၂ကော - ၅

1ယာယီတဲဖြစ်သော ငါတို့မြေအိမ်သည် ပျက်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ လူလက်ဖြင့်မလုပ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူသော နိစ္စထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကို ငါတို့ သိကြ၏။- 2ငါတို့သည် မြေအိမ်၌ရှိစဉ်တွင်၊ ကောင်းကင်အိမ်ထဲသို့ဝင်စားခြင်းငှာ အလွန်တောင့်တလိုချင်သော စိတ်ရှိ၍၊ ညည်းတွားမြည်တမ်းလျက်၊ နေကြ၏။- 3ထိုသို့ဝင်စားလျှင် နေရာမဲ့ဖြစ်မည်မဟုတ်။- 4ဤတဲ၌နေသော ငါတို့သည် လေးသောဝန်ကို ထမ်း၍ ညည်းတွားမြည်တမ်းကြ၏။ နေရာထဲက ထွက်ချင်သောကြောင့် ညည်းတွားသည် မဟုတ်။ သေတတ်သောအရာကို အသက်ရှင်ခြင်း၌ ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှာ၊ မြဲသောနေရာထဲသို့ ဝင်စားချင်သောကြောင့် ညည်းတွားကြ၏။- 5ထိုသို့သောအကျိုးကို ခံစေခြင်းငှာ ငါတို့ကို ပြင်ဆင်သောသူကား၊ ဘုရားသခင်ပေတည်း။ ထိုဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော စရန်ကို ငါတို့အား ပေးတော်မူပြီ။- 6ထိုကြောင့် ငါတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ နေမြဲနေစဉ်ကာလ၊ သခင်ဘုရားနှင့် ကွာဝေးရာအရပ်၌ နေသည်ကို ငါတို့သည်သိလျက်၊- 7အစဉ် ရဲရင့်သောစိတ် ရှိကြ၏။ မျက်မှောက်မမြင်ဘဲ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်း ရှိသည်အတိုင်း၊ ငါတို့သည် ကျင့်ဆောင်ပြုမူသည်ဖြစ်၍၊- 8ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ကွာဝေးရာအရပ်သို့ သွား၍၊ သခင်ဘုရားထံတော်၌ နေမြဲနေခြင်းငှာ အလိုရှိလျက်၊ ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏။- 9ထိုကြောင့် ငါတို့သည် နေမြဲအရပ်၌ နေသည်ဖြစ်စေ၊ ကွာဝေးရာအရပ်၌ နေသည်ဖြစ်စေ၊ သခင်ဘုရား နှစ်သက်တော်မူသော သူဖြစ်ခြင်းငှာ စေတနာစိတ်ရှိ၍ ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏။- 10အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်၊ ကောင်းမကောင်းရှိသည်အတိုင်း အကျိုးအပြစ်ကို အသီးအသီးခံခြင်းငှာ၊ ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်ရှေ့၌ ပေါ်လာရကြမည်။
မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း
11သို့ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားနှင့်ဆိုင်သော ကြောက်မက်ဖွယ်သော အကြောင်းအရာတို့ကို ငါတို့သည် သိလျှင်၊ လူများကို နှိုးဆော်သွေးဆောင်ရသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ထင်ရှားကြ၏။ သင်တို့၏စိတ်ရှေ့၌လည်း ထင်ရှားကြသည်ဟု ငါထင်မှတ်၏။- 12ငါတို့သည် သင်တို့ရှေ့၌ တစ်ဖန် ကိုယ်ကိုကိုယ် ချီးမွမ်းကြသည် မဟုတ်။ စိတ်သဘောကိုမထောက်၊ အသွေးအဆင်းကိုထောက်၍ ဝါကြွားသောသူတို့၏ စကားကို သင်တို့သည် ချေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ငါတို့ကြောင့် ဝါကြွားခြင်းအခွင့်ကိုသာ ပေးကြ၏။- 13ငါတို့သည် သူရူးဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်အဖို့ ဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်လျှင် သင်တို့အဖို့ ဖြစ်ကြ၏။- 14အကြောင်းမူကား၊ တစ်ယောက်သောသူသည် လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံသည်မှန်လျှင်၊- 15လူအပေါင်းတို့သည် သေလျက်နေကြသည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အသက်ရှင်သောသူတို့သည် တစ်ဖန် ကိုယ်အလိုသို့လိုက်၍ မရှင်၊ သူတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံပြီးမှ ထမြောက်တော်မူသော သူတို့၏အလိုသို့ လိုက်၍ ရှင်စေမည်အကြောင်း၊ လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါတို့သည် သဘောထားလျက်၊ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် ငါတို့ကို အနိုင်အထက် သွေးဆောင်၏။- 16သို့ဖြစ်လျှင်၊ ယခုမှစ၍ ငါတို့သည် ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ အဘယ်သူကိုမျှ မသိမမှတ်။ ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ ခရစ်တော်ကို အထက်က သိမှတ်သော်လည်း၊ ယခုမှစ၍ ထိုသို့သောသိမှတ်ခြင်း မရှိ။
17လူမည်သည်ကား၊ ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါ ဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။- 18ထိုသို့ဖြစ်သော် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့၏ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထိုမိတ်သဟာယတရားကို ဟောရသော အခွင့်အရာကို ငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏။- 19ထိုတရားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့၏ အပြစ်များကို မှတ်တော်မမူ၊ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထိုမိတ်သဟာယတရားကိုလည်း ငါတို့၌ အပ်ပေးတော်မူ၏။- 20ထိုကြောင့် ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ သံတမန်ဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့သည်ရန်ငြိမ်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ကြလော့ဟု ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အားဖြင့် နှိုးဆော် သွေးဆောင်တော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်၏ ကိုယ်စားဖြစ်၍ သင်တို့ကို တောင်းပန် သွေးဆောင်ကြ၏။- 21အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူ ဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း။

