သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်-၁

1ပေါလု၊ သိလွာနု၊ တိမောသေတို့ထံမှငါတို့ အဖဘုရားသခင်နှင့်အရှင်သခင်ယေရှု ခရစ်၏လူစုတော်ဖြစ်သော သက်သာလော နိတ်အသင်းတော်ဝင်တို့ထံသို့စာရေးလိုက် ပါသည်။-တ၊ ၁၇:၁။ 2ငါတို့၏အဖဘုရားသခင်နှင့်အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်ထံတော်မှ ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ် သက်ခြင်းကိုသင်တို့ခံစားရကြပါစေ သတည်း။
ခရစ်တော်ကြွလာချိန်၌တရားစီရင်တော်မူမည့် အကြောင်း
3ငါတို့၏ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့ကိုအကြောင်း ပြု၍ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါတို့ အစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းနေရကြသည်။ ယင်းသို့ ချီးမွမ်းသင့်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားလျက် အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုမိုချစ်ခင်လျက်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။- 4ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်သင်တို့ အကြောင်းကိုဘုရားသခင်၏အသင်းတော် များတွင်ဂုဏ်ယူပြောဆိုကြ၏။ သင်တို့သည် ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ခံရသော်လည်းကြံ့ခိုင်လျက်၊ ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မြဲလျက်ရှိသည်ကိုထောက်၍ငါတို့ ဂုဏ်ယူပြောဆိုကြ၏။
5ဤတွင်ဘုရားသခင်၏စီရင်တော်မူချက် သည်တရားမျှတကြောင်းထင်ရှား၏။ သို့ ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော် နှင့်ထိုက်တန်သူများဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်နိုင်ငံတော်အတွက်ကြောင့် ယခုဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရကြသည်။- 6ဘုရားသခင်သည်တရားသဖြင့်စီရင်တော် မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်း သင်တို့ ကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေသူတို့အားဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်စေတော်မူလိမ့်မည်။- 7-8ယခုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လျက်ရှိသောသင်တို့ နှင့်အတူငါတို့ကိုလည်းစိတ်သက်သာရာ ရစေတော်မူလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောကောင်းကင်တမန်များ ခြံရံလျက်မီးလျှံနှင့်တကွ ကောင်းကင်ဘုံ မှကြွလာတော်မူသောအခါ၌ဘုရား သခင်သည် မိမိကိုပစ်ပယ်သူတို့နှင့်ငါ တို့သခင်ယေရှုအကြောင်းသတင်းကောင်း ကိုမလိုက်နာသူတို့အားအပြစ်စီရင် တော်မူလိမ့်မည်။- 9-10ကိုယ်တော်သည်မိမိလူစုတော်အားဖြင့် ဘုန်းအသရေကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့၏ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို လည်းကောင်းခံယူရန်တရားစီရင်တော်မူ ရာနေ့၌ကြွလာတော်မူသောအခါ ထိုသူ တို့ခံရမည့်အပြစ်ဒဏ်မှာထာဝရဆုံးရှုံး ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်ဘုရားရှေ့တော်မှလည်းကောင်း၊ ကိုယ် တော်၏ကြီးမြတ်သည့်ဘုန်းအသရေတော် မှလည်းကောင်းပယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင် တို့သည်ငါတို့ဟောပြောသက်သေခံသည် ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုဂုဏ် ပြုချီးကူးသည့်လူစုတွင်ပါဝင်ကြလိမ့် မည်။ဟေရှာ၊ ၂:၁၀။
11ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ အတွက်အစဉ်အမြဲဆုတောင်းပတ္ထနာ ပြုကြ၏။ သင်တို့သည်ရွေးကောက်တော်မူ ခြင်းကျေးဇူးတော်နှင့်အညီပြုမူကျင့် ကြံနိုင်ကြစေရန် ငါတို့၏ဘုရားသခင် အားငါတို့တောင်းလျှောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော် သည်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သင်တို့၏ကောင်း မြတ်သည့်လိုအင်ဆန္ဒရှိသမျှကိုပြည့်ဝ စေတော်မူ၍ သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအရ ပြုသမျှသောအမှုတို့ကိုပြီးမြောက် ခွင့်ပေးတော်မူပါစေသော။- 12ဤနည်းအားဖြင့်ငါတို့အရှင်သခင်ယေရှု ၏နာမတော်သည်သင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ ဘုန်းအသရေတော်ထွန်းတောက်လိမ့်မည်။ သင် တို့သည်လည်းကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်ကြလိမ့်မည်။ ငါ တို့၏ဘုရားသခင်နှင့်အရှင်သခင်ယေရှု ခရစ်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဤသို့ ဖြစ်ပါစေသော။

သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်-၁ အနက်ဖွင့်

၁။ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း(:)

: ကောရိန္သုမှ ဤစာစောင်အား ရှင်ပေါလုရေးသားရာတွင် သိလွှာနုနှင့်တိမောသေတို့လည်း ရှိနေကြသည်။ ပထဝီမြေကြီးနှင့်လည်း ဆက်စပ်၍ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လည်း ပတ်သက်နေသော သက်သာလောနိတ်အသင်းတော်သို့ လိပ်မူရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှု၏ လူစုအတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းသည်။

: တမန်တော်ကြီးသည် ကျော်ကြားခြင်း စန်းပွင့်ခြင်း မကြိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတော် ငြိမ်သက်ခြင်းကို
သာနှစ်သက်သည်။ ကျေးဇူးတော်က လိုအပ်သမျှကို အလိုတော်နှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းက အရာခပ်သိမ်းများ မပူမပင် မကြောင့်မကြတည်ငြိမ်စေသည်။ မိမိအတွက်သော်၎င်း၊ အခြားသူများအတွက်သော်၎င်း လိုလေသေးမရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။

ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် အဘကျေးဇူးသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံမှ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်က ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိကြောင်း နားလည်မှတ်သားရမည်။ ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာ စာများပေးရာတွင် အဘဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အရင်းအမြစ်များဖြစ်၍ တန်းတူရည်တူရှိသည်ဟု ပေါလုကဆိုသည်။

၂။ ရှင်ပေါလုနှင့်သက်သာလောနိတ်သားများ(:၁၂)

(ကပေါလု၏ကျေးဇူးဆပ်စရာအကြွေး(:)

: သန့်ရှင်းသူများအား ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ကျမ်းစာဖွင့်ပါသည်။ ဝိညာဉ်သားသမီးများအတွက် ခရစ်တော်၏ တပည့်စစ်စစ်က ရင်ခုန်သံနှင့်အတူ ရေးသားသော စာဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုအတွက် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာ မပြတ်လပ်အောင် ရှိနေသည်။ ခရစ်ယာန်များသည်လည်း ယုံကြည်ခြင်း နှင့်ဆိုင်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဝတ္တရား ရှိကြသည်။ သက်သာလောနိတ်သားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်ပါပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုံကြည်ခြင်း၌ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပိုမိုချစ်ခင်ကြသည်။ ဤအချက်သည် တမန်တော်ကြီး ဆုတောင်းချက်အဖြေ ဖြစ်သည်(၁သက်၃:၁၀-၁၂)။

အမိန့်တော်မှတ်ထားပါ။ ဦးစွာယုံကြည်ပါ။ ထိုနောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါ။ “ယုံကြည်ခြင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပန်းထွက်စေပါသည်။” ထို့နောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဘုရားကထပ်လောင်း ပေးသနားပါသည်ဟု C.H.Mackintoshက ပြောဖူးသည်။

