသခင်မအားဆို၏။ 4နေမန်သည် မိမိအရှင်ထံသို့ဝင်၍ ဣသရေလအမျိုး မိန်းမငယ်စကားကို ပြန်လျှောက်၏။ 5ရှုရိရှင်ဘုရင်ကလည်း သွားလော့။ သွားလော့။ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ထံသို့ စာပေးလိုက်မည်ဟု အမိန့်တော်အတိုင်း၊ နေမန်သည် ငွေအခွက်တစ်ရာ၊ ရွှေအခွက် ခြောက်ဆယ်၊ အဝတ်ဆယ်စုံကို ယူသွား၍၊ 6ဣသရေလရှင်ဘုရင်ထံသို့ မိမိအရှင်၏စာကို သွင်းလေ၏။ စာ၌ပါသော အချက်ဟူမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကျွန်နေမန်၏နူနာကို ပျောက်စေခြင်းငှာ သူ့ကို ဤစာနှင့်အတူ ငါစေလွှတ်သည်ဟု ပါသတည်း။ 7ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် ထိုစာကိုကြည့်ပြီးမှ၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍၊ ငါသည်အသက်ပေးပိုင်၊ နုတ်ပိုင်သောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤသူသည် လူနူကိုချမ်းသာပေးစေခြင်းငှာ ငါ့ထံသို့စေလွှတ်သလော။ ကြည့်ကြလော့။ ဤသူသည် ငါ့ကိုအဘယ်မျှလောက် ရန်ရှာချင်သည်ကို ကြည့်ကြလော့ဟု ဆို၏။ 8ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်သည်ဟု ဘုရားသခင်၏လူဧလိရှဲသည်ကြားလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် အဝတ်ကိုဆုတ်သနည်း။ ထိုသူသည် ငါ့ထံသို့ လာပါလေစေ။ ဣသရေလပြည်၌ပရောဖက်ရှိသည်ကို သိလိမ့်မည်ဟု ရှင်ဘုရင်ကို မှာလိုက်လေ၏။ 9ထိုကြောင့်၊ နေမန်သည်မြင်းရထားကိုစီးသွား၍ ဧလိရှဲအိမ်ရှေ့မှာ ရပ်နေ၏။ 10ဧလိရှဲက၊ သင်သည်သွား၍ ယော်ဒန်မြစ်၌ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ရေချိုးလော့။ အသားပြောင်း၍ သန့်ရှင်းလိမ့်မည်ဟု လူကိုစေလွှတ်၍ ပြောစေ၏။ 11နေမန်ကလည်း၊ အကယ်၍ ပရောဖက်သည် ထွက်လာမည်။ ငါ့အနားမှာရပ်လျက် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏နာမကိုခေါ်၍ မိမိလက်နှင့်သုံးသပ်သဖြင့် နူနာကိုပျောက်စေမည်ဟု ငါထင်၏။ 12ဒမာသက်ပြည်၌ အာဗနမြစ်၊ ဖာဖာမြစ်တို့သည် ဣသရေလမြစ်အလုံးစုံထက် သာ၍ကောင်းသည် မဟုတ်လော။ ထိုမြစ်၌ ငါရေချိုး၍ မသန့်ရှင်းရသလောဟုဆိုလျက် အမျက်ထွက်၍ ပြန်သွား၏။ 13ကျွန်တို့သည် ချဉ်းလာ၍ အဘ၊ ခက်သောအမှုကိုပြုရမည်ဟု ပရောဖက်စီရင်လျှင် ပြုတော်မူမည် မဟုတ်လော။ ရေချိုး၍သာ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လော့ဟုစီရင်လျှင် အဘယ်မျှလောက်သာ၍ ပြုတော်မူသင့်ပါသည်တကားဟု လျှောက်ကြသော်၊ 14နေမန်သည်သွား၍ ဘုရားသခင်၏လူစီရင်သည်အတိုင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်၌ ကိုယ်ကိုခုနစ်ကြိမ်နှစ်သဖြင့်၊ သူ၏အသားသည် သူငယ်၏အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်၏။ 15သို့ပြီးမှ လိုက်သောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဘုရားသခင်၏လူထံသို့ ပြန်လာ၍ သူ့ရှေ့၌ရပ်လျက်၊ ဣသရေလပြည်မှတစ်ပါး အဘယ်ပြည်၌မျှ ဘုရားသခင်မရှိသည်ကို ယခုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်၏ကျွန်လှူသော အလှူလက်ဆောင်ကို ခံယူတော်မူပါဟု တောင်းလျှောက်လေ၏။ 16ဧလိရှဲကလည်း၊ ငါကိုးကွယ်သော ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း မခံမယူရဟုဆိုလျှင်၊ ခံယူစေခြင်းငှာ တစ်ဖန် တိုက်တွန်းသော်လည်း ငြင်းပယ်လျက်နေ၏။ 17နေမန်ကလည်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် ကိုယ်တော်ကျွန်သည် မြည်းနှစ်စီးနှင့်တင်၍ မြေအနည်းငယ်ကို ယူပါရစေ။ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသော အဘယ်ယဇ်ကိုမျှ ထာဝရဘုရားမှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားအား နောက်တစ်ဖန် မပူဇော်ပါ။ 18သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်သခင်သည် ကိုးကွယ်အံ့ဟု ရိမ္မုန်ဘုရား၏ကျောင်းသို့သွား၍ အကျွန်ုပ်ကိုမှီလျက် ရိမ္မုန်ကျောင်း၌ ကိုယ်ကိုညွှတ်သောအခါ၊ အကျွန်ုပ်ကိုယ်သည်လည်းညွှတ်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်ကျွန်ကို အပြစ်လွှတ်တော်မူပါစေသောဟု ဆိုလျှင်၊ 19ဧလိရှဲက၊ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလော့ဟု ဆို၏။ နေမန်သည်သွား၍ အဝေးသို့မရောက်မီ၊ 20ဘုရားသခင်၏လူ ဧလိရှဲ၏ကျွန်ဂေဟာဇိက၊ ဤရှုရိလူ နေမန်ဆောင်ခဲ့သော ဥစ္စာကို ငါ့သခင်သည် မခံမယူ။ သူ့ကို အလွန်သနားပြီ။ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူ့နောက်သို့ ငါလိုက်၍ တစ်စုံတစ်ခုကိုယူမည်ဟု အကြံရှိလျက်၊ 21နေမန်နောက်သို့ လိုက်လေ၏။ လိုက်ကြောင်းကို နေမန်သည်မြင်လျှင်၊ ကြိုဆိုအံ့သောငှာရထားမှဆင်း၍၊ ရှိသမျှကောင်းသလောဟု မေးသော်၊ 22ဂေဟာဇိက ကောင်းပါ၏။ ယခုတွင် ပရောဖက် အမျိုးသားလုလင်နှစ်ယောက်သည် ဧဖရိမ်တောင်မှ ရောက်လာပြီ။ ငွေအခွက်တစ်ဆယ်နှင့် အဝတ်နှစ်စုံကို သူတို့အဖို့ပေးပါလော့ဟု တောင်းစေခြင်းငှာ၊ ကျွန်တော် သခင်သည် ကျွန်တော်ကိုစေလွှတ်ပါပြီဟု ဆိုလျှင်၊ 23နေမန်က၊ အခွက်နှစ်ဆယ်ကို မငြင်းယူပါလော့ဟု တိုက်တွန်းလျက်၊ ငွေအခွက်နှစ်ဆယ်ကို အိတ်နှစ်လုံး၌ အဝတ်နှစ်စုံနှင့်တကွ စည်း၍ မိမိကျွန်နှစ်ယောက်အပေါ်မှာ တင်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဂေဟာဇိရှေ့၌ ထမ်းသွားရ၏။ 24မြို့ရိုးသို့ ရောက်သောအခါ၊ ထိုဥစ္စာကို ဂေဟာဇိသည်ယူ၍ အိမ်၌သိုထားသဖြင့်၊ ထမ်းသောသူတို့ကို လွှတ်လိုက်ပြီးမှ၊ 25ကိုယ်တိုင်ဝင်၍ မိမိသခင့်ရှေ့၌ ရပ်နေ၏။ ဧလိရှဲကလည်း၊ ဂေဟာဇိ၊ အဘယ်အရပ်သို့ သွားဘိသနည်းဟု မေးလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အဘယ်အရပ်ကိုမျှ မသွားပါဟု ပြန်ပြောသော်၊ 26ဧလိရှဲက၊ ထိုလူသည် သင့်ကိုကြိုဆိုအံ့သောငှာ၊ ရထားပေါ်မှလှည့်သောအခါ၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဉ်သည် သင်နှင့်အတူ မလိုက်သလော။ ငွေကိုခံယူချိန် ရှိသလော။ အဝတ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်၊ စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သိုးနွား၊ ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမကို သိမ်းယူချိန်ရှိသလော။ 27သို့ဖြစ်၍ နေမန်၏နူနာသည် သင်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏သားမြေး၌လည်းကောင်း၊ အစဉ်အမြဲစွဲစေဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ ဂေဟာဇိသည် နူနာစွဲ၍ မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူလျက်၊ သခင်ထံမှထွက်သွား၏။

