တမန်တော်၀တ္ထု -၁၉

ဧဖက်မြို့သို့ပေါလုရောက်ရှိခြင်း
1ကောရိန္သုမြို့တွင်အာပေါလုရှိနေစဉ်ပေါလု သည် အထက်ပါဒေသတစ်လျှောက်သို့လှည့်လည် ပြီးနောက် ဧဖက်မြို့သို့ရောက်ရှိလာ၏။ ထိုမြို့တွင် တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့၍၊- 2“သင်တို့သည်ယုံကြည်သူများဖြစ်လာကြ သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံ ယူရကြပါ၏လော” ဟုမေး၏။
ထိုသူတို့က “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိ တော်မူကြောင်းကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့မကြားဘူး ပါ” ဟုဆိုကြ၏။
3ပေါလုက “ဤသို့ဖြစ်ပါမူသင်တို့သည် အဘယ်မည်သောဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံခဲ့ ကြပါသနည်း” ဟုမေး၏။
သူတို့က “ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံခဲ့ပါသည်” ဟုဆိုကြ၏။
4ပေါလုက “ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာသည် နောင်တရသူတို့အဖို့ဖြစ်၏။ ယောဟန်သည် မိမိ၏နောက်တွင်ကြွလာတော်မူမည့်အရှင် ကိုယုံကြည်ရမည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသား တို့အားဟောပြောခဲ့၏။ ထိုအရှင်ကားသခင် ယေရှုပေတည်း” ဟုဆို၏။မ၊ ၃:၁။ မာ၊ ၁:၄၊ ၇-၈။ လု၊ ၃:၄-၁၁။ ယော၊ ၁:၂၆-၂၇။
5ထိုစကားကိုကြားလျှင်သူတို့သည် သခင် ယေရှု၏နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာခံကြ၏။- 6ပေါလုသည်သူတို့၏ဦးခေါင်းအပေါ်မှာ လက်ကိုတင်လိုက်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည်သူတို့၏အပေါ်သို့သက်ရောက်တော် မူ၏။ ထိုအခါသူတို့သည်ထူးဆန်းသောဘာ သာစကားများကိုပြောကြ၏။ ဘုရားသခင် ၏တရားတော်ကိုလည်းဟောပြောကြေညာ ကြ၏။- 7သူတို့အရေအတွက်မှာတစ်ဆယ့်နှစ်ယောက် မျှရှိသတည်း။- 8ပေါလုသည်သုံးလတိုင်တိုင်တရားဇရပ်တွင် အချေအတင်ဆွေးနွေးကာဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်း လူတို့နားလည်သဘော ပေါက်လာစေရန်မကြောက်မရွံ့ဘဲဟော ပြော၏။- 9သို့ရာတွင်လူအချို့တို့သည်ခေါင်းမာ၍မယုံ ကြည်သဖြင့် လူအပေါင်းတို့ရှေ့တွင်သခင်ဘုရား ၏လမ်းစဉ်တော်ကိုရှုတ်ချပြောဆိုကြ၏။ သို့ ဖြစ်၍ပေါလုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ် ၍ ထိုသူတို့ထံမှထွက်ခွာပြီးလျှင် တုရန္နု ၏စာသင်ခန်းမဆောင်တွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပ၏။- 10ဤသို့နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကျင်းပရာအာရှပြည် တွင် နေထိုင်သူယုဒအမျိုးသားများနှင့်ဂရိ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် သခင်ဘုရား ၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာရ ကြ၏။
သကေဝ၏သားများ
11ဘုရားသခင်သည်ပေါလုအားဖြင့် အလွန် ထူးကဲသောနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြလျက် နေတော်မူ၏။- 12လူတို့သည်ပေါလုကိုင်တွယ်အသုံးပြုသည့် ပဝါ၊ အဝတ်အထည်စသည်တို့ကိုပင်သူနာ များနှင့်နတ်မိစ္ဆာပူးဝင်သူများထံဆောင်ယူ သွားသဖြင့် သူနာတို့သည်ရောဂါများပျောက် ကင်း၍နတ်မိစ္ဆာတို့သည် မိမိတို့ပူးဝင်သူထံ မှထွက်ခွာသွားကြ၏။- 13ယုဒအမျိုးသားနယ်လှည့်ပယောဂဆရာ အချို့တို့သည် သခင်ယေရှု၏နာမတော်အား ဖြင့်နတ်မိစ္ဆာများကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားကြ ၏။ သူတို့က “ပေါလုဟောပြောသောယေရှု၏ နာမကိုတိုင်တည်၍သင့်ကိုငါနှင်ထုတ်၏” ဟုလူကိုပူးဝင်နေသောနတ်မိစ္ဆာအားဆို ကြ၏။- 14ဤပယောဂဆရာတို့ကားယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးသကေဝ၏သားခုနစ်ယောက်ဖြစ်သတည်း။
