တမန်တော်၀တ္ထု -၁၈

ကောရိန္သုမြို့တွင် အမှုတော်ဆောင်ခြင်း
1ထိုနောက်ပေါလုသည်အာသင်မြို့မှထွက် ခွာ၍ ကောရိန္သုမြို့သို့ရောက်၏။- 2ထိုမြို့တွင်ပုန္တုပြည်သားအာကုလနာမည်ရှိ သော ယုဒအမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့်သူ၏ဇနီး ပြစ်ကိလကိုတွေ့၏။ ယုဒအမျိုးသားအပေါင်း တို့ရောမမြို့မှထွက်ခွာသွားရန် ကလောဒိဘုရင် အမိန့်ထုတ်ဆင့်သဖြင့် သူတို့သည်မကြာမီက ပင်ဣတလိပြည်မှထွက်ခွာလာခဲ့ကြသူများ ဖြစ်၏။- 3ထိုသူတို့သည်ပေါလုကဲ့သို့သားရေအလုပ် သမားများဖြစ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ပေါလုသည် သူတို့ထံသို့သွားပြီးလျှင် သူတို့နှင့်အတူ နေ၍အလုပ်လုပ်၏။- 4ယုဒအမျိုးသားနှင့်ဂရိအမျိုးသားများ နားလည်သဘောပေါက်လာကြစေရန် သူသည် ဥပုသ်နေ့တိုင်းတရားဇရပ်တွင်တရားဆွေး နွေး၏။
5သိလနှင့်တိမောသေတို့မာကေဒေါနိပြည် မှရောက်လာကြသောအခါ ပေါလုသည်တရား ဟောခြင်းအမှုကိုသာဆောင်ရွက်လျက် မေရှိယ သည်သခင်ယေရှုပင်ဖြစ်ကြောင်းယုဒအမျိုး သားတို့အားသေချာစွာရှင်းပြ၏။- 6ယုဒအမျိုးသားတို့သည်သူ့ကိုအတိုက်အခံ ပြု၍ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုသောအခါပေါလုသည် မိမိအဝတ်မှဖုံများကိုခါချ၍ “သင်တို့ သေကြေပျက်စီးကြလျှင်သင်တို့၏တာဝန် ပင်ဖြစ်၏။ ငါ့မှာတာဝန်မရှိတော့ပြီ။ ယခု မှအစပြု၍ငါသည်လူမျိုးခြားတို့အား တရားဟောတော့အံ့” ဟုဆို၏။- 7ထိုနောက်ထိုသူတို့ထံမှထွက်ခွာ၍ ဘုရား သခင်ကိုကိုးကွယ်သူတိတုယုတ္တုနာမည် ရှိသော ယုဒအမျိုးသားမဟုတ်သူ၏အိမ် သို့သွားရောက်တည်းခိုလေသည်။ ထိုအိမ်သည် တရားဇရပ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိ၏။- 8တရားဇရပ်အုပ်ချုပ်မှူးကရိပ္ပုနှင့်အိမ်သူ အိမ်သားအပေါင်းတို့သည် သခင်ဘုရားကို ယုံကြည်သူများဖြစ်လာကြ၏။ အခြား ကောရိန္သုမြို့သားအမြောက်အမြားသည် လည်း နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားရ၍ ယုံကြည်ကာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူကြ၏။
9တစ်ညသ၌ပေါလုသည် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို မြင်၏။ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတွင်သခင်ဘုရားက “ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိသည်ဖြစ်၍မ ကြောက်နှင့်။ ဆက်လက်ဟောပြောလော့။ လက် မလျှော့နှင့်။- 10အဘယ်သူမျှသင့်ကိုဘေးအန္တရာယ်မပြုနိုင်။ ဤမြို့ရှိလူအမြောက်အမြားတို့သည် ငါ့ လူစုတော်ဝင်များဖြစ်ကြ၏” ဟုမိန့်တော် မူ၏။- 11သို့ဖြစ်၍ပေါလုသည်ထိုမြို့တွင်တစ်နှစ်နှင့် ခြောက်လမျှနေထိုင်ကာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောသွန် သင်လျက်နေ၏။
12ဂါလျုန်သည်အခါယပြည်ဘုရင်ခံဖြစ်စဉ် အခါ ယုဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် စုရုံးလျက် ပေါလုကိုဖမ်းဆီးပြီးလျှင် တရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏။- 13သူတို့က “ဤသူသည်ပညတ်တရားတော် နှင့်ဆန့်ကျင်၍ ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ် ကြစေရန်လူတို့အားသွေးဆောင်လျက် နေပါသည်” ဟုလျှောက်ထားကြ၏။- 14ပေါလုသည်ချေပပြောဆိုမည်အပြုတွင် ဂါလျုန်က “ယုဒအမျိုးသားတို့၊ ဤအမှု သည်ဆိုးယုတ်သောပြစ်မှုသို့မဟုတ်လိမ်လည် မှုဖြစ်ပါမူ ငါသည်သင်တို့၏စွပ်စွဲချက်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်နိုင်ပေမည်။- 15သို့ရာတွင်ဤအမှု၏စကားများ၊ နာမည် များသည်သင်တို့၏ပညတ်တရားနှင့်သက် ဆိုင်သည့်အမှုဖြစ်သဖြင့် သင်တို့ကိုယ်တိုင် ပင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ကြလော့။ ထိုအမှုမျိုး ကိုငါမစီရင်ပြီ” ဟုဆို၍၊- 16ယုဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှ နှင်ထုတ်လိုက်၏။- 17ထိုသူတို့သည်တရားဇရပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သုဿင်ကိုဖမ်းဆီး၍တရားခွင်ရှေ့တွင်ရိုက် နှက်ကြ၏။ သို့ရာတွင်ဂါလျုန်သည်ထိုအပြု အမူကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲနေ၏။
အန္တိအုတ်မြို့သို့ ပေါလုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း
18ပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့တွင်ရက်ပေါင်းများ စွာနေ၏။ ထိုနောက်ညီအစ်ကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်၍ ပြစ်ကိလ၊ အာကုလတို့နှင့်အတူရှုရိပြည် သို့သင်္ဘောလွှင့်လေ၏။ ကင်ခြေမြို့မှသင်္ဘော မထွက်မီ သူသည်ဘုရားသခင်အားသစ္စာ ကတိပြုခဲ့သဖြင့်မိမိ၏ဦးခေါင်းကို ရိတ်၏။-တော၊ ၆:၁၈။ 19ဧဖက်မြို့သို့ရောက်သောအခါပေါလုသည် ပြစ်ကိလနှင့်အာကုလတို့ကိုမြို့တွင်ထား ခဲ့၏။ သူသည်တရားဇရပ်သို့ဝင်ပြီးလျှင် ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်တရားစကား ဆွေးနွေး၏။- 20လူတို့သည်မိမိတို့ထံတွင်ကြာမြင့်စွာနေ ထိုင်ရန် တောင်းပန်ကြသော်လည်းပေါလုသည် ငြင်းဆန်လျက်၊- 21“ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလျှင်သင်တို့ ထံသို့ငါပြန်လာခဲ့မည်” ဟုဆိုပြီးလျှင် သင်္ဘောလွှင့်လေ၏။- 22သူသည်ကဲသရိမြို့သို့ရောက်လျှင်သင်္ဘောမှ ဆင်းပြီးနောက် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ အသင်းတော်ကိုနှုတ်ဆက်၏။ ထိုနောက်အန္တိ အုတ်မြို့သို့သွား၏။- 23ထိုမြို့တွင်ကာလအတန်ကြာနေပြီးနောက် ခရီးထွက်ခဲ့ရာဂလာတိပြည်နှင့်ဖြုဂိ ပြည်တို့သို့ရောက်ရှိလျက် ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့ကိုကြံ့ခိုင်စေလေသည်။
ဧဖက်မြို့နှင့်ကောရိန္သုမြို့တို့တွင် အာပေါလုတရားဟောခြင်း
24အာလေဇန္ဒြိမြို့သားအာပေါလုနာမည်ရှိသော ယုဒအမျိုးသားတစ်ယောက်သည်ဧဖက်မြို့သို့ ရောက်လာ၏။ သူသည်အဟောအပြောကောင်း၍ ကျမ်းစာတော်ကိုအထူးပင်တတ်ကျွမ်းသူ ဖြစ်၏။- 25သခင်ဘုရား၏လမ်းစဉ်တော်အကြောင်းကို စုံလင်စွာလေ့လာသင်ယူထားသူလည်းဖြစ် ၏။ သူသည်သခင်ယေရှုနှင့်သက်ဆိုင်သော တိကျမှန်ကန်သည့်အကြောင်းပြချက်များ ကို စိတ်အားထက်သန်စွာဟောပြောသွန်သင်၏။ သို့သော်သူသည်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုသာ သိ၏။- 26သူသည်တရားဇရပ်တွင်ရဲရင့်စွာဟောပြော လေ၏။ သူ၏ဟောပြောချက်ကိုကြားရသော ပြစ်ကိလနှင့်အာကုလတို့သည် သူ့ကိုအိမ် သို့ခေါ်ဖိတ်၍ ဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်တော် အကြောင်းကိုပိုမိုတိကျစွာရှင်းလင်းပေး ကြ၏။- 27သူသည်အခါယပြည်သို့သွားလိုသဖြင့် ဧဖက် မြို့ရှိညီအစ်ကိုများသည်သူ၏အတွက် အခါ ယပြည်ရှိတပည့်တော်တို့ထံသို့မိတ်ဆက် စာရေးခြင်းအားဖြင့်ကူညီကြ၏။ သူသည် အခါယပြည်သို့ရောက်သောအခါ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည် လာသူများအားများစွာအကူအညီ ပေး၏။- 28အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူသည်လူထုရှေ့ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ကျမ်းစာတော်မှအထောက် အထားများဖြင့် သခင်ယေရှုသည်မေရှိယ ပင်ဖြစ်ကြောင်းကို ယုဒအမျိုးသားတို့အား ပိုင်နိုင်စွာချေပပြောဆိုသောကြောင့်ဖြစ်၏။

