ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၂၁

နာဗုတ်၏စပျစ်ဥယျာဉ်
1ထိုနောက်မှ ယေဇရေလမြို့သား နာဗုတ်ပိုင်သောစပျစ်ဥယျာဉ်သည် ယေဇရေလမြို့တွင်၊ ရှမာရိမင်းကြီး အာဟပ်၏နန်းတော်နားမှာရှိသည်ဖြစ်၍၊ 2အာဟပ်မင်းက၊ သင့်စပျစ်ဥယျာဉ်သည် နန်းတော်နားမှာရှိသောကြောင့် ယာလုပ်စရာဖို့ပေးပါ။ သာ၍ကောင်းသော ဥယျာဉ်ကိုငါပေးမည်။ သို့မဟုတ် သင်အလိုရှိလျှင် အဖိုးကိုပေးမည်ဟု နာဗုတ်အားဆိုလျှင်၊ 3နာဗုတ်က၊ ဘိုးဘေးလက်မှ အမွေခံသောမြေကို ကိုယ်တော်အား ပေးရသောအမှုကို ထာဝရဘုရား ဆီးတားတော်မူပါစေသောဟု ပြန်လျှောက်၏။ 4ဘိုးဘေးမှ အမွေခံသောမြေကို မပေးရဟု ယေဇရေလမြို့သား နာဗုတ်လျှောက်သော စကားကြောင့် အာဟပ်မင်းသည်ညစ်ညူးသောစိတ်နှင့် ညှိုးငယ်လျက်၊ နန်းတော်သို့သွား၍ အစာကိုမစား၊ မျက်နှာကိုလွှဲ၍ သလွန်ပေါ်မှာ အိပ်လျက်နေ၏။ 5ခင်ပွန်းယေဇဗေလသည် လာ၍၊ အစာကိုမစားနိုင်အောင် စိတ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် ညှိုးငယ်တော်မူသနည်းဟုမေးလျှင်၊ 6မင်းကြီးက၊ ယေဇရေလမြို့သားနာဗုတ်ကို ငါခေါ်၍ သင့်စပျစ်ဥယျာဉ်ကို ရောင်းပါ။ သို့မဟုတ် သင်အလိုရှိလျှင် အခြားသောဥယျာဉ်ကို ငါပေးမည်ဟုဆိုသော်၊ ထိုဥယျာဉ်ကို ကိုယ်တော်အားမပေးရဟု ပြန်ပြောသောကြောင့် စိတ်ညှိုးငယ်သည်ဟု ဆို၏။ 7ခင်ပွန်းယေဇဗေလက၊ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလနိုင်ငံကို အစိုးရတော်မူသည် မဟုတ်လော။ ထ၍ ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့် စားတော်ခေါ်ပါ။ ကျွန်မသည် ယေဇရေလမြို့သားနာဗုတ်၏ စပျစ်ဥယျာဉ်ကို ဆက်ပါမည်ဟုဆိုသည်အတိုင်း၊ 8အာဟပ်မင်း၏ အခွင့်နှင့်စာရေး၍ တံဆိပ်တော်နှင့်ခတ်ပြီးမှ၊ နာဗုတ်နေရာမြို့၌ သူနှင့်အတူနေသော အသက်ကြီးသူနှင့် မှူးမတ်များထံသို့ ပေးလိုက်လေ၏။ 9စာချက်ဟူမူကား၊ အစာရှောင်ရာအချိန်ကို ကြွေးကြော်၍၊ နာဗုတ်ကို လူများရှေ့မှာ မြှောက်ထားကြလော့။ 10သူ့ရှေ့မှာ အဓမ္မလူနှစ်ယောက်ကိုထား၍၊ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရှင်ဘုရင်ကိုစွန့်ပယ်ပြီဟု သက်သေခံပါလေစေ။ သို့ပြီးမှ သူ့ကိုထုတ်၍ သေစေခြင်းငှာ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြလော့ဟု ပါသတည်း။ 11ယေဇဗေလပေးလိုက်သော စာ၌ပါသည်အတိုင်း၊ နာဗုတ်နေသောမြို့သား အသက်ကြီးသူနှင့် မှူးမတ်တို့သည်ပြုလျက်၊ 12အစာရှောင်ရာအချိန်ကို ကြွေးကြော်၍ နာဗုတ်ကို လူများရှေ့မှာမြှောက်ထားကြ၏။ 13အဓမ္မလူနှစ်ယောက်သည်လာ၍ သူ့ရှေ့မှာထိုင်လျက်၊ နာဗုတ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ရှင်ဘုရင်ကို စွန့်ပယ်ပြီဟု လူများရှေ့တွင် နာဗုတ်တစ်ဖက်၌ သက်သေခံကြလျှင်၊ နာဗုတ်ကို မြို့ပြင်သို့ထုတ်၍ သေအောင် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြ၏။ 14ထိုအခါ နာဗုတ်သည် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းကိုခံရ၍ သေပါပြီဟု ယေဇဗေလထံသို့စေလွှတ်၍ ကြားလျှောက်ကြ၏။ 15ထိုအကြောင်းကို ယေဇဗေလသည်ကြားလျှင်၊ ယေဇရေလမြို့သားနာဗုတ် မရောင်းလိုသော စပျစ်ဥယျာဉ်ကို ထ၍ သိမ်းယူတော်မူပါ။ နာဗုတ်အသက်မရှိ၊ သေပါပြီဟုဆို၏။ 16နာဗုတ်သေကြောင်းကို အာဟပ်သည် ကြားလျှင်၊ ယေဇရေလမြို့ သားနာဗုတ်၏ စပျစ်ဥယျာဉ်ကို သိမ်းယူခြင်းငှာ ထသွား၏။
