ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်တင်ဆက်လာပါမယ်နော်။ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။