တမန်တော်၀တ္ထု -၁၈ အနက်ဖွင့်

၁၈:  အေသင်မှ ပေါလုထွက်သွားခြင်းသည် မအောင်မြင်သော တရားပွဲဟု အချို့က ထင်မြင်ကြသည်။ အမှန်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အခါယပြည်မြို့တော် ကောရိန္သုသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမြို့သည် မတရားညစ်ညမ်းသောအသင်းတော်ရှိရာမြို့ဖြစ်သည်။

၁၈: ကောရိန္တုမြို့တွင် ပေါလုသည်ဘဝတလျှောက် လက်တွဲဖော်ပြုသည့် အာကုလ နှင့် ပြစ်ကိလတို့ လင်မယားနှင့်မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းဖွဲ့ကြ၏။ အာကုလသည် အာရှမိုင်းနား အရှေ့မြောက်ဒေသ ပုန္တုသား ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဇနီးသည် ပြစ်ကိလနှင့်အတူ ရောမမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ကလောဒိကဲသာဘုရင်က ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကြောင့် မောင်းထုတ်သူများဖြစ်သည်။ ကောရိန္တုသည် ရောမမြို့မှ အရှေ့ဘက်လားရာလမ်းမပေါ်တွင် အကုလတို့ လင်မယားသည် တဲချုပ်အလုပ် လုပ်ကြသည်။ ပေါလုသည်လည်း တဲချုပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သောကြောင့် ထိုလင်မယားနှင့် မလဲနံပသင့်ကြသည်။

လူသည် မိမိလုပ်ငန်းခွင်တွင် အာရုံစူးစိုက်စွာ လုပ်ဆောင်လျှင်

အကောင်းဆုံးအဖြေပြန်လည်ခံစားရပါသည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်း

ဆောင်တာကို ကျေပွန်လျှင် အသေးအဖွဲ့မှစ၍ ဝမ်းသာစရာဖြစ်သည်။

စျေးဆိုင်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဖြစ်သွားသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အဆင်ပြေသည်၊ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့သည်။

အာကုလနှင့် ပြစ်ကိလတို့ စုံတွဲအသက်တာသည် ထိုဘဝမျိုးဖြစ်သည်။၇၁

ထိုလင်မယားအသက်တာပြောင်းလဲပုံမှာ မရှင်းပါ။ ပေါလုနှင့် မတွေ့ခင်ကလား၊ ပေါလု၏ ဒေသနာကြောင့်လားမသိရပါ။ ကောရိန္တုသို့ရောက်သောအခါ ဘဝဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများ ကျသွားခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။တရွာပြောင်း၍ သူကောင်းဖြစ်သွားခြင်းနိုင်သည်။

