ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁

ဧလကာနနှင့်အိမ်ထောင်စု
1ဧဖရတ်မြို့သား ဇုဖ၊ တောဟူ၊ ဧလိဟူ၊ ယေရောဟံမှ ဆင်းသက်၍ ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာ ရာမသိမ် ဇုဖိမ်မြို့၌နေသော ဧလကာနအမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်ရှိ၏။ 2ထိုသူသည် မယားနှစ်ယောက်ရှိ၏။ တစ်ယောက်ကား၊ ဟန္န၊ တစ်ယောက်ကား ပေနိန္နအမည် ရှိ၏။ ပေနိန္န၌ သားသမီးရှိ၏။ ဟန္န၌မရှိ။ 3ဧလကာနသည် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှာ၊ မိမိနေရာမြို့မှ ရှိလောမြို့သို့ နှစ်တိုင်းသွားမြဲရှိ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလိ၏သားဟောဖနိနှင့် ဖိနဟတ်သည် ရှိလောမြို့၌ နေသတည်း။
4ဧလကာနသည် ယဇ်ပူဇော်အချိန် ရောက်သောအခါ၊ မယားပေနိန္နနှင့် သူ၏ သားသမီးအပေါင်းတို့အား ဝေမျှ၏။ 5ဟန္နကိုချစ်သောကြောင့် နှစ်ဆသောအဖို့ကို ပေး၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် ဟန္နအား သားဖွားသောအခွင့်ကို ပေးတော်မမူ။ 6ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် အခွင့်ကို ပေးတော်မမူသောကြောင့်၊ ဟန္နစိတ်ဆိုးညစ်အောင် ရန်သူ သည် အလွန်နှောင့်ယှက်တတ်၏။ 7နှစ်စဉ်မပြတ် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်သို့ သွားသောအခါ၊ ရန်သူနှောင့်ယှက်သဖြင့် ဟန္နသည် အစာမစားနိုင်၊ ငိုလျက်နေတတ်၏။ 8သူ၏ခင်ပွန်း ဧလကာနက၊ ဟန္န အဘယ်ကြောင့် ငိုသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် မစားဘဲနေသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် စိတ်ညှိုးငယ်သနည်း။ သားတစ်ကျိပ်ထက် သင်၌ ငါသာ၍ကောင်းသည် မဟုတ်လောဟု ဆို၏။
ဟန္နနှင့် ဧလိ
9ရှိလောမြို့၌ စားသောက်ကြသောနောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလိသည် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်တိုင်နားမှာ ထိုင်စဉ်၊ 10ဟန္နသည် ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့် ထ၍၊ မျက်ရည်များစွာကျလျက် ထာဝရဘုရားကို ဆုတောင်းသည်ကား၊ 11အိုကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်မကို မေ့လျော့တော်မမူဘဲ၊ ကိုယ်တော်ကျွန်မ၏ ဆင်းရဲခြင်းကို ကြည့်ရှုအောက်မေ့သဖြင့်၊ သားယောက်ျားကို ပေးသနားတော်မူလျှင်၊ သူ၏ဆံပင်ရိတ်ခြင်းကို အလျှင်းမပြု။ တစ်သက်လုံး ထာဝရဘုရား၏ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းငှာ ကျွန်မအပ်ပါမည်ဟု သစ္စာကတိပြုလေ၏။ 12ဟန္နသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကြာမြင့်စွာ ဆုတောင်းစဉ်၊ ဧလိသည် သူ၏နှုတ်ကို ကြည့်မှတ်လေ၏။ 13စိတ်နှလုံးနှင့် ဆုတောင်း၍ နှုတ်ခမ်းလှုပ်သော်လည်း၊ စကားသံမထွက်သောကြောင့်၊ ယစ်မူးသည်ဟု ဧလိထင်လျက်၊ 14သင်သည် အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ယစ်မူးလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ စပျစ်ရည်ကို ပယ်ရှောင်လော့ဟု ဆို၏။ 15ဟန္နကလည်း၊ မဟုတ်ပါအရှင်။ ကျွန်မသည် စိတ်ညှိုးငယ်သော မိန်းမဖြစ်ပါ၏။ စပျစ်ရည်ကို မသောက်ပါ၊ သေရည်သေရက်ကို