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

၆။ နူနာနေမာန်အား ကျန်းမာစေခြင်း (:၁၉)

:  ဧလိရှဲ၏ အံ့ဘွယ်အမှုသည် ရှုရိစစ် တပ်ထိနှံ့စပ်သည်။ ရှုရိစစ်ဗိုလ်ချုပ်နေမန်၏ အိမ်တွင်စစ် သုံ့ပန်း ယုဒမိန်းကလေး တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေမန်တွင် စွဲကပ်သော ကုဌနူနာကို ရှမာရိရှိ ပရောဖက် ဧလိရှဲက ပျောက်ကင်းစေနိုင်မည်ဟု ထိုကလေးမက သိရှိသည်။ ဤသူငယ်မသည် လူ့လောကအဖြစ်တွင် အရေးမပါအရာမရောက် အုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်က အသုံးပြုသောအခါ သူတပါးကယ်တင်ခြင်း ရရှိစေရာ သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို D.L. Moody က ဤသို့ထောက်ခံသည်။

ထိုသူငယ်မ၏ စကားတခွန်းသည် တိုင်းနိုင်ငံနှစ်ခု မဟာမိတ်ဖက်ဖြစ်စေသည်။ ရုပ်တုကိုးကွယ်သူ နေမန်အား သူငယ်မ၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နာမတော်ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ လု :၄၂ ကို ကြည့်ပါ။ ကလေးသူငယ်များ၏ ညွှန်ပြရာသည်လည်း လမ်းမှန်ကမ်းမှန် ဖြစ်တတ်သည်။ ဣသရေလ လူများအတွက် ကောင်းကျိုးတခုမှ မပြုခဲ့ဘူးသော ဗိုလ်ချုပ်နေမန်အပေါ် ယုဒသူငယ်မ၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသီးအပွင့်သီးပွင့် ခဲ့သည်။ ဘုရားရှင် အလိုတော်ရှိ ယုံကြည်ခြင်းမျိုး ပေတည်း။