: သက်သာလောနိတ်သားများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားမှုကို ရှင်ပေါလုတို့ အဖွဲ့က မုဒိတာပွားလျက် အခြားအသင်းတော်များသို့လည်း ဂုဏ်ယူစွာပြောကြားကြသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံနေကြရသည့်အကြားမှပင် သည်းခံလျက် ယုံကြည်ခြင်း၌ ခိုင်မြဲကြသည်။ ဤနေရာတွင် သည်းခံခြင်းဆိုသည်မှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှိခြင်း ဇွဲကောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။

: စုံစမ်းညှဉ်းဆဲခြင်းအား သတ္တိရှိရှိကြံ့ခိုင်စွာအာခံနိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဖြောင့်မတ်စွာဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်က အားပေးသည်။ ကူညီသည်။ သတ္တိပေးပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်တော်က ဝိညာဉ်တန်ခိုးသာ မပေးခဲ့လျှင် သည်းခံနိုင်မည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်အတွက်လည်း ဝေဒနာခံစားနိုင်ကြမည်မဟုတ်။

သူရဲကောင်းပီပီ ပြုမူခဲ့ကြခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်တန်သူများ ဖြစ်သည်။ လူ၏လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းချက်ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မဝင်စားနိုင်။ ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားသူများသည် လာမည့်ကာလတွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အုပ်စိုးမည့်အကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ပါသည် (ရော၈:၁၇၊၂တိ၂:၁၂ ကိုလည်းကြည့်)

ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်တန်သူများ ဖြစ်သည်ဆိုလိုအချက်ကို E.W.Roger ကဤသို့ အနက်ဖွင့်ထားသည်။

ဤကိစ္စမှာ လူ့တာဝန် မဟုတ်ပါ။ အလင်းထဲ၌ အမွေတော်ခံရရှိကြသော သန့်ရှင်းသူများအား ဘုရားသခင်က အချုပ်အချာအာဏာ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းသည် ခရစ်တော် အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အချစ်ဆုံးသားများ အဖြစ် ကျေးဇူးပြုသည်။ မိမိကိုယ်ကို မှီခိုအားထားကြရာမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြပြီ။ သို့သော်လည်း ယုံကြည်သူများ၏ သစ္စာတရားအား စုံစမ်းခြင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ဖြင့်ခိုင်ခံ့စေသည်။ ထိုသို့ရင့်ကျက်မှသာ နိုင်ငံသားနှင့် ထိုက်တန်သည်။

ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ဗျာဒိတ်တော်

အချို့က“ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ဗျာဒိတ်ပြည့်စုံခြင်းကို မည်သို့ရှိနိုင်မည်နည်း”ဟု မေးကြသည်။ အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်များကို ကြည့်ရှု၍ အဖြေရှာကြပါစို့။

ချီဆောင်ခြင်း

၁။ ယေရှုသည် အာကာသထဲသို့ လာမည် (၁သက် ၄:၁၇)။

၂။ သန့်ရှင်းသူများအတွက် ကြွလာမည် (၁သက် ၄:၁၆-၁၇)။

၃။ ချီဆောင်ခြင်းသည် လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ အတိအကျမသိနိုင်(၁ကော ၁၅:၅၁)။

၄။ သန့်ရှင်းသူများအတွက် ကိုယ်တော်ကြွလာသောအခါကြိုတင်နိမိတ်မပြပါ။

၅။ ချီဆောင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ နေ့ရက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်(၁ကော၁:၈၊၂ကော၁:၄ ဖိ၁:၆-၁၀)

၆။ ချီဆောင်ခြင်းသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်း(၁သက် ၄:၁၈)

၇။ ချီဆောင်ခြင်းသည် မျက်စိတမှိတ်သာကြာသဖြင့်လောကသားများသိလိုက်ကြမည်မဟုတ်(၁ကော၁၅:၅၂)