15သို့ရာတွင်နတ်မိစ္ဆာက “ယေရှုကိုငါသိ၏။ ပေါလုကိုလည်းငါသိ၏။ သို့သော်သင်တို့ကား မည်သူများနည်း” ဟုသူတို့အားမေးလေ၏။
16ထိုနောက်နတ်မိစ္ဆာပူးဝင်နေသူသည် သူတို့ အားအပြင်းအထန်သတ်ပုတ်တိုက်ခိုက်ရာ သူတို့သည်အရေးရှုံးနိမ့်လျက်အနာတရ ဖြစ်ပြီးလျှင်အဝတ်များစုတ်ပြဲ၍ ထိုအိမ် မှထွက်ပြေးရကြလေသည်။- 17ထိုအဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုဧဖက်မြို့ တွင်နေထိုင်သူ ယုဒအမျိုးသားများနှင့် ဂရိအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကြားသိကြ ၏။ သူတို့သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက် သခင် ယေရှု၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးကူးကြကုန်၏။- 18ယုံကြည်သူအများပင်လာရောက်၍ မိမိ တို့သည်မှော်အတတ်ကိုအသုံးပြုမိခဲ့ ကြောင်း ပွင့်လင်းစွာဖော်ပြဝန်ခံကြ၏။- 19မှော်အတတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သူအများပင် မိမိတို့၏ကျမ်းစောင်များကိုစုသိမ်းယူဆောင် လာ၍ လူပုံအလယ်တွင်မီးရှို့ကြ၏။ ထိုစာအုပ် များ၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ကြည့်သောအခါ ငွေအသပြာငါးသောင်းမျှရှိကြောင်းတွေ့ ရှိကြ၏။- 20သို့ဖြစ်၍သခင်ဘုရား၏တန်ခိုးတော်အား ဖြင့် သာသနာတော်သည်ကြီးပွားတိုးတက် လျက်နေ၏။
ဧဖက်မြို့တွင်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်း
21ဤအမှုအရာများဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် ပေါလု သည်မာကေဒေါနိပြည်နှင့်အခါယပြည်မှ တစ်ဆင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရန်စိတ်ပိုင်း ဖြတ်၏။ သူက “ထိုမြို့သို့ငါသွားပြီးနောက် ရောမမြို့သို့လည်းသွားရမည်” ဟုဆို၏။- 22သူသည်မိမိ၏လက်ထောက်နှစ်ယောက်ဖြစ် သည့်တိမောသေနှင့်ဧရတ္တုတို့ကိုမာကေ ဒေါနိပြည်သို့စေလွှတ်လိုက်၏။ မိမိမူကား အာရှပြည်တွင်ကာလအနည်းငယ်နေ၏။
23ထိုအချိန်၌သခင်ဘုရားလမ်းစဉ်တော်၏ အတွက်ကြောင့် ဧဖက်မြို့တွင်ဆူပူလှုပ်ရှား မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။- 24ဒေမေတရိနာမည်ရှိသောငွေပန်းထိမ်ဆရာ သည် အာတေမိနတ်သမီး၏ငွေနတ်ကွန်းပုံတူ ကလေးများကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လက်မှု ပညာသည်များအားများစွာငွေဝင်လမ်းဖြောင့် စေခဲ့၏။- 25သူသည်ထိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်သမားများ နှင့်အလားတူ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြားအလုပ် သမားများကိုစုရုံးစေပြီးလျှင် “အချင်းလူ တို့၊ ဤလုပ်ငန်းဖြင့် ငါတို့စီးပွားလမ်းဖြောင့်ခဲ့ ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏။- 26ဤပေါလုဆိုသူသည်ဧဖက်မြို့တွင်သာမက အာရှပြည်တစ်ခုလုံးလိုလို၌ပင် `လူ့လက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့်ဘုရားများသည်ဘုရားလုံးဝ မဟုတ်’ ဟုဆို၍လူအမြောက်အမြားကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ မှောက်မှားလမ်းလွဲ စေသည်ကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကြားနိုင်မြင် နိုင်ကြ၏။- 27လူတို့သည်ငါတို့၏အတတ်ကိုကဲ့ရဲ့ပြောဆို မည်သာမကအာရှပြည်နှင့်တကွ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုံးကိုးကွယ်သည့်အာတေမိနတ်သမီးကြီး၏ ဂုဏ်အသရေညှိုးနွမ်းလျက် သူ၏နတ်ကွန်းသည် လည်းမရေမရာဖြစ်ရတော့မည့်ဘေးနှင့်ရင် ဆိုင်နေရ၏” ဟုပြော၏။