၂ကော - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင် အလင်း၌ အသက်ရှင်ခြင်း(:၁၀)

ဤအခန်းသည် ပြီးခဲ့သော အခန်းမှ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားရခြင်း၏ အဆက်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ကကြုံခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခ ၊ လတ်တလော ပြဿနာ ရှေ့ဆက်ရင်ဆိုင် ရမည့် အခက်အခဲများကို ဖွင့်ပြသည်။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခများက သေခြင်းတရားအပြိုင် တိုက်ခိုက်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သေမင်းနှင့် စစ်ခင်းပုံ ပုံဖော်ထားသည်။

: သေတတ်သော လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည် ယာယီတဲကုပ်သာဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက ရှင်းပြထားသည်။ တဲ ဆိုသည်မှာ ခရီးသည်များ ခဏတဖြုတ် ခိုနားရာ၊ ကွန်းထောက် ခိုနာ ဖြစ်သည်။ အမြဲတည် ရှိသည်မဟုတ်။

သေခြင်းတရားကို ဤယာယီ တဲက မဖြေရှင်းပေး နိုင်ပါ။ အချိန်တန်လျှင် ဤတဲကုပ်မှ ထွက်ခွါ သွားရပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် သည် မြေကြီးထဲ သို့ ရောက်သွား၍ ယုံကြည်သူ၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည် ခရစ်တော်ဘုရားထံတော်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။

ဤအခန်းကို ပျက်စီးသွားမည့် ယာယီတဲကုပ်ဖြင့် အစပြုဖွင့် လှစ်ထားသည်။ လူလက်ဖြင့် မလုပ်သော နေအိမ် ဘုရားသခင်၏ လက်တော်ဖြင့် လုပ်၍ထာဝရ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ စိုးစံမည့်သူဖြစ်ကြောင်း ခံယူထားသည်။ ဤနေရာတွင် တဲကုပ်နှင့် နေအိမ် ဟုခွဲခြားသုံးထားသည်။ တဲကုပ်သည် ယာယီအတွက် သာဖြစ်၍ မကြာခင် ပျက်စီးမည်။ လူနေအိမ်ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင် ပြာအလွန်ရှိ ဘုရားသခင်စိုးစံရာနေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် လူများ နေထိုင်ဖို့ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသည်။

ထို့အပြင် လူလက်ဖြင့် မလုပ် ဟုရှင်းပြသည်။ ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ ယခု ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း လူ လက်ဖြင့် လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါလျှက် လူလက်ဖြင့် မလုပ်သောနေအိမ် ဟုဘာကြောင့် အထူးတလည် အမွှမ်းတင် သနည်း။ “ဖန်ဆင်ခြင်း မဟုတ်” ဟုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၉:၁၁) ကိုဖတ်ရှုလျှင် ပိုမို သဘော ပေါက်လိမ့်မည်။ ယခုမှာမူ လူလတ်ဖြင့် မလုပ်၊ ဤလောကဓါတ် နှင့် မစပ်ဆိုင်၊ သာ၍ ကြီးမြတ် စုံလင်သောတဲတော် “ဟု ဆိုသည်။ (၂ကော၅:၁) တွင်မူ ယခုလူသား များသည် ကမ္ဘာမြေပေါ် တွင် ရှိနေကြသော်လည်း အနာဂတ်တွင်မူ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိမည်ဟုဆိုသည်။ ထိုနေရာ သည် သီးသန့်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ယုံကြည်သူ၏ အနာဂတ်ခန္ဓာကိုယ်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထာဝရစိုးစံရမည့် ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်သည်။အိုခြင်း ၊နာခြင်း၊သေခြင်း မရဏာ(၃) ပါးနှင့် ကင်းလွတ်သည်။ ကောင်းကင်ဘုန်းတန်ခိုး နှင့် အစဉ်ပြည့်ဝသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်အရ ကွေးသော လက်မဆန့်မီ၊ ဆန့်သော လက်မကွေးမီ လူ့အသက်ကုန်ဆုံ:ခြင်းသည် မှုလောက်စရာ မဟုတ်။ ခရစ်တော်ဘုရား အသင်းတော်ချီဆောင်ဖို့ ရောက်လာသည့်တိုင်အောင် (၁သက် ၄:၁၃-၁၈) ထိုအတိုင်း ရှိနေမည်။ ယုံကြည်သူ သေလွန်သောအခါ ခန္ဓာကိုယ်သည် မြေကြီးထဲသို့ မြုံပ်နှံရသော်လည်း စိတ်ဝိညာဉ်သည် ခရစ်တော်ထံတော်ပါးသို့ ချက်ချင်း ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ပြန်လည် ကြွလာသောအခါ ဖုံမှုန့် ဖြစ်သွားသော ခန္ဓာကိုယ်သည် ထမြောက်လာမည်။ ခရစ်တော်ထံသို့ ရောက်ရှိသွားသော စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ပြန်လည်ပေါင်း စပ်လျက် ခရစ်တော်ဖန်ဆင်းသည့် ပုံစံ သစ်ဖြစ်သွားမည်။ သေလွန်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ဘုရား သန့်ရှင်းသူများ လာရောက် ခေါ်ဆောင်သည့် ကြားကာလမှာ ခန္ဓာကိုယ်မရှိပါ။ သို့သော် ပျော်ရွှင်ခံစားခြင်း နှင့်ကောင်းကင်သုခ ချမ်းသာ များ ကင်းလွတ်သည်ဟု မဆိုလို။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို နိဂုံးမချုပ်မှီ လူလက်ဖြင့် မလုပ်သောနေအိမ်၊ ကောင်းကင် နိုင်ငံ၌ထာဝရစိုးစံရ မည့်အကြောင်း နိယာမ (၃)ချက်ဖြစ်သည်။