၈။ အဓိကအားဖြင့် အသင်းတော်ကိုချီဆောင်မည်(ယော၁၄:၁-၄၊၁ကော၁၅:၅၁-၅၈၊၁သက်၄:၁၃-၁၈)။

၉။ ခရစ်တော်သည် မိုးသောက်ကြယ်ကဲ့သို့လင်းလက်စွာဆင်းလာမည်(ဗျာ ၂၂:၁၆)

၁၀။ ချီဆောင်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိလမ်းစဉ်၌ မပါရှိပါ။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်သာ ပါရှိသည်။

၁၁။ ခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရသူများသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားဖို့ (၁သက် ၄:၁၃-၁၈)ဖြစ်၍  ကျန်ရစ်ခဲ့သူများသည် အပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ (၁သက်၅:၁-၃)ဖြစ်သည်။

၁၂။ ချီဆောင်ခြင်းအတွက် ရက်ချိန်းပေးခြင်း၊နိမိတ်ပြခြင်းမရှိပါ။

၁၃။ ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “လူသားတော်”ဟူသော ဝေါဟာရကို မည်သည့် ကျမ်းပိုဒ်တွင်မှမသုံး။

ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံခြင်း

၁။ လောကကြီးသို့ ကိုယ်တော်ကြွလာမည်(ဇေ၁၄:၄)

၂။ သန့်ရှင်းသူများနှင့်ကြွလာမည်(၁သက်၃:၁၃၊ယု:၁၄)

၃။ ဗျာဒိတ်တော်သည် လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်။ ပရောဖက်များမှ ဟောကြားခဲ့ကြသည်(ဆာ၇၂ဟေရှာ၁၁၊ဇေ၁၄)

၄။ သန့်ရှင်းသူများနှင့် ကိုယ်တော်ကြွလာချိန်တွင် ကောင်းကင်သားများက ကြွေးကြော်ပါမည်(မ၂၄:၂၉-၃၀)။

၅။ ဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်ဖြစ်သည်(၂သက်၂:၁-၁၂ NUtext)

၆။ ဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် သည်အပြစ်စီရင်ခြင်း(၂သက် ၂:၈-၁၂)

၇။ ဗျာဒိတ်တော်ပြခြင်းကို လောကသားများအားလုံးမြင်နေကြရမည်(မ၂၄:၂၇၊ဗျာ ၁၁:၇)

၈။ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် တပါးအမျိုးသားများလည်း ပါသည်(မ၂၄:၁၊၂၅:၄၆)။

၉။ နေ၏အလင်းကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းတောင်ပံဖြင့်ဆင်းလာမည်(မာလ၄:၂)။

၁၀။ ဧဝံဂေလိလမ်းစဉ်များမှာလည်းပါရှိသည်။ သို့သော် အဓိကမှာ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည်။

၁၁။ ခေါ်ဆောင်သူများသည် အပြစ်ဒဏ်ထိုက်ဖို့ဖြစ်၍ ကျန်ကြွင်းသူများသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ ဖြစ်သည်(မ၂၄:၃၇-၄၇)

၁၂။ ရက်ပေါင်း၁၂၆၀၊၄၂လ၊၃နှစ်ခွဲ(ဒံ၇:၂၅၊၁၂:၇၊၁၁၊၁၂၊ဗျာ၁၁:၂၊၁၂:၁၄၊၁၃:၅)ဟု အတိအကျ ဆိုသည်။

၁၃။ လူသားတော်ကြွလာခြင်းဟု သုံးသည်။( မ၁၆:၂၈၊ ၂၄:၂၇၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၂၆:၆၄၊ မာ ၁၃:၂၆၊ လု၂၁:၂၇)။

အချို့က ခရစ်တော်၏ နာမတော်၌ စုံစမ်းညှဉ်ဆဲခြင်း ခံရလျှင် ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ ထိုသို့ခံစားနေရသော သက်သာလောနိတ်သားများအတွက် ရှင်ပေါလုကလည်း ဆုတောင်းသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် သည်ယုံကြည်သူများအား နိုင်ငံတော်သား ဖြစ်ခွင့်ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ လောက လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် အခြားသူများထက် ထိုသို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုး ခံစားပေးခြင်း မရှိပါ။ ထိုကြောင့် သက်သာလောနိတ်သားများသည် ထိုလောကသားများကဲ့သို့ မဖြစ်ကြသောကြောင့် ဆုတောင်းကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။

(ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောတရားစီရင်းခြင်း(:၁၀)

: ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း (၂)မျိုးကို ဖော်ပြပါမည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများအား အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများအား ချမ်းသာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ William က ဤသို့ ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများထံသို့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများ ရောက်ရှိခွင့်ပြုခြင်းသည် အကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ထိုယုံကြည်သူများအား နိုင်ငံတော်သားနှင့် ထိုက်တန်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (ငယ်၅)ဖြစ်၍ နောက်တချက်မှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်သူများအား ဖော်ထုတ်တရားစီရင်ရန် ဖြစ်သည်။

: ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများအား အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးနောက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများအား ချမ်းသာခြင်းချီးမြှင့်မည်။

ဆင်းရဲဒုက္ခခံသော သန့်ရှင်းသူများသည်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာသည့်အခါ ပြီးဆုံးသွားမည်ဟု
ဤကျမ်းပိုဒ်က မဆိုပါ။ ယုံကြည်သူ သေလွန်သောအခါ သက်သာရာ ရရှိပါသည်။ ချီဆောင်ခြင်းကာလ၌ အသက်ရှင် ကြွင်းကျန်နေသူများသည် စိတ်ဖိစီး ဝန်လေးခြင်း အားလုံးမှ သက်သာခွင့် ရကြမည်။ သခင်ဘုရားကရန်သူများသည် ချမ်းသာကြမည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို လောကသားများ တွေ့မြင်ကြရမည်။

ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို သခင်ခရစ်တော်ဘုရား ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်တကွ ကောင်းကင်တမန်များ ခြံရံလျက် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာသောအခါ  အပြည့်အစုံမြင်ရမည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် မယုံကြည်သူများအတွက် ဖြစ်၍ ယုံကြည်သူများအတွက်မူ ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ခရစ်တော်ကြွလာခြင်း၏ တတိယအဆင့် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ ကိုယ်တော်ဘုရား ပြန်လည်ကြွလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ခရစ်တော်ကြွလာခြင်း၏ တတိယအဆင့် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ ကိုယ်တော်ဘုရား ပြန်လည်ကြွလာခြင်း ဖြစ်သည်။

ခြားနားချက်များရှင်းပြပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုအား ရောထွေးစရာ အကြောင်း မရှိလောက်ပါ။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခု အချိန်မည်မျှ ကွာခြားပါသနည်း။ အချက်(၃)ချက်ဖြင့် အဖြေပေးပါမည်။

၁။        ပထမအချက်သည် ဒံယေလ၏ ပရောဖက်ပြုချက်တွင် ပါရှိသည့်(၇)ပတ် ဖြစ်ပါသည်(ဒံ၉:၂၅-၂၇)။ ယုံကြည်သူများသည် ခေတ်ကာလမတူညီသော အသင်းတော်တွင် ပါဝင်နေကြသည်။ (၆၉) နှင့် (၇၀) ပတ်အကြားရှိသည်။ (၇၀)ပတ်လုံးမြေကြီးသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ (၇)နှစ်မြောက်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလမတိုင်မီ ချီဆောင်ခြင်းခံရမည် (ရော၅:၉၊ ၁သက် ၁:၁၀၁ သက်၅:၉၊ ဗျာ ၃:၁၀)။ ခရစ်တော်ဘုရား ဝင်ရောက်အုပ်စိုးခြင်းသည် ထိုသီတင်းပတ်(၇၀) နောက်ပိုင်း တွင်ဖြစ်သည်။ (ဒံ၉:၂၄၊မ၂၄)