28ထိုစကားကိုကြားလျှင်လက်မှုပညာသည် တို့သည် ဒေါသအမျက်ထွက်ကာ “ဧဖက်မြို့၏ အာတေမိနတ်သမီးသည်ကြီးမြတ်ပေ၏” ဟုကြွေးကြော်ကြ၏။- 29တစ်မြို့လုံးဆူဆူညံညံဖြစ်လျက်လူတို့ သည် ပေါလု၏ခရီးသွားဖော်များဖြစ်သည့် မာကေဒေါနိပြည်သားဂါယုနှင့်အာရိတ္တာခု တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ မြို့တော်ခန်းမကြီးသို့ အလျင်အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏။- 30ပေါလုသည်မိမိကိုယ်တိုင်ထိုလူပရိသတ် နှင့်ရင်ဆိုင်လို၏။ သို့သော်တပည့်တော်တို့က ထိုသို့မပြုရန်ဆီးတားကြ၏။- 31ပေါလု၏အဆွေဖြစ်သောနယ်အာဏာပိုင် အချို့တို့ကလည်း မြို့တော်ခန်းမကြီးထဲ သို့မဝင်ရန်လူလွှတ်၍တောင်းပန်ကြ၏။- 32ဤအတောအတွင်း၌လူတို့သည် အမျိုးမျိုး ဟစ်အော်ကြလျက်အုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်၍ နေ၏။- 33လူများစုသည်မိမိတို့အဘယ်ကြောင့်စုဝေး လျက်နေကြသည်ကိုမသိကြ။ ယုဒအမျိုး သားတို့သည်အာလေဇန္ဒြုကိုလူပရိသတ်ရှေ့ သို့သွားစေသဖြင့် လူထုအထဲမှလူအချို့ တို့ကထိုသူသည်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်အရေး အခင်းနှင့်ပတ်သက်သူဖြစ်မည်ဟုယူဆ ကြ၏။ အာလေဇန္ဒြုသည်ပရိသတ်အား ဆိတ်ငြိမ်ရန်လက်ရိပ်ပြ၏။ ချေပပြောဆို ရန်ကြိုးစား၏။- 34သို့ရာတွင်သူသည်ယုဒအမျိုးသားဖြစ်သည် ကို လူတို့သိကြသောအခါ “ဧဖက်မြို့၏ အာတေမိနတ်သမီးသည်ကြီးမြတ်ပေ၏” ဟု နှစ်နာရီကြာမျှသံပြိုင်ကြွေးကြော်ကြ၏။
35နောက်ဆုံး၌မြို့စာရေးသည်လူပရိသတ်တို့ အား ဆိတ်ဆိတ်နေစေပြီးလျှင် “ဧဖက်မြို့သား တို့၊ ဧဖက်မြို့တော်သည်ကြီးမြတ်သည့်အာ တေမိနတ်သမီး၏နတ်ကွန်းနှင့် ကောင်းကင် ဘုံမှကျလာသည့်ရုပ်တုတော်တည်ရှိရာ ဌာနတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းသိ၏။- 36ဤအချက်ကိုအဘယ်သူမျှမငြင်းဆိုနိုင်။ သို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဆိတ်ဆိတ်နေသင့်ကြ၏။ မဆင်ခြင်ဘဲအဘယ်အမှုကိုမျှမပြုသင့်။- 37သင်တို့သည်ထိုသူတို့ကို ဤနေရာသို့ခေါ်ဆောင် ခဲ့ကြ၏။ သူတို့သည်ငါတို့၏ဗိမာန်တော်ထဲဝင် ၍လုယက်ခြင်းမပြု။ ငါတို့၏နတ်သမီးကို စော်ကားသောစကားကိုလည်းမပြော။- 38သို့ဖြစ်၍ဒေမေတရိနှင့်အပေါင်းပါလက်မှု ပညာသည်များသည် လူတစ်စုံတစ်ယောက်အား တရားစွဲဆိုလိုလျှင် တရားရုံးဖွင့်ရက်များ နှင့်အာဏာပိုင်များရှိသဖြင့် ရုံးတော်တွင် တရားစွဲဆိုနိုင်ပါ၏။- 39သို့ရာတွင်သင်တို့မှာအခြားအမှုကိစ္စရှိ ပါက တရားဝင်အစည်းအဝေး၌စီရင် ဆုံးဖြတ်ရမည်။- 40ယနေ့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်းသည် ငါတို့ ကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟုအစွပ်အစွဲခံရစရာ ရှိ၏။ ဤသို့ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိ။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ရသည်ကို ငါတို့ခိုင် လုံသည့်အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်ကြမည် မဟုတ်” ဟုဆို၏။- 41ဤသို့ဆိုပြီးလျှင်မြို့စာရေးသည်လူပရိ သတ်တို့အား ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားစေ လေသည်။