(၁) ထိုနေရာသည် လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။

(၂) သေခြင်းနှင့် ထမြောက်ခြင်းကာလ အကြားစပ်ကူးမတ်ကူး ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။

(၃) ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်သည်။

စာဖတ် ပရိသတ်များ နားလည်လွယ်အောင်ကြားကာလ ခန္ဓာကိုယ်ဟု သုံ:နှုန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ထိုကဲ့သို့ မသွန်သင်ပါ။ လူလက်ဖြင့် မလုပ်သော နေအိမ်ဆိုသည်မှာ ကြားကာလခန္ဓာကိုယ် ခိုနားရာနေရာ မဟုတ်။ ထိုနေအိမ်သည် ထမြောက်သော ခန္ဓာကိုယ်၊ ဘုန်းတန်ခိုး ရှိသော ခန္ဓာကိုယ် ရှိနေရသောနေရာ ဖြစ်သည်။

: ဤမြေအိမ်၊ တဲနန်းသည် ဝိညာဉ် ရေးရာ ကန့်သတ်ချက်၊ ချုပ်ချယ် မှုများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသော ၊ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံ ရသည့် နေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမွေတော်ခံယူရသော အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်၍ ကောင်းကင် နိုင်ငံကို ရောက်ချင် လှကြသည်။

တဲကုပ်မှ အဝတ်ဟု စကားလုံး ပြောင်းထား သည်။ ပေါလု သည် အဝတ်စရွက်ဖျင်တဲကို ကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင် နေသူဖြစ်သောကြောင့် ပုံဥပမာ ပြောင်းခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ၊ကျမ်းပိုဒ်၏ အနှစ်သာရ သည် အတူတူ ဖြစ်သည်။

: ကိုယ်ခန္ဓာမဲ့ ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူများ၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်း ဝတ်လုံ မဆင်မြန်းခြင်း ကို ညွှန်းဆိုရော့ လေသလား၊ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသော်လည်း ခရစ်တော်၏ ပလ္လင်ရှေ့ တွင် ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်း မခံရသူများကို ရည်ညွှန်းသလား။ သို့မဟုတ် သေခြင်းနှင် ထမြောက်ခြင်း ကြားကာလ အကြားရှိ ခန္ဓာကိုယ် ကို ဆိုလိုပါသလား။

ခန္ဓာကိုယ်မဲ့ခြင်း ၊ဝတ်လုံ မခြုံခြင်း၏ သဘောကို နားလည် ကြပါပြီ။ ပေါလု၏ ဆန္ဒမှာ ရုပ်ခန္ဓာမဲ့သော် သေခြင်းကို မဆိုလို။ ခရစ်တော်ဘုရား ပြန်လည် ကြွမြန်းလာသောအခါ ခရစ်တော် ဘုရား၌ သေလွန်သူများ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။

: အပိုဒ်ငယ် ၃ မှ မွေးဖွားလာသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤတဲ၌ နေသူတို့သည် ဝန်ပိနေသောကြောင့် ညည်းတွား ကြသည်။ နေရာထဲက ထွက်ချင်သော ကြောင်း ညည်းတွား သည်မဟုတ်။ သေတတ်သော ခန္ဓာကို၊မြဲသောနေရာသို့ ဝင်စားချင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် သေခြင်းနှင့် ထမြောက်ခြင်း ကြားကာလကို မျှော်မှန်းခြင်း မဟုတ်။ သေခြင်းကို လွန်မြောက် ၍ ချီဆောင်ခြင်းကာလကို မျှော်လင့် ခြင်း ဖြစ်သည်။

: ထိုသို့ အကျိုးကို ခံစေခြင်း ငှါ-ပြင်ဆင်ပေးသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် ဘုရားသခင်၏ အကြီးမြတ်ဆုံးသော ဘုန်းတန်ခိုး ဖြစ် သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် စိတ်ဝိညာဉ်သာ ကယ်တင်ထားသော်လည်း ထိုကာလတွင် စိတ်ဝိညာဉ်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်လည်း ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ ခံစားနိုင်စေရန် ဘုန်းတန်ခိုး ပေးသည်။ လူလက်ဖြင့် မလုပ်သော ထာဝရကောင်းကင် အိမ် စီစဉ်ပေးထားသည်။

ဘုန်းတန်ခိုး ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရမည် သေချာ ပါသလား။ ဝိညာဉ် တော်ပေးထားသောကြောင့်သေချာ ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ပိုင်ဆိုင်သူများသည် ကတိတော် ပြည့်စုံမည့် သူများ ဖြစ်ကြောင်း ယခင်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်ပိုင်ဆိုင် ခြင်းသည် နေအိမ် ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဘိုကင်လက်မှတ် လက်ဝယ် ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် အာမခံချက်ဖြစ်သည်။

: ထိုသို့ အာမခံချက် ရရှိထားသောကြောင့် ရဲဝံ့ပြောင်မြောက် စွာ ပေါလု လုပ်ဆောင်ရဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာယီတဲကုပ်မှာ နေခြင်းသည် ဘုရားသခင် နှင့် ဝေးကွာခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ပျက်အားငယ်၍ ညည်းတွားစရာ မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ကူညီမည့် အခွင့်အရေးရရှိထားသည်။