၂။       ဒုတိယအချက်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌တွေ့ရသည်။ ပထမအပိုင်းအခန်းကြီး (၃)ခု၌ ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် တွေ့ရသည်။ အခန်းကြီး(၄)ခုစ၍ ၁၉:၁ဝထိတွင် သားတော်ကိုငြင်းပယ်သူများအား အမျက်တော်ဖလား သွန်းလောင်းမည့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ဖြစ်သည်။ လောကတွင် အသင်းတော် ရှိကြောင်း မတွေ့ရပါ။ အခန်းကြီး(၃)အဆုံးတွင် ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်သွားပါသည်။ ဗျာ ၁၉:၂၁တွင် ခရစ်တော်သည် သူ့ရန်သူများအား အနိုင်ယူအောင်ပွဲခံရန်နှင့် နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရန် ဆင်းသက်လာမည့်အကြောင်း ရေးထားသည်။

၃။        တတိယအချက်မှာ ချီဆောင်ခြင်းကာလတွင် ယုံကြည်သူများသည် လောကကြီးနှင့် ကင်းလွတ်၍ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော ခန္ဓာကိုယ် ရရှိသွားကြမည်။ ခရစ်တော်ဘုရား လောကကြီး အုပ်စိုးဖို့ ကြွရောက်လာသောအခါလောကမှာရှိနေသော ယုံကြည်သူများသည် ထိုခန္ဓာကိုယ်မျိုး ရရှိကြမည်မဟုတ်။ လင်ယူသားမွေး လုပ်ကြဦးမည် (ဟေရှာ၁၁:၁၆-၈)။ ဤယုံကြည်သူများသည် ဘယ်က ပေါ်ပေါက်လာကြသနည်း။ ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ပြောင်းလဲသူများ ဖြစ်သည်။

ခရစ်တော် ဘုန်းတန်ခိုးကြွလာမည့်အကြောင်းအခန်းငယ်(၇)သို့ပြန်ဆက်ရအောင်ကိုယ်တော်
သည်ကောင်းကင်တမန်များခြံရံလျက် မီးလျှံနှင့်တကွဆင်းသက်လာမည်။

: မီးလျှံဆိုသည်မှာ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်(ထွ ၁၆:၁၀)ကိုဆိုလိုသည်။သို့မဟုတ် မစင်
ကြယ်သူများအား အပြစ်စီရင်မည့် နိမိတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်သည်(ဆာ ၅၀:၃၊ဟေရှာ၆၆:၁၅)။ဒုတိယအ
ချက်ဖြစ်ဖို့များသည်။

အကယ်၍ ကလဲ့စားချေခြင်းဆိုလျှင် မဖြောင့်မတ်ရာကျမည်။ သို့သော် တရားမျှတခြင်းဖြစ်
သည်။ယုံကြည်သူများနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ထည့်တွက်စရာမလိုပါ။ သို့သော် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်စရာ
မရှိပါ(ယေဇ၁၈:၃၂)။

ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်ပေါလုက(၂)မျိုးရှိကြောင်း ဤသို့ရှင်းပြသည်။

၁။ ဘုရားသခင်မသိသူများ။ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် အသိတရား ပေးသနားတော်မူသော ဘုရားသခင်အား ငြင်းပယ်သူများ (ရော၁:၂)ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းလည်း ကြားဘူးကြပုံမရ။

၂။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းငြင်းဆန်သူများ။ သတင်းကောင်း ကြားဘူးကြသော်လည်း လက်မခံသူများ ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားသည် ယုံကြည်ရန်သာ မဟုတ်ပါ။ နာခံ လိုက်လျှောက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် နာခံခြင်း၌ တိုးတက်ဖို့ သွန်သင်ထားပါသည်။