တမန်တော်၀တ္ထု -၁၉ အနက်ဖွင့်

၁၉:  ဧဖက် ရောက်ခဲ့စဉ်က ပေါလုသည် အလိုတော်ရှိလျှင် နောက်တစ်ခါလာဦးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ထိုစကားသည် ဘုရားသခင် အလိုတော်နှင့်ပြည့်စုံသွားသည်။ ပေါလုသည် ဂလာတိပြည်၊ ဖြူဂိပြည်မှတဆင့် အာရှအနောက်ပိုင်းကမ်းခြေရှိ ဧဖက်မြို့သို့ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့်ရောက်သည်။ ဧဖက်မြို့တွင် တပည့်တော်ဖြစ်ချင်ကြသူများနှင့် တွေ့သည်။ ထိုသူများနှင့်စကားစမြည်ပြောသောအခါ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းမပြည့်စုံသေးကြောင်းတွေ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ခံယူခြင်းရှိမရှိ သံသယဖြစ်နေသည်။

၁၉:   ထို့ကြောင့် “သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူရရှိကြပြီလား” ဟု မေးလိုက်သည်။ kjv ကျမ်းမူတွင် “သင်တို့ယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူကြပြီလား” ဟုဆိုသည်။

ထိုသူများက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဟူသောစကားလုံး မကြားဖူးကြပါ ဟုပြန်ဖြေကြသည်။ ထိုသူများသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏တပည့်ကျောင်းထွက်များဖြစ်သောကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသာ ကျင်လည်ကြသည်။ သို့သော် ထိုသူရောက်လာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းခံကြရမည့်အကြောင်း ယောဟန်သွန်သင်ချက် တခွန်းသာရှိဖူးသည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူကြသည့် အကြောင်းကိုလည်း တပည့်လောင်းများ မသိလိုက်ကြ။

၁၉:၃-၄  ပေါလုက ထိုတပည့်တော်လောင်းများနှင့် စကားအပြန်အလှန်ပြောသောအခါ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏တပည့်များဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် မေရှိယသခင်ရောက်လာခါနီးကြောင်း၊ ထိုမေရှိယသခင်သည် ဣသရေလတို့၏ဘုရင်ဖြစ်မည့်အကြောင်း ထိုဘုရင်ကို ဖူးတွေ့နိုင်ရန်နောင်တရ၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရန် လိုအပ်ကြောင်းများသာနားလည်ကြသည်။ ထိုမေရိှယသခင်သည် ယေရှုဖြစ်ကြောင်း ကားတိုင်တွင် အသေခံ၍ သင်္ဂြိုဟ်ခံပြီးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း၊ သူ့ကိုယ်စားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် စေလွှတ်ကြောင်းများကိုမသိရှိကြ။ ထို့ကြောင့် ပေါလုက ထိုအကြောင်းအရာများကို ဂဃနဏရှင်းပြသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်က နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသောအခါ နောင်တတရားရသူများကို နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးကြောင်း။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ဖို့ ဆုံးမကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြသည်။

၁၉: ပေါလု၏ရှင်းပြချက်များကို ကြားသိကြသောအခါ သခင်ယေရှု၏နာမတော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာထပ်မံခံယူကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှာ သခင်ရေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုပြသောကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ တပည့်များသည် ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို လူရှေ့ဘုရားရှေ့တွင် ဝန်ခံကြသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း အသက်ထက်ဆုံးခံယူကြသည်။

၁၉: ထိုတပည့်တော်ဖြစ်ချင်ကြသောသူ (၁၂) ယောက်အပေါ်တွင် ပေါလု လက်တင်ဆုတောင်းပေးသောအခါ ထိုသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူရရှိကြသည်။ ထိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ခံယူကြခြင်းသည် အခန်း (၂) တွင် စတုတ္ထနေ့၌ ယုံကြည်သူယုဒများ ခံယူကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ပေတရုနှင့် ယောဟန်က တပါးအမျိုးသားများအပေါ်သို့ လက်တင်စဉ်တွင် ခံယူရရှိကြကြောင်း အခန်း(၈) တွင် တွေ့ရသည်။ တတိယအကြိမ်ကိုမူ ယုပ္ပမြို့ရှိ တပါးအမျိုးသားကောနေလိယတို့ အိမ်ထောင်မိသားစု ခံယူကြကြောင်း အခန်း(၁၀)တွင် တွေ့ရသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တောင်ခံယူကြပုံခြင်း မတူညီကြပါ။

ဤအခန်း(၁၉) တွင်မူ ဤသို့တွေ့ရသည်။

ယုံကြည်ခြင်း၊

နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာထပ်မံခံယူခြင်း၊

တမန်တော်များက လက်တင်ခြင်း၊

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ခံယူခြင်း။

ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ တပည့်များသည် ပေါလု၏ လက်တင်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ခံယူရရှိကြသည်။ ပေါလုသည် ပေတရု၊ ယောဟန်နှင့် အခြားတမန်တော်များနောက်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းပေးသော်လည်း ထိုတမန်တော်များနှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။

ဗတ္တိဇံယောဟန်၏တပည့်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူရရှိသောအခါ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြသည်။ ပရောဖက်ပြုကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ အံ့ဖွယ် သဘာဝအလွန် ဘုန်းတန်ခိုးသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းမတိုင်မီတွင် နည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ယနေ့ကာလတွင်လည်း ယုံကြည်သူများသည် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ခံယူရရှိကြပါသည်။ အံ့ဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာများ၊ ထူးဆန်းသော စိတ်အာရုံ ခံစားချက်များဖြင့်တော့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဓမ္မသစ်ကျမ်းချက်များဖြင့် နားလည်ခံယူနိုင်သည်။

ထိုနေရာတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ပြည့်ငှပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်း ခံကြသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူသဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဘိသိက်မင်္ဂလာပေးသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခုံယူသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူ၏ အသက်တာတွင် ဝိညာဉ်တော်၏ ဆင့်ကာဆင့်ကာပေါ်ထွန်းပုံကို လက်ခံရမည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မကြာခဏရောက်လာပြီး အုပ်စိုးသည်၊ တန်းခိုးပေးသည်၊ အထူးအမှုတော်ပြုသည်၊ ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာစေသည်၊ ဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းပါသည်။

၁၉:  ရှင်ပေါလုသည် ဧဖက်စရပ်သို့သွားပြီး သုံးလပတ်လုံး ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံအကြောင်းကို ဟောပြောစည်းရုံးသည်။ ရှင်ပေါလုပြောသည့်တရားစကားမှာ ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်ဖို့၊ ယေရှုကို စွဲလန်းကြဖို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