:၅၇  ရှုရိဘုရင် ဗင်္ဟာဒဒ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်နေမန်အတွက် ဣသရေလဘုရင် ယောရံထံသို့ မိတ်ဆက်စာရေးပေးလိုက်သည်။ ငွေကြေးနှင့် အဝတ်အစားများ ကိုလည်း လက်ဆောင်အဖြစ် တပါတည်း ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ဧလိရှဲထံသို့ စာမပါသော်လည်း နေမန်အား အမှန်တကယ် ကျန်းမာစေသူမှာ ဣသရေလ ဘုရင်မဟုတ် ဧလိရှဲဖြစ်သည်။ ဣသရေလဘုရင်သည် မယုံတဝက် ယုံတစ်ဝက် ဖြစ်နေသည်။ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ပါလေစ။ စစ်တခါတိုက်ချင်၍ လာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းများလား ဟု သံသယဝင်သည်။

:၁၂  ဣသရေလဘုရင်ကြောက်လန့်၍ မိမိအဝတ်ကို ဆုတ်ဖြဲပြီး ဘုရားသခင်ထံကြောက်အား လန့်အားဆုတောင်းသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲ သူ့ထံသို့စေလွှတ်ရန် ဧလိရှဲက အားပေးသည်။ ဣသရေလ ဘုရင်ကို အားကိုးတကြီး ပြုသော်လည်း ဘုရင့်နန်းတော်တွင် အနာရောဂါကင်း ငြိမ်းခြင်း တန်ခိုးအစွမ်း မရှိပါ။ ဘုရားသခင်၏လူ ပရောဖက် ဧလိရှဲထံတွင်သာ ရှိသည်။ ဧလိရှဲက ဗိုလ်ချုပ်နေမန်အား စကားအထွေအထူးမပြောပါ။ ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် လုံလောက်၏ ဟုသာပြောသည်။ ဧလိရှဲ ဗိုလ်ချုပ်နေမန်အား ယော်ဒန်မြစ်ထဲတွင် (ကြိမ်ရေချိုးခိုင်းသည်။ နေမန်အထင်တွင် ဧလိရှဲကိုယ်တိုင် လက်တင်ဆုတောင်း မန်းမှုတ်လေမလားဟု ထင်သည်။ သို့သော် ထင်သည့်အတိုင်းမဟုတ်။ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ရေချိုးခိုင်းသဖြင့် ယော်ဒန်မြစ်ထက် ဒမသက်ပြည်ရှိ မြစ်များသည် သာ၍မမြတ်ဘူးလား ဟု ရွဲ့ပြောလိုက်သည်။

:၁၃၁၄ 

ထိုပြဿနာကို D.L.Moody က ဤသို့ဆိုသည်။ နေမန်တွင် ရောဂါနှစ်ခုစွဲကပ်နေသည်။ ကုဌနူနာနှင့် မာနထောင်လွှားရောဂါ ဖြစ်သည်။ ကုဌနူနာ ရောဂါပျောက်ကင်းရန် ပထမဦးစွာ မာနရောဂါကို ကုသပေးရမည်။ မာန်မာနကို နှိမ့်ချပြီးမှ ရေထဲတွင် ရေချိုးစေသည်။

ပထမတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေမန် မလိုက်နာချင်သော်လည်း သူ့တပည့်၏ ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ ချိုးလိုက်ပါဟု စည်းရုံးအားပေး၍ နေမန်ရေချိုးလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးသည်နှင့် အနာရောဂါ ပျောက်ကင်းသွား ပါသည်။ အတွင်းရောဂါ မာန်မာနနှိမ့်ချ၍ ရောဂါ ကင်းစင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အပြင်ရောဂါ နူနာလည်း ပျောက်ကင်းသွားသည်။