: ထိုသူတို့အား အပြစ်စီရင်တော်မူမည်။ အပြစ်များကို ဒဏ်မပေးသော ဘုရားသည် ဘုရားမမည်ထိုက်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသော ဘုရားသည် အပြစ်ရှိသူများအား အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် နောက်နောင်တွင် အပြစ်မလုပ်ဘဲ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကောင်းမွန်ရန် ဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် အပြစ်ဒဏ်သည် ထာဝရပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထာဝရဟူသော ဂရိဝေါဟာ aiònios ကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အကြိမ်(၇၀) သုံးထားသည်။ သုံးကြိမ်မှာ အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်သည် (ရော၁၆:၂၅၊၂တိ ၁:၉၊တိ၁:၂)။ အခြားနေရာများတွင်မူ ဆုံးစမရှိခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ရော ၁၆:၂၆တွင် “နိစ္စထာဝရ အသက်ရှင်တော်မူသော ထာဝရဘုရား၏” ဟု သုံးထားသည်။

ပျက်စီးခြင်းဆိုသည်မှာ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အနေအထားမရှိခြင်း၊ သုံးစားမရ
ခြင်းဖြစ်သည်။ လု၅:၃၇တွင် ခရစ်တော်က ပျက်စီခြင်းဟုသုံးထားပါသည်။ ရှိမြဲရှိနေသော်လည်း သုံးမရခြင်းဖြစ်သည်။

ဤဝေါဟာရကို ဘေးဒဏ်ကြီး အကြိုကာလနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးများသည်။ ယုံကြည်သူများလည်း အဘယ်ချမ်းသာမှမရ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများလည်း ဘေးရန်မတွေ့၊ ခရစ်တော်အုပ်စိုးချိန်ရောက်မှသာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုကာလ မရောက်မီတွင် ကျူးလွန်နိုင်သည်ဟု ထင်မှားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးအကြိုကာလ ဖြစ်သည်ဟု ထင်ယောင်မှားကြသည်။

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်မီ သေလွန်သူများသည် ထိုအဖြစ်သနစ်နှင့် မဆိုင်ပါဟု ထင်မှားသော သက်သာလောနိတ် အသင်းသားများသို့ စာရေးရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးတိုင်းသာဆိုလျှင် သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများသည် သေဆုံးကုန်ပြီဖြစ်၍ ငရဲပြည်မှာ ရောက်ရှိနေကြတော့မည်။

ခရစ်တော်ဘုရား ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ကြွလာသည့်တိုင်အောင် ရှိနေကြောင်း ရှင်ပေါလုက ဘာကြောင့် မရှင်းပြသနည်း။ လောကသားများ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ကြရမည့် အချိန်ရှိသောကြောင့် မရှင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။ သက်သာလောနိတ်သားများ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများ မှားယွင်းကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်က တွေ့မြင်နေကြပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ဆင်းသက်လာသောအခါ သန့်ရှင်းသူများသည် ပျော်ရွှင်ခြင်း ချမ်းသာရကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ အဆုံးတွင် ထာဝရပျက်စီးခြင်းဒဏ် ခံစားကြရသည်။

ခရစ်တော်ဘုရား ကြွလာခြင်းသည် လုံးလုံးလျားလျား ရောက်ရှိ၍ ကိုယ်တော်တိုင် အုပ်စိုးမည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ တလောကလုံး ကွယ်ဝှက်ထားသော အချက်များကို အပြည့်အစုံ မြင်ရမည်။ ထိုကိစ္စသည် ချီဆောင်ခြင်းနှင့် မဆိုင်ပါ။

ပျက်စီးခြင်းဆိုသည်မှာ တနည်းအားဖြင့် သခင်ဘုရားရှေ့တော်မှ၎င်း၊ ကိုယ်တော်၏ ကြီးမြတ်သည့်ဘုန်းအသရေတော်မှ ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၌ မတည်ခြင်းသည် ထာဝရ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။

:၁၀ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် မြင်ရသူများ အံ့ဘနန်းဖြစ်အောင် ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝစွာ ပေါ်ထွန်းလာမည်။