: သို့သော် ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် လျှောက်လှမ်းရသည်။ မျက်စိဖြင့် မြင်ရသော အရာများသည် အဓိကမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်များကို လူ့အမြင်ဖြင့်သာ မကြည့်ရပါ။ ယုံကြည်ခြင်း မျက်စိရှိမှ သာလျှင် ဘုရားသခင်ကို ဖူးမြင်နိုင်သည်။ ယာယီတဲနန်း လူ့ခန္ဓာကိုယ် ၌ သာ ခိုအောင်းနေလျှင် အမြင် ကျယ် လာ မည်မဟုတ်။ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်မျှသာ ဖြစ်ပေးမည်။

: ဤအပိုဒ်သည် အပိုဒ်(၆) ကို အတည်ပြုဖြည့်စွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသော အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသောကြောင့် ရဲစွမ်း သတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသည်. “ကိုယ်ခန္ဓာ နှင့် ဝေးကွာ ရာအရပ်သို့ သွား၍ သခင်ဘုရားထံ အမြဲ နေလိုသည်။” ဟုဆိုရဲသည်။Barnad က”ကောင်းကင် အိမ်တော် လွမ်းစိတ်ဝေဒနာ ခံစားရသည်” ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် “ဘုန်းတန်ခိုးပြည့် စုံသော ခန္ဓာကိုယ်ကို လွမ်းသည်။ “ဟုသော နောက်ကျမ်းပိုဒ် နှင့် တခြားစီ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်နေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဝေးကွာသောအရပ်သို့ သွားလို သည်ဟု ဆိုထားသည်။

အသေအချာ ချင့်ချိန် လျှင် အဓိပ္ပါယ် ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိပါ။ အကြောင်းအချက် (၃) ခု ရှိသည်။ အကြောင်းအချက် (၃) ခု ရှိပါသည်။ မျက်မှောက် လူ့ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်သည်။ ထိုခန္ဓာကိုယ်သည် သေခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ဘုရားပြန်လည် ကြွလာ ခြင်းကာလအကြားကို ဆိုလိုသည်။ နောက်ဆုံး အချက်မှာ သခင်ယေရူကြွလာသောအခါ ထိုခန္ဓာကိုယ်သည် ဘုန်းတန်ခိုး နှင့် ပြည့်စုံပါမည်။ အဓိက သွန်သင်ချက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်သည် ပထမအဆင့် တွင်ကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်တွင် သာ၍ကောင်း ၊ တတိယအဆင့် တွင် အကောင်းဆုံး ဟုဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

: ထိုကြောင့် ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့ရန် အဓိကဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း သည် အကျင့် အပေါ် တွင် မတည်ပါ။ ထိုနေ့ရက် တွင် ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့် ခြင်း သည်လည်း သခင်ဘုရားအား သစ္စာစောင့်သိခြင်းအပေါ်၌သာ တည်ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်း သည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင် ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိလျှင် အကျင့်ကောင်း ကျင့်ရသည်။ ထိုသို့ အကျင့်ကောင်း ကျင့်ခြင်းဖြင့် ဆုလက်ဆောင် ရရှိပါသည်။

:၁၀ ခရစ်တော်၏စိတ်သဘောနှင့် ထိတွေ့သူ များသည် ခရစ်တော်ဘုရားပလ္လင် ရှေ့သို့ရောက်သောအခါတွင် လည်း မျက်နှာတော်သာရကြပေမည်။ ထိုနေရာသည် ပြုခဲ့သော အကျင့် ကောင်းများ သေမည့် နေရာ မဟုတ်တော့ပါ။ ပြုခဲ့သော အကျင့်ကောင်းများ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြသရာဖြစ်သည်။ NEBကျမ်းကမူ “ခရစ်တော်အတွက် ခံစားခဲ့ ရသည့် အသက်တာကို ပြန်လည် ပြသရာ ဖြစ်သည်” ဟုဆိုထားသည်။ ဆရာဝန်ရှေ့မှာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် တူသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား တရား ပလ္လင်တွင် စိုးစံ၍ မိမိတို့ ပြုခဲ့သော အကျင့်များကို ဓါတ်မှန်ကား ချပ်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်ခဲ့သော အရေအတွက် ပမာဏသာ ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု အရည်အချင်းကို လည်း ကြည့်ရှုပါမည်။ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စိတ်ရင်းစေတနာများကို လည်းကြည့်ရှုသည်။

အသက်တာပြောင်းလဲ သူများအတွက်မပြောင်းလဲမီ အပြစ်များကိုမူ ကြည့်ရှုတော့မည် မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကာလမှစ၍ အပြစ်များ၏ အဖိုးအခ ကို ခရစ်တော်ဘုရား က ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီပြီး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် ပြီးစီးသွားသော အမှုကို ပြန်ဖော်ထုတ်ခြင်း မပြု။ အနာဖေးကို လှန်လျော၍ အနာသစ်မလုပ်(ယော ၅:၂၄) ။ ခရစ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းသည် အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ် လုပ်ဆောင်မှုကို တန်ဖိုးဖြတ်စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရ မရ နှင့်မဆိုင်ပါ။ အားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိ၍ ခရစ်တော်ရှေ့ မှောက်သို့ ရောက်ရှိကြဖြစ်သည်။ ကုန်လွန်ခဲ့သော အသက်တာတွင် လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းအားကို ကြည့်ရှုဆုံ:ဖြတ်၍ ဆုလက်ဆောင် ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား ဖြစ်သည်။

(စျအမှုတော်၌ ပေါလု၏ စိတ်စေတနာ (:၁၁:)