:၁၅၁၉  ဗိုလ်ချုပ်နေမန်သည် ဣသရေလတို့၏ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်သွားသည်။ ဧလိရှဲကိုလည်း ကျေးဇူးစကားဆုလက်ဆောင် ပေးသည်။ သို့သော် ဧလိရှဲက လက်မခံ။ နေမန်သည် ဣသရေလတို့၏ ဘုရားသည် ဘုရားမှန်ကိုးကွယ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြင်းနှစ်စီးစာ ဣသရေလမြေကြီး ယူဆောင်သွားသည်။ အထက်အရာရှိမင်းများက ရိမ္မုန်ဘုရားအား ဦးချခိုင်းသောအခါ မငြင်းသာသောကြောင့် ဦးချရမည်။ တကယ့်စိတ်နှလုံးထဲမှာမူ ဣသရေလဘုရားသာ  ကိုးကွယ်ပါမည်ဟု ကတိပြုရှင်းပြခဲ့သည်။ ဧလိရှဲက မငြင်းဆန်သကဲ့သို့ ခွင့်လည်းမပြု။ စိတ်ချမ်းသာစွာ ပြန်ခွင့်သာ ပြုသည်။

နေမန်ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂန္တဝင် ဧဝံဂေလိဇာတ်လမ်း တွေ့ရသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်သော ရှုရိလူတို့၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သည်။ လူ့စကားအရပြောရလျှင် မကူညီသင့်သူ၊ ရောဂါအခြေအနေအရ မျှော်လင့်ချက်ကင်း မဲ့သူ၊ ကုဌနူနာသည် ဖြစ်သည်။ (ရော ၅:၆-၁၁ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ တပါးအမျိုးသားဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော် မလိုက်နာသူဖြစ်သော်လည်း ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ခံစားခဲ့သည် (ဧ ၂:၁၁-၁၂) နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ သို့သော် ဘုရားကျေးဇူးတော်သည် အလိုရှိသူများထံသို့ အမှန် သက်ရောက်ပါသည်။ နေမန်သည် ခြေသုတ်ပုဆိုး မြွေစွယ်ကျိုးသို့ မာန်မာနလျှော့ချလျှက် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံသည်။ ယော်ဒန်မြစ်ထဲတွင် ရေခုနှစ်ကြိမ် ချိုးပြီးသောအခါ အသားအရေအသစ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အသစ် ဝိညာဉ်အသစ်ရရှိသွားသည်။

ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော် ကြီးမားလေစွ။ ကျေးဇူးတော်သည် လူ့အပြစ်ဒုစရိုက်များ စင်ကြယ်စေပြီ။ ကရာနီကုန်းပေါ်မှ သွန်းလောင်းသော သိုးသူငယ် အသွေးတော်ဖြင့် ဘဝတခုလုံး စင်ကြယ်ရပြီ။        Julia H. Johnston

၇။ ဂေဟာဇိ၏လောဘ (:၂၀၂၇)

:၂၀၂၇  သူ့ဆရာပရောဖက် ဧလိရှဲက ဗိုလ်ချုပ် နေမန်၏ ဆုလက်ဆောင်များ ငြင်းပယ်သော်လည်း ဂေဟာဇိက သွားရည်ယိုနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နေမန် နောက်သို့လိုက်၍ အသစ်ရောက်လာသော ဧဖရိမ်တောင်မှ ပရောဖက်ငယ် နှစ်ပါးလှူဖို့ ဆုလက်ဆောင်များ ပြန်လည်လက်ခံမည့် အကြောင်း လိမ်ညာလိုက်ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေမန်ပေးသော ငွေကြေးနှင့် အဝတ်အစားများကို အိမ်သို့ယူဆောင်သွား သည်။ ဧလိရှဲက ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်ပိပိ အကြားအမြင်ပေါက်သည်။ တပည့် ဂေဟာဇိ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း သိသည်။ ထိုကြောင့် ဂေဟာဇိ ပြန်ရောက်လာသောအခါ အကျိုးအကြောင်းရှင်း ပြခိုင်းသည်။ နေမန်၏နူနာရောဂါအား ဂေဟာဇိသားမြေးစဉ်ဆက်သို့ ကူးပြောင်းစွဲကပ် စေသည်။ ဘုရားသခင်ပေးသော ကျေးဇူးတော်ကို မမြင်၊ လူပေးသော အရာဝတ္ထုလက်ဆောင်များကို မြင်တတ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။