C.E Stuart က ဤသို့ ရှင်းပြသည်။

ရှင်ပေါလု တရားဟောခြင်းသည် မြေစမ်းခရမ်းပျိုးခြင်းမဟုတ်။

သခင်ဘုရားနိုင်ငံတော်အကြောင်း ဧဝံဂေလိတရားကို နေရာအနှံ့

ခြေရာဆန့်၍ လိုက်လံဟောပြောသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လောကမှာ

မရှိတော့သော်လည်း လာမည့်ရက်တွင် နိုးကြားနေမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။

(မ ၂၄:၁၄၊ ဗျာ ၁၄:၆-၇)။ ယခု ရှင်ပေါလုက ထိုနိုင်ငံတော်အကြောင်းကို

ကမ္ဘာမြေအနှံ့တွင် တကယ်လိုက်လံဟောပြောနေပြီ ၇၂

၁၉:၁၀  အချို့သော ယုဒလူများနှလုံးသားမာကျောလျက်၊ နာခံခြင်းမရှိ ထင်ရာစိုင်းနေကြသည်။ ထိုသို့ သမ္မာတရားကို ဆန့်ကျင်ငြင်းပယ်နေကြသည့်အချိန်တွင် ပေါလုသည် ယုဒတရားစရပ်သို့ သွား၍ တပည့်တော်အချို့ကို ပြန်လည်ခေါ်ထုတ်ပြီးတုရန္နုတ်စာသင်ကျောင်းတွင် နေ့စဉ်တရားဆွေးနွေးကြသည်။ တုရန္နုသည် ဂရိလူမျိုးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်မည်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။ ပြီးနောက် တပည့်တော်များကို ဧဝံဂလိတရား လိုက်လံဟောကြားရန် အနီးအနားအရပ်ဒေသ အသီးသီးသို့ (၂) နှစ်တာစေလွှတ်သည်။ ထိုသို့ လိုက်လံဟောကြားပြခြင်းကြောင့် ယုဒများနှင့် ဂရိလူမျိုးများလည်း သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ကပတ်များကို ကြားသိခွင့်ရရှိကြသည်။ ရှင်ပေါလုအတွက်လည်း တံခါးမကြီးပွင့်သွားပြီး လက်ခံသူတွေများလာသည်။ (၁ကော ၁၆:၉)

၁၉:၁၁၁၂ ယေရှုခရစ်တော်၏ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ထူးကဲသော နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ပြည့်ဝလာသဖြင့် အံ့ဘွယ်၊ အစွမ်းတန်ခိုးများ ပြသသည်။ ထိုသို့ တန်ခိုးပြည့်ဝခြင်းသည် တပည့်တော်ပီသကြောင်း၊ ဟောကြားသော တရားဒေသနာများ စစ်မှန်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များသည် ရှင်ပေါလုကိုင်တွယ် သုံးဆောင်သော လက်ကိုင်ပုဝါ၊ လက်သုတ်များကို ဖြဲဆုတ်ခွဲဝေမျှယူသွားပြီး၊ နေမကောင်း မကျန်းမာသူများအား ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခိုင်းရာ ချက်ချင်းနေကောင်းကျန်းမာကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ထိုထူးကဲသော နိမိတ်လက္ခဏာများ အဘယ်မှာ ပုန်းအောင်းကုန်ပြီနည်း။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စိတ်တော်နှင့် တို့ထိသောနေရာများတွင် ပိုမိုထင်ရှားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ထိုတပည့်တော်များထံတွင် သဘာဝအလွန် တန်ခိုးအစွမ်းများ သက်ရောက်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် တမန်တော်များမရှိတော့သဖြင့် ထိုတန်ခိုးအစွမ်းများ မတွေ့ရတော့သော်လည်း ရှိနေပါသည်။

၁၉:၁၃၁၄  ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်သည် တန်ခိုးအစွမ်းဖြင့် ပြည့်စုံကြောင်း တွေ့မြင်နေကြရသော်လည်း စာတန်က လိုက်လ့အန်တုချင်သည်။ ရှင်ပေါလုက ဧဝံဂလိတရား ဟောကြားပြီး ထူးကဲသောနိမိတ်လက္ခဏာများ ပြသဘောအခါ ဧဖက်ရှိယုဒများကလည်း လိုက်တုကြသည်။ သခင်ယေရှုက နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်နိုင်ကြောင်းကို တွေ့မြင်သိရှိကြသောကြောင့် (လု ၁၁:၁၉) ယေရှုနာမသုံး၍ နတ်ဆိုးစွဲသူများထံမှ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ပေးကြသည်။

ရှင်ပေါလုကို လိုက်တုသူများမှာ ယုဒမျက်လှည့်ဆရာကြီးသာဝက၏ သားခုနှစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ မျက်လှည့်ဆရာကြီးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးလည်းဖြစ်၍ ယုဒအစဉ်အလာ ၂၄ မျိုးတွင်၊ ဦးစီးသူဖြစ်သည်။ တနေ့၌ သူ့သားများသည်လည်း နတ်ဆိုးစွဲသူအား ယေရှုတပည့် ရှင်ပေါလုက နတ်ဆိုးများ နှင်ထုတ်သကဲ့သို့ ငါတို့လည်းနတ်ဆိုးကို နှင်ထုတ်သည်” ဟု မောင်းထုတ်တုပကြသည်။