ကိုယ်တော်၏ သန့်ရှင်းသူများကလည်း ဂုဏ်ပြုချီးကျူးမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသန့်ရှင်းသူများအတွက် ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်များရှိခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးအစရှိသည်များကို ဆုံးစမကုန်နိုင်အောင် ကျေးဇူးပြုခဲ့သည်။

ယုံကြည်သူရှိသမျှချီးမွမ်းအံ့သောငှာ ဆိုခြင်းမှာပိုမိုပြည့်စုံသောကြောင့် လူသားများပါးစပ်အ
ဟောင်းသားရှိမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်ပြောသော ယုံကြည်သူများထဲတွင် သက်သာလောနိတ်သားများလည်း ပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တမန်တော်များ၏ ဟောကြားချက်၊ သက်သေခံအချက်များကို လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ ထိုနေ့ရက်အောင်ပွဲ ဆင်နွဲရာ၌ ပါဝင်ကြသည်။ နာမည်ထုတ်ဖော်ပြောရလျှင် ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူမည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ်၅မှ ၁ဝပြန်လည် ကြည့်ရှုရအောင်။ ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလထိ စိတ်ရှည်သည်းခံ စောင့်ဆိုင်းရန် ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်စွာ စီစဉ်ခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု သည်းခံခြင်းသည် ကိုယ်တော်ဘုရား ရောက်လာသည့်အချိန်တွင် မျက်နှာရ၍ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်ဝရာဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ယခုကာလတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသူများသည် ထိုနေ့ရက်၌ ဆင်းရဲဒုက္ခ မကြုံရတော့ပါ။ အခြားတစ်ဘက်တွင်မူ ယခုကာလတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေသူများသည် ထိုကာလတွင် ချမ်းသာခွင့် ရကြမည်။ ပေါလု၊ သိလွှာနုနှင့် တိမောသေတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင် မသိသူများနှင့် သားတော်ကို၎င်း၊ ဧဝံဂေလိတရားကို၎င်း၊ ငြင်းပယ်သူများကို အပြစ်ဒဏ်စီရင်ရန် ကိုယ်တော်သည် မီးလျှံနှင့်အတူ ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာမည်။ ထိုအပြစ်ဒဏ်သည် နိစ္စထာဝရပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်သူများသည် မျက်နှာတော်ကို ဖူးမြင်ကြသောကြောင့် ဘုန်းတန်ခိုး ပြည့်ဝလာကြမည်။ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်လျှင် သင်သည်လည်း ထိုနေရာတွင်ရှိနေမည်။

(သန့်ရှင်းသူများအတွက်ပေါလု၏ဆုတောင်းချက်(:၁၁၁၂)

:၁၁ အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်(၂)ခုတွင် သန့်ရှင်းသူများမင်္ဂလာရှိသည်။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်
ခွင့်အရည်အချင်း ပြည့်မီအောင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် မူယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြည့်ဝကြောင်း သက်သေပြနိုင်ကြပြီ။

:၁၂ သို့ကြောင့် အကျိုးရလာဒ်(၂)ခု ခံစားရမည်။ ပထမသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် နာမတော်အားဖြင့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်တော်အား လောကသားများက သိရှိရန် စွမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်ထံသို့ မင်္ဂလာယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အား ဆက်ခံကြသည်။ ဦးခေါင်းအရာထား၍ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် ခံယူကြသည်။

အခန်း၁ကို အဘဘုရားသခင် သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့အပေါ်၌ ပြည့်စုံခြင်းရှိပါစေဟု နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူများ အသက်တာတွင် ခါးစည်းခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ရှင်းပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုကြသောအခါ သက်သာလောနိတ်သားများ ခွန်အားရကြမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 9 1 7
Users Today : 2
Users Yesterday : 7
Users This Year : 1021
Views Today : 10
Views This Month : 737
Views This Year : 3681
"