၁၈:  ပေါလုသည် ဥပုသ်နေ့တိုင်းတရားစရပ်သို့၍ ယုဒလူမျိုးများကို သမ္မာတရားသွန်သင်သည်။ တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း ဟောကြား ဆွေးနွေးသည်။ သို့ဖြင့် သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည် သူတိုးပွားလာကြသည်။

၁၈:  ဗေရိတွင် ထားခဲ့သော သိလနှင့် တိမောသေအား အေသင်မြို့မှ ပေါလုက လှမ်းခေါ်ရာ ယခုကောရိန္သုမြို့၌ဆုံစည်းကြသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်ရောက်လာသောအခါ ပေါလုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ပြင်ဆင်ပေးသည်ဟု ခံယူလျက်သမ္မာတရားကို အားသွန်ခွန်စိုက် ဟောကြားသွန်သင်သည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ပေါလုအား တဲချုပ်လုပ်ခြင်းမလုပ်စေလိုပါ။ ဧဝံဂေလိတရားသာ ဟောကြားစေလိုသည်။

ထိုကာလ (အေဒီ ၅၂ ခန့်)တွင် ပေါလုသည် သက်သာလေနိတ်သြဝါဒ ပထမစာစောင်ရေးသားဟန်ရှိသည်။

၁၈:  မယုံကြည်သူ ယုဒများက ပေါလုကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ကြပြန်သည်။ ဧဝံဂေလိတရား ငြင်းပယ်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ပစ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။မိမိကိုယ်ကိုသာ ဒုက္ခပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ပေါလုသည် အဝတ်ကိုဖုံခါလျက် သင်တို့ ပျက်စီးသေကြေကြမည့်အကြောင်းသည် သင်တို့တာဝန်ဖြစ်သည်။ ငါနှင့်မဆိုင်တော့ပါ။ ယခုအချိန်မှစ၍ တပါးအမျိုးသားထံသို့ သွားတော့မည် ဟုဆိုလျက် ထသွားသည်။ ဖုံခါခြင်းသည် အဆက်အသွယ်ပြတ်စဲခြင်းလက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ဧဖက်မြို့သို့ ရောက်ရှိသည် (၁၉:၈)။

တမန်တော်ကြီး၏ ပြောစကားသည် သားစဉ်မြေးဆက်သွေးနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားလက်မခံသူသည် ဘုရားသခင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အခြားတဘက်တွင်မူ ဆာလောင်မွတ်သိပ်သူများအား ပေးကမ်းသော်လည်း လက်မခံခြင်းသည် ပေးသူနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဣသရေလများက ဧဝံဂေလိတရားလက်မခံကြသောကြောင့် တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သတင်းကောင်းကို ပထမဦးစွာ ယုဒများသို့တမန်တော်များဖြင့် ကမ်းလှမ်း ပေးကမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် လက်သင့်မခံ ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့်ဝမ်းနည်းစွာနှင့် တပ်ခေါက်သည်။

၁၈:  ထိုသို့ ယုဒများနှင့် မပြေလည်ဖြစ်သောကြောင့် ပေါလုသည် တရားစရပ်အနီးရှိ အသက်တာပြောင်းလဲသူ တပါးအမျိုးသား ယုတ္တုအိမ်သို့ သွားနေသည်။ ထိုအိမ်မျလက်လှမ်းမှီရာသို့ တရားဟောကြားရာ တရားစရပ်မှူး ကရိပ္ပုတို့အိမ်ထောင်မိသားစုသည် ယုံကြည်သူဖြစ်လာကြသည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို လက်ခံကြပြီး နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည်။ ပေါလုသည် ကရိပ္ပုနှင့်လူအနည်းငယ်သာနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည် (၁ ကော ၁:၁၄-၁၆)။ ပေါလု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူတိုင်းယုံကြည်သူဖြစ်၍နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုကို အမှန်တကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းမရှိဘဲ အပျော်သဘောဖြင့် နှစ်ခြင်းခံယူကြမှာကို စိုးရိမ်သည်။