၁၉:၁၅၁၆  လိုက်တုကြသော်လည်း တန်ခိုးရှိသူများမဟုတ်ကြသဖြင့် နတ်ဆိုးထွက်မသွား၊ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်။ ထိုနတ်ဆိုးက ပြန်ပက်သည်မှာ ယေရှုကို ငါသိသည်၊ ပေါလုကိုလည်း ငါသိသည်။ မင်းတို့က ဘယ်ကကောင်တွေလဲ” ဟု ဆိုသည်။

ထိုအကြောင်းကို F.B.Meyer က ဤသို့ သရော်တော်တော် ပြောထားသည်။

သာကေဝသားများက နတ်ဆိုးအားနှင်ထုတ်ကြသောအခါ သူတို့ ကိုယ်ထဲသို့ပြန်ဝင်သည်။ “ဟေ့ မှင်စာလေး၊ မလောက်လေး မလောက်စားနှင့် နင်တို့ကဘယ်ကကောင်တွေလဲ၊ ပေါလုကို ငါကောင်းကောင်းသိတယ်။ မင်းတို့ကို ငါမမြင်ဖူးဘူး။ မင်းတို့နာမည်လည်း ပြောသံမကြားဖူးဘူး။ လူ့ပြည်မျာလည်း မသိ၊ ငရဲပြည်မှာလည်း မင်းတို့နာမည်ခေါ်သံမကြားဖူးဘူး၊ ဤဧဖက်အရပ်ဒေသမှာလည်း မကြားဖူးဘူး” ဟု ဆိုသည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုမေးခွန်းသည် မေးစရာဖြစ်နေသည်။ ငရဲပြည်တွင် ငါတို့ကို သိသူရှိသလား။ နတ်ဆိုးများက ငါတို့ကို သိကြသလား။ ခြောက်လှန့်နေခြင်းလား။

လူတွေက ကြောက်လှန့်နေခြင်းလား သိုမဟုတ် ရောက်ရှိအုပ်စိုးလာကြမှာလား။ ယုံကြည်သူများ ဘုရားကျောင်းကန်သွားသည့်အခါဖြစ်စေ၊ လမ်းလျှောက်နေစဉ် သမ္မာတရား စကားပြောသည့်အခါ ဖြစ်စေ၊ စာတန်က “မင်းတို့ကို ငါမသိ၊ ငါနှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ ငါ့ငရဲပြည်အကြောင်းက မင်းတို့ကို မရပ်တန့်စေနိုင်ဘူး၊ဆက်လုပ် ဆက်လုပ်ကြ” ဟု ပြောနေပါသည်။၇၄

အငယ်(၁၅)မှ စာတန်နတ်ဆိုးနှင့်အငယ်(၁၆)ပါနတ်ဆိုးဝင်ခြင်းသည် စိတ်ပါဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါသည် အငယ်(၁၅)တွင် နတ်ဆိုးသည် ကိုယ်တိုင်စကားပြောသော်လည်း အငယ်(၁၆)တွင်မူ ကိုယ်တိုင်မပြောပဲ၊ သာကေဝသားများကို ပြောခိုင်းသည်။ တန်ခိုးဆိုး ပေးလျက် အသုံးချ၊ ခိုင်းစားသည်။ လက်ကိုတုတ်ပြုသည်။

၁၉:၁၇  ထိုစာတန်၏ ကလိန်ခြုံကျခြင်းကို ရပ်ကြီးသူတို့ ကြားသိရသောအခါ အံ့သြခြင်းနှင့်အတူ ဟားတိုက်ရယ်မောကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို သာ၍ ချီးမွမ်းကြသည်။ ရှင်ပေါလု၏ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းသည် စင်စစ်တွင် ရှင်ပေါလု၏ နာမဖြင့်မဟုတ်။ ရှင်ပေါလုကို ကယ်တင်သော အရှင်သခင်နာမတော်ဖြင့် မောင်းထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ကို သာကေဝသားများ မသိလိုက်ကြ။

၁၉:၁၈၁၉  ယေရှုနာမတော်သာလျှင် အစစ်အမှန်တန်ခိုးရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ကြသောအခါ၊ မှော်အတတ်ပညာ၊ အောက်လမ်းပညာကို လုပ်စားနေကြ သူ အများအပြားသည် သူတို့၏အမှားကို ဝန်ခံလာကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ယုံကြည်လက်ခံကြောင်းကို လူထုအခမ်းအနားဖြင့် သက်သေပြကြသည်။ မှော်၊ စုန်း၊ ကဝေအောက်လမ်းပညာ စာအုပ်များကို တောင်ပုံယာပုံ စုပုံမီးရှို့ပစ်ကြသည်။ ထိုစာအုပ်များ၏ ကာလတန်ဖိုးမှာ ငွေဒင်္ဂါးငါးသောင်းခန့် တန်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ ပေါက်စျေးဖြင့်တွက်လျှင် ဒေါ်လာ ၅ သောင်းနှင့် တသိန်းအကြားရှိမည်။

