တရားဟောရာကျမ်း - ၂၃

လူထုစာရင်းမှထုတ်ပယ်ခြင်း
1ယောက်ျား၏ အင်္ဂါလက္ခဏာမစုံလင်၊ ချို့တဲ့သောယောက်ျားသည် ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တော်၌ အပါအဝင်မဖြစ်ရ။ 2မျောက်မထား၍ရသောသားသည် ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တော်၌ အပါအဝင်မဖြစ်ရ။ ဆယ်ဆက်မြောက်အောင် မဝင်ရ။ 3အမ္မုန်အမျိုးသား၊ မောဘအမျိုးသားသည်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ်တော်၌ အပါအဝင်မဖြစ်ရ။ ကာလအစဉ်မကုန်၊ ဆယ်ဆက်မြောက်အောင် မဝင်ရ။နေ၊ ၁၃:၁-၂။ 4အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာသောအခါ၊ သူတို့သည် မုန့်နှင့်ရေကိုဆောင်၍ ခရီးဦးကြိုမလာကြ။တော၊ ၂၂:၁-၆။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲစေခြင်းငှာ၊ မေသောပေါတာမိပြည်၊ ပေသော်မြို့၌နေသော ဗောရသားဗာလမ်ကို ငှားကြ၏။ 5သို့ရာတွင် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဗာလမ်စကားကို နားမထောင်။ သင့်ကိုချစ်သောကြောင့် ကျိန်ဆဲခြင်းကို သင်၌ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ဖြစ်စေတော်မူ၏။တော၊ ၂၃:၇-၂၄:၉။ 6သင်သည် သူတို့ချမ်းသာ၊ သူတို့စည်းစိမ်ကို တစ်သက်လုံးအစဉ် မပြုစုရ။ 7ဧဒုံအမျိုးသားကိုမူကား၊ မမုန်းရ။ သူသည် သင်၏ညီအစ်ကို ဖြစ်၏။ အဲဂုတ္တုအမျိုးသားကိုလည်း မမုန်းရ။ သူ၏ပြည်၌ သင်သည် ကျွန်ခံခဲ့ဖူးပြီ။ 8သူတို့အမျိုးအနွယ်သည် သုံးဆက်မြောက်မှသာ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ်တော်၌ အပါအဝင်ဖြစ်ရသော အခွင့်ရှိ၏။
တပ်စခန်းကိုသန့်ရှင်းစေခြင်း
9ရန်သူတို့ကို စစ်တိုက်သွားသောအခါ၊ မတရားသောအမှုရှိသမျှကို ရှောင်လော့။ 10ညအချိန်၌ ရောက်တတ်သော မစင်ကြယ်သော အကြောင်းကြောင့် မစင်ကြယ်သောသူသည် သင်တို့တွင်ရှိလျှင် သူသည်တပ်ပြင်သို့ ထွက်ရမည်။ တပ်ထဲသို့ မဝင်ရ။ 11မိုးချုပ်သောအခါ ရေချိုး၍၊ နေဝင်ပြီးမှ တပ်ထဲသို့ဝင်ရမည်။ 12သင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရာ အရပ်သည် တပ်ပြင်၌ရှိရမည်။ 13တပ်ပြင်သို့ထွက်၍ စွန့်သောအခါ၊ ကိုယ်၌ပါသော သစ်သားတူးရွင်းနှင့် မြေ၌တူးရမည်။ နောက်တစ်ဖန်လှည့်၍ မစင်ကို ဖုံးအုပ်ရမည်။ 14အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုကယ်တင်၍ ရန်သူတို့ကို သင့်လက်၌အပ်ခြင်းငှာ၊ သင်၏တပ်ထဲမှာ သွားလာတော်မူ၏။ ထိုကြောင့်၊ သင့်အထဲ၌ မစင်ကြယ်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်၍ သင်မှ ရှောင်သွားတော်မမူမည်အကြောင်း၊ သင်၏တပ်သည် သန့်ရှင်းရမည်။