          :၁၁ ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်တရား စီရင် ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများ စိုးထိတ်ဖွယ်ရာ ငရဲပြည် ခရီး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခမရောက်စေရန် နေရာတကာသို့ ဧဝံဂေလိ တရားဟောကြားခိုင်းဖြစ်သည်။

ပေါလု၏ အဓိကဆိုလိုရင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများ သခင်ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ဖို့မဟုတ်ပါ။ သခင်ဘုရားစိတ်တော်နှင့်ထိတွေ့ ဖိုအမှုတော် ၌ ပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလု၏ အသက်တာသည် ဖွင့်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။        ကောရိန္သု ယုံကြည်သူများ အားကျက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိစွာ အမှုတော်၌ ပါဝင်ကြရန် စည်းရုံးသည်။ သူ့အသက်တာ ကို ကြည့်ရှု သင်ခန်းစာ ယူရန် စာမျက်နှာဖွင့်သည်။ ထိုကြောင့် ဤသို့ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

” ဘုရား သခင်ကို သိကျွမ်းလျှင် လူများကို ဘုရားသခင်ထံ ပို့ဆောင်နိုင်ရမည်။ ထိုသို့ ပြုခြင်းသည် အမှုတော်ဆောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူများအား ဘုရားသခင်ထံ ပို့ဆောင်ဖို့ အဓိကမဟုတ်။ ဘုရားသခင် ကို သိကျွမ်းဖို့သာ အရေးကြီးသည်။ ကောရိန္သု သားများ နှင့် အတူ စာရှုသူလည်း သိသင့်သည်”

ဤရှင်းပြချက်သည် ကျမ်းချက်၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်သည်။

          :၁၂ ထိုစကားသည် မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ရည်သွေးရာ ရောက်သည်ဟု ပေါလုအတွေးတွင် ရိပ်ကနဲပေါ်လာ ဟန်တူသည်။ သူများက ထိုသို့ အမြင် မစောင်းစေလို။ ထိုကြောင့် “သင်တို့ရှေ့၌ ကိုယ့်ကို ချီးမွမ်း ကြသည် မဟုတ်” ဟုဖာထေးလိုက်သည်။ ကောရိန္သု သားများကို အမြဲတမ်းလေးစားသည် ဟုဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ ခဏခဏ အပြစ်တင်သည်။ ဆုံးမသည်။ စိတ်သဘောထား များကို ထောက်ပြပဲ့ပြင်ပေးသည်။

အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသည် မှန်ကန်သည်ဟု စောစောစီးစီး အဘယ်ကြောင့် ဝင်းခတ်ထားသနည်း။ “စိတ်သဘော ကိုမထောက်၊ အသွေး အဆင်းကို ထောက်၍ ဝါကြွား သူတို့၏ စကားကို ချေမုန်းနိုင်မည့် အကြောင်း ငါတို့ ကြောင့် ဝါကြွားခြင်း အခွင့် ကို သာ၍ ပေး၏” ဟု အဖြေ ဆက်ပြောထားသည်။ ပေါလုကို မှားယွင်းသောဆရာ များက ကောရိန္သု သန့်ရှင်းသူ များအကြားတွင် ဝေဖန်ရှုတ်ချ ကြသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ရှုတ်စရာ မတွေ့။ထိုသူများအား ခေါင်းငုံ့ အညံ့ခံ၍ လည် စင်းခံမည့်အစား ယုံကြည်သူများအား တရားမှန် အင်အားသစ်ပေး၍ တန်ပြန်တော်လှန် တိုက်ခိုက်စေလိုသည်။ ထိုသို့ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှသာလျှင် ကောရိန္သု သန်ရှင်းသူများ နှင့် တကွ ပေါလုတို့သည်လည်း လုံခြုံပေမည်။

စိတ်သဘောကို မထောက်  အသွေးအမွေးကို ထောက်၍ ဝါကြွားခြင်းကို (၁ရာ ၁၆:၇) နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ။ တနည်း အားဖြင့် ထိုသူများသည် ပေါ်ယံ ပကာသနဖြင့် ဝါကြွားထောင်လွှားသူများ ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် များ ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဖြူစင် ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်း မရှိ။ အပေါ်ယံ ရေပေါ် ဆီ များသာ ဖြစ်သည်။ အပေါ်ယံ ပကာသန ဖြင့် ချီးမွမ်းဖွယ်ရာ များသည် အတွင်းသရုပ် တွင် အပုဒ်အသိုးများ ဖြစ်တတ်သည်။ (သီးသန့် ရှင်းပြချက်)

:၁၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တမန်တော် ပေါလုက သူ့ကိုယ်သူ စိတ်မနှံ့၊ အရူး၊ စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာသည် နှင့် နှိုင်းထားသည်။ ဝိညာဉ် ရေးရာ ဖိစီးမှုမခံစားဘူးဟု မငြင်းပါ။ ရိုးရိုးလေးဆိုထား ပါသည်။ သာမာန်စိတ် သဘောထား မဟုတ်ဘူးဟု လူတွေကသတ်မှတ် ကြလျှင် လည်း သခင်ဘုရား၌ စိတ္တဇ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်။ ဘုရားသခင်အား စိတ်စွဲလမ်းခြင်း ဖြစ်မည်။ တနည်းအားဖြင် ကောရိန္သု ယုံကြည်သူများတွက် ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ် မြုပ်နှံခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ စိတ်သဘောထားကို လိုရင်းတိုရင်း ရှင်းပြထားသည်။ ဘုရားသခင်၏စိတ်အား ထက်သန်ခြင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်သူညီအစ်ကို မောင်နှမ များ၏ အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုရည်ရွယ် ချက် နှစ်ခုစလုံး သည် အတ္တနှင့် ကင်းစင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောရိန္သု သားများက ပုတ်ခတ်ဝေဖန် သင့် ပါသလား။