မသောက်ပါ၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စိတ်နှလုံးကို သွန်းလောင်းလျက် နေပါ၏။ 16ကိုယ်တော်၏ကျွန်မကို အဓမ္မမိန်းမ ဟူ၍ မမှတ်ပါနှင့်။ မြည်တမ်းစရာအကြောင်း၊ ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်း များသည်ဖြစ်၍၊ ယခုတိုင်အောင် လျှောက်နေပါသည်ဟု ပြန်ပြောသော်၊ ဧလိက၊ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလော့။ 17ယခု ဆုတောင်းသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ပေးသနားတော် မူပါစေသောဟု မြွက်ဆို၏။ 18ဟန္နကလည်း၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်မသည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပါစေသောဟု လျှောက်ပြီးမှ၊ ခြားနားသောမျက်နှာနှင့် သွား၍ အစာစားလေ၏။
ရှမွေလကိုမွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်ခြင်း
19ထိုသူတို့သည် နံနက်စောစောထ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကိုးကွယ်ပြီးလျှင်၊ ရာမမြို့မှာရှိသော မိမိတို့အိမ်သို့ ပြန်သွားကြ၏။ ထိုအခါ ဧလကာနသည် မယားဟန္နနှင့် ဆက်ဆံ၍ ထာဝရဘုရား အောက်မေ့တော်မူသဖြင့်၊ 20ဟန္နသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ ကာလအချိန်စေ့သောအခါ၊ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်ပြီးလျှင်၊ ထိုသားကို ထာဝရဘုရားထံ၌ ဆုတောင်းသောကြောင့်၊ ရှမွေလအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 21ဧလကာနသည် အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်အတူ နှစ်စဉ် ပြုရသောယဇ်ကိုလည်းကောင်း၊ သစ္စာကတိနှင့်ဆိုင်သော ပူဇော်သကာကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ခြင်းငှာ တက်သွားသောအခါ၊ 22ဟန္နက၊ နို့နှင့်ကွာပြီးမှ သူငယ်ကို ဆောင်သွားပါမည်။ ထိုအခါ သူသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ ရောက်၍ အမြဲနေရလိမ့်မည်ဟု ဆိုလျှင်၊ 23ခင်ပွန်းဧလကာနက၊ စိတ်ရှိသည် အတိုင်းပြုလော့။ နို့နှင့်မကွာမီတိုင်အောင် နေလော့။ ထာဝရဘုရား၏ ကတိတော်သာ တည်ပါစေသောဟု ဝန်ခံ၍၊ မယားသည် သူငယ်ကိုနို့တိုက်လျက် နို့မကွာမီတိုင်အောင် မသွားဘဲနေ၏။ 24နို့ကွာပြီးမှ၊ အသက်သုံးနှစ်ရှိသော နွားတစ်ကောင်၊ မုန့်ညက် တစ်ဧဖာ၊ စပျစ်ရည်တစ်ဘူးနှင့်တကွ သူငယ်ကိုဆောင်သွား၍၊ ရှိလောမြို့၌ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်သို့ ရောက်လေ၏။ ထိုအခါ သူငယ်သည် အသက်နုသေး၏။ 25နွားကိုသတ်၍ သူငယ်ကို ဧလိထံသို့သွင်းလျက်၊ ဟန္နက၊ ကျွန်မ၏သခင်၊ 26ကိုယ်တော် အသက်ရှင်သည်အတိုင်း၊ ကျွန်မသည် ယမန်တစ်ခါ ဤအရပ်၌ ကိုယ်တော်အနားမှာရပ်လျက် ဆုတောင်းသောမိန်းမ ဖြစ်ပါ၏။ 27ထိုအခါ ဤသူငယ်ကိုရမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ တောင်းသည်အတိုင်း ထာဝရဘုရားသည် ပေးသနားတော်မူပြီ။ 28ထိုကြောင့် ကျွန်မသည် သူ့ကို ထာဝရဘုရားအား ငှားပါပြီ။ သူသည် တစ်သက်လုံး ထာဝရဘုရားထံတော်၌ အငှားခံ၍ နေရပါမည်သခင်ဟု လျှောက်ပြီးမှ၊ ထိုအရပ်၌ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ရှေလုအား ဘိသိက်ပေးချိန်ထိ ရှမွေလ၏ အမှုအရာ (အခန်း )