အထွေထွေပညတ်များ
15မိမိသခင်ထံကပြေး၍ သင့်ထံသို့ရောက်သော ကျွန်ကို သခင်၌မအပ်ရ။ 16ထိုကျွန်သည် အလိုအလျောက်နေချင်သော အရပ်၊ သင့်နေရာမြို့ တစ်စုံတစ်မြို့၌ သင့်ထံမှာနေရသော အခွင့်ရှိ၏။ သူ့ကို မညှဉ်းဆဲရ။ 17ဣသရေလအမျိုးသမီးတို့တွင် ပြည့်တန်ဆာမရှိရ။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ယောက်ျားအလိုသို့ လိုက်တတ်သော မိန်းမလျှာမရှိရ။ဝတ်၊ ၁၉:၂၉ 18ပြည့်တန်ဆာလုပ်၍ ရသောငွေ၊ ခွေးကိုရောင်း၍ ရသောငွေကို သစ္စာကတိပြေစေခြင်းငှာ၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်သို့ မသွင်းရ။ ထိုသို့သောငွေကို စက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏။
19သင်၏အမျိုးသားချင်း၌ အတိုးယူ၍၊ ငွေ၊ စားစရာ၊ အသုံးအဆောင်ကို မချေးမငှားရ။ထွ၊ ၂၂:၂၅။ ဝတ်၊ ၂၅:၃၆-၃၇။ တရား၊ ၁၅:၇-၁၁။ 20တစ်ပါးအမျိုးသား၌ အတိုးယူ၍ ချေးငှားရ၏။ သင်သွား၍ ဝင်စားသောပြည်တွင် သင်ပြုလေရာရာ၌ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အကြောင်း၊ အမျိုးသားချင်း၌ အတိုးယူ၍ ချေးငှားခြင်းကို ရှောင်ရမည်။
21သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား သစ္စာကတိထားလျှင်၊ ထားသည်အတိုင်း မပြုဘဲမနေရ။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဧကန်အမှန်တောင်းတော်မူမည်။ သင်သည်မပြုဘဲနေလျှင် အပြစ်ရောက်လိမ့်မည်။တော၊ ၃၀:၁-၁၆။ မ၊ ၅:၃၃။ 22သစ္စာကတိမထားဘဲနေလျှင် အပြစ်မရောက်။ 23သင်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ကိုယ်အလိုအလျောက် သစ္စာကတိထား၍၊ ကိုယ်နှုတ်နှင့်မြွက်ဆိုသော စကားကိုတည်စေ၍၊ ကတိရှိသည်အတိုင်းပြုရမည်။
24သင်သည် အိမ်နီးချင်း၏ စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲသို့ ဝင်သောအခါ၊ အလိုအလျောက် စပျစ်သီးကို ဝစွာစားရသော်လည်း မသိမ်းမယူရ။ 25အိမ်နီးချင်း၏ စပါးလယ်ထဲသို့ ဝင်သောအခါ၊ စပါးနှံကိုလက်နှင့် ဆွတ်ရသော်လည်း တံစဉ်နှင့်မရိတ်ရ။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၃ အနက်ဖွင့်

(ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံသူများ ဝတ်ပြုမတက်ရ (၂၃:)

          ၂၃: သာမန်အားဖြင့် လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ဝင်ရောက်ခစားခွင့်ရှိကြသော်လည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်သူများရှိသည်။ (၁)ယောက်ျားအင်္ဂါအရည်ချင်းမပြည့်စုံသူများ (၂)ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံလင်သူများ ဥပမာ။ ။မွေးရာပါချို့တဲ့သူများ၁၅ (၃)အမ္မုန်နှင့်မောဘလူများ၊ (၄)ဧဒုံနှင့်အဲဂုတ္တုလူများ။ အပိုဒ်ငယ်(၄)တွင် မောဘလူမျိုးများသည် ဣသရေလများ ခရီးပန်းခိုက် ထမင်းတစ်လုပ်ရေတစ်မှုတ်မပေးချင်ကြဟုဆိုသည်။ တရား ၂:၂၉ တွင်မူ မောဘလူများက ဣသရေလလူများသို့ ထမင်းတစ်ထုပ်ရောင်းခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းမပြု။

ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာသို့ မောဘလူ၊ အမ္မုန်လူများနှင့်အတူ မျောက်မစပ်မွေးသောသူသည် သားစဉ်မြေးဆက် ဆယ်ဆက်တိုင်အောင် မဝင်ရ။ ဧဒုံနှင့် အဲဂုတ္တုသားများသည် သားမြေး(၃)ဆက် နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤပြဌာန်းချက်သည် ယေဘူယျပြဌာန်းခြင်းဖြစ်၍ တစ်ဦးချင်းအား ခြွင်းချက်ထားပေးနိုင်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တွင် အမ္မုန်နှင့် မောဘလူနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်(၅ရာ ၁၁:၃၉-၄၆)။ အချို့က ထိုပြဌာန်းချက်သည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်မသက်ဆိုင်။ ထို့ကြောင့် ရုသနှင့် အကြုံးမတင်ဟု ဆိုသည်။ အချို့က သားမြေးဆယ်ဆက် ဆိုသည်မှာ စကားအဖြစ်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

(တပ်တွင်း၌ စင်ကြယ်စွာနေခြင်း (၂၃:၁၄)

          ၂၃:၁၄ အပိုဒ်ငယ်(၉)သည် စစ်မှုထမ်းဆောင်ရာတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၀-၁၄ အား ခြေဆင်းခင်းခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

လူခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်သော အညစ်အကြေးများသန့်ရှင်း၍ စင်ကြယ်စွာ စွန့်ပစ်ဖို့ ပြဌာန်းထားသည်။

စစ်သားတိုင်းသည် တပ်ဝင်းတွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနေထိုင်ရန် တူရွင်းပြားကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်ကြရသည်။ စွန့်ကြဲသောအညစ်အကြေးများကို မြေကြီးထဲသို့ ချက်ချင်းမြှုပ်နှံရမည်။ လူတိုင်း ထိုသို့ စနစ်တကျသန့်ရှင်းစွာရှိပါလျှင် ရောဂါဘယဆိုးများနှင့် ကင်းဝေးမည်။

(၁၀လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးစည်း (၂၃:၁၅၂၅)

          ၂၃:၁၅၁၆ သူတစ်ပါးလက်ထဲမှ ထွက်ပြေးလာသောကျွန်အား သခင်ဟောင်းထံသို့ အတင်းအဓမ္မပြန်မပို့ရ။ ထွက်ပြေးလာ၍ အားကိုးတကြီးခိုလှုံလာသော ကျွန်အပေါ်တွင် ကျားကြောက်၍ ဆင်ကြီးကိုး၊ ကျားထက်ဆင်ဆိုးမည့်ဟန်မပြုရ။

၂၃:၁၇၁၈ ဣသရေလလူမျိုးတွင် ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာဖြစ်စေ၊ မိန်းမပြည့်တန်ဆာဖြစ်စေ မရှိရ။ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြောင့် မစင်ကြယ်သောအရာမပတ်သက်စေရ။ ဤနေရာတွင် ခွေးသားဆိုသည်မှာ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ၊ မိန်းမလျာကို ဆိုလိုသည်။

၂၃:၁၉၂၀ ယုဒလူမျိုးအချင်းချင်း ငွေတိုးမချေးရ။ ချေးငှါးလျှင်လည်း အတိုးမယူရ။ တစ်ပါးအမျိုးသားများသို့မူ ခွင့်ပြုသည်။ အသေးစိတ်ကို ထွ ၂၂:၂၅ တွင်ပြဌာန်းထားသည်။ မရှိဆင်းရဲသားများကိုလည်း ငွေတိုးချေးစားခြင်းဖြင့် မနှိပ်စက်ရ။

၂၃:၂၁၂၃ ကတိသစ္စာပြုလျှင်မိမိစိတ်နိုင်သည်အတိုင်းပြုရမည်။ ဘုရားနှင့်ပတ်သက်၍ လွယ်လင့်တကူ သစ္စာမပြုရ။ အကယ်၍ သစ္စာပြုလျှင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်ရသည်။ မင်းမှာကတိ၊ လူမှာသစ္စာမပျက်စေရ။

၂၃:၂၄၂၅ ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဆာလောင်ငတ်မွတ်လျှင် သူတစ်ပါးခြံမြေထဲမှ ဝင်ရောက်ခူးယူ စားသောက်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နပ်စာအတွက် ယူဆာင်မသွားရ။ အပင်သေအောင်မလုပ်ခဲ့ရ။ သခင်ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်များ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခဲ့ကြသည် (မာ ၂:၂၃)။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 8 2 5
Users Today : 4
Users Yesterday : 9
Users This Year : 929
Views Today : 4
Views This Month : 503
Views This Year : 3447
"