တရားဟောရာကျမ်း - ၂၇

ကျောက်တုံးများအပေါ်ရေးသောပညတ်တော်
1တစ်ဖန် မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုး၌ အသက်ကြီးသူတို့နှင့်တကွ လူများတို့ကိုမှာထားသည်ကား၊ ယနေ့ငါထားသမျှသော ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ 2သင်သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်သို့ရောက်သောအခါ၊ ကြီးသောကျောက်တို့ကို ထူထောင်၍ အင်္ဂတေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ယောရှု၊ ၈:၃၀-၃၂။ 3ဘိုးဘေးတို့ ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း သင့်အားပေးတော်မူသောပြည်၊ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်သို့ ဝင်စားအံ့သောငှာ ကူးသွားပြီးမှ၊ ဤတရားစကားတော် အလုံးစုံတို့ကို ထိုကျောက်ပေါ်မှာ ရေးထားရမည်။ 4ယော်ဒန်မြစ်ကို ကူးပြီးမှ၊ ယနေ့ငါမှာထားသော ကျောက်တို့ကို ဧဗလတောင်ပေါ်မှာ ထူထောင်၍ အင်္ဂတေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ 5ထိုအရပ်၌လည်း သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့၊ 6ယဇ်ပလ္လင်ကို ကျောက်နှင့်တည်ရမည်။ သံတန်ဆာကို မသုံးဆောင်ဘဲ၊ မကွဲမပြတ်သောကျောက်တို့နှင့် တည်ရမည်။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်ရမည်။ထွ၊ ၂၀:၂၅၊ ၂၇:၁၂။ တရား၊ ၁၁:၂၉။ ယောရှု၊ ၈:၃၃-၃၅။ 7မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကိုလည်း ပူဇော်၍၊ ထိုအရပ်တွင် စားသောက်လျက် ရှေ့တော်၌ပျော်မွေ့ခြင်းကို ပြုရမည်။ 8ထိုကျောက်ပေါ်မှာ ဤတရားစကားတော် အလုံးစုံတို့ကို သေချာစွာရေးထားရမည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။ 9တစ်ဖန် မောရှေနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ လေဝိသားများတို့က၊ အိုဣသရေလအမျိုး၊ သတိနှင့်နားထောင်လော့။ ယနေ့သင်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ လူမျိုးဖြစ်လေပြီ။ 10သို့ဖြစ်၍၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားထောင်ရမည်။ ယနေ့ ငါတို့ဆင့်ဆိုသော စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကို ကျင့်ရမည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ပြောဆိုကြ၏။
နားမထောင်ခြင်းအတွက်ကျိန်ဒဏ်
11တစ်ဖန် မောရှေသည် ထိုနေ့၌ လူများတို့ကိုမှာထားသည်မှာ၊ 12သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသောနောက်၊ လူများတို့အား ကောင်းချီးပေးခြင်းအလိုငှာ ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်မှာ ရပ်ရသောသူဟူမူကား၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ယောသပ်၊ ဗင်္ယာမိန်တည်း။တရား၊ ၁၁:၂၉။ ယောရှု၊ ၈:၃၃-၃၅။ 13ကျိန်ခြင်းအလိုငှာ၊ ဧဗလတောင်ပေါ်မှာ ရပ်ရသောသူဟူမူကား၊ ရုဗင်၊ ဂဒ်၊ အာရှာ၊ ဇာဗုလုန်၊ ဒန်၊ နဿလိတည်း။ 14ထိုအခါ လေဝိသားတို့သည် ကြီးသောအသံနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ဟစ်ကြော်ရသောစကားဟူမူကား၊ 15ထာဝရဘုရား စက်ဆုပ်ရွံရှာသောအရာ၊ လက်သမားလက်နှင့် ထုလုပ်သောရုပ်တု၊ သွန်းသောဆင်းတုကိုလုပ်၍ မထင်ရှားသောအရပ်၌ ထားသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ထွ၊ ၂၀:၄၊ ၃၇:၁၇။ ဝတ်၊ ၁၉:၄၊ ၂၆:၁။ တရား၊ ၄:၁၅-၁၈၊ ၅:၈။ 16မိဘကို မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ထွ၊ ၂၀:၁၂။ တရား၊ ၅:၁၆။ 17အိမ်နီးချင်း၏မြေမှတ်တိုင်ကို ရွှေ့သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။တရား၊ ၁၉:၁၄။ 18မျက်စိမမြင်သောသူကို လမ်းလွဲစေသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟု ဝန်ခံရကြမည်။ဝတ်၊ ၁၉:၁၄။ 19တရားတွေ့ခြင်းအမှုမှာ တစ်ပါးအမျိုးသား၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုဆိုးမကို မတရားသဖြင့် အရှုံးပေးသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟု ဝန်ခံရကြမည်။ထွ၊ ၂၂:၂၁၊ ၂၃:၉။ ဝတ်၊ ၁၉:၃၃-၃၄။ တရား၊ ၂၄:၁၇-၁၈။ 20အဘနှင့်သာဆိုင်သော အဘ၏မယားနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ဝတ်၊ ၁၈:၈၊ ၂၀:၁၁။ တရား၊ ၂၂:၃၀။ 21တိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်မျိုးနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟု ဝန်ခံရကြမည်။ထွ၊၂၂:၁၉။ ဝတ်၊ ၁၈:၂၃၊ ၂၀:၁၅။ 22အဘ၏သမီး၊ အမိ၏သမီးတည်းဟူသော မိမိအစ်မနှမနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ဝတ်၊ ၁၈:၉၊ ၂၀:၁၇။ 23မယား၏အမိနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ဝတ်၊ ၁၈:၁၇၊ ၂၀:၁၄။ 24အိမ်နီးချင်းကို မထင်မရှားရိုက်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ 25အပြစ်မရှိသော သူ၏အသက်ကိုသတ်ခြင်းငှာ အခကိုယူသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။ 26ဤပညတ်တရားစကားတို့ကို အမြဲမကျင့်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကျိန်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က အာမင်ဟုဝန်ခံရကြမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၇ အနက်ဖွင့်

(ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (အခန်း ၂၇၂၈)

          ၂၇: ယော်ဒန်မြစ်ကို ဖြတ်ကူး၍ ကတိတော်မြသို့ ခြေချသောအခါ အောင်ခြင်းအမှတ်တရ ကျောက်တိုင် စိုက်ထူရမည်။ အင်္ဂတေဖြင့် မွမ်းမံ၍ ထိုကျောက်တိုင်ပေါ်တွင် ပညတ်တရားများကို ရေးသားရမည်။ ကျောက်တိုင်ကို ဧဗလတောင်ပေါ်မှာ စိုက်ထူရမည်။ ထိုကျောက်တိုင်အနီးတွင် သဘာဝကျောက်ဆောင်ဖြင့် ပူဇော်သက္ကာယဇ်ပလ္လင်တည်ရမည်။

၂၇:၁၀ ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ ယခုပြည်တော်သို့ ဝင်ရောက်ပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်၏လူ” ဟု ခေါ်ဝေါ်ရသည်။ နာခံခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အချစ်တော် လူမျိုးဖြစ်ကြရသည်။

၂၇:၁၁၁၃ ဣသရေလလူမျိုး (၆)မျိုးအား ကောင်းချီးမင်္ဂလာ “အာမင်” ထိုးဖို့ ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်သို့ တက်ခိုင်းသည်။ ထိုလူမျိုးများမှာ လေအာနှင့်ရာခေလမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသောလူမျိုးများဖြစ်သည်။ အခြားသောလူမျိုး(၆)မျိုး ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုကြဖို့ ဧဗလတောင်သို့တက်စေသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ဧဖရိမ်နှင့် မနာရှေလူမျိုးတို့အား သီးသန့်ဖော်ပြခြင်းမပြုသည်ကို သတိပြုပါ။ သို့သော် ယောသပ်၏နာမည်ပေါ်လွင်သည်။ ရုဗင်သည် ဣသရေလ၏သားဦးဖြစ်သော်လည်း သားဦးအရိုက်အရာ ပျောက်ဆုံးနေသည်။ လေအာ၏သားထွေး ဇေဗုလုန်သည် အခြားသားများနှင့်အတူ ဧဗလတောင်သို့ ပါသွားသည်။ မျက်နှာသာရသောသားများသည် ဂေရဇိမ်တောင်သို့ပါသွားကြသည်။

၂၇:၁၄၂၆ လေဝိအမျိုးသားများ (ငယ်၉)သည် ထိုတောင်နှစ်လုံးအကြား မြေနိမ့်လွင်ပြင်ရှိနေကြသည်။ တောင်တစ်လုံးက ကောင်ကြီးပေးကြ၍ အခြားတောင်တစ်လုံးက ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေးကြသည်။ အဆုံးတွင် အာမင် လိုက်ဆိုကြသည်။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေးကြပုံကို ငယ် ၁၅-၂၆ တွင် ရေးမှတ်ထားသည်။ ရုပ်တုဆင်းတု ပြုလုပ်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ မိဘကျိန်ဆဲခြင်း(ငယ်၁၆)၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင်အား မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ရွှေ့ခြင်း(ငယ်၁၇)၊ မျက်စိကန်းသူအား နောက်ပြောင်ခြင်း(ငယ်၁၈)၊ မရှိဆင်းရဲသားနှင့် ခိုးကိုးရာမဲ့သူများ အနိုင်ကျင့်ခြင်း(ငယ်၁၈)၊ မရှိဆင်းရဲသားနှင့် ခိုကိုးရာမဲ့သူများ အနိုင်ကျင့်ခြင်း(ငယ်၁၉)၊ သွေးသားနီးစပ်သူအမျိုးမျိုးနှင့် လင်မယားနေခြင်း(ငယ် ၂၀၊၂၂၊၂၃)၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်သံဝါသပြုခြင်း(ငယ်၂၁)၊ လူစ်ဦးအား လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ကြံခြင်း၊ အပြစ်မရှိသူ၏ အသက်သတ်ခြင်း (ငယ်၂၅)၊ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ချိုးဖောက်ခြင်း(ငယ်၂၆)များသည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်သည်။ ထိုအမှုအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ယောရှု ၈:၃၀ နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ယောရှု၏ ပညတ်တရားလိုက်နာပုံကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။

ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအကြောင်းကို အခန်းကြီး(၂၇)တွင်သာ တွေ့ရသည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း ဂလာ ၃:၁၀ တွင် “ပညတ်တရား၏ အကျင့်ကို အမှီပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကျိန်ခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏” ဟု သတိပေးထားပါသည်။ ပညတ်တရားကိုစောင့်ထိန်းကျင့်ကြံသူများသည် ကျဉ်းကြပ်သည်သာမက ပညတ်တရား ဝန်ပိသူများ ဖြစ်သည်။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 8 2 8
Users Today : 7
Users Yesterday : 9
Users This Year : 932
Views Today : 7
Views This Month : 506
Views This Year : 3450
"