:၁၄ ပေါလု၏ မနေမနားလုပ်ဆောင်ချက်များ ကို အမှန်တကယ် လေ့လာလျှင် အပြစ်ရှာတွေ့မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်း အကြာင်းရင်းမှာ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် ဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုရာတွင် ခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်း ထက် ခရစ်တော်က ချစ်သည့်ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို ဆိုလိုသည်။ ခရစ်တော်က လူတို့ကို အရင် ချစ်သောကြောင့် လူတို့က တုံ့ပြန်၍ ချစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သင်ပေးပါသည်။ ပေါလုက ခရစ်တော်၏ အံ့ဖွယ်ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ခံစားရသည်ဟု ပြောသည်။ ပေါလုအနေ ဖြင့် ခရစ်တော်အတွက် ဘာမှမတတ်စွမ်း နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း တတ်စွမ်းသမျှ သခင့် အတွက် ပေးဆပ်မည်ဟုဆိုသည်။

ယေရူခရစ်တော်သည် လူအပေါင်းတို့အတွက် အသေခံသည်။ ကနဦး လူသား အာဒံ ထံသို့ အပြစ်ဝင်ရောက်ချိန် မှစ၍ သားစဉ်မြေးဆက် မီးခိုး ကြွက်လျှောက် အပြစ်ဝင်လာရာ၊ လူတိုင်းသေကြသည်။ ယေရူခရစ်တော်တိုင်အောင် သေရသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများသည် ယေရူခရစ်တော်၌ သေသူ များဖြစ်သည် (ရော ၅:၁၂-၂၁၊၁ကော ၁၅:၂၁-၂၂)

:၁၅ တမန်တော် ပေါလုသည် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုတရားတော်ကို လက်ခံယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာသည် မိမိဘဝ အတွက် အသက်ရှင် ရသဘ် မဟုတ်။ ကိုယ်စား အသေခံပေးသူ အတွက် အသက်ရှင်ရသည်။ အကယ်၍ ထိုသခင်သည် လူတို့အတွက် အသမခံခဲ့လျှင် ၊ လူတို့သည် စိတ်ကြိုက်၊ အသက်ရှင် ကြပါမည်။ သို့သော်လည်း ခရစ်တော်သည်လူတို့ အတွက် အသေခံ ပေးသောကြောင့် ထိုသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်သည်။Denneyက ဤသို့ ရှင်းထားသည်။

ခရစ်တော်၏ ငါတို့ကိုယ်စား အသေခံခြင်း သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါတို့သည်လည်း ထိုသခင်၏ ပိုင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်သည်။ ငါတို့ အသက်ရှင်ခြင်း၊သေခြင်းသည် ခရစ်တော်အတွက် သာဖြစ်ရသည်။

:၁၆ စိတ်နှလုံးထဲမှ မဟုတ်သော်လည်း သူများ အမြင်တွင် ဝါကြွား ခြင်း ဟုမြင်နိုင်သော အပိုဒ်ငယ် (၁၂) ကို ပြန်လည် ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို အကြောင်းနှင့် ဆက်နွယ်ကာ ခရစ်တော် တဖန် ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ်ဖြစ်မည့် အကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ ယခုအချိန်မှ စ၍ လူများကို လောက အမြင်၊ လူ့အမြင် ဖြင့် ဝေဖန် အကဲ ဖြတ်ခြင်း မပြုရ။ ထိုသူ့အတွက် ခရစ်တော် အသေခံ ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သဘောထား အမြင်ရှိ ရမည်။ ခရစ်တော်ကို လည်း လူ့စံ နှုန်း ဖြင့် ကြည့်မြင် အကဲဖြတ် မှားခဲ့ ကြပြီ ဖြစ်၍ နောက်တဖန်ထိုသို့ သော အမှားမျိုး မကျူးလွန်ကောင်း။ တနည်း အားဖြင့် ယေရှုသခင်ကို အိမ်နီးနားချင်း နာဇရက် မြို့သားဟု ထင်မှားခဲ့ကြသည်။ အထင်သေးခဲ့ ကြသည်။ စင်စစ်တွင် မျက်မှောက်ကာလ၌ ထိုနာဇရတ်သားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်၌ ဘုန်းတန်ခိုး အပြည့်အလျှံဖြင့် စိုးစံနေသည်။ ယနေ့ကာလတွင် မူ ဝိညာဉ်တော်၏ သွန်သင်ချက် အားဖြင့် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်စဉ်အား ယခင် ကထက် ပိုမို သိကျွမ်း ဝင်ခွင့် ရရှိကြသည်။

ထိုအကြောင်းကို David Smith က ဤသို့ ဆိုထား သည်။

ယုဒများ ၏ မေရှိယ သခင် သည် တမန်တော် ပေါလု၏ စိတ်အာရုံတွင် လွှမ်းမိုးနေသည်။ခရစ်တော် သည် သူ့အတွက် ရှင်ပြန်ထမြောက် သည်။ ဘုန်းတန်ခိုး ပြည့် စုံ သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည်။ ဇာတိအသိဉာဏ်ဖြင့် သိရှိခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ဖြင့် မဟုတ်။ အရေးပါ အရာရောက်သော နောက်လိုက်တော်ဖြင့် သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၇ ခရစ်တော်ပိုင်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသဖြင့် အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံ ရသူဖြစ်သည်။ အသက်တာ ၊ မပြောင်လဲသေးသူသည် တစုံတဦးအား လူ့အမြင် ဖြင့် ဝေဖန်ကောင်း ဝေဖန်မည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲ သောအခါ တွင်မူ အားလုံးပြောင်းလဲကုန် သည်။ စနစ်ဟောင်းများ ကုန်ဆုံ:ပြီ။ အရာ ခပ်သိမ်း သည် အသစ် စက်စက် ဖြစ်ကုန်ပြီ။

