တရားဟောရာကျမ်း - ၂၆

အဦးသီးနှင့်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့
1သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သင့်အမွေခံစရာဖို့ ပေးတော်မူသောပြည်သို့ သင်သည်ဝင်စား၍ နေသောအခါ၊ 2သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်၌ အဦးသီးသော အသီးအမျိုးမျိုးကိုယူ၍ ခြင်းတောင်း၌ထည့်ပြီးမှ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်တည်စရာဖို့ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်သို့ သွား၍၊ထွ၊ ၂၃:၁၉။ 3ထိုကာလ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်သော သူထံသို့ချဉ်းလျက်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားပေးခြင်းငှာ၊ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့ အကျွန်ုပ်ရောက်ပါပြီဟု ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ယနေ့အကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်အား ပြောဆိုရမည်။ 4ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်း ခြင်းတောင်းကို သင့်လက်မှယူ၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ချထားရမည်။ 5သင်ကလည်း၊ အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည်သော ရှုရိအမျိုးသားသည် အကျွန်ုပ်အဘ ဖြစ်ပါ၏။ သူသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွား၍ လူအနည်းငယ်နှင့်တကွ တည်းခိုစဉ်တွင် ကြီးမားများပြားသော လူမျိုးဖြစ်ပါ၏။ 6အဲဂုတ္တုလူတို့သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်၍ ကျပ်တည်းစွာ ကျွန်ခံစေကြ၏။ 7ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို အော်ဟစ်၍ လျှောက်ကြသောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် နားထောင်တော်မူသဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်တို့ခံရသော ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ 8ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် တန်ခိုးကြီးသော လက်ရုံးတော်ကို ဆန့်၍ ကြောက်မက်ဖွယ်သော နိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ပြီးလျှင်၊ 9နို့နှင့်ပျားရည်စီးသော ဤပြည်သို့ ပို့ဆောင်၍ ပေးသနားတော်မူ၏။ 10ယခုမှာ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ပေးသနားတော်မူသောပြည်၌ အဦးသီးသောအသီးကို အကျွန်ုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီဟု သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား လျှောက်ဆိုလျက်၊ ထိုအသီးကို သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထားရမည်။ ရှေ့တော်၌လည်း ကိုးကွယ်ခြင်းကို ပြုရမည်။ 11သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့အား ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူး၌၊ သင်သည် သင်နှင့်အတူ တည်းခိုသော လေဝိသားမှစ၍ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့နှင့်တကွ ပျော်မွေ့ခြင်းကို ပြုရမည်။
12သုံးနှစ်တွင် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးရသော တတိယနှစ် ရောက်သောအခါ၊ အစီးအပွားရှိသမျှတို့ကို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကောက်ယူ၍၊ လေဝိသား၊ တစ်ပါးအမျိုးသား၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုဆိုးမတို့ကို သင့်နေရာမြို့များ၌ ဝစွာကျွေးမွေးပြီးမှ၊တရား၊ ၁၄:၂၈-၂၉။ 13သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို မှာထားတော်မူသမျှအတိုင်း၊ သန့်ရှင်းသောဥစ္စာတို့ကို အိမ်မှထုတ်၍ လေဝိသား၊ တစ်ပါးအမျိုးသား၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုဆိုးမတို့အားပေးပါပြီ။ ပညတ်တော်တို့ကို မလွန်ကျူး၊ မမေ့လျော့ပါ။ 14မသာအမှုကို ဆောင်စဉ်အခါ ထိုဥစ္စာကို အကျွန်ုပ်မစားပါ။ မစင်ကြယ်သော အသုံးအဆောင်ဖို့ အနည်းငယ်ကိုမျှ မယူပါ။ သေသောသူတို့အဖို့ အနည်းငယ်ကိုမျှ မပေးပါ။ အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကို နားထောင်ပါပြီ။ ကိုယ်တော်မှာထားတော်မူသမျှအတိုင်း ပြုပါပြီ။ 15ကိုယ်တော်၏ သန့်ရှင်းသော နေရာကောင်းကင်ဘုံမှ ငုံ့ကြည့်၍၊ ကိုယ်တော်၏ လူဣသရေလအမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့အား ပေးတော်မူသောပြည်၊ နို့နှင့်ပျားရည် စီးသောပြည်ကိုလည်းကောင်း ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ဆိုရမည်။
16ယခုစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှအတိုင်း ကျင့်ရမည်ဟု သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကျင့်စောင့်ရမည်။ 17ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ လမ်းတော်သို့ လိုက်ပါမည်၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသော ပညတ်တရားတော်ကို စောင့်ရှောက်ပါမည်၊ စကားတော်ကို နားထောင်ပါမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ယနေ့သင်သည် ဝန်ခံပြီ။ 18ထာဝရဘုရားသည်လည်း ကတိထားတော်မူသမျှအတိုင်း၊ သင်သည် ပညတ်တော် အလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တော်၏ လူမျိုးဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ထွ၊ ၁၉:၅။ တရား၊ ၄:၂၀၊ ၇:၆၊ ၁၄:၂။ တိ၊ ၂:၁၄။ ၁ပေ၊ ၂:၉။ 19ဖန်ဆင်းတော်မူသော လူမျိုးတကာတို့ထက် သင်၏ဂုဏ်အသရေ ကျော်စောကိတ္တိကို လွန်ကဲစေတော်မူမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း ယနေ့ ဝန်ခံတော်မူပြီဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဟောပြောလေ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၆ အနက်ဖွင့်