၁၉:၂၀ သို့ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ရုပ်တု၊ဆင်းတု၊ ပညာတုများအကြားတွင် ပိုမိုထင်ရှားလာသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ပိဿာချိန်နှင့် ရောင်းထုတ်သင့်သောခရစ်ယာန်စာပေအချို့ကို မီးရှို့လိုက်လျှင် ပိုမို၍ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာ ဖြစ်လာပေမည်။

၁၉:၂၁ ရှင်ပေါလု၏ နေ့ရက်တာကာလများတွင် ဧဖက်အသင်းသားများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ရကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုလည်း ယေရုရှလင်မှတဆင့် မာကေဒေါနိနှင့်အခါယတို့ကို လှည့်လည်ဖြတ်သန်း၍ ရောမသို့သွားဖို့ ခရီးပြင်ဆင်သည်။ တမန်တော်ကြီးသည် ခရီးလှည့်လည်သွားလာနေသော်လည်း သူ့စိတ်နှလုံးသည် ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားသော နေရပ်ဌာနများတွင် သံယောဇဉ်ဖွဲ့နှောင်နေသည်။

၁၉:၂၂ အာရှဒေသသို့ ခဏတဖြုတ်ခရီးလွန်ခိုက် တိမောသေနှင့်ဧရတ္တုတို့အား မေကေဒေါနိသို့ စေလွှတ်ထားသည်။ ထိုအချိန်ကာလ (အေဒီ ၁၆ခန့်)တွင် ကောရိန္သုသြဝါဒပထမစာစောင် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉:၂၃၂၇  ရှင်ပေါလု၏ဧဝံဂေလိတရားကြားသိကြသဖြင့် ဧဖက်သားများသည် ရုပ်တုဆင်းတုများကို စွန့်ပစ်ပြီး ခရစ်တော်ဘုရားထံသို့ စုဝေးရောက်ရှိလာကြသည်။ သမ္မာတရား အစစ်အမှန်သို့ကူးပြောင်းသွားကြကြောင်း သတင်းသည် မို့ရွာအနှံ့တောမီးပမာပျံ့နှံ့သွားသဖြင့် ရုပ်တုဆင်းတုထုတ်လုပ်သော စီးပွားရေးသမားကိုလည်း ထိခိုက်ကုန်သည်။ အထူးသဖြင့် အာတေမိနတ်သမီးရုပ်တု ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အဆင်ပြေနေသော ဒေမာတရိငွေပန်တိမ်ဆရာ စီးပွားပျက်သွားသည်။၇၅ သို့ကြောင့် တပည့်သား မြေး၊ အလုပ်သမားများကို စုရုံးပြီး ဆန္ဒပြ၊ သပိတ်မှောက်ခိုင်းသည်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြသည်။ လူလက်ဖြင့် လုပ်သောရုပ်တုများသည်  ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဟူသော ရှင်ပေါလု၏ တရားကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားခြင်းဖြင့် ထိုသူများ၏ စီးပွားရေးထိုခိုက်နိုင်ကောင်း ထမင်းအိုးကွဲနိုင်ကြောင်းသိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘာသာရေးအတုအယောင် သရုပ်ဆောင်ခြင်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ကြစေရန် မေတ္တာစေတနာ သန့်သန့်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

၁၉:၂၈၃၁ ငွေပန်းတိမ်ဆရာများစုရုံး၍ တမြို့လုံးတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုကြသည်။ ဧဖက်မြို့၏ အာတေမိနတ်သမီးသည် ကြီးမြတ်သည် ဟု ကြွေးကြော်ကာ စိတန်းလှည့်လည်ကြသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် တရားနာနေသော လူစုလူဝေးထဲသို့ အတင်းအဓမ္မ တိုးဝင်လျက် တရားဟောနေသော ဂါယုနှင့်အာရိတ္တကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ရိုက်နှက်ထုထောင်းကြသည်။ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင် ထိုအဓိကရုဏ်းပြုသူများအား ရင်ဆိုင်စကားပြောဆိုလိုသော်လည်း တပည့်တော်များက ထိုသို့မပြောရန် တားမြစ်ဖျောင်းဖျကြသည်။ မြို့အာဏာပိုင်များကလည်း တောင်းပန်ကြသည်။ ပေါလု၏ မိတ်ဆွေကြီးတစ်ဦးက သွေးဆူနေသူများ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းသည် လူမိုက်များသာဖြစ်သည်ဟု နှစ်သိမ့်ဖျောင်းဖျခဲ့သည်။

၁၉:၃၂ ထိုပရိသတ်ကြီးသည် ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်းမနိုင် အုတ်အောသောင်းနင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း လာလုပ်ကြမှန်းမသိကြ။ အော်ဟစ်ဆူညံလျက် လက်သီးလက်မောင်းတန်းကြသည်။

၁၉:၃၃၃၄ ယုဒအမျိုးသား အာလေဇန္ဒြုသည် ပရိသတ်ကြီးအား ရွှေပြည်အေးတရား သွန်းလောင်းရန် ပရိသတ်ရှေ့သို့ ထွက်လာသည်။ သို့သော်လည်း ပရိသတ်ကြီးက ယုဒလူမျိုးမှန်း သိကြသောအခါ “ဧဖက်မြို့၏ အာတေမိနတ်သမီးသည် ကြီးမြတ်၏” ဟု နှစ်နာရီကြာမျှ ပို၍ထအော်ကြသည်။