17ထိုအခါ တိရှဘိမြို့သားဧလိယသို့ ရောက်လာသော ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်က၊ 18သင်သည် ရှမာရိမြို့၌နေသော ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်အာဟပ်ကို ကြိုဆိုအံ့သောငှာ ထသွားလော့။ သူသည်နာဗုတ်၏စပျစ်ဥယျာဉ်ကို သိမ်းယူခြင်းငှာသွား၍ ယခုဥယျာဉ်၌ရှိ၏။ 19ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် လူအသက်ကိုသတ်၍ သူ့ဥစ္စာကို သိမ်းယူပြီလော။ တစ်ဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ခွေးတို့သည် နာဗုတ်အသွေးကို လျက်သောအရပ်၌ သင့်အသွေးကိုပင်လျက်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆိုလော့ဟု မှာထားတော်မူ၏။ 20အာဟပ်ကလည်း၊ အချင်းရန်သူ၊ ငါနှင့်တွေ့ပြီလောဟု ဧလိယအားဆိုလျှင်၊ ဧလိယကသင်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုလို၍ ကိုယ်ကိုရောင်းသောကြောင့် သင်နှင့်ငါတွေ့ပြီ။ 21ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင့်အပေါ်သို့ ဘေးဥပဒ်ရောက်စေမည်။ ဣသရေလမြို့ရွာ၌ ချုပ်ထားသော သူဖြစ်စေ၊ အလွတ်ပြေးသောသူ ဖြစ်စေ၊ အာဟပ်အမျိုးယောက်ျားများကို ပယ်ဖြတ်မည်။ 22ငါ့အမျက်ကို နှိုးဆော်သောအပြစ်နှင့် ဣသရေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောအပြစ်ကြောင့်၊ သင့်အမျိုးကို နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင်အမျိုးနှင့် အဟိယ၏သား ဗာရှာအမျိုးကဲ့သို့ ငါဖြစ်စေမည်။ 23ယေဇဗေလအမှုမှာ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ သည်ကား၊ ယေဇရေလမြို့ရိုးနားမှာ ခွေးတို့သည် ယေဇဗေလကို စားကြလိမ့်မည်။ 24အာဟပ်အမျိုးသည် မြို့ထဲမှာသေလျှင် ခွေးစားလိမ့်မည်။ မြို့ပြင်မှာသေလျှင် မိုးကောင်းကင်ငှက် စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကို အာဟပ်အားဆင့်ဆို၏။ 25အာဟပ်နှင့်တူသောသူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ ခင်ပွန်းယေဇဗေလသည် တိုက်တွန်းသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုလို၍ ကိုယ်ကိုရောင်းသောသူဖြစ်၏။ 26ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူသော အာမောရိအမျိုးသား ပြုသမျှအတိုင်း၊ ရုပ်တုဆင်းတုကိုဆည်းကပ်၍ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အမှုကိုပြု၏။ 27သို့ရာတွင် ဧလိယဆင့်ဆိုသောစကားတော်ကို ကြားလျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်၏။ အစာရှောင်ခြင်း၊ လျှော်တေအဝတ်၌ အိပ်ခြင်းကိုပြု၍ ဖြည်းဖြည်းသွားလာ၏။ 28ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် တိရှဘိမြို့သားဧလိယသို့ ရောက်လာသည်ကား၊ 29အာဟပ်သည် ငါ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချသည်ကို မြင်ပြီလော။ ထိုသို့ ငါ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချသောကြောင့်၊ သူ့လက်ထက်၌ ထိုဘေးဥပဒ်ကို ငါမရောက်စေ။ သူ့သားလက်ထက်၌ သူ့အမျိုးအပေါ်သို့ ရောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