(ရိုးရာဓလေ့နှင့်တရားတင်အတည်ပြုခြင်း (အခန်း ၂၆)

၁။ အဦးသီးဓလေ့ထုံးစံ (၂၆:၁၁)

          ၂၆:၁၁ ဣသရေလတို့သည် ကတိတော်မြေပေါ်တွင် အခြေတကျနေထိုင်ကြပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်ပြုပေးတော်မူသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ပြန်လည်အောက်မေ့ ရေတွက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အဦးသီးသောအသီးများကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ယူဆောင်လာကြရသည်။ ဣသရေလဘိုးအေ ယာကုပ်သို့ ပြုထားသော ကျေးဇူးတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျေးဇူးသိသူများအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဆထက်တန်ဖိုး သွန်းလောင်းမည်။ ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလတို့အား အဲဂုတ္တုပြည် ကျေးကျွန်ဘဝမှ ပျားရည်နှင့် နို့စီးဆင်းရာပြည်တော်သို့ ရွေးထုတ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို Phillip Keller က ဤသို့စာပန်းချီချယ်ထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဣသရေလတို့အား ခက်ခဲစွာဖော်ထုတ်၍ ပျားရည်နှင့် နိုးစီးဆင်းရာကတိတော်မြေသို့ ဦးဆောင်ခေါ်ထုတ်ပို့ဆောင်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် အဆင်းသာမဟုတ်။ အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ လယ်သမားများ နားလည်နိုင်အောင် အခြေခံသဘာတကျကျ “ပျားရည်စီးဆင်းရာ” “နို့ရည်စိမ့်ထွက်ရာ” ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နွေဦးရာသီတွင် စိမ့်စမ်းရေထွက်သော မြက်ခင်းလွင်ပြင်သည် စိမ်းစိုပြေလွင်သည်။ သတ္တဝါလောကမှ ပျားပိတုန်းများသည် ဝတ်ရည်စုတ်ယူ၍ သကာရည်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ထိုသို့ပင် ဩကာသခွင်တပြင်လုံး မျက်စိပသာဒရအောင် စိမ်းလန်းစိုပြေနေသကဲ့သို့ သတ္တလောကကလည်း ချိုမြိန်ဆုံးသောပျားသကာ စိမ်းချောင်းထုတ်လုပ်နေသည်။ ဘုရားသခင်ပေးသော ကတိတော်မြေသည် မြင်ရသူအဖို့ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးကြည်နူးစရာဖြစ်၍ အောင်မြင်သောလူ့ဘဝအသက်တာ ရရှိကြရမည်။၁၈

၂။ တတိယနှစ်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (၂၆:၁၂၁၅)

          ၂၆:၁၂၁၅ အထက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် အဦးသီးသောအသီးလှူဒါန်းပူဇော်ကြပြီးသကာလ ဒုတိယဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ခေါ်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပွဲတော်ပြုလုပ်ရသည်။ လေဝိအမျိုးသားများ၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုများ၊ မိဘမဲ့နှင့်မုဆိုးမများသို့ တတိယနှစ်တိုင်း ပေးလှူကြရသည်။ ဤဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ အလှူကို မိမိတို့အရပ်ဒေသရှိ သက်ဆိုင်သူများသို့ ပေးလှူရသည်။ ထိုသို့ ပေးလှူပြီးလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် မိန့်တော်မူထားသော ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးလှူပြီးကြောင်း ဝန်ခံရသည်။

၃။ ပညတ်တရားများတရားဝင်အတည်ပြုခြင်း (၂၆:၁၆၁၉)

          ၂၆:၁၆၁၉ ဣသရေလလူများက ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းမည်ဟု သဘောတူဝန်ခံပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်ကလည်း ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူမျိုးကို ပြန်လည် အသိအမှတ်ပြု၍ ကတိတော်ပြည့်စုံစေသည်။ အခြားတိုင်းနိုင်ငံသားများထက် ချီးမြှောက်သည်။ ထိုလူမျိုးနှင့်အတူ ဘုရားရှင်ရှိတော်မူသောကြောင့် စင်ကြယ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြရသည်။ ထူးကဲစွာပျော်ရွှင်ကြရသည်။ ယေဟောဝါဘုရား၏ ရတနာဖြစ်ကြသောကြောင့် အခြားကမ္ဘာ့လူသားများထက် ထူးခြားကြသည်။ နာခံခြင်းအတွက် ဘုရားရှင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 8 2 8
Users Today : 7
Users Yesterday : 9
Users This Year : 932
Views Today : 7
Views This Month : 506
Views This Year : 3450
"