အသက်တာပြောင်းခါစ လူသစ်များ၏ သည်းခြေကြိုက် ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ အချို့က တလွဲ တချော် ကိုးကားတတ်ကြသည်။ လူသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသော အခါ အကျင့် ဟောင်း ဖြစ်သော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ များမရှိတော့ပါ။ ဘဝအသက်တာ တွင် အတွေး သစ် အမြင် သစ် ရှိသည် ဟု နားလည်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်သူ၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ရပ်တည်ချက်၊ ရောက်ရာ ဘဝကို ဆိုလိုသည်။ ကျမ်းစာ ကခရစ်တော်ထဲ ၌ ရှိသူ ဟုဆိုထားသည် ကို သတိပြု ရမည်။ ခရစ်တော်ထဲ မှာ ဟူသော စကားသည် အဓိက သော့ချက် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ထဲ၌ ရှိနေသူသည် အဟောင်းများ ဝေး လွင့်ကုန်၍ အရာ ခပ်သိမ်းသည် အသစ်ဖြစ်လာသည်။ ကံကြောင်း မလှ၍ “ငါ့ထဲမှာ” ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် စေလျှင် တလွှဲတချော်  ဖြစ်ကုန်မည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာ သည် တိုးတက် ရင့်ကျက်ခြင်း အမြဲရှိနေရမည်။ ခရစ်တော် ဘုရား ပေါ်ထွန်းလာလျှင် မူကား၊ ထိုအယူအဆ နှစ်ခု စလုံး ပြည့်စုံ ကုံလုံသွားပါမည်။

:၁၈ အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဘုရားသခင် ပြုတော်မူသည်။ ဘုရားသခင် သည် အရာခပ်သိမ်း၏ အရှင်သခင်၊ ဇစ်မြစ်၊ စီမံသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသည် ဝါကြွား ထောင်လွှားမာနတက်စရာ မရှိ။ ဘုရား သခင်သည် ယေရူခရစ်အားဖြင့် ငါတို့၏ ရန်သူကို ငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိဿဟာ ဖွဲ့ စေတော်မူ၏

ဤရန်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကို A New and Concise Bible Dictionary  တွင် ဤသို့ ရှင်းပြထားသည်။

ယေရှုခရစ်တော် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ဆောင်ယူသွားသော အပြစ်များနှင့် လူ့အပြစ်များကို သင်ပုန်းချေဖျတ်လိုက်သည်။ အရာခပ်သိမ်းသည် ခရစ်တာ် အားဖြင့် ကျေနပ်လက်ခံစရာ ဖြစ်သွားသည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ထို ခရစ်တော် အသေခံခြင်း ဖြင့် အပြစ်မြင်စရာ မရှိ၊ ထပ်ဖြည့် စရာမလို ၊စင်ကြယ်သွားကြပါသည်။ သခင်ခရစ်တော် လူ့လောကမှာ ရှိနေစဉ် ခရစ်တော် ထဲ၌ ဘုရားသခင် ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် လူနှင့် ဘုရားရန်ငြိမ်း အမျက်ပြေကြသည်။ လူများ၏ ကမ်းလှမ်းခြင်း ဖြင့်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တော်ပြသရန် ကားတိုင်တော်ပေါ်၌ ခရစ်တော် အသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ အနှံ့သတင်း ပျံ့၍ သက်သေခံခဲ့သည်။ ထိုကားတိုင်အမှု၏ နိဂုံးချုပ် မှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော် နှင့် ထိတွေ့စရာ သည် လူ့အထဲတွင်ရှိနေသည်။

:၁၉ ထိုမျက်ပြေ ရန်ငြိမ်းခြင်းတရား ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ထဲ၌ တည်၍ သူကိုယ်တိုင်လောကသားများအား ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းချက် စကားကို အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးကောက်ယူနိုင်သည်။ ခရစ်တော်ထဲ၌ ဘုရားသခင် ရှိသည် ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်ပါ ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဧကန်အမှန်ဖြစ်သည်။ နောက်တမျိုးမှာ လောကသားများအား စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းစေ ရန် ခရစ်တော်ထဲ၌ ဘုရားသခင် ပါရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်က ယေရူခရစ်တော် ကို အသုံးပြု၍ လောကသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဘုရားသခင် သည် လူသား များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူ တည်ဆောက်ရာတွင် ယေရူခရစ်တော်ကို အသုံးပြုသည် ဟု နားလည်ရသည်။ ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူချင်သည်ဘုရားသခင်ဘက်က လိုအပ် ၍ စေ့စပ် ငြိမ်းချမ်းခြင်း မဟုတ်။ လူ့ဖက်မှ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောကြောင့် ကရုဏာ တော်ထား၍ တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

လောကီသားများ အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူ ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသည်လူသား အားလုံးကယ်တင် ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဦးစွာ နားလည်ရမည်။ သို့သော် ယေဘူယျစကားသာ ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း မရသူများ၏ အပြစ်ကို မူ ဆက်လက်ထင်ရှားနေသည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောအခါ တွင်မူ အပြစ်များအားလုံး ကိုချေဖျက်ထားသည်။