(ကရှမွေလမွေးဖွားခြင်းနှင့် ကလေးသူငယ်ဘဝ (အခန်း )

:၁၀ ကျမ်းစာမျက်နှာဖွင့်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဧလကာနနှင့် မယားနှစ်ယောက်ဟန္နနှင့် ပေနိန္နတို့ကိုတွေ့ရသည်။ ဟန္န၏အဓိပ္ပါယ်သည် ကျေးဇူးတော်ဖြစ်၍ ပေနိန္နသည် ပုလဲဟုအနက်ရသည်။ ဧလကာနသည် ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်ဒေသရှိ ရာမသိမ်ဇုဖိမ်၌ နေထိုင်သည် (ငယ် ၁)။ (၅ရာ ၆:၂၂-၂၈ တွင်လည်းကြည့်ပါ)။ သူသည် ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာရှိသူဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတွင် မော်ကွန်းတင်ခြင်း ခံရသည်။ မယားပြိုင်ရှိခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းမဟုတ်။ လေအာနှင့်ရာခေလတို့ ဇာတ်လမ်းတွင် မယားပြိုင်တစ်ဦး၌ သားသမီးထွန်းကားလျှင် တစ်ဦး၌မြုံကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ခင်ပွန်းသည်က ဟန္နအား အချစ်ပိုသော်လည်း သားသမီးမထွန်းကား။ နှစ်စဉ်သွားနေကြအတိုင်း ရှိလောအရပ်သို့ ပွဲတော်ကျင်းပရန်သွားကြစဉ် ဟန္နသည် ခင်ပွန်းသည်ထံမှ ယဇ်ပူဇော်စရာ (၂)ဆရရှိသည် (ငယ် ၃-၅)။ ထိုသို့မျက်နှာသာရသောကြောင့် ပေနိန္နက မကျေနပ်။ မကျေနပ်သည့်အတိုင်း ဟန္နအား တမြေ့မြေ့ခံစား နာကျင်အောင် ပြုလုပ်သည်။ နှစ်လကြာလေ ဟန္နသည် ရောဂါပိုဆိုးလေဖြစ်သည်။ နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေ ဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင် ဟန္နသည် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းသည်။

:၁၁၁၈ အကယ်၍ သားယောက်ျားပေးသနားလျှင် ဘုရားသခင်ထံပြန်လည်ဆက်သမည်ဟု အဓိဌာန်ပြုသည်။ နာဇရိုက် သစ္စာတည်သောသား ဖြစ်စေမည်။ ထိုအကြောင်းကို Bishop Hall က ဤသို့ဆိုသည်။

စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းမှသာလျှင် ဘုရားသခင် ဘုန်းတော် ထင်ရှားပါသည်။ ဆုတောင်းသူများက ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကိုးစားသွားသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်၌လည်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့သည်။

ဟန္နသည် စိတ်နှလုံးနာကျင်လွန်းသဖြင့် နှုတ်ခမ်းလှုပ်သော်လည်း အသံမထွက်နိုင်။ ထိုအခါ ပုရောဟိတ်အို ဧလိက အရက်မူးလျက် ဆုတောင်းရသလောဟု မေးသည်။ ဟန္နက အရက်မူး၍ မဟုတ်၊ စိတ်နှလုံး နာကျင်လွန်း၍ အသံမထွက်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသောအခါ ကိုယ်ချင်းစာနာ၍ ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာပေးလိုက်သည်။ ဟန္နသည် ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားမြုံသကဲ့သို့ ယနေ့လူသားများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ မြုံခြင်းကို ရင်နာကြေကွဲဖို့ ကောင်းပါသည်။

၁၁:၁၉၂၈ ဟန္န၏ ဆုတောင်းချက်အား ဘုရားသခင် နားညောင်း၍ သားရတနာထွန်းကားစေသည်။ သူငယ်ကို ရှမွေလ (ဘုရားသခင်၏ ချစ်သဲ) ဟုနာမည်ပေးလိုက်သည်။ ရှမွေလသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြီးပြင်း၍ နို့ကွာသောအခါ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ခေါ်ဆောင်သည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပြီးသကာလ ဝေယျာဝစ္စ ကူညီစေသည်။ ရှမွေလသည် အသက်ငယ်ရွယ်နုနယ်သော်လည်း အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် လိမ္မာရေးခြား ရှိလှသဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အား တောက်တိုမယ်ရ ကူညီပေးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။