၁၉:၃၅ ပရိသတ်များ ခဏငြိမ်ကျသွားသောအခါ အာလေဇန္ဒြုသည် အခွင့်ကောင်းယူ၍ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ပရိသတ်အား ခေတ္တခဏငြိမ်သက်ကြရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သူ့စကားသည် အောင်နိုင်သူကြီးပမာဟိန်းထွက်လာသည်။ သူ့စကားထဲတွင် ဧဖက်သားများသည် ကြောက်ရွံ့တတ်သူများမဟုတ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလိုက်သည်။ ဆက်လက်၍ ဧဖက်မြို့သူ မြို့သားများအတွက် ကောင်းကင်ဘုံမှ အာတေမိနတ်သမီးရုပ်တု ပေးဆက်ကြောင်း ကျေနပ်အောင် ပြောလိုက်သည်။ အာရှမြို့ကြီး သုံးဆယ်ကျော်ကလည်း ထိုနတ်သမီးနှင့် ဧဖက်ဗိမာန်တော်ကို ကြည်ညိုကြကြောင်း ထပ်ကွန့်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသော အာတေမိနတ်သမီးအား ကာကွယ်ကြသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မိုးခါးရေသောက် တရားဟော လိုက်သည်။

၁၉:၃၆၄၀  သို့သော် ရှင်ပေါလုတို့အဖွဲ့ ဟောကြားသော ဧဝံဂေလိဒေသနာစကားများသည် ထိုရပ်ကြီးသူများ၏ အာတေမိနတ်သမီးကိုးကွယ်ခြင်းကို ထိပါးစော်ကားခြင်းမရှိပါ။ ပရိသတ်များက ပေါလုတို့အဖွဲ့အား အဓိကဂိုဏ်းလုပ်ခြင်းသည် မိုက်မဲမှု ပရမ်းပတာပြုလုပ်မှုဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။ အကယ်၍ ပန်းပုဆရာ၊ ပန်းတိမ်ဆရာများက မကျေနပ်လျှင် ရုံးတော်သို့ တိုင်တန်းလျှောက်လှဲ၍ တရားတော်နှင့်အညီ ကြားနာစစ်ဆေးရမည်။ ယခုကဲ့သို့ လမ်းမပေါ်တွင် လူမိုက်နည်းဖြင့်အဖြေမရှာသင့်ဟု ရှင်းပြသည်။ မကျေနပ်ချက်၊ နစ်နာချက်များရှိလျှင် အာဏာပိုင်များထံ တိုင်တန်းစစ်ဆေးခံရသည်။ ယခုမှာမူ လူအုပ် လူစုနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းချင်ကြသည်။ အကယ်၍ ရောမအစိုးရအာဏာပိုင်များထံ ရောက်ရှိသွားပါက ဆန္ဒပြသောင်းကျန်းသူများနှင့် အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့များလည်း ဝတ္တရားမကင်းနိုင်။

၁၉:၄၁  ထို့ကြောင့် အာလေဇန္ဒြုစကားကို နားထောင်၍ မိမိတို့ အိမ်အသီးသီးသို့ ပြန်ကြသည်။

ထိုသို့ မြို့ပြစာရေး၏ တရားစကားကြောင့် ရပ်သူရွာသားများသည် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ခြင်း မပြုရဲကြတော့ပါ။ရှင်ပေါလု၏ ဧဝံဂေလိအမှုတော်ကိုလည်း အဆုံးမသတ်စေနိုင်ပါ။ အကောင်းဘက်သို့ စီရင်ပေးသဖြင့် ဧဖက်မြို့တွင် တရားဟောဖို့ တံခါးမကြီး တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်။(၁ကော ၁၆:၈၉)မြို့ပြ အာဏာပိုင်များက ကာကွယ်ပေးသဖြင့် ဆက်လက်၍ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရသည်။ (Selected)

အငယ် ၃၂၊ ၃၉၊ ၄၁ များမှ ဂရိဝေါဟာရ ekklesia စကားလုံးသည် သီးသန့်ခေါ်ထုတ်ခြင်း assembly (လူစု)ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အခြား ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် (church) အသင်းတော်ဟု ခေါ်ဆိုထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအဓိကဂိုဏ်းတွင် ပါဝင်သူများကိုလည်း ekklesia ဟု သုံးထားရာ ဤလူအုပ်စု၊ ဘုရားရှင်ရွေးကောက်သော ဣသရေလနှင့် အသင်းတော်စသည်များကို အကြောင်းအရာပါလိုက်၍ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရမည်။ ekkeli ကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် Church ထက် Assembly ဟု ပြန်ဆိုခြင်းသည် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ Church ဟူသောစကားလုံးသည် ဂရိဝေါဟာရ (kuriake cf, scottish “kirk”) မှ ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၍ “ဘုရားသခင်၏ မူပိုင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်မူ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးဟု နားလည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူများစုက Assembly ကို အသုံးများခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်မှာ Church ဆိုသည်မှာလည်း ခေါ်ထုတ်သော လူစုဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးမဟုတ်သကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ပါ။

 

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 9 3 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 9
Users This Year : 1036
Views Today :
Views This Month :
Views This Year : 3716
"