၁၂။ အာဟပ်မင်းက နာဗုတ်အားမတရားပြုခြင်း (အခန်း ၂၁)

၂၁:  အခန်း -၂၁ ကား အာဟပ်မင်း သေရွာသို့ တရွေ့ရွေ့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ အာဟပ်မင်းနှင့် မိဖုရားယေဇဗေလ တို့၏ နန်းဆောင်ကပ်လျက် ယေဇရေလမြို့သား နာဗုတ်၏ စပျစ်ဥယျာဉ် ခြံကြီးရှိသည်။ ထိုစပျစ်ခြံသည် မြေဆီသြဇာကောင်းသောကြောင့် အာဟပ်မင်းက လိုချင်နေသည်။ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် အမွေခံဖြစ်သောကြောင့် နာဗုတ်က မရောင်း၊ အလဲအလှယ်မလုပ်လို (ဝတ် ၂၅:၂၃-၂၈။ တော၊ ၃၆:၇။ ယေဇ၊ ၄၆:၁၈ တို့နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။

၂၁:၁၆ အာဟပ်က နာဗုတ်အား စပျစ်ခြံကို ရောင်းချရန်ပြောသော်လည်း နာဗုတ်က ငြင်းပယ် သောကြောင့် စိတ်ပျက်နေသည်။ အာဟပ်၏ မိဖုရား ယေဇဗေလက ကြံဆောင် ပေးသည်။ အစာရှောင်ရာ ဥပုသ်နေ့ ကို ကျေညာစေသည်။ နာဗုတ်သည် အမိန့်ချိုးဖောက်၍ ဘုရားသခင်နှင့် မင်းအမိန့်ကို ဖိဆန်ကြောင်း မတရား သက်သေအတုနှစ်ယောက် ဖြင့် သက်သေခံစေသည်။ သို့ဖြင့် နာဗုတ်အား မြို့ပြင်သို့ ဆွဲထုတ်၍ ကျောက်ခဲဖြင့် ပေါက်သတ်စေသည်။

ယေဇဗေလ၏ ရက်စက်ယုတ်မာမှုကား ကမ်းကုန်သည်။ ဘုရားရှင်၏ ပညတ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း အမှုဆင်ကာ နာဗုတ်အား သတ်ပစ်သည်။ နာဗုတ် သေသောအခါ အမွေဆက်ခံရမည့် သားများကိုလည်း တပါတည်း သတ်စေသည် (၄ရာ၊ ၉:၂၆)။ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာလှသော ယေဇဗေလပါတကား။

၂၁:၁၇၂၆  စပျစ်ခြံကို ကြည့်ရှုရန် အာဟပ်မင်း ကြွသောအခါ ပရောဖက် ဧလိယနှင့် ဆုံတွေ့သည်။ ဧလိယက အာဟပ်မင်း၏ လူသတ်မှု၊ နိုင်ထက်စီးနင်း လုယက်မှုကို ရှုတ်ချသည်။ ဧလိယက အာဟပ်မင်းလည်း သူတပါးလက်ချက်ဖြင့် သေမည့် အကြောင်း၊ သားယောက်ျားများလည်း အားလုံး ဥပေစ္ဆေဒကကံ ထိုက်၍ မင်းဆက်ပြတ်မည့် အကြောင်း၊ ယေဇဗေလ မိဖုရားမှာလည်း ယေဗရေလမြို့နားတွင် သေ၍ ခွေးစာဖြစ်မည့် အကြောင်း (ငယ်၊ ၂၄) ပရောဖက်ပြုသည်။ အာဟပ်မင်း၏ ဆိုးသွမ်းယုတ်မာခြင်းနှင့် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ် စီရင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးယုတ်မှုသို့ ကိုယ်ကို အပ်နှံရောင်းချရာ၌ အာဟပ်နှင့် တူသောသူ တစ်ဦးမျှမရှိ” ဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။

၂၁:၂၇၂၉  အာဟပ်မင်း သည် ရောက်လာမည့် ဝဋ်ဘေးကံကြမ္မာ အကြောင်း ကြားသိသောအခါ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားလျှက် ဘုရားရှေ့မှာ နှိမ့်ချစွာ ဝန်ချပြန်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က အပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးသည်။ အာဟပ်မင်းလွန်ပြီးမှ သာလျှင်မိဖုရားနှင့် မျိုးဆက်များ ကံကြမ္မာဆိုး ကျရောက်စေသည်။

ဤနေရာ၌ ကျေးဇူးနှင့် ကရုဏာပြည့်ဝတော်မူထသော ဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ယေဇ၊ ၃၃:၁၁ တွင် “ငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်း ဆိုးသောသူသည် အသေခံခြင်း အမှုကို ငါနှစ်သက်သည်မဟုတ်။ ဆိုးသောသူသည် မိမိဆိုးသော လမ်းမှလွဲ၍ အသက်ရှင်ခြင်းအမှုကိုသာ ငါနှစ်သက်၏” ဟု ဆိုထားသည်။ အာဟပ်မင်း နောင်တရဟန်ရှိသော်လည်း အပေါ်ယံဟန်ပြသာ ဖြစ်ကြောင်း နောက်အခန်း၌ တွေ့ရမည်။ ကျေးဇူးတော်သည် မာန်တက်ခြင်းနှင့် ကြုံရပြီ။ အာဟပ်၏ ဘဝနိဂုံးကို သေမင်းထံလွှဲအပ်၍ ဧလိယပရောဖက် ပြုချက်အတိုင်း သူ့မျိုးဆက်သွေးချောင်း စီးမည့်ကြမ္မာဆိုး ဇာတ်သိမ်းကို ယေဟုထံ အပ်နှံလိုက်သည် (၄ရာ ၉၊၁၀)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။