ဘုရားသခင်သည် ထိုစေ့စပ် ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရွှေပြည်အေး တရားကိုအမှုတော်ဆောင်များ၌ လည်းပေးထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် တပည့်တော်များ ဖြင့် အရပ်တကာ ၊လူတကာ တို့အား စေ့စပ် ငြိမ်းချမ်းရေးဟော ကြားခိုင်းသည်။ ကောင်းကင်သားများသာ ငြိမ်းချမ်းရေးပေးသည်မဟုတ်။ ဆင်းရဲသား မှစ၍ လူမွဲလူတွေအားလုံး သို့လည်း ကမ်းလှမ်းပါသည်။

:၂၀ အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် အမျက်ပြေငြိမ်း ချမ်းရေးတရား ဟောခဲ့ပါသည်။ ထိုတရားဒေသနာကို လူတိုင်းထံသို့ ကြားသိစေခိုင်းသည်။(၅:၂၀ မှ၆:၂) တွင်လည်း အမျက်ပြေ စေရန် ရွှေပြည်အေးတရား ကိုရှင်းပြထားသည်။ တနည်း အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိ သေးသူများထံသို့ အတိုင်းတိုင်း အပြည် ပြည်တွင် ပေါလုတရား လိုက်လံဟော ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော အချက်တချက်မှာ ကောရိန္သု သားများ ဘုရားသခင်နှင့် မသင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရူကို ယုံကြည်ရန် အသင့်ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်း စကားသည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူများအား ဟော ကြားသည့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ စေတမန်တော် ပေါလုသည် နိုင်ငံရပ်ခြား သံတမန်ဖြစ်သည် ဟု သူ့ကိုယ်သူ သိမှတ်သည်။ ပေါလု သည် တရားဒေသနာ ဟောကြားတိုင်း ဆောက်တည်ရာ ဖြစ်ဖွယ်ရာ၊ ဘုရားသခင် က လက်လှမ်းခေါ် သည့် အကြောင်းကိုသာ ပြောလေ့ ရှိသည်။ ခရစ်တော်က တိုက်ရိုက် ခန့်အပ် သူဖြစ်သည် ဟု အမြဲစွဲမှတ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်စား ဟောခြင်း ဖြစ်သည်။ သံတမန် ဆိုသည်မှာ ပြောရေး ဆိုခွင့် အာဏာကုန်လွဲအပ်ခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ သာမန် အားဖြင့် ထိုသံတမန်သည် ဘုရားသခင် ၏ တရားဒေသနာများကို လိုက်လံဟောပြောသူ ဟု သာ အလွယ်တကူ ထင်မှတ်ကြသည်။ ယခု ဘုရား သခင်၏ အထူး အာဏာ ကုန် လွဲအပ်ခြင်းခံ ရသူသည် ဒူးနှင့် မျက်ရည် သုတ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နေရသည်။ အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင်နှင့် လူ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးသည် လူ့ဘက်မှ လိုအပ်ချက် ဖြစ်၍ လူဘက်ကသာလုပ်ရမည့် ဝတ္တရား ဖြစ်သည်။ သို့သော် လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိ သောအခါ ဘုရားကိုယ်တိုင် ပြောင်းတိပြောင်းပြန် လုပ်ပေးနေရသည်။ ဘုရားရှင် ဘက်မှ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည်များ ကို အကြေအလည်လုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လက်သီး လက်မောင်းတန်း၍ ဆူပူသောင်းကျန် ခြင်းကို ရပ်တန့် ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူ သင့်ပါပီ။

:၂၁ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေ အခြေခံမူ ဝါဒသဘောထား ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်က ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မည်သို့ လုပ်ဆောင် နိုင်သနည်း။ ဘုရားသခင်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ နောင်တရ၍ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသော အပြစ်သားများကို မည်သို့ လက်ခံပါသနည်း။ အဖြေ စကားမှာ ရှင်းရှင်း လေးဖြစ်ပါသည်။ အမှုအရာပြဿနာများ အားလုံးအတွက် သခင်ယေရှု အသေခံခြင်းဖြင့် အားလုံးရှင်းလင်းသွားပါသည်။အပြစ်များ ကင်းစင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသား အမျက်ပြေငြိမ်းချမ်းရေး ရကြပါသည်။

တနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်သည်။ ခရစ်တော်သည် အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်သည်။ ထိုခရစ်တော်၌တည်လျှင် အပြစ်များကင်းစင် သောကြောင့် ဘုရား သခင်ရှေ့၌ ဖြောင့် မတ်သူများဖြစ်သည်။

          စဉ်စားစရာ တခုရှိသည်မှာ သခင်ယေရှု ကရာနီကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်း သည် သူကိုယ်တိုင်၌ အပြစ်သက်ရောက်ပါသလား။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခြင်း သာဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ အထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိ။ ကျွန်ုပ် တို့၏ အပြစ်များ ကိုယူဆောင် သွားကြောင်းကို ထမ်းသွားခြင်း မရှိ။ ကျွန်ုပ် တို့ ကိုယ်စား အပြစ်များကို ထမ်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ယူဆောင် သွားသောကြောင့် ကို ယုံကြည်သူများ သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဖြောင့် မတ်သူများ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့ကိုယ်စား ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အပြစ်တမှုံမရှိသူ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် ရှေ့ တွင် ဖြောင့် မတ်ခြင်း ရရှိသောအခွင့်အရေးသည် မင်္ဂလာ မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဤကျေးဇူးမင်္ဂလာစကားသည် လူ့နှုတ်ဖြင့် ဖေါ်ကျူး၍ မပြည့်စုံနိုင်ပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။