၁၈:၁၀  ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ပေါလုအား စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဖို့ ဗျာဒိတ် ပေးလိုက်သည်။ထို့ကြောင့် တမန်တော်ကြီးသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ရဲဝံ့စွာ အားတက်သရော ဆက်လက်ဟောကြားသည်။ ဘုရားသခင်က ပေါလုနှင့်အတူရှိလျက် ဘေးရန်လည်း ကွယ်ကာပေးသောကြောင့် ယုံကြည်သူ အများအပြားရှိလာကြသည်။

၁၈:၁၁   ပေါလုသည် ကောရိန္သုတွင်(၁၈)လ နှုတ်ကပတ်တော် သွန်သင်သည်။ ထိုကာလသည် ကောရိန္သုရပ်သူရွာသာများအတွက် အဖိုးထိုက်တန်သော အချိန်ကာလဖြစ်သည်။

၁၈:၁၂၁၆   အခါသယပြည်တွင် ဂါလျူန်ဘုရင်ခံဖြစ်လာ၍ ပေါလု၏ ကောရိန္သုမြို့၌ သာသနာပြုခြင်းအဆုံးသတ်သည်။ (အေဒီ ၅၃ ခန့်ဖြစ်သည်) ထိုဘုရင်ခံသည် ယုဒများ၏ ထောက်ခံမှုကို ရယူလိုသူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် မြို့လယ်ခေါင်စျေးတွင်တရားပလ္လင်ထိုင်ကာ ပေါလုကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးသည်။ ရန်သူများ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သည်ဟုစွပ်စွဲကြသည်။ စွပ်စွဲချက်ကြားသောအခါ အမှုသည် နယ်ဘက်ပြစ်မှုနှင့်မဆိုင်၊ ယုဒထုံးစံအတိုင်း စီရင်ကြပါဟု ဂါလျူန်က အမိန့်ချမှတ်သည်။ အကယ်၍ နယ်ဘက်ပြစ်မှုဆိုလျှင် ဂါလျူန်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြားနာမည်။ သို့သော်လည်း ပြစ်မှုနှင့်မဆိုင်သောကြောင့် အမှုကြားနာရန် ငြင်းပယ်လိုက်သည်။

၁၈:၁၇  အချို့က ပေါလုကိုပြစ်ဒဏ်မပေးရသော်ကြောင့် ပေါလုအစား တရားစရပ်မှူးသုဿင်ကို ကြိမ်ဒဏ်ပေးကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် ဂါလျူန်က ဘာမှမဟ။ ထိုသို့ ကျူးကျော်စော်ကားကြခြင်းမှာ ဂါလျူန်က ဧဝံဂေလိတရား စိတ်မဝင်စားကြောင်းပြသသည်။ ယုဒများ၏ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာကို မပတ်သက်လိုခြင့်လည်းဖြစ်သည်။

၁၈:၁၈  ထိုအရေးအခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တွင်လည်း ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့တွင် ဆက်နေသေးသည်။ ထိုကာလတွင် သက်သာလောနိတ်သြဝါဒ ဒုတိယစာစောင် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပေမည်။

ထို့နောက် အာကုလတို့လင်မယားနှင့်အတူ ရှုရိပြည်သို့ ထွက်သွားကြသည်။ ထိုမှတဆင့် အန္တိအုတ်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ ကောရိန္တုအရှေ့ဘက်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော ကင်ခြေမြို့သို့ရောက်သောအခါ ပေါလုသည် သစ္စာပြုသည့်အတိုင်း ဆံပင်ညှပ်ပစ်သည်၇၂

အချို့က ထိုသစ္စာပြုခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်မဆိုင်။ ယုဒတို့ အယူသန်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် ဆံပင်ညှပ်သည်မှာမှန်သည်။ တခြားကိစ္စမသိရပါ။

၁၈:၁၉၂၀  ဧဖက်မြို့သို့ သင်္ဘောဆိုက်သောအခါ ပေါလုသည် တရားစရပ်သို့သွား၍ ယုဒများအား တရားသွားဟောပြန်သည်။ တရားနာပရိသတ်များက ပေါလု၏ တရားကို နှစ်ခြိုက်ကြသော်ကြောင့် သူတို့ထံတွင်နေရန် တောင်းပန်ကြသည်။ သို့သော် ပေါလုသည် အာကုလတို့လင်မယားကိုပါ နှုတ်ဆက်ကာ ခရီးဆက်သွားသည်။

၁၈:၂၁ သင်္ဘောကြီးသည် တရွေ့ရွေ့သွားနေသည်။ သို့သော် ပေါလု၏ ရင်ထဲမှာ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလျှင် ယေရုရှုလင်ပွဲတော်ပြီးလျှင် ဧဖက်သို့ နောက်တခေါက်ပြန်လာမည်ဟု ပြောခဲ့သောစကားကို ကားယောင်နေသည်။

၁၈:၂၂ ကဲသရိမြို့သို့ သင်္ဘောဆိုက်နားသည်။ ထိုနေရာတွင် သင်္ဘောပေါ်မှ ဆင်းပြီးနောက် ယေရုရှလင်သို့ ဝင်ရောက်၍ အသင်းကိုနှုတ်ဆက်ကာ အန္တိအုတ်မြို့သို့ ဆက်သွားသည်။ ထိုခရီးသည် ပေါလု၏ အန္တိအုတ်သို့ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။

ပေါလု၏ ဒုတိယသာသနာ့ခရီးလည်း ဤမျှပြီးဆုံးသွားသည်။

(ပေါလု၏ တတိသာသနာပြုခရီး၊ အာရှမိုင်းနားနှင့်ဂရိပြည် (၁၈:၂၃ – ၂၁:၂၆)

၁၈:၂၃ အန္တိအုတ်မြို့တွင် အတန်ကြာနေပြီးနောက် ပေါလုသည် တတိယအကြိမ် သာသနာ့ခရီးစဉ်ထွက်ပြန်သည်။ ပထမဆုံးရောက်ရှိသောနေရာမှာ ဂလာတိပြည်နှင့်ဖြူဂိပြည်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ကြီးများသည် ထိုအရပ်ဒေသရှိ အသင်းတော်များသို့ လှည့်လည်၍အားပေးဝေငှသည်။

၁၈:၂၄၂၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဧဖက်၌ထားခဲ့သော အာကုလတို့လင်မယားပေါ်လာပြန်သည်။ ထိုအရပ် ဧဖက်မြို့သို့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတတ်ကျွမ်း၍အဟောအပြောကောင်းသော အာပေါလု ဆိုသူ ရောက်လာသည်။ သူသည် အဲဂုတ္တုပြည်မြောက်ပိုင်း အာလေဇန္ဒြိမြို့သား ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်။ အာရွှင်သည်။ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်။ သို့သော် သူသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ကျောင်းထွက်ဖြစ်၍ မေရှိယသခင်ရောက်လာမည့်အကြောင်း၊ ထိုမေရှိယကို ဖူးတွေ့ရန် ဣသရေလ လူမျိုးများသည် ကြီးစွာသောနောင်တရ၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူဖို့လိုကြောင်းကိုသာသိသည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းကို အသေအချာနားမလည်ကြ။ အာကုလတို့လင်မယားသည် ထိုအာပေါလု၏ တရားကို တရားစရပ်တွင် ကြားသိကြသောအခါတည့်မတ်ပဲ့ပြင်ပေးရန်လိုကြောင်း နားလည်ကြ၍ အိမ်သို့ပင့်ဖိတ်ကာဖြည့်စွက်တည့်မတ်ပေသည်။ သို့နှင့် အာပေါလု၏တရားဒေသနာသည် တဲချုပ်လုပ်သူလင်မယား၏ အကူအညီဖြင့် ဖြောင့်မှန်သွားသည်။

၁၈:၂၇၂၈  အာပေါလု၏တရားများသည် တန်ခိုးအရှိန်အဟုန် ကောင်းသောကြောင့် ဧဖက်ညီအစ်ကိုများကနှစ်သက်ကြသည်။ သို့နှင့် ကောရိန္သုသို့ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှရန် အာပေါလုအားဝိုင်းဝန်းကူညီစီစဉ်ပေးကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်စာရေးပေးလိုက်ကြသည်။ အာပေါလုသည် ကောရိန္သုတွင် နှုတ်ကပတ်တော်များကို အာဘောင်အာရင်းသန်သန်ဖြင့် ဟောပြောသောကြောင့် တရားနာပရိသတ်များက နှစ်ထောင်းအားရကြသည်။ ခွန်အားရရှိကြသည်။

 

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 9 2 3
Users Today : 6
Users Yesterday : 2
Users This Year : 1027
Views Today : 18
Views This Month : 755
Views This Year : 3699
"